2021-2022 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Mayıs 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

a) Düzgün altıgenin bir iç açısı:………
b) Düzgün ongenin bir dış açısı…………..
c) 12 genin iç açılarının ölçüleri toplamı : ……..........
ç) Yedigenin dış açılarının ölçüleri toplamı :………………

24 Mayıs 2022  

5 sayının aritmetik ortalaması 32’dir.Bu sayılardan 18 ve 19 olan iki sayı çıkarılırsa geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?

A) 40    B) 41    C) 44    D) 50

24 Mayıs 2022  

7, 8, 6, 9, 5, 12, 6, 10, 11, 8, 6 verilerini kullanarak aşağıdakileri bulunuz.

Ortalaması =  ............... .................... ..............
Medyanı(Ortanca) = ............... .................... ..............
Tepe değeri(mod) = ............... .................... ..............

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D” harfini,yanlış olanların karşısına ise “Y” harfini yazınız.

(...) Dairenin alan formülü π.r2 dir.
(...) Çemberin çevre formülü 2.π.r ‘dir
(...) İki oranın eşitliğine “orantı” denir.
(...) İki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa bu çokluklara “doğru orantılı çokluklar” denir.
(...) Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
(…) n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı n-3 formülüyle bulunur.
(…) Bir veri grubunda en çok tekrar eden veriye medyan denir.
(…) Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka aritmetik ortalama denir.
(…) Dikdörtgen düzgün bir çokgendir.
(…) Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derecedir.
(…) Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir.

24 Mayıs 2022  

Dikdörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir?

A) 180     B) 360         C) 540         D) 720

24 Mayıs 2022  

”Mutlu, 500 TL olan takım elbiseye %20 indirim uygulanan mağazadan 1 adet takım elbise alıyor. Mutlu kasiyere kaç TL ödeme yapmış olabilir?” sorusunun çözümünü aşağıdakilerden hangisi yanlış yapmıştır?

A) Ali 500 ile 80'i çarpıyor, 100'e bölüyor.
B) Naci 500'ü 5'e bölüyor, 4 ile çarpıyor.
C) Ayşe 500'ü 100'e bölüyor, 20 ile çarpıyor, çıkan sonucu 500'den çıkarıyor.
D) Onur 500'ü 10 ile çarpıyor 8'e bölüyor.

24 Mayıs 2022  

Çapı=20 m ( Π=3) O merkezli daire biçimindeki bahçe sürülecektir. Sürülecek alan kaç metrekaredir?

A) 300     B) 3000     C) 600     D)1200

24 Mayıs 2022  

Kısa kenarının uzun kenara oranı 3 olan dikdörtgen şeklindeki bir sahanın kısa kenarı 6 metredir. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç metredir?

A) 21     B) 28     C) 42     D) 51

24 Mayıs 2022  

Bir sayının küpü olan sayılara kübik sayılar denir.
Hangisi kübik sayıdır?

A) 9     B) 25     C) 27     D) 49

24 Mayıs 2022  

Yarıçapı 20 m olan bir bahçeye yarıçapı 5 m olan bir havuz yapılıyor. Geri kalan kısmına da çim ekiliyor. Çim ekilen alan kaç m2dir?(Π=3)

A) 1200     B) 1125     C) 1025     D) 75

24 Mayıs 2022  

Düzgün 8 genin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 30     B) 45     C) 60     D) 90

24 Mayıs 2022  

Yaş ortalaması 12 olan 3 arkadaşın yanına yaşı 8 olan bir kişi daha katılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 5    B) 9    C) 10    D) 12

24 Mayıs 2022  

3,12,4,6,9,21,5,4 sayı dizisinin açıklığı kaçtır?

............. ................. .............. .............

............. ................. .............. .............

24 Mayıs 2022  

10,20,30,40,50 sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır?

............. ................. .............. .............

............. ................. .............. .............

24 Mayıs 2022  

5,6,7,8,9,11,13,15, sayı dizisinin medyanı kaçtır?

............. ................. .............. .............

............. ................. .............. .............

24 Mayıs 2022  

2,3,5,9,11,3,20,4,5,7 sayı dizisinin modu kaçtır?

............. ................. .............. .............

............. ................. .............. .............

24 Mayıs 2022  

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.

(….) Karenin köşegenleri aynı zamanda açıortaydır.
(….) Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşittir.
(….) Dikdörtgenin kenarları karşılıklı olarak paraleldir.
(….) Beşgenin iç açılar toplamı 540 dir.
(….)İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğruluğu sağlanabilen eşitliklere denklem denir.

24 Mayıs 2022  

Köşegenleri daima birbirine dik olan dörtgenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kare – Dikdörtgen
B) Dikdörtgen – Eşkenar Dörtgen
C) Kare – Eşkenar dörtgen
D) Paralelkenar – Yamuk

24 Mayıs 2022  

20 kenarlı düzgün bir çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 15°     B) 18°     C) 20°     C) 24°

29 Nisan 2022  

Bir işi 4 işçi 9 günde bitirebildiğine göre 6 işçi kaç günde bu işi bitirebilir?

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7