2021-2022 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik Uygulamaları 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Ekim 2021  

 (-9) . 2 = ?    + 4 – 6 = ?     (-14) : (-7) = ?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilenler işlemlerden birinin cevabı yoktur?

A) -18      B) -2    C)  2    D)  -7

24 Ekim 2021  

Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A) (-3) . (-4) = 12            B) (+2) : (-1) = 2
C) - 3 + 5 = 2                  D) (-1) - (-3) = 2

24 Ekim 2021  

-8 , -20 , 45 , - 1 , 12 , 0 , 21 , -18 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralandığında hangisi sondan ikinci olur?

A) 12    B) 0    C) 21    D) 45

24 Ekim 2021  

20 soruluk bir testte her doğru soruya 3 puan, her yanlış soruya -2 ve boş bırakılan her soruya -1 puan verilmektedir. Buna göre, 12 doğru, 5 yanlış ve 3 boşu olan bir öğrencinin kaç puanı vardır?

A) 20    B) 26    C) 36    D) 40

24 Ekim 2021  

En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

A) 99    B) 78    C) 50    D) 10

24 Ekim 2021  

x= –7 , y = 3 , z = –9 ise 2x – 5y + z ifadesinin değerini bulunuz?

A) -20    B) -29    C) -38    D) -43

24 Ekim 2021  

8. Kattaki asansör 14 kat aşağı inerse kaçıncı katta durur?

A) 6    B) -6    C) 22    D) -22

24 Ekim 2021  

120 TL nin %60'ı kaç TL dir?

A) 50    B) 63    C) 72    D) 80

24 Ekim 2021  

İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif sayının çarpımı kaçtır?

A) -900    B) - 500    C) -200    D) -100

24 Ekim 2021  

Hangi sayının 3 katı 36'dır?

A) 6    B) 12    C) 13    D) 18

24 Ekim 2021  

3x+18=2x-18 eşitliğinde x ‘in değeri kaçtır?

A) 0    B) - 8    C) -20    D) -36

24 Ekim 2021  

0,35 ondalık sayısının rasyonel karşılığını bulunuz?

A) 7 / 10    B) 7 / 20    C) 9 / 10    D) 9 / 20

24 Ekim 2021  

İki sayıdan biri diğerinden 5 eksiktir. Büyük sayının 3 katı ile küçük sayının 4 katının toplamı 642'dir buna göre bu sayı kaçtır?

A) 80    B) 88    C) 90    D) 98

24 Ekim 2021  

Babasının yaşı Ali‘nin yaşının 3 katından 4 yaş eksiktir yaşlarının toplamı 52 olduğuna göre Ali kaç yaşındadır?

A) 14    B) 20    C) 26    D) 30

24 Ekim 2021  

Ardışık iki tek sayının toplamı 84 dür bu sayılardan büyük olan hangisidir?

A) 41    B) 43    C) 45    D) 47

07 Ekim 2021  


mebsinavlari.com 7.sınıf matematik uygulamaları sınav sorusu ise m kaçtır?

A) 2        B) 3        C) -2         D) -3

07 Ekim 2021  


matematik uygulamaları 7.sınıf sorusu
Şekildeki telin uçlarından belirtilen kadarını kesen Birkan’ın elinde 38 cm tel kaldığına göre, telin başlangıç uzunluğu kaç cm’dir?

A) 50    B) 60    C) 70    D) 80

07 Ekim 2021  

0,3+0,03+0,003 +…………          =■
0,03+0,003+0,0003+…………     =►
İşlemlerine göre  ■  + ►   işleminin sonucu kaçtır?

A) 33 / 45    B) 11 / 90    C) 11 / 30    D) 1 / 3

07 Ekim 2021  

Bir kenarı  13 / 4 cm olan kare şeklindeki masa örtüsünün dört köşesinden de, bir kenarı  1 / 10 cm olan eş kareler kesen Dudu Nisa’nın elinde kalan örtünün çevresi kaç cm’dir?

A) 11    B) 12    C) 13    D) 14 

07 Ekim 2021  


mebsinavlari.com 7.sınıf matematik uygulamaları sınav sorusu
işleminin sonucu hangisidir?

A) 13 / 4    B) 15 / 4    C) 13 / 2    D) 15 / 2