7.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

(     ) İki oranın eşitliğine orantı denir.
(     ) İki çokluktan biri artarken, diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır.
(     ) 60 / 100 ifadesinin yüzde sembolü ile gösterimi `’ dır.
(     ) x = 3 doğrusu, x eksenine diktir.
(     ) A(–1, –1) noktası, y = –x doğrusu üzerindedir.

07 Nisan 2022  

Aşağıda verilen noktaların dik koordinat sisteminde hangi bölgede olduklarını belirleyiniz.

A (–3, 3)…………………
B (–2, –1) ……………………
C (5, 3) ………………….
D (2, –4)………………………
E (–1, 5) …………………

07 Nisan 2022  

“5,4,3,6,7,5,12” veri grubunun aşağıda istenen merkezi dağılım ölçülerini bulunuz.

I. Tepe değeri:
................... .................... ..............
II. Medyanı:
................... .................... ..............
III. Ortalamasını :
................... .................... ..............

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlar “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

i) (….) K harfi “üç doğru tek bir nokta da kesişir ifadesine örnektir.
ii) (….) Çemberi tek bir nokta kesen doğru çembere teğettir.
iii) (….)Çemberin alanı π formülü ile bulunur.
iv) (….) Her rasyonel sayı aynı zamanda bir kesirdir.
v) (….) İki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa bu iki çokluk arasında ters bir orantı vardır.

07 Nisan 2022  

Verilen boşluklara “basit kesirlerden- çevresi- Çap- mod - tamsayılı kesirlerden-iki katına-ters-Teğet- Açıklık—yarısına -alanı-” uygun olanları getiriniz.

i) Bir veri grubunda en büyük değerden en küçük değer çıkartılırsa……..…..bulunur.
ii) Bileşik kesirler ………….. …..daima büyüktürler.
iii) Çemberde çevre açı gördüğü yayın ………….eşittir.
iv) 2πr formülü ile çemberin……………..bulunur.
v) Çemberde en büyük kirişe………….. denir.

07 Nisan 2022  

Elif , 4 m kumaştan bir takım elbise dikebilmektedir. 144 m kumaştan kaç takım elbise dikebilir?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

4000 TL para yıllık faizle 3 yıllığına bir bankaya yatırılıyor.
Bu para kaç TL faiz getirir ?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Mustafa  220 sayfalık bir romanın ilk gün 22 sayfasını okuyor. Mustafa ilk gün romanının yüzde kaçını okumuştur?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Yarıçapı 7 cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Yarıçapı 8 cm olan dairenin alanı kaç cm²’dir?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

4000 TL parası olan Erdi, bu parayı yıllık faiz oranı ile Burhan Bank’a yatırdığında yıl sonunda eline toplam kaç TL geçer?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

3 ( x- 2 ) = x +44 işleminde x değeri kaçtır ?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Bir elektrik süpürgesi zararla satılıyor. Eğer bu süpürge 70 TL daha fazlaya satılsaydı %5 zarar edilmiş olacaktı.
Buna göre elektrik süpürgesinin maliyeti kaç TL'dir?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Yaşları 12 ve 15 olan iki kardeş 3600 TL'yi yaşları ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. 12 yaşındaki kardeş kaç TL alır?

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

........................ .................. ...................

07 Nisan 2022  

Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara doğru bir şekilde yerleştiriniz
paralel-dik-pozitif-negatif-denklem-eşitli-apsis-ordinat-dik-paralel

Negatif sayının çarpımı……………..dir.
Bir bilinmeyenin belli bir değeri için sağlanan eşitliklere………………denir.
En az iki oranın eşitliğine…………..denir.
Koordinat sisteminde dikey eksene……….denir.
y=5 doğrusu y eksenine……………….dir.

24 Şubat 2022  

6 saatte 420 km yol giden bir araç, aynı hızla 9 saatte kaç km yol gider? 

A) 540    B) 630    C) 720    D) 900

24 Şubat 2022  

Aynı hızla duvar ören 4 işçi, bir inşaatın duvarlarını birlikte 12 günde örebilmektedir. Aynı işçilerden 3 tanesi bu inşaatın duvarlarını kaç günde örebilir?

A) 14    B) 16    C) 18    D) 20

24 Şubat 2022  

60 liraya mal olan bir gömlek 90 tl ye satılırsa % kaç kar edilmiş olur?

A) 30    B) 40    C) 50    D) 60

24 Şubat 2022  

Can 500 TL parasını yıllık %10 faizle 2 yıllığına bankaya yatırıyor. Can süre sonunda bankadan toplam kaç lira çeker?

A) 605    B) 620    C) 655    C) 690

24 Şubat 2022  

Satış fiyatı 90 TL olan bir gömlek 72 TL’ye satılırsa % kaç indirim uygulanmış olur?

A) 10    B) 15    C) 20    D) 25