2021-2022 7.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) Koordinatları O(0,0) olan noktaya…………denir.
b) Apsisi ………ve ordinatı -3 olan B noktası B (+5;-3) şeklinde yazılır.
c) A(-2;-3) noktası koordinat sisteminde …………bölgededir.
d) x= a doğrusu x eksenine dik ve y eksenine …………….dir

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerin doğru orantılı mı, ters orantılı mı olduklarını belirleyiniz.

( ………………. ) Arabanın hızı ile gittiği yol miktarı
( ………………. ) İşçi sayısı ile yapılan iş miktarı
( ………………. ) Çamaşır miktarı ile deterjan miktarı
( ………………. ) Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi
( ………………. ) Arabanın hızı ile yolda geçen süre
( ………………. ) İşçi sayısı ile işin yapılma süresi

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

(……) Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra  büyük sayının işareti konur.
(……) İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
(……) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.
(……) Cebirsel ifadelerde benzer terimlerle toplama işlemi yapılırken terimlerin katsayıları toplanarak katsayı olarak yazılır.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlar “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

i) (….) Bütün rasyonel sayılar aynı zamanda kesirdir.
ii) (….) Koordinat düzlemi 4 bölgeden oluşur
iii) (….) Bir pozitif tamsayının hem tek hem de çift kuvvetleri her zaman pozitiftir.
iv) (….) x=6 doğrusu y eksenine pareleldir.
v) (….) A(a,-6) noktasının IV. bölgede olması için a mutlaka pozitif olmalıdır.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki noktalardan hangisi x ekseni üzerindedir?

A) (2,0)    B) (-3,-1)    C) (0,1)    D) (2,2)

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminin 4. bölgesindedir?

A) (-1,2)    B) (-3,-2)    C) (1,4)    D) (4,-3)

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi tam dönme hareketi yapamaz?

A) Su değirmeni        B) Uçak pervanesi
C) Dönme dolap        D) Gondol

12 Ocak 2022  

( 7 – 4 ∙ 3 ) : ( -1 + 8 : 4 ) = ? işleminin sonucu kaçtır?

A) 4    B) -5    C) 9    D) -9

12 Ocak 2022  

Bir şeklin yansıması sonucunda oluşan görüntüde aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Boyutu    B) Şekli    C) Yönü    D) Açıları

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplama işleminin yutan elamanı 0 dır.
B) Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1 dir.
C) Çarpma işleminin yutan elemanı 0 dır.
D) Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özeliği vardır.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) Toplama işleminde etkisiz eleman ………………………….
b) Çarpma işleminde yutan eleman ……………………………
c) Bölme işleminde değişme özelliği ……………………………
d) Negatif sayıların tek kuvvetleri ……………………………….
e) 0 hariç her sayının sıfırıncı kuvveti ………………………….

12 Ocak 2022  

(-7) . (+8) işleminin sonucu kaçtır?

A) 54    B) 56    C) -54    D) -56

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki boşluklara ‘‘merkez açı, çevre açı, benzer terim, kiriş ve teğet’’ sözcüklerinden uygun sözcükleri yazınız

a) Kesen doğrusunun çemberin iç bölgesinde kalan parçasına........................ denir.
b) ........................açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
c) Çemberle sadece bir tane ortak noktası olan doğruya .................... doğrusu denir.
d) Bir cebirsel ifadede harfleri ve harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere .......................... denir.
e) Köşesi çember üzerinde olan açıya .................açı denir.

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ harfi yazınız.

(……) Negatif iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken 1. sayı aynen yazılır 2. sayı ters çevrilip çarpılır.
(……) Her tamsayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır.

12 Ocak 2022  

Kuralının ifadesi 2n+1 şeklinde olan sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,3,5,7,9…        B) 3,7,11,15,19…
C) 2,5,8,11,14…    D) 3,5,7,9,11…

12 Ocak 2022  

(3X+6)-(5X+2) işleminin sonucu hangisidir?

A) 2X+4    B) 8X+4    C) -2X+4    D)-2X-4

12 Ocak 2022  

4x + 3 = 19 denkleminde “x” değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2    B) 4    C) 6    D) 8

07 Ocak 2022  


7.sınıf matematik rasyonel sayı sıralama
İçin aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) b < c < a          B) a < b < c
C) c < a < b          D) c < b < a

07 Ocak 2022  

(6x +7) - (2x - 3) ifadesi hangisine eşittir?

A) 4x + 4     B) 4x+ 10    C) 8x + 4    D) 8x + 10 

07 Ocak 2022  

Tanesi 8 TL olan kalemlerden ( 2x + 1 ) tane , tanesi 2 TL olan silgilerden ( 3x + 2 ) tane alan bir kişi kaç TL öder?

A) 20x + 12         B) 12x + 20
C) 22x + 12         D) 12x + 22