2021-2022 7.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) ( +4 ) - ( -6 ) =  .......................... 
b) – 19 + 8 =  .......................... 
c) ( -18 ) + ( -12 ) =  .......................... 
d) ( -33 ) - ( -7 ) =  .......................... 
e) (- 11) + (+4) – (- 9) =  .......................... 
f) – 42 + 53 – 8 =  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) (-27) : (-9) =  .......................... 
b) (+32) : (-4) =  .......................... 
c) (-6) . (+2) =  .......................... 
d) (-15) . (-4) =  .......................... 
e) 369 : ( - 9 ) =  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a. Sayı doğrusunda Negatif rasyonel sayılar sıfırın …………tarafında yer alır.
b. Tamsayılarda çarpma işleminin yutan elamanı …….. dır.
c. Tamsayılarda çarpma işleminin etkisiz elamanı …….. dır.
d. Negatif bir tam sayı ile pozitif bir tamsayının çarpımının sonucunun işareti…...........tir.
e. İki negatif tamsayının bölümü .......................dir.

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a. (-4) . (-14) =  .......................... 
e. (-54) : ( -18) =  .......................... 
b. (-30) : (-6) =  .......................... 
f. 63 : (-9) =  .......................... 
c. 4 . (-13) =  .......................... 
g. (-2)3 . (-2)2 =  .......................... 
d. 156 : (-1) =  .......................... 
h. (-4)2 : (-2) =  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki işlemleri çözünüz.

3-(-2)-(-5)=?

 ..........................  ..........................  .......................... 

(+2).(-5).(+9)=?

 ..........................  ..........................  .......................... 

(-9): (+3)=?

 ..........................  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A=-3/2        B=12/15        C=-5/2    D=24/8

 ..........................  ..........................  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalıklı sayı halinde yazalım.

a) 9/4 =  .......................... 
b) 67/125 =  .......................... 
c) 33/5=  .......................... 
d) 3/8=  .......................... 
e) 45/50 =  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

a) (-3).[(-25)-(-15)]=?

 ..........................  ..........................  .......................... 
b) (160): [(40 +50).(-2)]=

 ..........................  ..........................  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda çarpım şeklinde verilen sayıları üslü nicelik olarak yazınız.

a. 3 . 3 . 3 . 3 =  .......................... 
b. (-5 ).(-5 ) (-5 ).(-5 ) (-5 ).(-5 )=  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ harfi yazınız.

(    ) Pozitif tam sayıların tek sayı kuvvetleri negatiftir.
(    ) Negatif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.
(    ) İki pozitif tam sayının çarpımı yine pozitif bir tam sayıdır.
(    ) Tam sayılar negatif ve pozitif tam sayılardan oluşur.
(    ) Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.
(    ) Her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1 dir.
(  ) Bütün doğal sayılar rasyonel sayı şeklinde ifade edilebilir.
(     ) -1 ‘ bütün kuvvetleri -1’dir.
(     ) Çarpma işleminin etkisiz elemanı 0’dır.
(   )Aynı işaretli tam sayıların bölümü her zaman pozitiftir.
(     ) Her tam sayını birinci kuvveti 1’dir.
(     ) Toplama işleminin yutan elemanı vardır.

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen işlemlerde verilmeyenleri bulunuz.

a) (-5). □ = -5
 ..........................  ..........................  .......................... 

b) * : (-6)= 3

 ..........................  ..........................  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) [(-20).(+4)]: (8.5) =  .......................... 
b) [10.(-1) ]: (-1) =  .......................... 
c) (-32) : (+4) =  .......................... 
d) ( -5+3) . ( -8+7) =  .......................... 
04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisi yaklaşık olarak 3 ile 4 arasında bulunur?

A) 4 / 3    B) 5 / 9    C) 11 / 3    D) 15 / 6

04 Kasım 2021  


7.sınıf matematik sorusu

7.sınıf matematik soru cevabı

04 Kasım 2021  


matematik sorusu

matematik sorusu cevabı

04 Kasım 2021  


matematik sorusu üslü ifade

üslü ifade cevabı

04 Kasım 2021  


rasyonel sayılar sorusu

rasyonel sayı cevap

04 Kasım 2021  


7.sınıf matematik sorusu

7.sınıf matematik sorusu cevabı

04 Kasım 2021  


matematik şekil sorusu

şekil sorusu cevabı

04 Kasım 2021  


sayı doğrusu

sayı doğrusu cevabı