2021-2022 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

18 Mart 2022  

For i = 1 to 10
    TextWindow.Writeline("Merhaba")
Endfor

Verilen kod çalıştırıldığında hangisini yapar?

A) Ekrana on defa Merhaba yazar
B) Ekrana birden ona kadar olan sayıları yazar
C) Hata verir
D) Ekrana sadece bir defa Merhaba yazar

18 Mart 2022  

For i = 0 to 10 Step 2
    TextWindow.Writeline(i)
Endfor

Verilen kod çalıştırıldığında hangisini yapar?

A) Ekrana 0 ile 10 arasındaki tek sayıları yazar
B) Ekrana 0 ile 10 arasındaki çift sayıları yazar
C) Ekrana hiçbir şey yazmaz
D) Hata verir

18 Mart 2022  

For i = 10 to 0 Step -3
    TextWindow.Writeline(i)
Endfor

Verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 10  7  4  1
B) 10  9  7  6  5  4  3  2  1
C) 1  5  7  9  10
D) 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

18 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğru for döngüsü kullanımıdır?

A) For i = 1 and j = 0        B) For i = 1 or j = 0
C) For i = 1 To 10             D) For To 1 and j = 0

18 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi döngü komutudur?

A) If    B) For    C) Clear    D) Delay

02 Mart 2022  

TextWindow.Writeline("Lütfen sınav notunuzu giriniz")
sinav = TextWindow.ReadNumber()
if sinav > 0 and sinav < 50 Then
TextWindow.Writeline("Maalesef kaldınız")
elseif sinav >= 50 and sinav <= 100 then
TextWindow.WriteLine("Tebrikler geçtini")
Endif

Yukarıdaki program çalıştırılıp 70 girildiğinde hangi çıktıyı verir?

A) Maalesef Kaldınız        B) Tebrikler Geçtiniz
C) Hata verir                     D) Boş sayfa gösterir

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sadece 10'dan küçük sayıları kontrol etmektedir?

A) if sayi = 10 then    B) if sayi > 10 then
C) if sayi < 10 then    D) if sayi <> 10 then

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 5 ve üzeri sayıları kontrol etmektedir?

A) if sayi < 5 then        B) if sayi >= 5 then
C) if sayi <= 5 then      D) if sayi = 5

02 Mart 2022  

TextWindow.WriteLine("Lütfen kullanıcı adınızı ve şifreinizi giriniz")
kullaniciAdi = TextWindow.Read()
sifre = TextWindow.Read()
if kullaniciAdi ="Admin" And sifre ="12345" Then
  TextWindow.WriteLine("Giriş Yaptınız")
else
   TextWindow.WriteLine("Bigilerinizi kontrol ediniz")
Endif

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında ve klavyeden kullanıcı adı için "Admin", şifre için ise "9090" girildiğinde hangi çıktıyı verir?

A) Giriş yaptınız yazar
B) Bilgilerinizi kontrol ediniz yazar
C) kullaniciAdi yazar
D) sifre yazar

02 Mart 2022  

Aşağıda verilen aritmetiksel operatör ve eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) + => Toplama işlemi için kullanılır
B) - => Çıkarma işlemi için kullanılır
C) / => Bölme işlemi için kullanılır
D) * => Sayının üssünü almak için kullanılır

02 Mart 2022  

sayi1 = 10
sayi2 = 8
sonuc = (sayi1 + sayi2) / 2
TextWindow.WriteLine(sonuc)

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 10    B) 18    C) 8    D) 9

02 Mart 2022  

sayi1 = 5
sayi2 = 7
sonuc = sayi1 * sayi2
if sonuc > 20 Then
TextWindow.WriteLine("Sayı 20'den büyük")
else
TextWindow.WriteLine("Sayı 20'den küçük")
Endif
Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) Sayı 20'den büyük    B) Sayı 20'den küçük
C) Hata verir                  D) Sayı = 20 

22 Şubat 2022  

Tinkercad programında nesnelerin şekildeki gibi arada hiç boşluk kalmadan üst üste bindirmek için en ideal yol hangisidir?
tinkercad sorusu

A) Kırmızı kutunun üstüne yenir bir çalışma alanı ekleyip daha sonra ikinci kutuyu eklemek.
B) Önce turuncu kutuyu ekleyip daha sonra kırmızı kutuyu eklemek.
C) Turuncu kutu üstüne çalışma alanı ekleyip daha sonra kırmızı kutuyu eklemek.
D) Kırmızı kutuyu kopyalayıp rengini değiştirip, yüksekliğini ayarlayarak turuncu kutuyu elde etmek.

22 Şubat 2022  

Tinkercad programında nesnelerin içerisinde oyuk açmak için hangi yöntem kullanılır?

A) Nesnenin içi silinir.
B) Nesne gruplandırma (maskeleme) yapılır.
C) Nesnenin istenilen bölümü kesilir.
D) Nesnenin istenilen bölümü hizalanır.

22 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu bir nesnenin boyutlarından biri değildir?

A) Yükseklik    B) Genişlik    C) Derinlik    D) Katmanlık

22 Şubat 2022  

tinkercad çalışma düzlemi sorusu
Verilen şekilde 1 numaralı şeklin 2 numaralı şekil haline getirilebilmesi için a, b, c ve d ile gösterilen işaretlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) D    B) C    C) B    D) A

22 Şubat 2022  

tinkercad sorusu 7.sınıf Tinkercad programında verilen buton hangisini yapar?

A) Çalışma alanına cetvel ekler.
B) Çalışma düzlemini cetvele dönüştürür.
C) Ekrandaki cetvellerin yerini gösterir.
D) Ekrandaki cetveli kopyalar

22 Şubat 2022  

Aşağıda verilen şekildeki silindirin etrafını pürüzsüz yapmak için hangi seçenek değerleri yükseltilir?
üç boyutlu tasarım sorusu bilişim

A) Segmentler    B) Taraflar    C) Bevel    D) Çap

22 Şubat 2022  

tinkercad bilişim sorusu
Verilen butonlardan hangisi önceden gruplandırılmış olan nesnelerin gruplarını bozar?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

22 Şubat 2022  

Tinkercad programında sayı ve harf ekleme seçeneği hangisidir?

A) Temel şekiller        B) Metin ve sayılar
C) Karakterler            D) Bağlayıcılar