2021-2022 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hidroelektrik santralerde suyun akışı sayesinde jenaratörün türbini döner.
B) Jeotermal enerji fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilir.
C) Jenaratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
D) Nükleer santrallerde atom çekirdeğinin parçalanması ile ısı ortaya çıkar.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegendir?

A) Dünya     B) Neptün     C) Mars     D) Jüpiter

25 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A) Asya Fili                    B) Anadolu Leoparı
C) Akdeniz foku           D) Deve

25 Mayıs 2022  

Dünya dışındaki evren parçasına ne denir?

A) Uzay     B) Gök ada     C) Gezegen     D) Yıldız

25 Mayıs 2022  

I. Populasyon
II. Tür
III. Ekosistem
IV. Habitat
Yukarıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?

A) IV-I-II-III                 B) III-II-I-IV
C) II-I-IV-III                 D) III-I-II-IV

25 Mayıs 2022  

Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?

A) Büyük okyanustaki mavi balinalar
B) Ankara’daki tiftik keçileri
C) Okulun bahçesindeki laleler
D) Karadeniz’deki balıklar

25 Mayıs 2022  

Bütün besin zincirleri üretici canlılarla başlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir besin zincirini ifade etmez?

A) Ispanak------->Koyun----->İnsan
B) Buğday-------->Çekirge---------->Yılan
C) Fare---------->Yılan---------->Şahin
D) ıspanak -------->İnsan

25 Mayıs 2022  

Çayı çok şekerli olan Yusuf çayını içebilmesi için şekerli çay çözeltisini seyreltmesi lazım. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Çaya şeker eklemek
B) Çaya su eklemek
C) Çayı ısıtmak
D) Çayın yarısını boşaltmak

25 Mayıs 2022  

Ekosistemi korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması işe yaramaz?

A) Ormanları korumalı,
B) Fosil yakıtları tercih etmeli,
C) Çevreyi kirletmemeli,
D) Planlı şehirleşme,

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemine örnek verilemez?

A) Çöl    B) Dere     C) Bataklık     D) Okyanus

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi olmsuz etkileyen nedenlerden değildir?

A) Yeşil alanların yok edilmesi,
B) Nüfusun hızla artması,
C) Avlanma yasaklarının konulması,
D) Fabrika bacalarına filtre takılmaması,

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir kara ekosistemidir?

A) Çay    B) Göl     C) Deniz     D) Dağ

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki cansız öğelerdendir?

A) Hayvanlar             B) Bitkiler
C) Su                           D) Mikroorganizmalar

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistem değildir?

A) Orman     B) Göl     C) Ay     D) Çöl

25 Mayıs 2022  

Yaz aylarında sıcaktan daha az etkilenmek için hangi renk giysileri tercih etmek daha mantıklıdır?

A) Beyaz   B) Kahverengi   C) Siyah   D) Mor

25 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözelti oluşturur?

A) Talaş-Su                   B) Zeytinyağı-Su
C) Şeker- Su                 D) Kum-Su

25 Mayıs 2022  

Bir atom elektron aldığında;
I. Nötron sayısı
II. Elektron sayısı
III. Proton sayısı
yukarıdakilerden hangileri değişir?

A) I, II     B) I, III     C) Yalnız II     D) I, II, III

25 Mayıs 2022  

Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilenler ile ilgili hangileri doğrudur?
I. Potansiyel enerjisi azdır.
II. Kinetik enerjisi azdır.

A) I yanlış, II Doğru         B) I doğru, II yanlış
C) İkisi de doğru             D) İkisi de yanlış

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi basınç iletiminin teknolojideki uygulamalarına örnek verilemez?

A) Otomobillerin fren sistemi,
B) Makara ile inşaatlarda yukarı eşya taşıma,
C) Vinçlerde ağırlık kaldırmada,
D) Kamyonların yük boşaltma sistemi,

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçme değildir?

A) Metre ile uzunluk ölçme.
B) Termometre ile sıcaklık ölçmek.
C) Teraziyle kütleyi ölçmek.
D) Ayşe'nin kaç kardeşinin olduğunun sayılması.