2021-2022 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen elementlerin sembollerini yanlarına yazınız.

a. Azot: ...............
b. Flor: ..............
c. Magnezyum: ................
d. Oksijen: ................
e. Hidrojen: ............
f. Potasyum: .............
g. Kalsiyum: ............
h. Berilyum: ............

25 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
* homjen -- * aerosol -- * heterojen
* süspansiyon -- * homojen -- * emülsiyon
* heterojen -- * 4

a. Bir karışım her tarafından aynı gözüküyorsa bu karışımlara ...................... karışım denir.
b. Karşımın her tarafı farklı gözüküyorsa bu karışımlara ....................... karışım denir.
c. Heterojen karışımlar kendi içinde ........... ayrılır.
d. Kum-çakıl karışımı bir .......................... karışımdır.
e. İki sıvının heterojen karışım olarak birbirine çözünmediğinde oluşan karışımlara ............... denir.
f. Bir katı veya bir sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlara ............ denir.
g. Göz yaşı bir ..................... karışımdır.
h. Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şekline .................. denir.

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen karışımlarda heterojen olanların başına 'He' homojen olanların başına 'Ho' koyunuz.

(....) Şekerli su
(....) Alkol - iyot karışımı
(....) Çamurlu su
(....) Deniz suyu
(....) Sis
(....) Ayran
(....) Su ve benzin karışımı
(....) Kolanya
(....) Gazoz
(....) Su ve tebeşir tozu karışımı

25 Mart 2022  

Aşağıda isimleri verilen elementlerin sembollerini yazınız.

1-Lityum: ................. ..................
2-Fosfor: ................. ..................
3-Potasyum: ................. ..................
4-Sodyum: ................. ..................
5-Oksijen: ................. ..................

25 Mart 2022  

Aşağıda atom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimini yaparak, verilen soruları cevaplandırınız.

H (1)
................. ..................
O (8)
................. ..................
Al (13)
................. ..................
Ar (18)
................. ..................
Ca (20)
................. ..................

25 Mart 2022  

Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını, adları verilen elementlerin-bileşiklerin de sembollerini-formüllerini yazınız.

a) Fe: ................. ..................
b) Mg: ................. ..................
c) (CO3)2- : ................. ..................
c) Ca: ................. ..................
e) PO4-3 ................. ..................
f) TUZ: ................. ..................
ı) Klor: ................. ..................
j) Civa ................. ..................
k) İyot: ................. ..................
l) Kalay: ................. ..................
25 Mart 2022  

Uçan balon ve zeplin yapımında kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lityum    B) Helyum    C) Berilyum    D) Klor

25 Mart 2022  

Naz, yaylı tükenmez kalemi kapatmak için arka ucunu sırasına bastırdığında kalemin yukarı yönde fırladığını fark ediyor.
Kalemin bu hareketi sırasında;
I. Yaydaki esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşmüştür.
II. Yukarı yönlü harekette kinetik enerji azalmakta, potansiyel enerji artmaktadır.
III. Yayda esneklik potansiyel enerjisi artmıştır.
Durumlarından hangileri gözlemlenir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I ve III

25 Mart 2022  

Yumurta, sindirim sisteminin hangi kısımlarında kimyasal sindirime uğrar?

A) Ağız-mide
B) Mide-Kalın Bağırsak
C) Mide-İnce Bağırsak
D) Yemek Borusu-İnce Bağırsak

25 Mart 2022  

AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU OLANLARIN KARŞISINA “D” YANLIŞ OLANLARIN KARŞISINA “Y” YAZINIZ.

1) Mide hem kimyasal hem de mekanik (fiziksel) sindirim yapar. “…………”
2) Bir cismin kütlesi her gezegende aynıdır.“…………”
3) İş yapabilme yeteneğine basınç denir. “…………”
4) Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur. “…………”
5) Element ve bileşikler saf maddelerdir. “…………”
6) İç yüzeyi parlak olan aynalara çukur ayna denir. “…………”

25 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız.
(çekirdek, Thomson, artar, proton, elektron, katmanlar, iyon, hacmine, nötr atom, atom, çukur, düz, iki, tümsek, dört, yeşil, siyah, sarı)

1.Maddeyi oluşturan en küçük yapı birimine ............................... denir. .
4. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara ............................... denir.
6. Atomun çekirdeğinde ............................... ve nötron tanecikleri bulunur.
7. Bir cismin ............................... aynadaki görüntüsü düz ve cisimle eşit büyüklüktedir.
8. Diş hekimleri tedavi sırasında ............................... ayna kullanırlar.
9. Beyaz ışık altında sarı görünen cisim, yeşil ışık altında ............................... görünür.
10. Düz aynaya iki metre uzaktaki cismin, görüntüsü ile kendisi arasındaki mesafe ......... metredir.
11................................ aynada oluşan görüntü düz ve cismin boyundan küçüktür.

25 Mart 2022  

Aşağıdaki verilen cümleleri Doğru /Yanlış olarak belirleyiniz.

(        )1. Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmalar Demokritus tarafından yapılmıştır.
(        )2. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara anyon denir.
(        )3. Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına molekül denir.
(        )4. Tümsek ayna, cisimlerin görüntüsünü küçülttüğü için daha geniş alanların görünmesini sağlar.
(        )5. Düz aynada oluşan görüntü cisme göre simetriktir.
(        )6. Beyaz ışık; kırmızı, mavi ve turuncu renklerin karışımıdır.

22 Şubat 2022  

bilim uygulamaları sorusu
Yukarıda verilen görüntü hangi tür ayna ile oluşmuştur?

A) Düz ayna            B) Tümsek ayna 
C) Çukur ayna         D) Ters ayna

22 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çukur ayanların kullanım alanlarından biri değildir?

A) Teleskoplar        B) Projeksiyon cihazları
C) Mikroskop          D) Makyaj aynaları

22 Şubat 2022  

Çukur aynalarla ilgili olarak;
I. Işığı bir noktaya toplar
II. Görüş alanı oldukça geniştir.
III. Cisimleri büyüterek gösterir.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

I. Tatlı su elde etmede
II. Isınmada
III. Elektrik enerjisi elde etmede
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisi ile elde edilebilinir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

I. Taneciğin boyutu
II. Sıcaklık
III. Karıştırma
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çözünme hızını etkiler?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

Çözeltilerle ilgili olarak;
I. Hetorojen karışımlardır.
II. Katı, sıvı veya gaz olarak isimlendirilirler.
III. Çözen ve çözüdüden oluşur.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmadığı karışımlara heterojen karışımlar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?

A) Ayran             B) Maden suyu
C) Serum            D) Kolonya

22 Şubat 2022  

Günlük hayatımızda gördüğümüz ve kullandığımız katı, sıvı ve gaz maddelerin büyük bir kısmını karışımlar oluşturur.
Buna göre karışımlarla ilgili olarak;
I. Kimyasal özellikler değişir.
II. En az iki maddeden oluşur.
III. Saf madde değildirler
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III