2021-2022 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

13 Ocak 2022  

Pipet takılmış bir kutudan meyve suyu içerken kutunun yan yüzeylerinin içeri doğru çöktüğü görülür. Bunun nedeninin nasıl açıklarsınız?

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Ağır kokulu ortamlara girdiğimiz de ilk an da çok fazla koku algılarken zamanla kokuyu hiç algılayamayız.
Bunun nedeni açıklayınız.

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Mutfak tüpleri ateşe atıldığında neden patlar? Açıklayınız.

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Bir buz tabakasının üstünden geçmek gerekirse büyük basınç oluşturmamak için ne yapardınız. Neden?

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Kumsalda yürümek için terlik mi yoksa sivri topuklu ayakkabı mı tercih edersiniz. Neden?

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Tat alma ile koku alma arasında nasıl bir ilişki vardır açıklayınız.

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler veriniz.

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

……………………… ………………… ………………… 

13 Ocak 2022  

Aşağıdaki büyüklüklerin birimlerini karşılarına yazınız.

Kuvvet: .............................
Basınç  .............................
Enerji: .............................
Kütle: .............................

13 Ocak 2022  

Sürtünmenin olumlu ve olumsuz yönlerine örnek veriniz.

Olumlu yönleri:
 .............................  .............................  ....................... 

 .............................  .............................  ....................... 
Olumsuz yönleri:
 .............................  .............................  ....................... 

 .............................  .............................  ....................... 

28 Aralık 2021  


bilim uygulamaları sorusu

28 Aralık 2021  


7.sınıf bilim uygulamaları sorusu

28 Aralık 2021  


mebsinavlari.com bilim uygulamaları sorusu

28 Aralık 2021  


bilim uygulamaları sınav sorusu

28 Aralık 2021  


bilim uygulamaları hücre sorusu

A) Yalnız I      B) I ve II     C) II ve III      D) I-II-III

28 Aralık 2021  

Mitoz bölünme ile ilgili;
I. Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
II. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
III. İki yeni hücre oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II     C) II ve III      D) I-II-III

28 Aralık 2021  

bilim uygulamaları sorusu
Yukarıda verilen şekildeki cismin ağırlığı X, Y, Z noktalarında dinamometre ile ölçülüyor.
Buna göre X, Y ve Z noktalarındaki ağırlıkların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

A) X ˃ Y ˃ Z              B) X ˃ Z ˃ Y
C) Z ˃ Y ˃ X              D) Y ˃ X ˃ Z

28 Aralık 2021  

bilim uygulamaları 7.sınıf sorusu
Yukarıdaki tabloda ağırlık ve kütlenin özellikleri karışık verilmiş ancak bir yerde hata yapılmıştır.
Bu tablonun doğru olabilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

A) 1 ve A yer değiştirmelidir.     B) 2 ve B yer değiştirmelidir.
C) 3 ve C yer değiştirmelidir.    D) 4 ve D yer değiştirmelidir.

28 Aralık 2021  

Dalından kopan elmanın yere düşmesini sağlayan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava sürtünmesi          B) Yer çekimi
C) Kaldırma kuvveti          D) Tepki kuvveti

28 Aralık 2021  


bilim uygulamaları hız sorusu
Kütle ve süratleri verilen sırasıyla A, B ve C araçlarının kinetik enerjilerinin büyükten küçüğe sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) C ˃ B ˃ A              B) B ˃C ˃ A
C) A ˃ B ˃ C              D) A ˃ C ˃ B

28 Aralık 2021  

Atom ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Atomun kütlesini çekirdek oluşturur.
B) Atomun hacmini elektronlar oluşturur.
C) Protonun yükü pozitiftir.
D) Elektron yüksüz parçacıktır.