6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Sağlıklı beslenme, vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğu temel bir ihtiyaçtır. Ancak sağlıklı beslenmek sadece vücudumuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığımıza da olumlu etkiler yapar. Düzenli olarak tüketilen meyve, sebze, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar, beyin fonksiyonlarını destekler ve odaklanmayı artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek sadece fiziksel sağlığımız için değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de önemlidir. Metinde sağlıklı beslenmenin sadece vücuda değil aynı zamanda hangi sağlığa olumlu etkiler yaptığı ifade edilmektedir?

  A) Sadece duygusal sağlık
  B) Sadece fiziksel sağlık
  C) Hem fiziksel hem de zihinsel sağlık
  D) Sadece zihinsel sağlık

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde sağlıklı beslenmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkiler yaptığı ifade edilmektedir. 3. Teknoloji, hayatımızın bir parçası haline geldi ve hızla gelişiyor. İnternet, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar günlük yaşantımızın birçok alanında kullanılıyor. Ancak teknolojiyi bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Aşırı teknoloji kullanımı, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza zarar verebilir. Bu nedenle, teknolojiyi eğitim, iş ve eğlence için kullanırken dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Metinde teknolojinin hayatımızdaki rolü ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında ne ifade edilmektedir?

  A) Teknolojinin hayatımızdaki rolü önemsizdir ve kullanımı sınırsız olmalıdır.
  B) Teknoloji, sadece eğlence için kullanılmalıdır.
  C) Teknoloji bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanılmalıdır.
  D) Teknoloji sadece iş için kullanılmalıdır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde teknolojinin hayatımızdaki rolü ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilinçli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek gerektiği ifade edilmektedir. 5. Bilim, insanlığın merakını ve keşfetme isteğini tatmin eden bir alan olarak bilinir. Bilim insanları, dünyayı anlama çabası içinde sürekli olarak deneyler yaparlar ve bilgi üretirler. Bu bilgi, teknolojik gelişmelere yol açar ve insan hayatını kolaylaştırır. Bilimin ilerlemesi, insanların sorunlarına çözüm bulma yeteneğini artırır. Metinde bilimin insanlığa nasıl fayda sağladığı hakkında ne ifade edilmektedir?

  A) Bilim sadece insanların merakını tatmin eder.
  B) Bilim, teknolojik gelişmelere yol açmaz.
  C) Bilim, insan hayatını kolaylaştırır ve sorunlara çözüm bulma yeteneğini artırır.
  D) Bilim, sadece deneyler yapma alanıdır.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Metinde bilimin insan hayatını kolaylaştırdığı ve sorunlara çözüm bulma yeteneğini artırdığı ifade edilmektedir. 7. Dil, insanların iletişim kurma aracıdır. Farklı diller, farklı kültürleri ve toplulukları ifade etmenin yoludur. Dilin önemi sadece iletişimde değil, aynı zamanda kültürel kimliğin korunmasında da büyüktür. Bir dilin kaybolması, bir kültürün kaybolması anlamına gelebilir. Bu nedenle, dillerin korunması ve çeşitliliğin desteklenmesi önemlidir. Metinde dilin önemi hakkında ne ifade edilmektedir?

  A) Dil sadece iletişimde kullanılır.
  B) Dil, kültürel kimliğin korunmasında önemlidir ve farklı kültürleri ifade etmenin yoludur.
  C) Dilin korunması ve çeşitliliğin desteklenmesi önemli değildir.
  D) Dil, sadece farklı toplulukların arasında sorunlara yol açar.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde dilin kültürel kimliğin korunmasında önemli olduğu ve çeşitliliğin desteklenmesi gerektiği ifade edilmektedir. 9. Spor, fiziksel sağlığı desteklemenin yanı sıra insanların takım ruhu, disiplin ve rekabet duygularını geliştirmelerine yardımcı olur. Spor, aynı zamanda sosyal bağlar kurmanın bir yoludur ve insanları bir araya getirir. Farklı spor dalları, farklı yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfetme fırsatı sunar. Her yaşta spor yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olabilir. Metinde sporun insanlar için neden önemli olduğu hakkında ne ifade edilmektedir?

  A) Spor sadece fiziksel sağlığı destekler.
  B) Spor, insanların rekabet duygularını geliştirmesine yardımcı olmaz.
  C) Spor, sadece belirli bir yaş grubu için uygundur.
  D) Spor, fiziksel sağlığı destekler, sosyal bağlar kurmanın bir yoludur ve farklı yetenekleri keşfetme fırsatı sunar.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Metinde sporun fiziksel sağlığı desteklediği, sosyal bağlar kurmanın bir yolunu sağladığı ve farklı yetenekleri keşfetme fırsatı sunduğu ifade edilmektedir. 11. Ali, her gün okula gitmek için erken kalkar. Sabahları kahvaltısını yapar ve okula hazırlanır. Okulda derslerine çalışırken en sevdiği ders matematiktir. Matematik öğretmeni, derste her zaman ilginç sorular sorar ve Ali bu soruları çözmeyi çok sever. Okuldan sonra spor yapar ve akşam ödevlerini tamamlar. Ali, her gün düzenli bir şekilde zamanını kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ali'nin en sevdiği ders nedir?

  A) Türkçe           B) Fen Bilgisi     
  C) Matematik        D) Beden Eğitimi   
                     

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Ali'nin en sevdiği dersin matematik olduğu belirtilmiştir. 13. Hangi cümlede öznel bir anlatım kullanılmıştır?

  A) Bahçede çiçekler açıyor.
  B) Yağmurun sesini duydum.
  C) Gece yıldızlar parlarken, gökyüzü büyülüydü.
  D) Kapıyı kapatırken hafif bir şey düşünceliydi.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Öznel bir anlatım, kişinin duygu, düşünce veya deneyimlerini ifade ettiği anlatımdır. Bu nedenle "C) Gece yıldızlar parlarken, gökyüzü büyülüydü." cümlesi öznel bir anlatım içerir. 15. Aşağıdaki kelimelerin hangisi kökü bir isimdir?

  A) Koşmak    B) Hızlı    C) Kütüphane    D) Gözlükçü    

 16. Cevap: D Açıklama:

  "Gözlükçü" kelimesi kökü bir isimdir, çünkü bu kelime bir yerin adını ifade eder. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel bir anlatım kullanılmıştır?

  A) Kuşlar sabahın erken saatlerinde şarkı söylerler.
  B) Çiçekler baharın gelmesiyle açarlar.
  C) Gökkuşağı gökyüzünde göründü.
  D) Yağmur damlaları toprağa düşerken sesi hoş geldi.

 18. Cevap: D Açıklama:

  "D) Yağmur damlaları toprağa düşerken sesi hoş geldi." cümlesi öznel bir anlatım içerir, çünkü kişinin duygu ve deneyimlerini ifade eder. 19. Aşağıdaki kelimelerin hangisi "saygı" anlamında kullanılmıştır?

  A) Vali Beyler         B) Koraylar           
  C) Ayşe ve Asil'in     D) Mustafa Kemaller   
                        

 20. Cevap: A Açıklama:

 21. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde anlamı değiştiren ek kullanılmıştır?

  A) Masalcı    B) Ücretsiz    C) Odunlar    D) Ağaçsız    

 22. Cevap: A Açıklama:

  "Masalcı" kelimesindeki "-cı" eki, anlamı değiştirir ve "masal anlatan kişi" anlamını verir. 23. Hâl durum ekleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi bir hâl durum ekidir?

  A) -de, -da, -te, -ta:        B) -den, -dan, -ten, -tan:   
  C) -e, -a:                    D) -ı, -i, -u, -ü:           
                               

 24. Cevap: A Açıklama:

  "-de, -da, -te, -ta:" ekleri hâl durum eklerindendir. 25. Vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazılan mektup hangi amaçla yazılmış olabilir?

  A) Şaka yapma                   B) Tebrik etme                 
  C) Eleştiri yapma               D) Anma ve minnet ifade etme   
                                 

 26. Cevap: D Açıklama:

  Mektup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde anma ve minnet ifade etmek amacıyla yazılmış olabilir. 27. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "çalışma" eylemini ifade eder?

  A) Kütüphane    B) Koşmak    C) Kitaplık    D) Gözlükçü    

 28. Cevap: B Açıklama:

  "B) Koşmak" kelimesi "çalışma" eylemini ifade eder, çünkü bu kelime fiziksel bir eylemi temsil eder. 29. Hangi kelimenin kökü bir isimdir?

  A) Bilgin    B) Kitaplık    C) Bakışmak    D) Gezlgin    

 30. Cevap: D Açıklama:

  "Bilgin" kelimesi kökü bir isimdir, çünkü bu kelime bir kişinin adını ifade eder. 31. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almış bir kelime değildir?

  A) Masalcı    B) Sağlık    C) Çizgi    D) Odunluk    

 32. Cevap: B Açıklama:

  "Sağlık" kelimesi yapım eki almamış bir kelime olarak verilmiştir. 33. Aşağıdaki hangi kelime "ünlü düşmesi" olmadan yazılmıştır?

  A) Ağzı    B) Bilgi    C) Kardeş    D) İstanbul    

 34. Cevap: A Açıklama:

  "Ağzı" kelimesi ünlü düşmesi olmadan yazılmış bir kelimedir. 35. Hangi hâl durum eki "yönelme" anlamında kullanılır?

  A) -den    B) -a    C) -da    D) -de    

 36. Cevap: B Açıklama:

  "-a" hâl durum eki, yönelme anlamında kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUMA KÜLTÜRÜ
  1. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler
  2. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder
  3. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
  4. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler
  5. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur.
  6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır
  7. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  8. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
  9. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir.
  10. Konuşurken nefesini ayarlar.
  11. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
  12. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
  13. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanr
  14. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  15. Standart Türkçe ile konuşur.

Ayrıca 6.sınıf Türkçe 1.dönem 1.değerlendirme soruları; 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Sağlıklı beslenmenin zihinsel sağlığa etkilerini anlama.

Teknolojinin dengeli kullanımının önemini anlama.

Bilimin insanlığa sağladığı faydaları anlama.

Dilin kültürel önemini anlama.

Sporun insanlar için önemini anlama.

Öznel ve nesnel anlatımları ayırt etme.

Kelimelerin köklerini ayırt etme.

Öznel anlatımı tanıma.

Kelimelerin farklı anlamlarını ayırt etme.

Kelimelerin köklerini ayırt etme.

Yapım eklerini tanıma ve kelimenin kök haliyle yapım ekli halini ayırt edebilme.

Türkçe'deki ünlü düşmesi kavramını anlayabilme.

Hâl durum eklerinin farklı anlamlarını ayırt edebilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.