6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde görülen aile tiplerini yazınız.


 2. Cevap: Çekirdek aile, geniş aile Açıklama:

  Eski Türklerde hem çekirdek hem de geniş aile yapıları görülmekteydi. 3. Eski Türk toplumunda ailenin oluşumu üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?


 4. Cevap: Baba boyuna geçiş, siyasi, sosyal ve ekonomik faktörler Açıklama:

  Aile yapısı, hem kültürel hem de çevresel koşulların etkisiyle şekillenmiştir. 5. Eski Türklerde baba için kullanılan sözcükler nelerdir ve bunların anlamları nedir?


 6. Cevap: Kang (baba), ata (baba, büyük baba), eçü apa (büyük baba) Açıklama:

  Baba figürü, Türk toplumunda saygı ve otorite ile ilişkilendirilmiştir. 7. Türk aile yapısının tarihsel gelişiminde görülen aile tiplerini belirtiniz.


 8. Cevap: Çekirdek aile, dar aile, ana ailesi, baba ailesi, soy ailesi Açıklama:

  Türk aile yapısı tarih boyunca farklı aile tiplerine evrilmiştir. 9. Eski Türk toplumu için aile kavramının önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Türklerde aile, kan bağıyla oluşan en temel sosyal yapıdır. Aile, bireylerin yetiştirilmesinde, toplumsal düzenin sağlanmasında ve devletin devamlılığında hayati bir rol oynar. Açıklama:

  Aile, Türk toplumunda güçlü bir sosyal kurumdur ve bireylerin ve toplumun refahı için çok önemlidir. 11. Eski Türklerde evliliğin resmiyeti için neler gerekiyordu? Eski Türklerde evliliklerde görülen bazı ritüellerden üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Gelin alma merasimi, gelinin beline al kuşak bağlanması, gelin indirme Açıklama:

  Evlilik ritüelleri, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olup, geleneksel adet ve uygulamaları yansıtmıştır. 13. Eski Türklerde "sep" kelimesinin anlamı nedir, açıklayınız.


 14. Cevap: Çeyiz Açıklama:

  Sep, kızın yeni evine götürdüğü hayvan sürüleri, erzak ve eşyalardan oluşan malvarlığıdır ve aileden aldığı payı temsil etmektedir. 15. Eski Türk aile yapısının özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: * Erkek egemenliği * Annenin etkin rolü * Akreditasyon esaslı aile yapılanması Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı, baba otoritesine dayalı olmasına rağmen, annenin de aile içinde saygın bir yeri vardı. Aile, akrabalık ilişkileri üzerine kuruluydu. 17. Eski Türklerde evliliğin kökeni ve yaygınlık alanı nedir?


 18. Cevap: * Kökeni: Boy dışı evlilikler * Yaygınlık alanı: Bozkır coğrafyası Açıklama:

  Eski Türkler, akraba evliliği geleneğine sahip değillerdi. Evlilikler genellikle boy dışından yapılırdı ve bozkır coğrafyasında yaygındı. 19. Eski Türk ailesinin temel özellikleri nelerdir?


 20. Cevap: Eşitlikçi, iki taraflı akrabalık, kadınların ve çocukların hak sahibi olması Açıklama:

  Eski Türk aileleri, hem baba hem de ana soyunu içeren, özgürlükçü ve eşitlikçi yapılarla karakterize ediliyordu. 21. Pederî aile ile pederşahî aile arasındaki temel fark nedir?


 22. Cevap: Pederî ailede akrabalar iki taraflıdır, özgürdür ve eşitken; pederşahî ailede akrabalar yalnızca asabelerden oluşur, kadınlar ve çocuklar aile reisinin keyfine bağlıdır. Açıklama:

  Pederî aile, eşitlikçi ve özgürlükçü bir aile modeli iken, pederşahî aile, otoriter ve hiyerarşik bir aile yapısını temsil eder. 23. Eski Türk ailesinin temel özelliklerini açıklayınız.


 24. Cevap: * Göçebe Türk ailesi; ‘çekirdek aile yapısındaydı ve kadın erkek eşit haklara sahipti’ * Monogam (tek eşli) evlilik esas olup çok eşlilik nadir görülüyordu * Küçük aile yapısı (dağınık, göçebe yaşam nedeniyle) * Yönetimde "velayet" (baba hukuku) geçerliydi Açıklama:

  Eski Türk ailesi, çekirdek aile yapısı, monogami ve eşitlikçi ilişkiler ile karakterizeydi. 25. İslamiyet'in Türk aile yapısında meydana getirdiği değişimleri belirtiniz.


 26. Cevap: * Baba otoritesinin güçlenmesi (ataerkil aile sistemi) * Erkeğin kadına üstünlüğü * Geniş aile yapısına geçiş * Fıkıh kurallarının aile sistemi üzerinde etkili olması Açıklama:

  İslamiyet'in kabulü, Türk aile yapısını ataerkil bir sisteme doğru dönüştürdü ve geniş aile yapısını teşvik etti. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türk aile yapısı hakkındaki bilgiler, Batılı seyahatnameler ve bilimsel çalışmaların yanı sıra Ziya Gökalp'in çalışmalarından da elde edilmiştir.
  (.....) 2. F. Grenard'a göre, Doğu Türkistan Türklerinde kadınlar ev içinde çalışmazlardı.
  (.....) 3. Türk ailesinde çok eşlilik yaygındı ve ikinci veya üçüncü eşler ilk eşin bulunduğu şehirden farklı şehirlerde yaşardı.
  (.....) 4. G. Richard, Türkaile tiplerini ekonomik ve toplumsal koşullara göre sınıflandırmıştır.
  (.....) 5. Yakut Türklerinde aile, maderî din çerçevesindeydi ve hısımlık bağı temeldeydi.
  (.....) 6. Kırgız Türklerinde aile, pederşahî yapıya sahipti ve hısımlık bağında temel kişi erkekti.
  (.....) 7. Altay Türklerindeki aile tipi, maderî ve pederî aile tipleri arasında bir ortayolda yer alırdı.
  (.....) 8. Durkheim, Türk ailesinin maderî tipten evrimleşerek pederî tipe geçtiğini düşünüyordu.
  (.....) 9. Gökalp, Durkheim'ın görüşlerine dayanarak, Grenard'ın Doğu Türkistan Türk ailesine ilişkin düşüncelerini eleştirdi.
  (.....) 10. Türk aile yapısında pederşahlık hiç görülmemiştir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türk ailesinin seciyesi her zaman değişmiştir.
  2. (.....) Yakutlardaki aile tipi pederîdir.
  3. (.....) Türk ailesinde hukuki ve toplumsal bağlar yoktur.
  4. (.....) Gökalp, Türk ailesinin geçirdiği aşamaları belirlemiştir.
  5. (.....) Boy geniş bir aile tipini ifade eder.
  6. (.....) Sop'ta ekonomik dayanışma bulunmaz.
  7. (.....) Sop içindeki özel evler hukuki örgütten yoksundur.
  8. (.....) Türk ailesinde kan davası dayanışması yoktur.
  9. (.....) Gökalp'e göre Türk ailesinin ilk aşaması boy değildir.
  10. (.....) Türk ailesi İslamiyet öncesi dönemde sadece pederî yapıdaydı.

 30. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Grenard
  2. Richard
  3. Durkheim
  4. Gökalp
  5. Doğu Türkistan Türkleri
  6. Yakut Türkleri
  7. Kırgız Türkleri
  8. Altay Türkleri
  9. Sib
  10. Pederşahlık
  Önermeler:
  a. Demokrat aile yapısı
  b. Maderî aile tipi
  c. Pederî aile tipi
  d. Orta tip aile
  e. Kalın
  f. Toyluk
  g. Maderşah
  h. Sib'e dayalı hısımlık
  ı. Pederîliğe geçiş
  j. Pederşahlık dönemi yaşamamış olmak

 32. Cevap: 1. f 2. c 3. g 4. j 5. a 6. b 7. c 8. d 9. h 10. i Açıklama:

  Grenard, Doğu Türkistan Türkleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Richard, Yakut, Kırgız ve Altay Türklerinin aile yapıları üzerine çalışmıştır. Durkheim, Türk ailesi hakkında bazı genellemelerde bulunmuştur. Gökalp, Türk ailesindeki değişimleri incelemiştir. Sib, Yakutlardaki aile grubunu temsil eder. Pederşahlık, babanın aile içinde otorite sahibi olduğu aile yapısıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 6.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Eski Türk ailesinin çeşitliliklerini anlamak

Eski Türk toplumunun aile yapısının oluşum süreci hakkında bilgi edinme.

Eski Türk aile yapısında babanın rolünü anlama.

Türk aile yapısının tarihi gelişimine ilişkin bilgi edinme.

Eski Türk toplumu için aile kavramının önemini kavrama.

Eski Türk evlilik anlayışı ve ritüelleri hakkında bilgi edinme.

Eski Türk aile yapısı ve kadınların ekonomik gücü hakkında bilgi edinme.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlamak.

Eski Türklerde evliliğin kökeni ve yayılma alanı hakkında bilgi edinmek.

Eski Türk aile yapısının özelliklerini anlamayı pekiştirir.

Farklı aile modelleri arasındaki temel farkları kavramayı geliştirir.

Eski Türk ailesinin temel özelliklerini anlayabilmek

İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini kavrayabilmek

* Türk aile yapısı hakkındaki tarihsel bilgilere ulaşmak. * Batılı bilim insanlarının Türk ailesine ilişkin görüşlerini öğrenmek. * Türk ailesinin evrimleşme sürecindeki farklı tiplerini anlamak. * Sosyolojik teorilerin Türk ailesini açıklamada nasıl kullanıldığını görmek. * Türk aile yapısının temel özelliklerini kavramak

1. Türk ailesinin seciyesinin değişmediği anlaşılır. 2. Yakutlardaki aile tipinin pederî ve maderî özelliklere sahip olduğu kavranır. 3. Türk ailesinin hukuki ve toplumsal bağlarla tanımlandığı vurgulanır. 4. Gökalp'in Türk ailesinin geçirdiği aşamaları belirlediği ortaya çıkar. 5. Boyun geniş bir aile tipi olduğunu ve bireylerin ortaklaşa bir ruh içinde yaşadıklarını öğrenildiği vurgulanır. 6. Sop'ta ekonomik dayanışmanın da bulunduğunu anladığı ifade edilir. 7. Sop içindeki özel evlerin hukuki örgütten yoksun olduğunu bilindiği anlatılır. 8. Türk ailesinde kan davası dayanışmasının olduğunu anlaşıldığı belirtilir. 9. Türk ailesinin ilk aşamasının boy olduğunu kanıtlandığı vurgulanır. 10. Türk ailesinin İslamiyet öncesi dönemde sadece pederî yapıya sahip olmadığını ortaya koyar.

* Eski Türk aile yapısı hakkında bilgi sahibi olmak * Farklı araştırmacıların Türk ailesi hakkındaki görüşlerini öğrenmek * Aile sosyolojisi kavramlarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.