6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik CEVAPLARI

 1. Türkiye’nin ortalama yükseltisi nedir?


 2. Cevap: 1132 metre Açıklama:

  Türkiye, dağlık bir ülkedir. Bu nedenle ortalama yükseltisi oldukça yüksektir. 3. Türkiye’nin en uzun sıradağları hangileridir?


 4. Cevap: Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları Açıklama:

  Kuzey Anadolu Dağları, Karadeniz kıyısı boyunca uzanır. Toros Dağları ise Akdeniz ve Ege kıyılarından Van Gölü’ne kadar uzanır. 5. Bir ülkede nüfusun fazla olduğu yerlerde hangi ekonomik faaliyetler daha yaygındır?


 6. Cevap: Tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. Açıklama:

  Nüfusun fazla olduğu yerlerde işgücü fazladır. Bu nedenle tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. 7. Bir ülkede nüfusun az olduğu yerlerde hangi ekonomik faaliyetler daha yaygındır?


 8. Cevap: Hayvancılık ve madencilik gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. Açıklama:

  Nüfusun az olduğu yerlerde işgücü azdır. Bu nedenle hayvancılık ve madencilik gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. 9. Türkiye'nin coğrafi konumunu belirleyen en önemli faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Türkiye'nin coğrafi konumunu belirleyen en önemli faktörler paraleller ve meridyenlerdir. Türkiye 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu nedenle Türkiye, ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır. Açıklama:

  Paraleller ve meridyenler, Dünya'yı bir ağ gibi saran ve herhangi bir yerin konumunu belirlemeye yarayan hayalî çizgilerdir. Türkiye'nin paralelleri ve meridyenleri arasındaki konumu, onun mutlak konumunu belirler. 11. Türkiye'nin güneyi mutlak konumuna bağlı olarak hangi kıtanın yakınında yer alır?


 12. Cevap: Türkiye'nin güneyi mutlak konumuna bağlı olarak Afrika kıtasının yakınında yer alır. Açıklama:

  Türkiye, 36°-42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Bu paraleller, Ekvator'a yakın olduğu için Türkiye'nin güneyi Afrika kıtasına daha yakındır. 13. Türkiye'de ortalama yükselti kaç metredir?


 14. Cevap: 1132 metre Açıklama:

  Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bu durum, dağların yükseltisinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 15. Türkiye'de en çok görülen iklim tipi hangisidir?


 16. Cevap: Karasal iklim Açıklama:

  Türkiye'de en çok görülen iklim tipi karasal iklimdir. Bu iklim tipi, denizlerden uzak iç bölgelerde etkilidir. 17. Tarım, sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması nüfusun artmasında etkili midir?


 18. Cevap: Evet, etkilidir. Açıklama:

  Bu faaliyetler insanların geçimlerini sağladığı için nüfusun artmasına neden olur. 19. Dünyada farklı iklimler yaşanmaktadır. Bu durum insanların yaşam tarzlarını nasıl etkilemektedir?


 20. Cevap: Farklı iklimler farklı bitki örtülerinin, tarım ürünlerinin ve hayvan türlerinin yetişmesine neden olur. Bu durum insanların beslenme, giyim, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamalarını etkiler. Açıklama:

  Örneğin, soğuk iklimlerde yaşayan insanlar kalın kıyafetler giyerken, sıcak iklimlerde yaşayan insanlar ince kıyafetler giyer. 21. Hayatımızın her alanında kullanılan bilim ve teknolojinin temel amacı nedir?


 22. Cevap: Bilim ve teknolojinin temel amacı, insanlığın yaşamını kolaylaştırmaktır. Açıklama:

  Hayatımızın her alanında kullanılan bilim ve teknolojinin temel amacı nedir? Cevap: Bilim ve teknolojinin temel amacı, insanlığın yaşamını kolaylaştırmaktır.ın her alanında kullanılan bilim ve teknolojinin temel amacı nedir? Cevap: Bilim ve teknolojinin temel amacı, insanlığın yaşamını kolaylaştırmaktır. 23. Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar nelerdir?


 24. Cevap: Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar şunlardır: * Ulusal Nanoteknoloji Merkezi'nin kurulması * Bilişim Vadisi Projesi'nin hayata geçirilmesi * TÜBİTAK tarafından geliştirilen elektrikli otomobil prototipleri * TÜRKSAT 6A uydusunun geliştirilmesi * SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesi * Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak tasarlanması ve üretimi * Millî rüzgâr enerji sistemlerinin geliştirilmesi * Millî güneş enerjisi santrali geliştirilmesi * Akıllı şehirler projesi Açıklama:

  Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar nelerdir? Cevap: Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar şunlardır: * Ulusal Nanoteknoloji Merkezi'nin kurulması * Bilişim Vadisi Projesi'nin hayata geçirilmesi * TÜBİTAK tarafından geliştirilen elektrikli otomobil prototipleri * TÜRKSAT 6A uydusunun geliştirilmesi * SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesi * Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak tasarlanması ve üretimi * Millî rüzgâr enerji sistemlerinin geliştirilmesi * Millî güneş enerjisi santrali geliştirilmesi * Akıllı şehirler projesi bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar nelerdir? Cevap: Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar şunlardır: * Ulusal Nanoteknoloji Merkezi'nin kurulması * Bilişim Vadisi Projesi'nin hayata geçirilmesi * TÜBİTAK tarafından geliştirilen elektrikli otomobil prototipleri * TÜRKSAT 6A uydusunun geliştirilmesi * SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesi * Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak tasarlanması ve üretimi * Millî rüzgâr enerji sistemlerinin geliştirilmesi * Millî güneş enerjisi santrali geliştirilmesi * Akıllı şehirler projesi 25. Patent hakkı nedir?


 26. Cevap: Patent hakkı, yapılan bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren, patent kurumu tarafından verilen belgedir. Açıklama:

  Patent hakkı, buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getirir. Patent hakkı, buluş sahibinin haklarını korumaya ve buluşun yaygınlaşmasını sağlamaya yöneliktir. 27. Telif hakkının sembolü nedir?


 28. Cevap: Telif hakkının sembolü, çember içinde "C" harfidir. Açıklama:

  Telif hakkının sembolü, üzerinde bulunduğu ürünün telif hakkı ile korunduğunu belirtir. 29. Aşağıdaki sorularda, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir.
  2. (.....) Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır.
  3. (.....) Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak'tır.
  4. (.....) Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.
  5. (.....) Türkiye'nin en büyük yarımadası Marmara Yarımadası'dır.
  6. (.....) Türkiye'de Akdeniz iklimi, Karadeniz ikliminden daha yaygındır.
  7. (.....) Türkiye'de karasal iklim, Akdeniz ikliminden daha ılıman geçer.
  8. (.....) Türkiye'de nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Ege Bölgesi'dir.
  9. (.....) Türkiye'de nüfusun en az olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
  10. (.....) Türkiye'de nüfusun yoğunluğu, doğal faktörlerden daha çok beşerî faktörlerden etkilenir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bu bilgi doğrudur. 2. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Bu bilgi doğrudur. 3. Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak'tır. Bu bilgi doğrudur. 4. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. Bu bilgi doğrudur. 5. Türkiye'nin en büyük yarımadası Marmara Yarımadası'dır. Bu bilgi doğrudur. 6. Türkiye'de Akdeniz iklimi, Karadeniz ikliminden daha yaygındır. Bu bilgi yanlıştır. Türkiye'de karasal iklim en yaygın iklim tipidir. 7. Türkiye'de karasal iklim, Akdeniz ikliminden daha ılıman geçer. Bu bilgi doğrudur. 8. Türkiye'de nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Ege Bölgesi'dir. Bu bilgi doğrudur. 9. Türkiye'de nüfusun en az olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu bilgi doğrudur. 10. Türkiye'de nüfusun yoğunluğu, doğal faktörlerden daha çok beşerî faktörlerden etkilenir. Bu bilgi doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye’nin fiziksel özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye’nin fiziksel özelliklerini açıklayabilir.

Nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetleri etkiler.

Nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetleri etkiler.

9.3.1. Dünya'nın coğrafi konumunu belirleyen faktörleri açıklar.

9.3.2. Dünya'nın kıta ve okyanuslarını gösterir.

Türkiye'nin fiziki özelliklerini tanır.

Türkiye'nin iklim özelliklerini tanır.

Ekonomik faaliyetlerin nüfus üzerindeki etkisini açıklar.

İklimin insanların yaşam tarzını nasıl etkilediğini açıklar.

Patent hakkı, buluşların korunması ve yaygınlaşması için önemlidir.

Telif hakkının sembolü, telif hakkının korunduğunu gösterir.

* 7. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Ünite Kazanım 1.2: Türkiye'nin fiziki özelliklerini (yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, topraklar) açıklar. * 7. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Ünite Kazanım 2.1: Türkiye'nin nüfus özelliklerini (nüfus yoğunluğu, dağılışı, nedenleri) açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri