6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 CEVAPLARI

 1. Demorasi bir yönetim biçimidir. Demokrasi ile ilgili olmayan kavramlar hangileridir?

  A) Eşitlik                  B) Özgürlük                
  C) Monarşi                  D) İnsan haklarına saygı   
                             

 2. Cevap: C Açıklama:

  Monarşi, egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Demokrasi ile monarşi yönetim şekli birbirine zıttır. 3. Cumhuriyet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Egemenliğin kaynağı millettir
  B) Yönetme yetkisi babadan oğula geçer
  C) Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir
  D) Kişi hak ve özgürlükleri vardır

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet yönetiminde egemenlik millete aittir. Yönetme yetkisi babadan oğula geçmez. 5. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmaz?

  A) Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır
  B) Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır
  C) Egemenliğin kaynağı halktır
  D) Yönetici ömür boyu yönetimde kalabilir

 6. Cevap: D Açıklama:

  Demokrasi ile yönetilen ülkelerde yönetici ömür boyu yönetimde kalamaz. Yöneticiler belirli süreler için seçilirler. 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ana görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hükümeti denetlemek
  B) Kanun yapmak
  C) Cumhurbaşkanını seçmek
  D) Yargı kararlarını uygulamak

 8. Cevap: B Açıklama:

  TBMM'nin en önemli görevi kanun yapmaktır. TBMM, yasama yetkisine sahiptir ve kanunlar çıkarır. 9. Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yasama yetkisini kullanmak    B) Yargı yetkisini kullanmak    
  C) Anayasayı değiştirmek         D) Hükümeti kurmak              
                                  

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı, bakanları atar ve görevden alır. 11. Anayasanın ilk üç maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye Devleti'nin şekli, nitelikleri ve bütünlüğü
  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri
  C) Cumhurbaşkanının görevleri
  D) Vatandaşların hak ve özgürlükleri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Anayasanın ilk üç maddesi, Türkiye Devleti'nin şeklini, niteliklerini ve bütünlüğünü düzenler. Bu maddeler değiştirilemez. 13. 15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı direnmesini sağlayan en önemli etken neydi?

  A) Ekonomik kriz         B) Sosyal huzursuzluk   
  C) Demokrasi bilinci     D) Askeri güç           
                          

 14. Cevap: C Açıklama:

  15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı direnmesini sağlayan en önemli etken demokrasi bilinciydi. Halk, seçilmiş hükümetine ve demokratik düzenine sahip çıktı ve darbeye karşı mücadele etti. 15. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında hangi faktör etkili olmuştur?

  A) Ordunun gücü                  B) Polis teşkilatının desteği   
  C) Medyanın tarafsız tutumu      D) Halkın demokrasi bilinci     
                                  

 16. Cevap: D Açıklama:

  Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında en etkili faktör halkın demokrasi bilinciydi. Halk, darbeye karşı sokaklara dökülerek demokrasiye olan bağlılığını gösterdi ve darbecilere karşı mücadele etti. 17. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'de hangi önlemler alınmıştır?

  A) OHAL ilan edilmiştir.
  B) Anayasa değişikliği yapılmıştır.
  C) Yeni bir hükümet kurulmuştur.
  D) Genel seçimler yapılmıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'de OHAL ilan edilmiştir. OHAL, darbe girişiminin etkilerini gidermek ve ülke güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir önlemdir. 19. Mustafa Kemal Atatürk, kadın hakları konusunda hangi düzenlemeyi yapmamıştır?

  A) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
  B) Kadınlara köy muhtarlığna seçme ve seçilme hakkı verilmesi
  C) Kadınlara üniversiteye gitme hakkı verilmesi
  D) Kadınlara belediye meclisine seçme ve seçilme hakkı verilmesi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkını 1930 yılında, muhtarlık seçimlerine katılma hakkını 1933 yılında vermiştir. Ancak kadınlara üniversiteye gitme hakkı 1936 yılında verilmiştir. 21. Kadına yönelik şiddet nedir?

  A) Cinsiyete dayanan, kadını inciten her türlü davranış
  B) Kadını toplumda ya da özel yaşamında baskı altına alan her türlü davranış
  C) Kadını özgürlüklerinden keyfi olarak kısıtlayan her türlü davranış
  D) Tüm bunların hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplumda ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. 23. Pozitif ayrımcılık, toplumsal hayatta kadının yaşadığı olumsuzlukları gidermek için yapılan düzenlemelerdir. Aşağıdakilerden hangisi pozitif ayrımcılık uygulaması değildir?

  A) Çocuk sahibi annelere kreş yardımı verilmesi
  B) Esnek çalışma saatleri düzenlenmesi
  C) Kadınların daha az maaş alması
  D) Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Pozitif ayrımcılık, toplumsal hayatta kadının yaşadığı olumsuzlukları gidermek için yapılan düzenlemelerdir. Kadınların daha az maaş alması, pozitif ayrımcılık uygulaması değildir. 25. Cinsiyet ayrımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda nasıl davranılmasıdır?

  A) Adil bir şekilde       B) Ayrımcı bir şekilde   
  C) Eşit bir şekilde       D) Hakça bir şekilde     
                           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cinsiyet ayrımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır. 27. Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması hangi sorunlara yol açar?

  A) Toplumsal barış ve uyumun sağlanması
  B) Kadınların eğitim ve iş hayatına katılımının artması
  C) Şiddetin ve ayrımcılığın artması
  D) Kadınların siyasi ve ekonomik olarak güçlenmesi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması şiddetin ve ayrımcılığın artmasına yol açar. 29. Devlet, çalışan kadınlara kreş desteği sağlayarak hangi hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır?

  A) Kadınların iş gücüne katılımını artırmak
  B) Kadınların eğitim seviyesini yükseltmek
  C) Kadınların sağlık sorunlarını çözmek
  D) Kadınların sosyal statüsünü yükseltmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Devlet, çalışan kadınlara kreş desteği sağlayarak kadınların iş gücüne katılımını artırmayı amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR KAZANIMLAR
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  2. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir
  3. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.
  4. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
  5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi VI. ünite yönetime katılıyorum test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, demokrasi yönetim biçimi ile monarşi yönetim biçiminin arasındaki farkları açıklayabilecektir.

Öğrenciler, cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, demokrasi yönetiminin temel ilkelerini açıklayabilecektir.

TBMM'nin görevlerini öğrenmek

Cumhurbaşkanının yetkilerini öğrenmek

Anayasanın ilk üç maddesini öğrenmek

Demokrasi bilincinin önemini kavrar.

Demokrasi bilincinin önemini kavrar.

OHAL'in amacını ve önemini kavrar.'A)

Türk kadınının siyasi haklarının kazanımını anlamak.

Kadına yönelik şiddeti tanımlamak.

Pozitif ayrımcılığı tanımlamak ve örneklerini vermek.

Cinsiyet ayrımcılığının tanımı ve etkileri hakkında bilgi edinmek.

Toplumda kadın-erkek ayrımının olumsuz etkileri hakkında bilgi edinmek.

Devletin kadınlara yönelik politikaları ve bu politikaların hedefleri hakkında bilgi edinmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Yönetime Katılıyorum - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri