6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 CEVAPLARI

 1. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tahıl hangisidir?

  A) Buğday    B) Arpa    C) Çavdar    D) Mısır    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ülkemizde en fazla yetiştirilen tahıl buğdaydır. Buğday, un ve makarna sanayisinde kullanılır. 3. Ülkemizde hayvancılık türlerinden hangisi yaygın olarak yapılır?

  A) Büyükbaş hayvancılık    B) Küçükbaş hayvancılık   
  C) Balıkçılık              D) Arıcılık               
                            

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ülkemizde hayvancılık türlerinden büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Büyükbaş hayvancılık, özellikle yaz yağışlarının etkisiyle otlakların ve çayırların geniş yer kapladığı Karadeniz’in doğu kıyısı ve Doğu Anadolu’da gelişmiştir. 5. Ülkemizde en çok hangi sanayi bitkisi yetiştirilir?

  A) Ayçiçeği    B) Zeytin    C) Fındık    D) Pamuk    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Ülkemizde en çok yetiştirilen sanayi bitkisi ayçiçeğidir. Ayçiçeği, en çok Tekirdağ, Konya, Edirne vb. yerlerde yetiştirilmektedir. 7. Ülkemizde seracılık en çok hangi bölgede yapılır?

  A) Karadeniz Bölgesi     B) Akdeniz Bölgesi      
  C) Ege Bölgesi           D) İç Anadolu Bölgesi   
                          

 8. Cevap: B Açıklama:

  Ülkemizde seracılık en çok Akdeniz Bölgesi'nde yapılır. Akdeniz Bölgesi'nde kışlar ılık geçer ve güneşlenme süresi uzundur. Bu nedenle, seracılık için uygun koşullar vardır. 9. Taş kömürü hangi bölgede çıkarılır?

  A) Zonguldak         B) Afşin-Elbistan   
  C) Bursa             D) Tekirdağ         
                      

 10. Cevap: A Açıklama:

  Taş kömürü, ülkemizde yalnızca Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. 11. Linyit, taş kömürüne göre hangi özelliğe sahiptir?

  A) Isı enerjisi daha düşüktür.
  B) Isı enerjisi daha yüksektir.
  C) Daha az kirleticidir.
  D) Daha fazla kirleticidir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Linyit, taş kömürüne göre ısı enerjisi daha düşük olan bir fosil yakıt türüdür. 13. Taş kömürü hangi sanayi kolunda kullanılır?

  A) Demir-çelik sanayisi    B) Gıda sanayisi          
  C) Tekstil sanayisi        D) Otomotiv sanayisi      
                            

 14. Cevap: A Açıklama:

  Taş kömürü, demir-çelik sanayisinde yüksek ısı enerjisi gerektiren işlemlerde kullanılır. 15. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağı hangisidir?

  A) Güneş enerjisi          B) Rüzgâr enerjisi        
  C) Taş kömürü              D) Hidroelektrik enerji   
                            

 16. Cevap: C Açıklama:

  Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağı taş kömürüdür. 17. Ülkemizde bir yatırımcı mobilya fabrikası kurmak istiyor. Bu yatırımcı aşağıdaki illerden hangisinde yatırım yapmalıdır?

  A) Çanakkale    B) Edirne    C) Trabzon    D) Karabük    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mobilya ile ilgili yatırım yapmak için ormanların çok olduğu Karadeniz kıyıları tercih edilebilir. Trabzon, Karadeniz kıyısında yer alan bir ildir. 19. Ülkemizde bir yatırımcı tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bu yatırımcı aşağıdaki illerden hangisinde yatırım yapmalıdır?

  A) Bursa    B) Balıkesir    C) Kayseri    D) Gaziantep    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerler dokumacılık sanayisinin kurulmasına uygundur. Gaziantep, küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ildir. 21. Ülkemizde bir yatırımcı zeytinyağı fabrikası kurmak istiyor. Bu yatırımcı aşağıdaki illerden hangisinde yatırım yapmalıdır?

  A) Afyonkarahisar    B) Erzurum          
  C) İzmir             D) Tekirdağ         
                      

 22. Cevap: C Açıklama:

  Zeytinin bol olduğu Ege kıyılarında zeytinyağı fabrikası kurulması uygundur. İzmir, Ege kıyısında yer alan bir ildir. 23. Ülkemizde bir yatırımcı turizm tesisi kurmak istiyor. Bu yatırımcı aşağıdaki illerden hangisinde yatırım yapmalıdır?

  A) Antalya    B) Samsun    C) Kütahya    D) Aydın    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Deniz kıyılarında ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde konaklama alanında yatırımlar yapılabilir, ticari ve turistik işletmeler açılabilir. Antalya, deniz kıyısında yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ildir. 25. Anayasamızın kaçıncı maddesinde vergi hakkı ve görevi düzenlenmiştir?

  A) 73    B) 74    C) 75    D) 76    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Anayasamızın 73. maddesinde vergi hakkı ve görevi düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 27. Toplu yaşamın gereği olarak ortaya çıkan ve devletin karşılamakla yükümlü olduğu ihtiyaçlara ne ad verilir?

  A) Kamu hizmeti     B) Özel hizmet     
  C) Ticari hizmet    D) Sosyal hizmet   
                     

 28. Cevap: A Açıklama:

  Toplu yaşamın gereği olarak ortaya çıkan ve devletin karşılamakla yükümlü olduğu ihtiyaçlara kamu hizmeti denir. Bu hizmetler arasında eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi hizmetler yer almaktadır. 29. Devlet, kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için hangi kaynakları kullanır?

  A) Vergi gelirleri          B) Özel sektör gelirleri   
  C) Dış borçlar              D) Hepsi                   
                             

 30. Cevap: A Açıklama:

  Devlet, kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için vergi gelirlerini kullanır. Vergi gelirleri, vatandaşların gelirlerinden alınan ve devletin kamu hizmetlerini finanse etmek için kullandığı paralardır. 31. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı hangi politikadaki sosyal amaçtır?

  A) Ekonomik politika    B) Sosyal politika     
  C) Kültür politikası    D) Dış politika        
                         

 32. Cevap: B Açıklama:

  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, sosyal politikadaki sosyal amaçtır. Bu amaç, vergi yükünün toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtılmasını ve kimsenin vergi yükünden dolayı mağdur olmamasını sağlamayı hedefler. 33. Nitelikli insan gücü, ülkemizdeki istihdamı hangi yönlerden artırmaktadır?

  A) Yaptıkları işleri yeteneklerine göre yapmadıkları için istihdamı artırırlar.
  B) İşlerini başkaları tarafından yaptırıp işsizliği artırırlar.
  C) Kendi işlerini kurup iş imkânlarını artırırlar.
  D) İşlerini yaparken sürekli şikâyet ettikleri için işsizliği artırırlar.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Nitelikli insan gücü, kendi işlerini kurup iş imkânlarını artırır. 35. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insan gücünün bir örneğidir?

  A) Sürekli şikâyet eden bir işçi
  B) İşini severek yapan bir doktor
  C) İşini gizli yapan bir öğretmen
  D) İşini başkaları tarafından yaptırıp işsizliği artıran bir işveren

 36. Cevap: B Açıklama:

  Nitelikli insan gücünün bir örneği, işini severek yapan bir doktordur. 37. Nitelikli insan gücünün ülkemizdeki işsizliği hangi yönlerden azaltmaktadır?

  A) İşlerini başkaları tarafından yaptırdıkları için işsizliği azaltırlar.
  B) Sürekli şikâyet ettikleri için işsizliği artırırlar.
  C) Kendi işlerini kurup iş imkânlarını artırdıkları için işsizliği azaltırlar.
  D) İşlerini gizli yaptıkları için işsizliği artırırlar.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Nitelikli insan gücü, kendi işlerini kurup iş imkânlarını artırdıkları için işsizliği azaltır. 39. Meslek seçiminde kişinin hangi faktörler etkili olmaktadır?

  A) İlgi ve yetenekleri     B) Fiziksel özellikleri   
  C) Çevrenin etkisi         D) Hepsini                
                            

 40. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçiminde kişinin ilgi ve yetenekleri, fiziksel özellikleri, çevrenin etkisi, toplumun talebi, ailenin beklentisi, ailenin ve ülkenin ekonomik durumu ile istek ve hayaller etkili olmaktadır. 41. Meslek seçerken kişi hangi soruları sormalıdır?

  A) Seçeceğim meslek ilgi ve yeteneklerime uygun mudur?
  B) Nasıl bir hayat sürdürmek istiyorum?
  C) Seçeceğim meslek için hangi eğitimi almam gerekiyor?
  D) Hepsini

 42. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçerken kişi, seçeceği mesleğin ilgi ve yeteneklerine uygun olup olmadığını, nasıl bir hayat sürdürmek istediğini, seçeceği meslek için hangi eğitimi alması gerektiğini ve hangi meslekte başarılı ve mutlu olabileceğini düşünmelidir. 43. Meslek seçerken kişinin dikkate alması gereken en önemli unsur nedir?

  A) İlgi ve yetenekleri    B) Çevrenin etkisi       
  C) Ailenin beklentisi     D) Toplumun talebi       
                           

 44. Cevap: A Açıklama:

  Meslek seçerken kişinin dikkate alması gereken en önemli unsur, ilgi ve yetenekleridir. Kişi, ilgi duymadığı ve hoşlanmadığı bir meslekte başarılı olamaz ve işinden zevk almaz. 45. Aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerinden biri değildir?

  A) Heyecanlı olmak        B) Sabırlı olmak         
  C) Soğukkanlı olmak       D) Yalan söyleyebilmek   
                           

 46. Cevap: D Açıklama:

  Mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri arasında heyecanlı olmak, sabırlı olmak, titiz olmak, soğukkanlı olmak, hayal gücü gelişmiş olmak vb. özellikler sayılabilir. Yalan söyleyebilmek, bir mesleğin gerektirdiği kişilik özelliği değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR KAZANIMLAR
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  2. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir
  3. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.
  4. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
  5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi v. ünite üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliyim test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Ekonomik faaliyetler ve tarım ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Ekonomik faaliyetler ve hayvancılık türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Ekonomik faaliyetler ve sanayi bitkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Ekonomik faaliyetler ve seracılık hakkında bilgi sahibi olmak.

Ülkemizin doğal kaynaklarını tanıma.

Fosil yakıtların özelliklerini karşılaştırma.

Enerji kaynaklarının kullanım alanlarını belirleme.

Enerji kaynaklarının çevreye etkilerini değerlendirme.

Öğrenciler, yatırım yaparken coğrafi özellikleri dikkate almanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, yatırım yaparken bölgenin ekonomik faaliyetlerini dikkate almanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, yatırım yaparken bölgenin doğal kaynaklarını dikkate almanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, yatırım yaparken bölgenin turizm potansiyelini dikkate almanın önemini kavrarlar.

Öğrencilerin, vergi hakkı ve görevinin kaynağını bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin, kamu hizmetinin ne olduğunu ve önemini kavramasını sağlamak.

Öğrencilerin, devletin kamu hizmetlerini finanse etmek için hangi kaynakları kullandığını bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının önemini kavramasını sağlamak.

Öğrencilerin, nitelikli insan gücünün istihdama olan katkısını anlamalarını ve bu katkının önemini kavramalarını sağlar.

Öğrencilerin, nitelikli insan gücünün örneklerini anlamalarını ve bu örneklerdeki ortak özellikleri kavramalarını sağlar.

Öğrencilerin, nitelikli insan gücünün işsizliği azaltmadaki katkısını anlamalarını ve bu katkının önemini kavramalarını sağlar.

Öğrenciler meslek seçiminde etkili olan faktörleri açıklayabilmelidir.

Öğrenciler meslek seçerken kendilerine sormaları gereken soruları açıklayabilmelidir.

Öğrenciler meslek seçerken en önemli unsurun ilgi ve yetenekler olduğunu açıklayabilmelidir.

Öğrenciler mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini açıklayabilmelidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler V. Ünite - Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim- Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri