6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine yön veren ilkeyi açıklayınız.


 2. Cevap: Dış Ticaret Açıklama:

  Dış ticaret, ülkelerin ihtiyaç fazlası ürünlerini satmaları ve ihtiyaç duydukları ürünleri almalarıdır. 3. Kültürün bir toplum için önemini belirtiniz.


 4. Cevap: * Bir toplumu diğerlerinden ayırır * Toplumun kimliğini oluşturur * Davranış ve alışkanlıkları şekillendirir Açıklama:

  Kültür, bir toplumun benzersizliğini ve bütünlüğünü tanımlar. 5. Demokrasinin temel ilkelerinin fotoğraf ile bağlantısını açıklayınız.


 6. Cevap: Resimde TBMM Binası yer almakta ve bu bina, demokrasinin temel ilkelerinden biri olan millî egemenliği temsil etmektedir. Açıklama:

  Fotoğraf, halkın seçtiği milletvekilleri aracılığıyla milletin egemen olduğu bir demokrasiyi simgelemektedir. 7. Yargı yetkisinin bağımsız olmasının nedenini açıklayınız.


 8. Cevap: Yargı yetkisinin bağımsız olması, mahkemelerin hükümet veya diğer siyasi güçlerin etkisinden uzak bir şekilde adaletli kararlar verebilmelerini sağlar. Açıklama:

  Adalet sisteminin güvenilirliği, yargıcın kararlarını verirken herhangi bir baskı veya önyargıdan etkilenmemesine bağlıdır. Bağımsız yargı, vatandaşların haklarını korur ve hukukun üstünlüğünü garanti eder. 9. Siyasi partilerin yönetimin karar alma sürecinde oynadığı rolü açıklayınız.


 10. Cevap: Siyasi partiler, kamuoyu oluşturarak, aday göstererek ve seçmenlerin oylarını toplayarak yönetimin karar alma sürecinde etkili olurlar. Açıklama:

  Siyasi partiler, yurttaşların siyasi görüşlerini temsil eden ve seçimler yoluyla yönetime katılmalarını sağlayan kuruluşlardır. Yönetimin kararlarına etki etmek için kamuoyu oluşturur, seçimlerde aday gösterir ve seçmenlerin oylarını toplarlar. 11. Klasik Türk kültüründe kadına verilen önemi üç örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: - Bilge Kağan'ın sözlerine "Sizler anam katun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim..." diye başlaması - Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun'un at binen, kılıç kuşanan ve askere komuta eden bir kadın olması - Bacıyan-ı Rum adlı kadın örgütünün toplumsal hayatta önemli bir rol oynaması Açıklama:

  Klasik Türk kültüründe kadınlar saygı duyulan ve etkin bireylerdi. Üretimden siyasi hayata kadar çeşitli alanlarda aktif olarak yer alırlardı. 13. Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl bitkisi hangisidir?


 14. Cevap: Buğday Açıklama:

  Verilen metinde, Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl bitkisinin buğday olduğu belirtilmektedir. 15. Ülkemizde yatırım yapmak için gerekli unsurları üç madde halinde belirtiniz.


 16. Cevap: Ham madde, sermaye, ulaşım Açıklama:

  Yatırım yapmak için belirli şartlar gerekir. Bu şartlar, yatırımın başarılı olup olmayacağını belirler. 17. Vergi nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Vergi, çalışan ve maddi geliri olan vatandaşların gelirlerinin bir kısmını devlete vermeleridir. Açıklama:

  Vergi, devletin kamu hizmetlerini finanse etmek için kullandığı bir para kaynağıdır. 19. Mesleğin Gerektirdiği Becerileri listeleyiniz.


 20. Cevap: - Soğukkanlılık - Yükseklik korkusu olmaması Açıklama:

  Bu beceriler, pilotluk mesleğinde başarılı olmak için gereklidir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Toprak, tarımın temel kaynağıdır. (.....)
  2. Sera tarımı, tarım ürünlerini mevsimi dışında yetiştirmeyi amaçlar. (.....)
  3. İncir, kışların ılık geçtiği Doğu Anadolu kıyılarında en çok yetiştirilir. (.....)
  4. Türkiye, kuru üzüm, kayısı, fındık, incir ve kiraz üretiminde dünyada ilk sırada yer alır. (.....)
  5. Büyükbaş hayvancılık, gür otlakların bulunduğu yüksek rakımlı yerlerde yaygındır. (.....)
  6. Küçükbaş hayvancılık, bozkır bitki örtüsünün hakim olduğu bölgelerde yapılır. (.....)
  7. Balıkçılık, ülkemizin dört tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı önemlidir. (.....)
  8. Arıcılık, bitki çeşitliliği az olan ovalarda yapılır. (.....)
  9. Kümes hayvancılığı, nüfusu az olan ve pazarlama imkânlarının kısıtlı olduğu yerlerde yapılır. (.....)
  10. İpek böcekçiliği, ipek böceği larvalarının beslenmesi ve kozalarının üretimiyle ilgilidir. (.....)

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  Bu sorular, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili temel bilgileri test etmektedir. Doğru ve yanlış cevaplar, metindeki bilgilere göre belirlenmiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İpek elyafı, dut yaprağı ile beslenen ipek böceğinden elde edilir.
  2. (.....) Marmara Bölgesi'nde ahır hayvancılığı yaygındır.
  3. (.....) Petrol, tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
  4. (.....) Ormanların yok edilmesi erozyonu azaltır.
  5. (.....) Akarsular tatlı su balıkçılığı için kullanılır.
  6. (.....) Doğu Anadolu Bölgesi'nde mera hayvancılığı yapılır.
  7. (.....) Bor, kozmetik alanında kullanılır.
  8. (.....) Fosil enerji kaynakları çevreye hiç zarar vermez.
  9. (.....) İpek dokuma sanayisi genellikle Bursa'da gelişmiştir.
  10. (.....) Nükleer enerji santrallerimiz aktif olarak hizmet vermektedir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  Sorularda doğru olan ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y konulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS 1
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  2. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek,
  4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder
  5. İslamiyet’in ortaya çıkışı, yayılışı ve Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder
  6. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
  7. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir
  8. Orta Asya ilk Türk toplumlarının kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Dış ticaret kavramını anlamak

Öğrenciler, kültürün toplumsal önemini anlayacaktır.

Demokrasinin temel ilkelerini anlama

Öğrenciler, bağımsız yargının adaletli bir toplumdaki önemini anlar.

Siyasi partilerin yönetimin karar alma sürecindeki rolünü anlar.

Öğrenciler, Türk kültüründe kadının tarihsel olarak önemli bir role sahip olduğunu anlayacaklar.

Türkiye'de tarım bitkilerinin çeşitleri ve önemi hakkında bilgi edinme.

Öğrenciler, yatırım yapmak için gerekli unsurları açıklayabilecektir.

Verginin tanımını ve amacını anlayabilmek.

Öğrenciler, mesleklerin farklı beceriler gerektirdiğini kavrarlar.

* Öğrenciler, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin türlerini ve özelliklerini tanımlayabilirler. * Öğrenciler, tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisine katkılarını anlayabilirler. * Öğrenciler, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin çevresel etkilerini fark edebilirler.

Bu soruları cevaplamak, öğrencilerin enerji kaynakları, hayvancılık, ormancılık ve ipekçilik hakkında bilgilerini pekiştirmelerini sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri