6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki sorularda, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  (.....) Türkiye, Ekvator'un kuzeyinde yer alır.
  (.....) Ülkemizdeki dağların güney yamacı kuzey yamacından daha soğuktur.
  (.....) Türkiye'nin batısından doğusuna doğru dağların yükseltisi azalır.
  (.....) Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru sıcaklıklar azalır.
  (.....) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  (.....) Türkiye'nin batısından doğusuna doğru sıcaklıklar azalır.
  (.....) Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayan köprü konumunda bir ülkedir.
  (.....) Afrika kıtası, Asya kıtasından daha küçüktür.
  (.....) Antarktika kıtası, dünyanın en büyük kıtasıdır.
  (.....) Kuzey Yarımküre'de karalar daha fazladır.

 2. Cevap: D Y Y D D D D D D Y D Açıklama:

  Türkiye, 36°-42° kuzey paralelleri arasında yer aldığından ekvatorun kuzeyinde yer alır. 3. Türkiye'nin bulunduğu yarım küre hangisidir?

  A) Kuzey Yarımküre    B) Güney Yarımküre   
  C) Doğu Yarımküre     D) Batı Yarımküre    
                       

 4. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin ekvatorun kuzeyinde yer alması nedeniyle Kuzey Yarımküre'de yer alır. 5. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini azaltır?

  A) İklim özellikleri      B) Yer şekilleri         
  C) Yer altı kaynakları    D) Ulaşım yolları        
                           

 6. Cevap: B Açıklama:

  Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, karasal iklim özelliklerinin etkisini azaltır. 7. Türkiye'nin batıdan doğuya doğru sıcaklıklar azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşir?

  A) Ekvatora olan uzaklık    B) Denizlerin etkisi       
  C) Dağların etkisi          D) Yer altı kaynakları     
                             

 8. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin batıdan doğuya doğru uzanan dağlar, doğudan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisini azaltır. Bu nedenle doğuya doğru sıcaklıklar azalır. 9. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde yer alır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini azaltır?

  A) İklim özellikleri      B) Yer şekilleri         
  C) Yer altı kaynakları    D) Ulaşım yolları        
                           

 10. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde yer alması, kıtalararası ulaşım ve ticareti kolaylaştırır. 11. Türkiye, Orta Doğu'da yer alır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini arttırır?

  A) İklim özellikleri      B) Yer şekilleri         
  C) Yer altı kaynakları    D) Ulaşım yolları        
                           

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin Orta Doğu'da yer alması, petrol ve doğal gaz gibi yer altı kaynaklarına olan yakınlığı nedeniyle bu kaynakların ülke ekonomisine katkısını arttırır. 13. Aşağıdaki kıtaların hangisinde sadece Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülke yoktur?

  A) Afrika           B) Asya            
  C) Güney Amerika    D) Avrupa          
                     

 14. Cevap: A Açıklama:

  Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa kıtalarının tamamında Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülke bulunmaktadır. Afrika'da Kuzey Afrika'da yer alan Mısır, Asya'da Rusya'nın Sibirya bölgesi, Güney Amerika'da Şili ve Avrupa'da İspanya Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkelerdir. 15. Yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım ve tarım alanlarının parçalı ve dağınık olmasına neden olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engeller?

  A) Sanayi    B) Tarım    C) Ulaşım    D) Hayvancılık    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Engebeli yer şekilleri, tarım alanlarının parçalı ve dağınık olmasına neden olur. Bu durum tarımın gelişmesini engeller. Sanayi, ulaşım ve hayvancılık ise engebeli yer şekillerinden daha az etkilenir. 17. Türkiye'de en fazla yağış alan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz iklimi           B) Karadeniz iklimi        
  C) Karasal iklimi           D) Ilıman karasal iklimi   
                             

 18. Cevap: B Açıklama:

  Karadeniz iklim, Türkiye'de en fazla yağış alan iklim tipidir. Bu iklimde her mevsim yağış görülür. 19. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ilıman iklim
  B) Su kaynakları
  C) Yer şekillerinin sade olması
  D) Yer altı kaynaklarının fazla olması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerin çoğu ılıman iklim bölgelerinde yer almaktadır. Ilıman iklim, tarımın ve hayvancılığın gelişmesine olanak tanır. Bu nedenle bu bölgelerde nüfus da yoğundur. 21. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun doğal faktörlerden etkilenmesini engelleyen bir etkendir?

  A) Su kaynakları    B) İklim           
  C) Yer şekilleri    D) Sanayi          
                     

 22. Cevap: D Açıklama:

  Sanayi, nüfusun doğal faktörlerden etkilenmesini engelleyen bir etkendir. Sanayinin gelişmesi, insanların daha fazla iş ve gelir imkânı bulmasını sağlar. Bu durum, nüfusun göçünü ve artışını olumlu yönde etkiler. 23. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunluğunu etkileyen bir faktör değildir?

  A) Doğal faktörler     B) Beşerî faktörler   
  C) Yer şekilleri       D) Nüfus politikası   
                        

 24. Cevap: D Açıklama:

  Nüfus politikası, nüfusun yoğunluğunu doğrudan etkileyen bir faktör değildir. Nüfus politikası, nüfusun artış hızını ve yoğunluğunu dolaylı olarak etkileyebilir. 25. Türkiye'nin nüfusu hangi faktörlere bağlı olarak değişir?

  A) İklim                   B) Ekonomik faaliyetler   
  C) Yer şekilleri           D) Eğitim düzeyi          
                            

 26. Cevap: B Açıklama:

  Nüfusun artması veya azalması, o yerdeki ekonomik faaliyetlerin gelişmişliğine bağlıdır. Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerde nüfus artar, ekonomik faaliyetlerin az olduğu yerlerde nüfus azalır. 27. Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu yerler hangileridir?

  A) Ege ve Akdeniz kıyıları    B) Karadeniz kıyıları        
  C) İç Anadolu Bölgesi         D) Doğu Anadolu Bölgesi      
                               

 28. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu yerler, ılıman iklimi, verimli toprakları, gelişmiş ekonomik faaliyetleri olan Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. 29. Türkiye'de nüfusun az olduğu yerler hangileridir?

  A) Doğu Anadolu Bölgesi    B) Karadeniz Bölgesi      
  C) İç Anadolu Bölgesi      D) Ege Bölgesi            
                            

 30. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun az olduğu yerler, Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu bölgede iklim koşulları sert, topraklar verimsiz, ekonomik faaliyetler az gelişmiştir. 31. Tarım, sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler nüfusun dağılışını nasıl etkiler?

  A) Ekonomik faaliyetler gelişen yerlerde nüfus artar.
  B) Ekonomik faaliyetler gelişen yerlerde nüfus azalır.
  C) Ekonomik faaliyetler nüfusun dağılışını etkilemez.
  D) Ekonomik faaliyetler nüfusun dağılışını olumsuz etkiler.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ekonomik faaliyetler gelişen yerlerde nüfus artar. Çünkü bu yerlerde iş imkanları fazladır, insanlar daha iyi yaşam standartlarına sahip olurlar. 33. Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler hangileridir?

  A) Karadeniz kıyıları      B) Akdeniz kıyıları       
  C) İç Anadolu Bölgesi      D) Doğu Anadolu Bölgesi   
                            

 34. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler, Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu bölgede kömür, demir, bor, gümüş gibi önemli madenler çıkarılmaktadır. 35. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler hangileridir?

  A) Ege ve Akdeniz kıyıları    B) Karadeniz kıyıları        
  C) İç Anadolu Bölgesi         D) Doğu Anadolu Bölgesi      
                               

 36. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler, Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. Bu bölgelerde ılıman iklim, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel zenginlikler bulunmaktadır. 37. Nüfusun artması veya azalması, o yerdeki çevre sorunlarını nasıl etkiler?

  A) Nüfus artışı çevre sorunlarını azaltır.
  B) Nüfus azalması çevre sorunlarını artırır.
  C) Nüfus artışı veya azalması çevre sorunlarını etkilemez.
  D) Nüfus artışı çevre sorunlarını olumlu etkiler.

 38. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi III. ve IV. ünite test soruları 1; müfredata uygun olarak test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

3.1.1. Türkiye'nin mutlak konumunu belirler.

6.3.1. Dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili temel kavramları açıklar.

6.3.2. Dünyanın doğal unsurlarının coğrafi konumu etkilediğini açıklar.

6.3.2. Dünyanın doğal unsurlarının coğrafi konumu etkilediğini açıklar.

6.3.2. Dünyanın doğal unsurlarının coğrafi konumu etkilediğini açıklar.

6.3.2. Dünyanın doğal unsurlarının coğrafi konumu etkilediğini açıklar.

6.3.1. Dünya'nın coğrafi özelliklerini tanır.

6.3.2. Yer şekillerinin insan faaliyetlerine etkisini değerlendirir. Soru 3

6.3.3. Dünya'nın iklim özelliklerini tanır.

6.3.4. Türkiye'nin nüfus özelliklerini tanır.

6.3.5. Nüfusun doğal ve beşerî faktörlerden etkilenmesini değerlendirir.

6.3.5. Nüfusun doğal ve beşerî faktörlerden etkilenmesini değerlendirir.

Nüfusun artmasına ve azalmasına neden olan faktörleri açıklar.

Türkiye'de nüfusun dağılışını gösterir.

Türkiye'de nüfusun dağılışını gösterir.

Ekonomik faaliyetlerin nüfusun dağılışını nasıl etkilediğini açıklar.

Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin dağılışını gösterir.

Türkiye'de turizm faaliyetlerinin dağılışını gösterir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri