6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği dış politika ilkeleri hangisidir?

  A) Tam bağımsızlık, komşu devletlerle barış, yurtta ve dünyada barış, devletlerin eşitliği, karşılıklılık
  B) Barış ve dostluk, ekonomik iş birliği, askeri ittifaklar, bölgesel güç olma, milliyetçilik
  C) Batı bloğuna katılma, Sovyetler Birliği'ne yakınlaşma, tarafsızlık, komünizm karşıtlığı
  D) Avrupa Birliği'ne üye olma, NATO'ya katılma, Birleşmiş Milletler'de aktif rol alma

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metin, Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği dış politika ilkelerinin "tam bağımsızlık, komşu devletlerle barış, yurtta ve dünyada barış, devletlerin eşitliği, karşılıklılık" olduğunu belirtmektedir. 3. Türkiye'nin en fazla ithal ettiği beşinci ürün hangisidir?

  A) Motorlu kara taşıtları
  B) Kimyasal ürünler
  C) Elektrikli makine ve cihazlar
  D) Petrol ürünleri

 4. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin en fazla ithal ettiği beşinci ürün, yukarıdaki verilere göre petrol ürünleridir. 5. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke hangisidir?

  A) Almanya
  B) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  C) Rusya Federasyonu
  D) İspanya

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya'dır. 7. Hangi yönetim biçiminde egemenlik halka aittir?

  A) Monarşi    B) Demokrasi    C) Oligarşi    D) Teokrasi    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Demokrasilerde egemenlik millete aittir. 9. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Çoğulculuk           B) Hukukun üstünlüğü   
  C) Mutlakiyet           D) Millî egemenlik     
                         

 10. Cevap: C Açıklama:

  Mutlakiyet, demokrasinin bir ilkesi değildir. 11. Cumhurbaşkanı hangi yetkiye sahiptir?

  A) Yasama gücü               B) Yürütme gücü             
  C) Yargı gücü                D) Kanunların onaylanması   
                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cumhurbaşkanı yürütme gücünü kullanır. 13. Toplumun karar alma sürecinde söz sahibi olmak için hangi yollardan biri kullanılabilir?

  A) Siyasi partiler    B) Kamuoyu           
  C) Polis              D) Askeriye          
                       

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kamuoyu oluşturmak, toplumun karar alma sürecinde söz sahibi olmak için bir yoldur. 15. Kişisel haklarımızdan biri olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Çalışma hakkı
  D) Siyasi faaliyette bulunma hakkı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Yaşama hakkı, anayasamızın 17. maddesi ile güvence altına alınan, doğuştan sahip olduğumuz, dokunulmaz ve vazgeçilmez bir haktır. 17. Aşağıdakilerden hangisi devletin yerine getirmesi gereken sosyal ve ekonomik bir ödevdir?

  A) Kamu hizmetine girme hakkı
  B) Dilekçe hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Siyasi faaliyette bulunma hakkı

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sağlık hakkı, anayasamızın 56. maddesi ile güvence altına alınan, hem ülke kalkınmasını sağlamak hem de sosyal adaleti gerçekleştirmek için devletin yerine getirmesi gereken bir sosyal ve ekonomik ödevdir. 19. Doğal kaynaklar nelerdir?

  A) İnsanların ürettiği maddeler
  B) Doğada var olan ve insanların oluşumunda etkisi olmayan zenginlikler
  C) Tarım yapılan araziler
  D) Sanayi tesisleri

 20. Cevap: B Açıklama:

  Doğal kaynaklar, oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı ve doğada var olan tüm zenginliklerdir. 21. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bir ilişki kurmaz?

  A) Tarım    B) Madencilik    C) Eğitim    D) Turizm    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Eğitim, doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bir ilişki kurmaz, çünkü eğitim insan tarafından üretilen bir faaliyettir. 23. Türkiye'de taş kömürü çıkarılan tek il hangisidir?

  A) Zonguldak         B) Konya            
  C) Manisa            D) Afyonkarahisar   
                      

 24. Cevap: A Açıklama:

  Zonguldak-Ereğli havzası, Türkiye'nin tek taş kömürü çıkarım merkezidir. 25. Tükenebilir enerji kaynakları arasında çevreye en az zarar veren kaynak hangisidir?

  A) Linyit            B) Taş kömürü       
  C) Doğal gaz         D) Nükleer enerji   
                      

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğal gaz, fosil yakıtlar arasında çevreye en az zarar veren yakıttır. 27. Vergi, kişilerin devlet hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunma şekli nedir?

  A) Zorunlu bir ödeme
  B) Gönüllü bir bağış
  C) Sadece zenginler için geçerli olan bir ücret
  D) İşverenler tarafından ödenen bir katkı

 28. Cevap: A Açıklama:

  Vergi, Anayasamızın 73. maddesine göre tüm çalışan ve maddi geliri olan vatandaşlar için zorunlu bir ödeme yükümlülüğüdür. 29. Zeytinyağı üretim tesisleri kurarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan zeytinyağı üretim projesi hangi yatırım türüne örnektir?

  A) Altyapı yatırımı    B) Sanayi yatırımı    
  C) Tarım yatırımı      D) Turizm yatırımı    
                        

 30. Cevap: B Açıklama:

  Zeytinyağı üretim tesisleri, üretim sürecini geliştirmeyi amaçlayan tesisler olduğundan sanayi yatırımı olarak sınıflandırılır. 31. Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

  A) Kişinin ilgi ve yetenekleri
  B) Ailenin beklentileri
  C) Ülkenin siyasi durumu
  D) Kişinin hayalleri

 32. Cevap: C Açıklama:

  Meslek seçiminde etkili olan faktörler arasında ülkenin siyasi durumu yer almaz. 33. Öğretmenlik mesleğinde başarılı olmak için hangi kişilik özelliği gereklidir?

  A) Sabırlı                      B) Yükseklik korkusu olmayan   
  C) Soğukkanlı                   D) İletişim becerisi düşük     
                                 

 34. Cevap: A Açıklama:

  Öğretmenlik mesleğinde sabır, iletişim becerisi ve anlayış gerektirir. Yükseklik korkusu ve soğukkanlılık öğretmenlik için önemli özellikler değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS 1
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  2. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek,
  4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder
  5. İslamiyet’in ortaya çıkışı, yayılışı ve Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder
  6. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
  7. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir
  8. Orta Asya ilk Türk toplumlarının kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası için belirlediği ilkeleri kavrar.

Ülkelerin dış ticaret ihtiyaçlarını belirleme

Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili bilgi edinmek

Demokrasinin temel ilkelerini kavrar.

Demokrasinin temel ilkelerini bilir ve açıklar.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini anlama.

Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları tanıma.

Temel hak ve özgürlüklerin önemini kavrar.

Sosyal hakların önemini kavrar.

Doğal kaynakların tanımını öğrenme

Doğal kaynakların ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğunu anlama

Coğrafi bilgi ve kaynakların dağılımını anlama

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kavramını kavrama

Verginin tanımını ve amacını anlamak

Yatırım türlerini tanımak ve farklı yatırım projelerini kategorize etmek

Meslek seçimini etkileyen faktörleri anlar.

Farklı mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini belirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri