6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türkiye’de hangi iklim tipleri görülür?


 2. Cevap: Akdeniz, Karadeniz, karasal ve ılıman karasal iklim Açıklama:

  Türkiye’nin iklimi, coğrafi konumu, yer şekilleri ve yükseltisi gibi faktörlerin etkisiyle çeşitlilik gösterir. 3. Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yerler nerelerdir?


 4. Cevap: Kıyı bölgeleri, ılıman iklim bölgesi, yer altı kaynakları bakımından zengin bölgeler ve sanayi, ticaret ve tarım alanlarının gelişmiş olduğu bölgeler Açıklama:

  Nüfusun yoğunluğu, doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle değişir. Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yerler, genellikle bu faktörlerin etkisiyle kıyı bölgeleri, ılıman iklim bölgesi, yer altı kaynakları bakımından zengin bölgeler ve sanayi, ticaret ve tarım alanlarının gelişmiş olduğu bölgelerdir. 5. Ülkemizdeki nüfusun büyük çoğunluğu hangi bölgede yaşamaktadır?


 6. Cevap: Marmara Bölgesi'nde yaşamaktadır. Açıklama:

  Marmara Bölgesi, ülkemizin en gelişmiş bölgesidir. Bu nedenle nüfusun büyük çoğunluğu bu bölgede yaşamaktadır. 7. Ülkemizdeki nüfusun büyük çoğunluğu hangi şehirlerde yaşamaktadır?


 8. Cevap: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşamaktadır. Açıklama:

  İstanbul, Ankara ve İzmir, ülkemizin en büyük şehirleridir. Bu nedenle nüfusun büyük çoğunluğu bu şehirlerde yaşamaktadır. 9. Türkiye'nin batıdan doğuya doğru yükseltisi artar. Bu durumun nedenlerinden biri nedir?


 10. Cevap: Türkiye'nin batıdan doğuya doğru yükseltisinin artmasının nedenlerinden biri, Anadolu'nun doğuya doğru batıya göre daha genç olmasıdır. Açıklama:

  Anadolu, jeolojik olarak aktif bir bölgedir. Bu nedenle Anadolu'nun doğusu, batısına göre daha genç ve daha yüksektir. 11. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu durumun Türkiye'nin iklimi üzerinde nasıl bir etkisi vardır?


 12. Cevap: Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olması, ülkenin iklimini yumuşatmaktadır. Denizler, sıcaklık ve nemin dengede kalmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Denizler, büyük nem kaynaklarıdır. Bu nedenle denizlerin kıyısında bulunan yerlerde sıcaklık ve nem daha fazladır. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olması, ülkenin iklimini yumuşatarak yazları daha serin, kışları daha ılık geçirmesine neden olmaktadır. 13. Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen doğal faktörler nelerdir?


 14. Cevap: Su kaynakları, iklim, yer şekilleri ve yer altı kaynakları Açıklama:

  Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen doğal faktörler şunlardır: * Su kaynakları: Her canlı, doğası gereği mutlaka suya ihtiyaç duyar. İnsanoğlu tarih öncesinden beri hep su kaynakları etrafında yerleşmiştir. Bu nedenle su kaynaklarının bol olduğu yerlerde nüfus da fazladır. * İklim: Ilıman ve nemli iklim bölgelerinde, yer şekillerinin sade olduğu ve yer altı kaynaklarının çok olduğu yerlerde de nüfus fazladır. * Yer şekilleri: Yer şekilleri, insanların yerleşmelerini ve ulaşımlarını etkiler. Sade yer şekilleri, nüfusun yoğunlaşmasına neden olur. * Yer altı kaynakları: Yer altı kaynakları, insanların ekonomik faaliyetlerini etkiler. Yer altı kaynaklarının fazla olduğu yerlerde nüfus fazladır. 15. Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen beşerî faktörler nelerdir?


 16. Cevap: Sanayi, ticaret, tarım ve turizm Açıklama:

  * Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen beşerî faktörler şunlardır: * Sanayi: Sanayinin geliştiği yerlerde ekonomik fırsatlar artar. Bu nedenle böyle yerlerde nüfus fazladır. * Ticaret: Ticaretin geliştiği yerlerde ekonomik hareketlilik artar. Bu nedenle böyle yerlerde nüfus fazladır. * Tarım: Tarım, insanların temel geçim kaynağıdır. Tarımsal faaliyetlerin geliştiği yerlerde nüfus fazladır. * Turizm: Turizm, bir bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynar. Turizm yapılan yerlerde nüfus fazladır. 17. Sosyolojinin çalışma alanı nedir?


 18. Cevap: Sosyoloji, toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimi inceleyen bilimdir. Açıklama:

  Sosyoloji, insanların bir arada yaşadığı toplumu ve bu toplumda yaşanan olayları inceler. 19. Felsefenin çalışma alanı nedir?


 20. Cevap: Felsefe, varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir. Açıklama:

  Felsefe, hayatın anlamını, varlığın özünü, doğrunun ve yanlışın ne olduğunu gibi temel soruları inceler. 21. Yapay zekânın hayatımızın hangi alanlarında kullanıldığını örneklendiriniz.


 22. Cevap: Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin: * Otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlarda * Sağlık sektöründe teşhis ve tedavide * Tarım sektöründe üretimde * İletişim sektöründe müşteri hizmetlerinde * Ulaşım sektöründe trafik yönetiminde * Enerji sektöründe enerji üretiminde Açıklama:

  Yapay zekânın hayatımızın hangi alanlarında kullanıldığını örneklendiriniz. Cevap: Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin: * Otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlarda * Sağlık sektöründe teşhis ve tedavide * Tarım sektöründe üretimde * İletişim sektöründe müşteri hizmetlerinde * Ulaşım sektöründe trafik yönetiminde * Enerji sektöründe enerji üretimindeânın hayatımızın hangi alanlarında kullanıldığını örneklendiriniz. Cevap: Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin: * Otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlarda * Sağlık sektöründe teşhis ve tedavide * Tarım sektöründe üretimde * İletişim sektöründe müşteri hizmetlerinde * Ulaşım sektöründe trafik yönetiminde * Enerji sektöründe enerji üretiminde 23. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bir araştırma konusu belirleyiniz.


 24. Cevap: (Öğrencinin belirlediği araştırma konusu) Açıklama:

  Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bir araştırma konusu belirleyiniz. Cevap: (Öğrencinin belirlediği araştırma konusu)araştırma basamaklarını kullanarak bir araştırma konusu belirleyiniz. Cevap: (Öğrencinin belirlediği araştırma konusu) 25. Telif hakkının koruma süresi ne kadardır?


 26. Cevap: Telif hakkının koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 70 yıldır. Açıklama:

  Telif hakkının koruma süresi, eser sahibinin emeğini ve yaratıcılığını korumaya yöneliktir. 27. Patent hakkının geçerlilik süresi ne kadardır?


 28. Cevap: Patent hakkının geçerlilik süresi en fazla 20 yıldır. Açıklama:

  Patent hakkının geçerlilik süresi, buluş sahibinin haklarını korumaya yöneliktir. 29. Aşağıdaki sorularda, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  (.....) Dünya üzerinde tek bir iklim tipi vardır.
  (.....) Türkiye'nin nüfusu azdır.
  (.....) Tarım, sanayi ve ticaret, ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturur.
  (.....) Madencilik, Türkiye'nin en gelişmiş ekonomik faaliyetidir.
  (.....) Hukuk, toplum düzenini sağlayan kurallar bütünüdür.
  (.....) Sosyoloji, toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilimdir.
  (.....) Coğrafya, yeryüzü ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan bilim dalıdır.
  (.....) Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilim dalıdır.
  (.....) Arkeoloji, geçmişte yaşamış insanların kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.

 30. Cevap: Y Y D Y D D D D D D D Açıklama:

  Dünya üzerinde birçok farklı iklim tipi vardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem sonu sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye’nin iklim özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye’nin nüfus özelliklerini açıklayabilir.

Nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetler ve doğal koşullardan etkilenir.

Nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetler ve doğal koşullardan etkilenir.

9.3.3. Türkiye'nin fiziki özelliklerini açıklar.

9.3.4. Türkiye'nin iklim özelliklerini açıklar.

Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri açıklar.

Nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri açıklar.

Sosyolojinin çalışma alanını açıklar.

Felsefenin çalışma alanını açıklar.

Telif hakkının koruma süresi, eser sahibinin haklarını korumak için önemlidir.

Patent hakkının geçerlilik süresi, buluş sahibinin haklarını korumak için önemlidir.

İklimleri tanıma ve iklimlerin özelliklerini açıklama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri