6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Türkiye’de en çok nüfusa sahip il hangisidir?


 2. Cevap: İstanbul Açıklama:

  İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri ve en önemli ekonomik, kültürel ve siyasi merkezlerinden biridir. Bu nedenle en çok nüfusa sahip ildir. 3. Türkiye’de nüfusun en az olduğu il hangisidir?


 4. Cevap: Tunceli Açıklama:

  Tunceli, Türkiye’nin en doğusunda yer alan ve dağlık bir coğrafyaya sahip bir ildir. Bu nedenle nüfusu en az olan ildir. 5. Ülkemizde nüfusun az olduğu yerler hangileridir?


 6. Cevap: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri nüfusun az olduğu yerlerdir. Açıklama:

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, ülkemizin en az gelişmiş bölgeleridir. Bu nedenle nüfusun az olduğu yerlerdir. 7. Bir ülkedeki iklimin ekonomik faaliyetler üzerinde nasıl bir etkisi vardır?


 8. Cevap: İklim, ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, ılıman iklimin hakim olduğu yerlerde tarım, sanayi ve turizm gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. Soğuk iklimin hakim olduğu yerlerde ise hayvancılık ve madencilik gibi ekonomik faaliyetler daha yaygındır. Açıklama:

  İklim, bitki örtüsünün, toprak yapısının ve su kaynaklarının oluşumunu etkiler. Bu nedenle ekonomik faaliyetleri de etkiler. 9. Türkiye'nin coğrafi konumunun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında nasıl bir etkisi olmuştur?


 10. Cevap: Türkiye'nin coğrafi konumunun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında birçok etkisi olmuştur. Bu etkilerden bazıları şunlardır: * Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye, tarih boyunca önemli bir ticaret ve geçiş yolu olmuştur. * Türkiye, verimli topraklara ve zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle Türkiye, tarih boyunca birçok medeniyet için önemli bir yerleşim yeri olmuştur. * Türkiye, farklı iklim özelliklerine sahip bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Açıklama:

  Türkiye'nin coğrafi konumu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde yer alması, ülkenin önemli bir ticaret ve geçiş yolu olmasını sağlamıştır. Bu durum, Türkiye'nin tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmasına neden olmuştur. 11. Dünya haritasında sadece Kuzey Yarımküre'de yer alan kıta hangisidir?


 12. Cevap: Kuzey Amerika Açıklama:

  Kuzey Yarımküre'de yer alan kıtalar: Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Afrika 13. Ülkemizde nüfusun fazla olduğu yerler hangileridir?


 14. Cevap: Ege, Marmara ve Akdeniz kıyı bölgeleri Açıklama:

  Bu bölgelerde iklim şartlarının elverişli olması, ulaşım olanaklarının gelişmiş olması, tarım, sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması nüfusun fazla olmasını sağlamaktadır. 15. Ülkemizde madencilik faaliyetleri hangi illerde yoğun olarak yapılmaktadır?


 16. Cevap: Zonguldak, Batman, Manisa, Murgul, Seydişehir Açıklama:

  * Bu illerde demir, kömür, krom, bakır, alüminyum gibi çeşitli madenler çıkarılmaktadır. 17. İnsanlar, geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için ne yapmıştır?


 18. Cevap: İnsanlar, geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için araştırmalar yapmıştır. Açıklama:

  İnsanlar, geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için ne yapmıştır? Cevap: İnsanlar, geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için araştırmalar yapmıştır. geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için ne yapmıştır? Cevap: İnsanlar, geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak ve merak duygusunu gidermek için araştırmalar yapmıştır. 19. Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Sema öğretmen, öğrencilerine bilimsel araştırma basamaklarını anlatmıştır. Bu basamaklar nelerdir?


 20. Cevap: Bilimsel araştırma basamakları şunlardır: * Problemin belirlenmesi: Araştırmanın amacının ve kapsamının belirlenmesidir. * Araştırma yönteminin belirlenmesi: Problemin çözümü için kullanılacak yöntemin belirlenmesidir. * Veri toplama: Problemin çözümü için gerekli verilerin toplanmasıdır. * Verilerin analizi: Toplanan verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesidir. * Sonuçların sunulması: Araştırma sonuçlarının rapor halinde sunulması ve tartışılmasıdır. Açıklama:

  Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Sema öğretmen, öğrencilerine bilimsel araştırma basamaklarını anlatmıştır. Bu basamaklar nelerdir? Cevap: Bilimsel araştırma basamakları şunlardır: * Problemin belirlenmesi: Araştırmanın amacının ve kapsamının belirlenmesidir. * Araştırma yönteminin belirlenmesi: Problemin çözümü için kullanılacak yöntemin belirlenmesidir. * Veri toplama: Problemin çözümü için gerekli verilerin toplanmasıdır. * Verilerin analizi: Toplanan verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesidir. * Sonuçların sunulması: Araştırma sonuçlarının rapor halinde sunulması ve tartışılmasıdır.lgiler dersi öğretmeni Sema öğretmen, öğrencilerine bilimsel araştırma basamaklarını anlatmıştır. Bu basamaklar nelerdir? Cevap: Bilimsel araştırma basamakları şunlardır: * Problemin belirlenmesi: Araştırmanın amacının ve kapsamının belirlenmesidir. * Araştırma yönteminin belirlenmesi: Problemin çözümü için kullanılacak yöntemin belirlenmesidir. * Veri toplama: Problemin çözümü için gerekli verilerin toplanmasıdır. * Verilerin analizi: Toplanan verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesidir. * Sonuçların sunulması: Araştırma sonuçlarının rapor halinde sunulması ve tartışılmasıdır. 21. Bir ürünün, buluşun veya markanın telif ve patent hakları ile korunmasının amacı nedir?


 22. Cevap: Telif ve patent hakları, ürünün, buluşun veya markanın sahibine, onun izni olmadan başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkı verir. Açıklama:

  Telif ve patent hakları, ürünün, buluşun veya markanın sahibinin emeğini ve yaratıcılığını korumaya yöneliktir. Bu haklar sayesinde, ürünün, buluşun veya markanın sahibi, onun üzerinden gelir elde edebilir ve ürünlerinin kalitesinin korunmasını sağlayabilir. 23. Telif hakkı nedir?


 24. Cevap: Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Açıklama:

  Telif hakkı, kitap, müzik, film, yazılım, tasarım, fotoğraf gibi bilgi ve düşünce ürünlerini kapsar. Telif hakkı sahibi, bu ürünlerini istediği şekilde kullanabilir veya başkalarına kullandırabilir. 25. Korsan ürünler, telif ve patent haklarına aykırıdır.


 26. Cevap: Evet, korsan ürünler, telif ve patent haklarına aykırıdır. Açıklama:

  Korsan ürünler, telif ve patent hakkı sahibinin izni olmadan üretilir veya satılır. Bu nedenle, korsan ürünler telif ve patent haklarına aykırıdır. 27. Korsan ürünler, tüketiciler için zararlı olabilir.


 28. Cevap: Evet, korsan ürünler, tüketiciler için zararlı olabilir. Açıklama:

  Korsan ürünler, kalitesiz olabilir ve tüketicilerin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, korsan ürünlerden elde edilen gelirler, yasa dışı örgütlere ve teröre aktarılabilir. 29. Aşağıdaki sorularda, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  (.....) Bilim, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
  (.....) Psikoloji, insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilimdir.
  (.....) Tarih, geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilimdir.
  (.....) Coğrafya, insanın doğal ortamla olan etkileşimi ve her türlü beşerî ekonomik faaliyetlerini inceleyen bilimdir.
  (.....) Felsefe, doğru düşünmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
  (.....) Arkeoloji, eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.
  (.....) Antropoloji, insanın niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışan, insanlar ve davranışları hakkında genellemeler üretmeye ve insan çeşitliliğini anlamaya çalışan sosyal bilimdir.
  (.....) Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini paylaşma ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
  (.....) Bilim ve teknoloji, hayatımızın her alanına girmiş durumdadır.
  (.....) Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesine denir.
  (.....) Türkiye, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalar yapmaktadır.

 30. Cevap: Y D D D D D D D D D Açıklama:

  Bilim, doğa ve toplumu inceleyen ve açıklar. Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan sosyal bilim dalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye’nin nüfus özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye’nin nüfus özelliklerini açıklayabilir. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, yukarıda verdiğin içerikle uyumlu ve doğrudur. Cevap: da kazanım cümleleri formatındadır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımları içerisine almadım.

Nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetler ve doğal koşullardan etkilenir.

İklim, ekonomik faaliyetleri etkiler.

9.3.5. Türkiye'nin tarihsel gelişimini coğrafi konumu ile ilişkilendirir.

Dünya'nın kıtalarını ve yarımküreleri tanır.

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri açıklar.

Ülkemizdeki maden kaynaklarını ve çıkarıldığı yerleri gösterir.

Telif ve patent hakları, ürünün, buluşun veya markanın sahibinin haklarını korumak için önemlidir.

Telif hakkı, bilgi ve düşünce ürünlerinin korunması için önemlidir.

Korsan ürünler, telif ve patent haklarına saygı göstermez.

Tüketiciler, korsan ürünlerden kaçınmalıdır.

Fen bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri