6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sahabenin özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: * Rablerinin rızasını kazanmak için sabretmek * Namazı dosdoğru kılmak * İnfak etmek * Kötülükleri iyiliklerle ortadan kaldırmak Açıklama:

  Ayet, sahabenin Allah'a (c.c) olan bağlılıklarını ve iyi ahlaklarını vurgulamaktadır. 3. Esma binti Ebi Bekir'in hayatından üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Peygamberimizin hicretine yardım etmesi * Savaşlarda Müslümanlara su taşıması * Gazve-i Uhud'da yaralananları tedavi etmesi Açıklama:

  Bu soru, metinden bilgi çıkarımı yapmayı gerektirmektedir. 5. Hz. Mus'ab hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Hz. Mus'ab, Mekke'nin önde gelen bir ailesinin varlıklı ve yakışıklı bir gençti. İslam'ı kabul ettikten sonra ailesinin zulmüne uğradı, aç ve susuz bırakıldı ve en sonunda şehit oldu. Açıklama:

  Hz. Mus'ab'ın İslam uğruna katlandığı zorluklar ve gösterdiği metanet, Müslümanların örnek aldığı bir erdemdir. 7. Ammar b. Yâsir'in çektiği işkencelere rağmen imanını korumasındaki hikmet nedir?


 8. Cevap: Allah'ın vaadiyle cennetin müjdelenmiş olması. Açıklama:

  Ammar b. Yâsir, işkencelere rağmen imanını koruduğu için Peygamberimizin övgüsüne mazhar oldu ve Allah'ın cennet vaadine nail oldu. 9. Peygamberimizin sabır konusunda gösterdiği davranışları açıklayınız.


 10. Cevap: Peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin eziyetleri ve alayları karşısında sabır göstermiş, her zaman Allah'a (c.c) güvenerek isyan etmemiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, en yakın akrabalarının bile kendisine eziyet etmelerine rağmen sabırlı davranmış ve Allah'ın yardımına güvenerek İslam'ın yayılması için çalışmaya devam etmiştir. 11. Peygamberimizin kararlılığını artıran faktörleri belirtiniz.


 12. Cevap: Allah'a (c.c) güveni, azmi ve cesareti. Açıklama:

  Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) desteğine inanarak, ne kadar zor olursa olsun kararlılıkla mücadele etti. Ayrıca, azmi ve cesareti, ona engelleri aşma gücü verdi. 13. Peygamberimizin dua ve tevekkül anlayışını açıklayınız.


 14. Cevap: Dua, Allah (c.c) ile iletişim kurmak ve O'na olan bağlılığı ifade etmektir. Peygamberimiz, her an dua eder, isteklerini bildirir ve Allah'a tevekkül ederek O'nun hayırlısını vermesini beklerdi. Tevekkül, sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmek demektir. Açıklama:

  Peygamberimiz, dua ve tevekkülün önemine dikkat çekerek, sıklıkla dua etmemizi ve her işimizde Allah'a güvenmemizi öğütlemiştir. 15. Hadiste geçen "Allah'ın en çok sevdiği şey" nedir?


 16. Cevap: Afiyet (sağlık, sıhhat ve iyilik) dilemek Açıklama:

  Peygamberimiz hadiste, Allah'ın en çok sevdiği duanın afiyet dilemek olduğunu bildirmiştir. 17. Dua etmenin bizlere kazandırdıklarını açıklayınız.


 18. Cevap: Dua etmek bize - İhtiyaçlarımızı dile getirmek - Allah'a olan bağlılığımızı göstermek - Allah ile iletişim kurmak - Kaza ve belalardan korunmak Açıklama:

  Dua, Allah ile iletişim kurmamızı ve O'nunla konuşmamızı sağlar. Bu iletişim sayesinde ihtiyaçlarımızı dile getirebilir, O'na olan bağlılığımızı göstererek huzuru bulabilir ve kaza ve belalara karşı korunma sağlayabiliriz. 19. Genç sahabiler İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol üstlendi?


 20. Cevap: Genç sahabiler İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol üstlendi?sahabiler İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol üstlendi? Açıklama:

  * Genç sahabiler, İslam'ı öğrenme ve öğretme konusunda çok hevesliydiler. * Peygamberimizin yanında bulunarak onun sözlerini dikkatle dinlerlerdi. * İslam'ın ilk yayılma döneminde, tebliğ ve davet faaliyetlerinde aktif olarak yer aldılar. 21. Peygamber Efendimizin ilme verdiği önemi açıklayınız.


 22. Cevap: Peygamber Efendimiz, ilmin farz olduğunu vurgulamış ve "Oku!" emrine uymuştur. Açıklama:

  Peygamberimiz, cehaletin hakim olduğu bir toplumda insanları ilimle aydınlatmayı hedeflemiştir. 23. Nebevi'de tamamlayan Hz. Ömer'in gençlik yıllarını anlatınız.


 24. Cevap: Hz. Ömer (r.a), gençliğinde cesur ve iradeli bir tüccardı. Mekkeli müşriklerin liderlerinden biriydi ve İslam'a karşı mücadele ediyordu. Hz. Hamza (r.a) tarafından 8 yaşında Müslüman olduğu ancak hanımı Hatice'nin (r.anha) baskısıyla 20 yaşına kadar İslam'ını gizlediği rivayet edilir. 6 yaşındayken Hz. Ali (r.a) ile güreşerek onu yendiği bilinmektedir. Açıklama:

  Hz. Ömer'in gençliği, gücü, cesareti ve iradesiyle karakterize edilirdi. İslam'ı kabul etmeden önceki hayatı önemli ölçüde değişti ve sonrasında İslam'ın yayılması için büyük çaba sarf etti. 25. Hz. Ömer'in halifeliğinde gerçekleşen dört önemli fethi sıralayınız.


 26. Cevap: Hz. Ömer'in halifeliği sırasında gerçekleşen dört önemli fetih şunlardır: - Şam Fethi - Mısır Fethi - Irak Fethi - İran Fethi Açıklama:

  Bu fetihler, İslam devletinin sınırlarını genişletti ve İslam'ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da yayılmasına yardımcı oldu. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1.Hz. Ömer Dönemi'nden itibaren hızlanan fetihler sebebiyle ülkemiz topraklarına kadar gelen sahabiler vardır.
  (.....) 2.Resulullah (s.a.v)'in kendi elleriyle diktiği Kuba mescidi kalmamıştır.
  (.....) 3.Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'in hicretinden önce Mekke'de 10 yıl boyunca zulme maruz kalmışlardır.
  (.....) 4.Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliğinden 25 yıl sonra nübüvvet görevi başlamıştır.
  (.....) 5.Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in ilk halifesidir.
  (.....) 6.Hz. Ali, Peygamber Efendimiz'in son halifesidir.
  (.....) 7.Hz. Osman, Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshasını çoğaltmıştır.
  (.....) 8.Hz. Ömer, Kudüs şehrini fethetmiştir.
  (.....) 9.Hz. Ebu Ubeyde, Halep şehrini fethetmiştir.
  (.....) 10.Hz. Muaviye, Peygamber Efendimiz'in kayınpederidir.

 28. Cevap: 1.D 2.Y 3.Y 4.D 5.D 6.Y 7.D 8.D 9.D 10.Y Açıklama: 29. Eşleştirmeleri yapın

  1. Hz. Ali
  2. Muaz b. Cebel
  3. Zeyd b. Sâbit
  4. Ebu Hüreyre
  5. Ukbe b. Âmir
  6. Abdullah b. Ömer
  7. Abdullah b. Mesûd
  a) Yemen halkına İslam'ı öğretti
  b) Medine'ye hicret edince yoksul ve evsiz sahabilerin kaldığı yer
  c) Hz. Peygamber'in dizinin dibinde ders gören genç sahabi
  d) Vahiy kâtiplerinden biri
  e) Peygamberimiz onu "İlim şehri" olarak niteledi
  f) Suffe'de eğitimin önemli isimlerinden
  g) Suffe'de eğitimin önemli isimlerinden

 30. Cevap: 1. c 2. a 3. d 4. e 5. f 6. g 7. g Açıklama:

  Metinde geçen bilgiler kullanılarak eşleştirmeler yapılmıştır. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Mekke'ye ilk hicret edenler
  b. Habeşistan'a hicret edenlerin başkanı
  c. Üsâme b. Zeyd'e sancak verilen savaş
  d. Bedir Savaşı'nda sancaktar olan sahabe
  e. Cibril Hadisi'ni rivayet eden sahabe
  f. Uhud Savaşı'nda güreşen sahabe
  g. Bedir Savaşı'ndan sonra Medine valiliğine atanan sahabe
  h. Mute Savaşı'nda komutanlık yapan sahabeler (sırasıyla)
  ı. Peygamberimizin farsça öğrendiği kişi
  1. Cafer b. Ebi Talib
  2. Semure ve Rafi' b. Hudeyc
  3. Zeyd b. Sabit
  4. Hz. Ali
  5. Kıtal
  6. Üsâme b. Zeyd
  7. Ebu Umame el-Babali
  8. Cafer b. Ebi Talib, Abdullah b. Revâha, Hâlid b. Velid
  9. Habeşistanlılar
  10. Hz. Ebu Bekir

 32. Cevap: 1.a 2.b 3.d 4.c 5.e 6.f 7.g 8.h 9.i 10.j Açıklama:

  Metindeki bilgilere göre eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, sahabenin İslam'da örnek alınması gereken kişiler olduğunu ve onların özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler, Esma binti Ebi Bekir'in hayatındaki öne çıkan olayları tanımlayabilecekler.

Hz. Mus'ab'ın hayat hikayesi, inancın gücünün ve zorluklara karşı dayanıklılığın önemini vurgular.

Öğrenciler, Allah'a olan inancın insanı her türlü zorluğa karşı dirençli kıldığını ve ahiret mükafatının önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin karşılaştığı zorluklara rağmen sabır gösterdiğini ve Allah'a (c.c) güvendiğini öğrenirler.

Peygamberimizin kararlılığının kaynaklarını anlamak ve kendi kararlılığımızı güçlendirmek için dersler çıkarmak.

Öğrenciler, Peygamberimizin dua ve tevekkül anlayışını kavrayarak, kendi hayatlarında da bu ilkeleri uygulayabilirler.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) afiyet dilemeye verdiği önemi öğrenir.

Öğrenciler, duanın önemini ve hayatımızdaki rolünü anlayabilirler.

Öğrenciler, gençlerin İslam'ın yayılmasındaki önemini kavrayacaklar.

Peygamber Efendimizin ilme verdiği önemi öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in gençlik yıllarını ve İslam'a olan yolculuğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in halifeliği sırasında gerçekleşen önemli fetihlerin farkına varacaklardır.

* Peygamberimizin hayatı ve siyeri hakkında bilgi sahibi olmak * Sahabenin özelliklerini ve rolünü öğrenmek * İslam devletlerinin kuruluş ve yayılış süreci hakkında bilgi edinmek * İslam tarihiyle ilgili temel kavramları öğrenmek

Öğrenciler, metinde bahsedilen genç sahabileri ve onların Hz. Peygamber'e olan yakınlıklarını kavrarlar.1.

Öğrenciler, metindeki bilgileri kullanarak eşleştirme yapabilme becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri