2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22)

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki ondalık kesirleri istenen basamağa göre yuvarlayınız.

  a) 2,46 (onda birlere yuvarlayınız)
  ................... ......................... ......................
  b) 1,214 (yüzde birlere yuvarlayınız)
  ................... ......................... ......................

 2. Cevap:

  Cevap Yok 3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

  a) 2,312 + 10,21 =
  ................... ......................... ......................
  b) 21,21 – 19,254 =
  ................... ......................... ......................
  c) 2,4 x 1,5 =
  ................... ......................... ......................
  d) 1,25 : 0,05=
  ................... ......................... ......................

 4. Cevap:

  Cevap Yok 5. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3/ 5 tir.  Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 12 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

  A) 28     B) 32     C) 36    D) 40

 6. Cevap: B

 7. ''Bir sayının 3 katının 5 eksiği '' ifadesi aşağıdakilerdn hangisinde verilmiştir?

  A) 3x + 5     B) 5x - 3     C) 5x + 3     D) 3x - 5

 8. Cevap: D

 9. 3x + 18 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir sayının 18 fazlası
  B) Bir sayının 3 katının 18 eksiği
  C) Bir sayının üçte birinin 18 fazlası
  D) Bir sayının 3 katının 18 fazlası

 10. Cevap: D

 11. 1.000 000 cm2 kaç m2 dir?

  A) 1     B) 10     C) 100     D) 1000

 12. Cevap: D

 13. 0,6 + 0,7 + 0,8 + 0,9 işleminin sonucunu hangisidir?

  A) 3     B) 3,1     C) 3,5     D) 3,9

 14. Cevap: A

 15. 2m+5 cebirsel ifadesine karşılık gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaşımın 5 fazlasının 2 katı.
  B) Paramın 2 fazlasının 5 katı.
  C) Çözdüğüm soruların 2 katının 5 fazlası.
  D) Bir sayının 2 katı.

 16. Cevap: B

 17. 5x + 3y - 2 cebirsel ifadsinin terim sayısı kaçtır?

  A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

 18. Cevap: B

 19. Bir masa örtüsünün alanı 2400000 mm2 dir. Bu masa örtüsünün alanı kaç m2 dir?

  A) 0,24     B) 2,4     C) 24     D) 240

 20. Cevap: B

 21. 7x ‒ 4y + 2 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) +5     B) +9     C) +11     D) +13

 22. Cevap: A

 23. 3x + 18 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir sayının 18 fazlası
  B) Bir sayının 3 katının 18 fazlası
  C) Bir sayının üçte birinin 18 fazlası
  D) Bir sayının 3 katının 18 eksiği

 24. Cevap: B

 25. Ahmet, tanesi x TL olan kalemlerden 12 tane alınca cebinde 13 TL parası kalıyor. Buna göre, Ahmet’in başlangıçtaki parasını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 12x - 13    B) 13x -12    C) 13x + 12    D) 12x + 13

 26. Cevap: D

 27. 2a-b+3 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) a ve b değişkenlerdir.     B) Sabit terim 3’tür.
  C) Katsayılar toplamı 5’tir.   D) a’nın kat sayısı 2’dir.

 28. Cevap: C

 29. –7xy + 3 cebirsel ifadesindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) –7 ve +3    B) +3 ve x    C) –7 ve xy    D) x ve y

 30. Cevap: D

 31. “Bir sayının yarısının sekiz eksiği” ifadesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 2x – 8     B) X / 2 + 8     C) X / 2 -8     D) 2x + 8

 32. Cevap: C

 33. 50 lira ile markete giden İbrahim kilogramı 2,75 lira olan patatesten 7 kg ve kilogramı 1,35 lira olan undan 10 kg almıştır.
  Buna göre İbrahim para üstü olarak kaç lira alır?

  A) 17,25    B) 19,75    C) 25,25    D) 32,25

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 17,25'tir. İbrahim, 7 kg patatesi 2,75 lira/kg fiyatından ve 10 kg unu 1,35 lira/kg fiyatından almıştır. Bu durumda patates için ödemesi gereken miktar 7 * 2,75 = 19,25 lira, undan ödemesi gereken miktar ise 10 * 1,35 = 13,50 lira olacaktır. Toplam ödeme miktarı, patates ve undan yapılan ödemelerin toplamıdır: 19,25 + 13,50 = 32,75 lira. İbrahim, 50 lira ile markete gitmiş olduğundan, para üstü olarak alacağı miktar ise 50 - 32,75 = 17,25 lira olacaktır. 35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  rasyonel sayılar

 36. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneğidir. 37. 6.sınıf matematik sorusu kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakiierden hangisidir?

  A) 2,08    B) 2,20    C) 2,28    D) 2,80

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 2,08'dir. Verilen kesirin ondalık gösterimini bulmak için paydanın 100'e eşit olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu durumda kesiri 100'e böleriz: 208/100 = 2,08. Sonuç olarak, kesirin ondalık gösterimi 2,08'dir. 39. 25,607 ondalık gösteriminin çözümlenmiş biçimi hangisidir?
  matematik ondalık gösterim

 40. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C olacaktır. Sorunun çözümü aşağıdaki gibi olacaktır: Verilen ondalık sayı 25,607'dir. Bu sayıyı tam kısmı ve ondalık kısmı olarak ayırarak çözelim. Tam kısım: 25 Ondalık kısım: 0,607 Ondalık kısmı çözümlemek için, sayıyı basit bir şekilde ifade etmek için ondalık basamaklarda 6/10 ve 7/100 şeklinde yazabiliriz. Sonuç olarak, 25,607 ondalık gösteriminin çözümlenmiş biçimi 25 tam 6 ondalık 7/100'dür. 41. (2 . 10) + (3.1) + (7. 0,01) + (9. 0,001) çözümlenmiş hali verilen sayının ondalık gösterimi hangisidir?

  A) 2,379                      B) 23,79
  C) 23,079                    D) 23,0709

 42. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ifadeyi adım adım çözelim: 2.10 = 20 3.1 = 3 7.0,01 = 0,07 9.0,001 = 0,009 Bu durumda, toplamı hesaplayalım: 20 + 3 + 0,07 + 0,009 = 23,079 Sonuç olarak, verilen ifadenin çözümlenmiş hali 23,079'dur, bu da A seçeneğine denk gelir. 43. 1 km2 kaç m2 eder?

  A) 100    B) 1,000    C) 10,000    D) 1,000,000

 44. Cevap: D Açıklama:

  Soruda 1 km²'nin kaç m²'ye denk geldiği sorulmaktadır. 1 km², bir kilometrekarelik bir alanı temsil eder. Bir kilometrekare, metre cinsinden ifade edildiğinde ise 1000 metre x 1000 metre yani 1,000,000 metrekareye denk gelir. Bu nedenle, 1 km²'nin m² cinsinden değeri 1,000,000 m²'dir. 45. Bir paralelkenarın tabanı 12 cm, yüksekliği 8 cm ise, alanı kaç cm2'dir?

  A) 96cm2                    B) 24cm2
  C) 48cm2                    D) 64cm2

 46. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) 96cm² Bir paralelkenarın alanı, taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yani, alan = taban * yükseklik olarak hesaplanır. Verilen soruda taban uzunluğu 12 cm ve yükseklik 8 cm olarak belirtilmiştir. Bu durumda, alan = 12 cm * 8 cm = 96 cm² şeklinde hesaplanır. 47. Bir üçgenin tabanı 10 cm, yüksekliği 6 cm ise, alanı kaç cm2'dir?

  A) 60cm2                B) 20cm2
  C) 30cm2                D) 12cm2

 48. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) 30cm² . Bir üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir. Yani, alan = (taban * yükseklik) / 2 olarak hesaplanır. Verilen soruda taban uzunluğu 10 cm ve yükseklik 6 cm olarak belirtilmiştir. Bu durumda, alan = (10 cm * 6 cm) / 2 = 60 cm² / 2 = 30 cm² şeklinde hesaplanır. 49. Taban uzunluğu 6 birim ve yüksekliği 8 birim olan bir üçgenin alanı kaç birimkaredir?

  A) 12 birimkare    B) 18 birimkare    C) 24 birimkare    D) 32 birimkare

 50. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 24 birimkare'dir. Bir üçgenin alanı, taban uzunluğunun yüksekliğe bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, taban uzunluğu 6 birim ve yüksekliği 8 birim olan bir üçgenin alanı (6x8) / 2 = 24 birimkare olarak hesaplanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   hellü
30 Mayıs 2023

 2 ve 3


2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ İŞLEME
  1. Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
  2. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
  3. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar
  4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.
  6. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar
  7. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimlerini ilişkilendirir.
  8. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.
  9. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.
  10. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
  11. Sıvı ölçme birimlerini miktar olarak tanır ve birbirine dönüştürür
  12. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
  13. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküpdesimetreküp-metre- küp birimleri arasında dönüşüm yapar.
  14. Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.

Ayrıca

Bu soru, temel matematik becerilerini kullanma, çarpma ve toplama işlemlerini gerçek hayat problemlerine uygulama becerisini ölçer. Ayrıca, alışveriş yaparken fiyat ve miktarları kullanarak para üstünü hesaplama yeteneğini test eder.

Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki farkı anlamak ve rasyonel sayıların irrasyonel sayılardan daha fazla olduğunu bilmek.

Bu soru, kesirlerin ondalık gösterimini anlama ve dönüştürme yeteneğini ölçer.

Bu soru, ondalık sayıları çözümlemeyi ve onları basit ifadelere dönüştürmeyi gerektirir.

Bu soru, çarpma ve toplama işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini ve ondalık gösterimde hassaslık sağlama becerisini ölçer.

1 km²'nin m² cinsinden değerini bilmek.

Bir paralelkenarın alanını hesaplama becerisi ve taban ile yükseklik arasındaki ilişkiyi anlama.

Bir üçgenin alanını hesaplama becerisi ve taban ile yükseklik arasındaki ilişkiyi anlama.

Üçgen alanı formülünün uygulanmasıyla ilgilidir. Kazanım olarak öğrencilerin üçgen alanı formülünü anlaması ve uygulayabilmesi hedeflenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 118 kere doğru, 106 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri