2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08)

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) CEVAPLARI

 1. Bir paketlemeci 120 kg fındık ile 128 kg fıstığı paketleyecektir. Yalnız paketlemede olabilecek en büyük ve eşit büyüklükteki paketler kullanılacaktır. Geriye hiç fındık veya fıstık artmayacaktır. Buna göre bu paketlemeci kaç tane pakete ihtiyaç duymaktadır ?

  A) 30    B) 31    C) 32    D) 33

 2. Cevap: B Açıklama:

  Paketleme işlemi yapılırken en büyük ve eşit büyüklükteki paketler kullanılacağı için, 120 kg fındık ve 128 kg fıstığı eşit büyüklükteki paketlere bölmek gerekecektir. İlk olarak, 120 kg ve 128 kg'nın en büyük ortak bölenini bulmalıyız. Bu, 8'dir. Her bir paket 8 kg fındık ve 8 kg fıstık içerecektir. Toplam ağırlık: 120 kg + 128 kg = 248 kg Toplam paket sayısı: 248 kg / 16 kg/paket = 15,5 paket Paket sayısının yuvarlanması: 16 paket (15 paket fındık, 1 paket fıstık) Sonuç olarak, paketlemeci 15 paket fındık ve 1 paket fıstık olmak üzere toplam 31 pakete ihtiyaç duyacaktır. 3. İki otobüs aynı anda sefere çıkıyorlar. Biri 18 saatte gidip geri geliyor. Öteki 15 saatte gidip geri geliyor. Buna göre bu iki otobüs aynı anda ilk kez çıktıktan kaç saat sonra tekrar birlikte aynı anda sefere çıkarlar?

  A) 20    B) 27    C) 30    D) 35

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) 30 - İlk otobüs 18 saatte gidip geri geliyor, yani toplam 18 + 18 = 36 saatte bir tur tamamlıyor. - İkinci otobüs 15 saatte gidip geri geliyor, yani toplam 15 + 15 = 30 saatte bir tur tamamlıyor. - İki otobüsün tur tamamlama sürelerinin en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. - İki otobüsün tur tamamlama sürelerinin en küçük ortak katı: 36 saat (İlk otobüsün iki turu) - İlk otobüs 36 saatte 2 tur yaparken, ikinci otobüs 36 / 30 = 6/5 tur yapar. - Bu durumda, ikinci otobüsün bir tur tamamlaması için geçmesi gereken süre: 30 saat * (5/6) = 25 saat. - İlk kez çıktıktan sonra ikinci otobüsün 25 saat sonra tekrar birlikte aynı anda sefere çıkması gerekecektir. 5. 278A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre A yerine yazılabilecek olan sayıların çarpımı kaçtır?

  A) 0    B) 8    C) 12    D) 32

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, 278A sayısının 4 ile kalansız bölünebildiği belirtiliyor. Bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için, sayının son iki rakamının 00, 04, 08 veya 12 olması gerekir. Dolayısıyla, A yerine yazılabilecek olan sayılar 00, 04, 08 ve 12'dir. Bu sayıların çarpımı ise 0 x 4 x 8 x 12 = 0'dır. Dolayısıyla, doğru cevap A şıkkıdır. 7. Bir tiyatro oyununu 224 kişi izlemeye gelmiştir. 144'ü tam geri kalanı öğrenci biletidir. Tam bile 20 TL, öğrenci bileti 15 TL'dir. Bu oyunun izleyicilerinden elde edilen hasılat kaç TL'dir?

  A) 4088    B) 2890    C) 1900    D) 1580

 8. Cevap: A Açıklama:

  Öncelikle, tam biletli izleyici sayısını ve öğrenci biletli izleyici sayısını bulmamız gerekiyor. Soruda verilen bilgilere göre, toplam izleyici sayısı 224'dür. Bunun 144'ü tam biletli olduğuna göre, öğrenci bileti ile gelen izleyici sayısı 224 - 144 = 80 olacaktır. Daha sonra, tam biletin fiyatı 20 TL ve öğrenci biletinin fiyatı 15 TL olduğuna göre, toplam hasılatı bulmak için her biletin adedini fiyatıyla çarpıp toplamalıyız. Toplam hasılat = (Tam bilet sayısı x Tam bilet fiyatı) + (Öğrenci bilet sayısı x Öğrenci bilet fiyatı) Toplam hasılat = (144 x 20) + (80 x 15) = 2880 + 1200 = 4080 TL Sonuç olarak, oyunun izleyicilerinden elde edilen toplam hasılat 4080 TL'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) En küçük asal sayı 2’dir
  B) Asal sayılar yalnız 1 ve kendisine kalansız bölünebilir
  C) İki basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır.
  D) Bütün asal sayılar tektir

 10. Cevap: D Açıklama:

  - Asal sayılar yalnızca 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır. - En küçük asal sayı 2'dir, çünkü yalnızca 1 ve 2 kendisine kalansız bölünebilir. - İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir çünkü 100'den küçük en büyük asal sayıdır. - Bütün asal sayılar tektir, ancak 2 istisnadır çünkü 2 tek sayı olmakla birlikte asal sayıdır. 11. 77.102 İşlemi çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak yapmak isteyen Ali’nin işlemi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

  A) 77.(100-2)    B) 102.77    C) 77.(100+2)    D) 77.100.2

 12. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C şıkkıdır. 77.102 işlemini çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak şu şekilde yapabiliriz: 77.102 = 77 x (100 + 2) Sonuç olarak, doğru cevap C şıkkıdır ve işlemi bu şekilde yapabiliriz. 13. 27 . ( 29 - 5 ) = 27 . 29 – 27 .*
  Yukarıdaki işlemde “ * ” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 6       B) 7        C) 5       D) 8

 14. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C'dir. Verilen işlemde parantez içi işlem önce yapılır: 29 - 5 = 24 Daha sonra çarpma işlemi gerçekleştirilir: 27 * 29 = 783 Son olarak, 27 sayısı ile önceki sonuç çarpılır: 783 - 27 * 24 = 135 Bu durumda, "* " işareti yerine 5 gelmelidir. 15. 8 + 5 – 3 . 2 = 12  eşitliğin sağlanması için aşağıda verilen işlemlerden hangisi parantez içine alınmalıdır?

  A) 8+5    B) 3.2    C) 5-3    D) 3.2

 16. Cevap: C Açıklama:

  Eşitlik sağlanması için parantez içine alınması gereken işlem C şıkkındaki "5 - 3"tür. Yani işlem şu şekilde olmalıdır: 8 + (5 - 3) * 2 = 8 + 2 * 2 = 8 + 4 = 12. Bu durumda eşitlik doğru olacaktır. 17. 96 : 6 + 5 . 10 - 9  işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 57    B) 78    C) 105    D) 201

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 57 Verilen işlemde öncelik sırasına göre işlemler yapılır: 1. 96 : 6 = 16 2. 5 . 10 = 50 3. 16 + 50 = 66 4. 66 - 9 = 57 Sonuç olarak, işlemin sonucu 57 olur. 19. A=5, B=3 olduğuna göre A üzeri B ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 5.5.5                    B) 3.3.3.3.3
  C) 5+5+5                  D) 3+3+3+3+3

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 5.5.5 A=5 ve B=3 olduğu verilmiş. "A üzeri B" ifadesi, A'nın B defa çarpılması anlamına gelir. Yani A üzeri B = A * A * A şeklinde hesaplanır. A üzeri B ifadesi: 5 * 5 * 5 = 125 21. 5 basamaklı 4444a sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre a yerine kaç yazılmalıdır?

  A) 7        B) 9        C) 2        D) 6

 22. Cevap: C Açıklama:

  . Doğru cevap C) 2 olacaktır. Çünkü 4 + 4 + 4 + 4 + 2 = 18, ve 18 sayısı 9'a kalansız bölünecektir. 23. Sedat ,saati 35 kr olan interneti günde 2 saat kullanmaktadır. 20 günlük internet kullanım sonunda kaç TL öder?

  A) 10       B) 12        C) 13        D) 14

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sedat, saati 35 kr olan interneti günde 2 saat kullanıyor ve toplamda 20 gün boyunca kullanıyor. Dolayısıyla, 20 gün boyunca kullanacağı internetin ücreti: 20 gün x 2 saat/gün x 35 kr/saat = 1400 kr Ancak sonuç TL cinsinden isteniyor. 1 TL = 100 kr olduğu göz önüne alındığında: 1400 kr / 100 = 14 TL Sedat, 20 günlük internet kullanımı sonunda 14 TL ödeyecektir. 25. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 ile hem de 5 ile kalansız bölünür?

  A) 36        B) 45        C) 55        D) 70

 26. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir. Bir sayının hem 3 ile hem de 5 ile kalansız bölünebilmesi için sayının son rakamının 5 veya 0 olması gereklidir. 45 sayısının son rakamı 5 olduğu için hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Sıraç
18 Ocak 2024

çok basitti Biraz daha zorluğu arttırılabilinir


2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) 10 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SAYILAR VE İŞLEMLER
  1. . Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler
  2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır
  3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
  4. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
  5. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
  6. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler
  7. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler
  8. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
  9. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
  10. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar
  11. Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.
  12. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  13. Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir
  14. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.
  15. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır

Ayrıca

Büyük sayıları bölen ve bölen kavramlarını anlama, bölme işlemi yapabilme yeteneği.

Oran ve orantı kavramını anlama, en küçük ortak katı bulabilme yeteneği.

Asal sayıları anlama, asal sayıların özelliklerini tanıma.

Matematiksel işlemleri çeşitli özelliklerle kullanabilme.

İşlem yapma ve denklemleri çözme becerisi.

İşlem yapma becerisi ve öncelik sırasına göre matematiksel işlemleri çözme yeteneği.

Matematiksel ifadeleri anlama ve değerlendirme yeteneği.

Matematiksel düşünme, sayıların özelliklerini kullanma ve problem çözme yeteneği.

Temel matematik becerileri ve para birimleri arasında dönüşüm yapabilme yeteneği.

Temel matematik işlemleri ve bölünebilirlik kavramı.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 132 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-11-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri