6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi CEVAPLARI

 1. Bakara Suresi 16. ayette, Allah'ın neye güç yetirdiği belirtilmektedir. Hangisi doğrudur?

  A) Allah güçsüzdür ve hiçbir şeye müdahale edemez.
  B) Allah yalnızca bazı şeylere güç yetirebilir.
  C) Allah her şeye güç yetirebilir.
  D) Allah'ın hiçbir gücü yoktur.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Bakara Suresi 16. ayette, "Allah, dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse, gerçekten ona çok hayır verilmiştir. Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Allah'ın gücü her şeye yeter." ifadesi yer almaktadır. Bu ayet, Allah'ın her şeye güç yetirdiğini vurgular ve insanların Allah'a güvenmeleri gerektiğini anlatır. 3. Bakara Suresi 20. ayette, insanların kalplerinde ne olduğu belirtilmektedir?

  A) İnsanların kalpleri taştan yapılmıştır.
  B) İnsanların kalpleri hayvani bir yapıya sahiptir.
  C) İnsanların kalpleri gaflet içindedir.
  D) İnsanların kalpleri hiçbir şey hissetmez.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İnsanların kalpleri gaflet içindedir." şeklindedir. Bu ayette, insanların kalplerinin gaflet içinde olduğu ifade edilir, yani Allah'ın hatırlanması ve emirlerine uyulması gibi önemli konularda insanların dikkatsiz olduğu vurgulanır. Bu ayet, insanların manevi açıdan kendilerini nasıl geliştirebilecekleri ve Allah'a daha yakın olabilecekleri konusunda bir uyarıdır. 5. Bakara Suresi 21. ayette, hangi kişilerin kendilerini kaybettikleri belirtilmektedir?

  A) Allah'a inanmayan kişilerin.
  B) İbadet etmeyen kişilerin.
  C) İyilik yapmayan kişilerin.
  D) Kendilerini Allah'a adayan kişilerin.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Allah'a inanmayan kişilerin olduğudur. Ayette bahsedilen kişiler, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayanlar ve inkarcılar olarak tanımlanmaktadır. Bu ayet, İslam inancında imanın önemini vurgulamaktadır. İman etmeyenlerin kendilerini kaybettikleri ve ahirette cezalandırılacakları ifade edilmektedir. 7. Bakara Suresi 23. ayette, Allah'ın hangi konuda insanları uyarmış olduğu belirtilmektedir?

  A) Kendilerine zarar verecek şeylerden uzak durmaları konusunda.
  B) Allah'ın emirlerine uymaları konusunda.
  C) İnsanların kendilerine zarar verecek şeylerden kaçınmaları konusunda.
  D) İnsanların kötü yollara sapmamaları konusunda.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Allah'ın emirlerine uymaları konusunda. Bakara Suresi 23. ayette Allah insanlara, peygamberleri vasıtasıyla verdiği emirlerine uymalarını ve onlara karşı gelmemelerini hatırlatmaktadır. Bu ayet, İslam dininde Allah'ın emirlerine uymanın önemini vurgulamaktadır. 9. Yasin Suresi'nde "Ölü toprağı canlandırmak gibi, sen de ölüleri diriltmekte olan Allah'a karşı nasıl inkar edebilirsiniz?" denmektedir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı
  B) Ölümün kaçınılmazlığı
  C) Kıyamet gününe inanmanın önemi
  D) İnsanların Allah'a karşı sorumluluğu

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda Yasin Suresi'ndeki bir ayetin hangi konuyu vurguladığı sorulmaktadır. Ayette "ölü toprağı canlandırmak gibi, sen de ölüleri diriltmekte olan Allah'a karşı nasıl inkar edebilirsiniz?" ifadesi yer almaktadır. 11. Yasin Suresi'nde "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" denmektedir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

  A) Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı
  B) Hayatın kısa ve geçici olduğu
  C) Doğru ve adaletli olmanın önemi
  D) Her şeyin bir amaca hizmet ettiği

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani "Her şeyin bir amaca hizmet ettiği" anlatılmaktadır. Ayette Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı vurgulanarak, evrende var olan her şeyin bir amacı olduğu ve bu amaca hizmet ettiği belirtilmektedir. Bu ayet, insanların Allah'ın yaratılışındaki hikmeti düşünmelerini ve evrendeki her şeyin boşuna olmadığını anlamalarını sağlar. 13. Yasin Suresi'nde "Güneş belirli bir noktasına kadar gider, sonra Allah'ın emriyle batırılır" denmektedir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı
  B) Doğanın güzellikleri ve mucizeleri
  C) İnsanların Allah'a karşı sorumluluğu
  D) Kıyamet gününe inanmanın önemi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bu ayette Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı vurgulanmaktadır. Ayette güneşin batması Allah'ın emriyle gerçekleşmektedir ve bu, Allah'ın evreni kontrol ettiğini ve her şeyi yarattığını göstermektedir. 15. Yasin Suresi'nde "Göğün yedi kat yaratıldığını ve Allah'ın her şeyi en güzel şekilde yarattığını" söylenmektedir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

  A) Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı
  B) İnsanların Allah'a karşı sorumluluğu
  C) Doğanın güzellikleri ve mucizeleri
  D) Hayatın kısa ve geçici olduğu

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Yasin Suresi'nde bahsedilen ayetlerde Allah'ın sonsuz gücü ve yaratıcılığı anlatılmaktadır. Bu ayetler, insanları Allah'ın yaratma gücü hakkında düşünmeye ve hayran kalmaya çağırırken, aynı zamanda Allah'ın her şeyi en güzel şekilde yarattığını ve bu yaratılışı gözlemlemenin insanlara büyük bir anlam kazandıracağını vurgular. 17. Bakara Suresi 16. ayette "yeryüzünde azgınlık yapmayın" denilmektedir. Bu ayet ne anlama gelir?

  A) İnsanlar yeryüzünde doğru yolu bulmalıdır.
  B) İnsanlar yeryüzünde dünya malına tapmamalıdır.
  C) İnsanlar yeryüzünde kötülük yapmamalıdır.
  D) İnsanlar yeryüzünde hiçbir şey yapmamalıdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani "İnsanlar yeryüzünde kötülük yapmamalıdır" anlamına gelir. Bu ayet, insanların dünya üzerinde kötülük yapmamaları gerektiğini vurgular ve insanların doğru, adil ve ahlaki bir şekilde davranmaları gerektiğini hatırlatır. 19. Bakara Suresi 17. ayette "Onların benzeri, karanlıkta bir ateş yakıp çevresini aydınlatan kimseye benzer" denilmektedir. Bu ayet ne anlama gelir?

  A) Kötü insanların davranışları karanlıkta kalmaz.
  B) İnsanlar ışıkla kendilerini aydınlatabilirler.
  C) İnsanlar kendilerini karanlıkta bulabilirler.
  D) İnsanlar karanlıkta ateş yakarak kendilerini aydınlatmalıdırlar.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A. Bakara Suresi 17. ayette, kötü insanların davranışlarının karanlıkta bile görünür olduğu vurgulanmaktadır. Bu ayet, insanların kötü davranışlarının hiçbir zaman gizlenemeyeceğini ve er ya da geç ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Aynı zamanda, ayetteki benzetme ile karanlıkta bir ateşin çevresini aydınlatması gibi, kötü davranışların da etrafını aydınlatarak tanınmasına neden olabileceği anlatılmaktadır. 21. Bakara Suresi 18. ayette "Sağırların, dilsizlerin ve körlükleri var olanların Allah'a isyan etmeleri gibi" denilmektedir. Bu ayet ne anlama gelir?

  A) Allah herkesi eşit yarattı.
  B) İnsanların bazıları diğerlerinden daha az yetenekli olabilir.
  C) İnsanlar Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeli ve isyan etmemelidir.
  D) Sağırlar, dilsizler ve körlükleri olanlar Allah'ı duyamaz, görmez ve konuşamazlar.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C). Ayette, sağırların, dilsizlerin ve körlükleri olanların Allah'a isyan etmeleri gibi hareket eden insanlara dikkat çekilmektedir. Bu ayet, insanların Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeleri ve isyan etmemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 23. Bakara Suresi 21. ayette "Ey insanlar, Rabbınızın size indirdiği kitaba uyun ve O'ndan başka dostlar edinmeyin" denilmektedir. Bu ayet ne anlama gelir?

  A) İnsanlar kendi düşüncelerine uygun davranmamalıdır.
  B) İnsanlar Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeli ve yalnızca O'na inanmalıdır.
  C) İnsanlar sadece kendilerine uygun olanları yapabilirler.
  D) İnsanlar Rabbine uygun hareket etmediklerinde cezalandırılırlar.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bakara Suresi'nin 21. ayeti, insanların Allah'ın indirdiği kitaba uymaları ve O'ndan başka dostlar edinmemeleri gerektiğini belirtir. Bu ayet, insanların sadece Allah'ın emirlerine uygun davranmaları gerektiğini ve başka bir otoriteye boyun eğmemeleri gerektiğini vurgular. Bu ayet, İslam inancında Allah'a olan itaatin önemini ve tek bir otoritenin (Allah'ın) önemini vurgular. 25. Bakara Suresi 17. ayette geçen "dalaletleri üzerlerine çekmişlerdir" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) Kendi hatalarının farkında değillerdir.
  B) Yanlış yolda ilerliyorlar.
  C) Doğru yolu takip ediyorlar.
  D) İnançlarına sadıktırlar.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Yanlış yolda ilerliyorlar. Soruda, Bakara Suresi 17. ayette geçen "dalaletleri üzerlerine çekmişlerdir" ifadesinin ne anlama geldiği soruluyor. Bu ifade, insanların yanlış yola sapmış olduklarını ve doğru yolu takip etmekten uzak kaldıklarını ifade eder. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir. 27. Bakara Suresi 22. ayette geçen "Allah'ın ayetleriyle alay edenler" kimlerdir?

  A) İnkar edenler                        B) Kendilerini beğenmiş kişiler        
  C) Sadece Yahudiler ve Hıristiyanlar    D) Müminler                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, Bakara Suresi 22. ayette geçen "Allah'ın ayetleriyle alay edenler" kimlerdir sorulmaktadır. Cevap anahtarı olarak A seçeneği doğrudur. "Allah'ın ayetleriyle alay edenler", inançlarını açıkça reddeden, inkar eden kişilerdir. Ayet, inançsızların Allah'ın ayetlerine karşı olan tutumlarını eleştirir ve onların inkarlarının sonuçlarını belirtir. 29. Bakara Suresi 30. ayette geçen "Ben onun yaratacağı bir varlığım" ifadesi hangi varlığı ifade etmektedir?

  A) Dünya    B) Cennet    C) İnsan    D) Melek

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bakara Suresi 30. ayette geçen "Ben onun yaratacağı bir varlığım" ifadesi insanı ifade etmektedir. Ayette Allah, meleklerine Hz. Adem'i yaratacağını söyler ve melekler de şaşkınlıklarını ifade ederler. Bu ayet insanın yaratılışına ve önemine vurgu yapar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi Detayları

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Amentü ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Kunut Duaları ve Anlamlarını Öğreniyorum
  4. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  5. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  6. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.sınav soruları;mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı Bakara suresi anlamlarını kapsayan sorulardan hazırlanmıştır

Ayet insanlara güçsüz oldukları durumlarda Allah'a güvenmeleri gerektiğini öğütler.

Kur'an ayetlerini anlayarak ve doğru yorumlayarak manevi hayatımızda ilerleme sağlayabiliriz.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlaşılması ve yorumlanması becerisini ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri anlama ve yorumlama becerisi.

Allah'ın güçlü ve yaratıcı olduğunu vurgulamaktadır. Bu soru, öğrencilerin dinî bilgilerini ve anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Evrendeki varlıkların bir amaca hizmet ettiğini anlamaları ve doğru bir nizamın var olduğu bilincini kazanmaları önemlidir.

Doğanın güzellikleri ve mucizeleri karşısında hayranlık duyarak Allah'ın gücünü anlamamızı ve takdir etmemizi öğretir.

Allah'ın yaratıcılığı ve gücü hakkında farkındalık kazanmaları ve doğayı gözlemleyerek bu mucizeleri keşfetmeleri hedeflenir.

İslam dini ve Kur'an'dan temel öğretileri anlamalarını ve bu öğretilerin insan hayatında nasıl uygulanabileceğini anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin anlamlarını anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi.

Ayetleri anlayabilme, yorumlayabilme ve anlam çıkarabilme.

Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini ve başka bir otoriteye boyun eğmemeleri gerektiğini vurgular.

Bu soru, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ifadenin anlamını anlama becerisini ve Kur'an-ı Kerim'deki bazı kavramları anlama kabiliyetini test etmek için hazırlanmıştır.

Kuran'ı anlama ve yorumlama becerileri ile İslam dininin temel kavramlarına aşina olma yeteneğini ölçmektedir.

İnsanın yaratılışı ve hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek, dinin insan anlayışı hakkında anlayışımızı derinleştirmemize yardımcı olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuranı Kerim 2.Dönem Sonu Sınavı - Bakara Suresi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.