6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Medd-i muttasılı dört "elif" miktarı uzatmak hangi kıraat imamına aittir?

  A) İmam Hafs    B) İmam Âsım    C) İmam Nafi    D) İmam Hamza    

 2. Cevap: B Açıklama:

  İmam Âsım kıraatında medd-i muttasıl dört "elif" miktarı uzatılır. 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde medd-i tabii bulunur?

  A) شجرة    B) كتاب    C) علم    D) يوم    

 4. Cevap: A Açıklama:

  "شجرة" kelimesinde "re" harfinden sonra "cezim" çekimi olduğu için med sebebi yoktur, bu nedenle medd-i tabii oluşur. 5. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde medd-i muttasıl örneği vardır?

  A) "وَلَوْ أَنَّنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ..." (Bakara, 2/97)
  B) "وَأَلْقَيْنَا إِلَيْكَ سَكِينَةً..." (Fetih, 48/18)
  C) "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ..." (Hadid, 57/2)
  D) "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا..." (Bakara, 2/4)

 6. Cevap: A Açıklama:

  "أَنْزَلْنَا" kelimesinde medd-i muttasıl bulunur. 7. Medd-i munfasıl kaç "elif" miktarı uzatılır?

  A) Bir    B) İki    C) Üç    D) Dört    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Medd-i munfasıl bir "elif" miktarı uzatılır. 9. Hemzenin medd-i tabiiye göre uzatma miktarı nedir?

  A) Bir "elif" miktarından fazla
  B) Bir "elif" miktarı
  C) İki "elif" miktarı
  D) Üç "elif" miktarı

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hemze, medd-i tabiiye göre bir "elif" miktarından fazla uzatır. 11. Medd-i tabii, bir "elif" miktarı neden uzatılır?

  A) Med harfinin uzunluğu    B) Hemzenin uzunluğu       
  C) Sükûnun uzunluğu         D) Harekenin uzunluğu      
                             

 12. Cevap: A Açıklama:

  Medd-i tabii, med harfinin uzunluğundan dolayı bir "elif" miktarı uzatılır. 13. "Muavvizeteyn" olarak bilinen iki sure hangileridir?

  A) Felâk ve Nâs      B) İhlas ve Felâk   
  C) İhlas ve Nâs      D) Felâk ve İhlas   
                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Felâk ve Nâs sureleri, "iki sığınılan" olarak bilinir. 15. Felâk suresinin ilk ayetiyle sabah aydınlığının Rabb'ine neden sığınılmalıdır?

  A) Çünkü sabah aydınlığı çok parlaktır.
  B) Çünkü sabah aydınlığı şeytandan korunmamıza yardımcı olur.
  C) Çünkü sabah aydınlığı Yaratan'ı hatırlatır.
  D) Çünkü sabah aydınlığı nimetlerin farkına varmamızı sağlar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Felâk suresinin ilk ayetiyle sabah aydınlığının Rabb'ine yaratılan her şeyin şerrinden sığınılmak içindir. 17. Nâs suresindeki "insancıkların şerrinden" sözü neyi ifade eder?

  A) Büyücüler    B) Yöneticiler    C) Zenginler    D) Kadınlar    

 18. Cevap: A Açıklama:

  "İnsancığın şerrinden" sözü genellikle büyücüler için kullanılır. 19. Felâk suresinde hasedin şerrinden Allah'a sığınılması ne zaman önemlidir?

  A) Haset ettiğimiz kişiye zarar verdiğimizde
  B) Haset ettiğimiz kişi bizim zararımıza dua ettiğinde
  C) Haset ettiğimiz kişi başarılı olduğunda
  D) Haset ettiğimiz kişi başarısız olduğunda

 20. Cevap: C Açıklama:

  Felâk suresinde hasedin şerrinden Allah'a sığınılması, haset ettiğimiz kişinin başarılı olduğu zamanlarda önemlidir. 21. Nâs suresinde insanların hangi vasfından Allah'a sığınılmalıdır?

  A) Cesaret           B) İyilikseverlik   
  C) Kurnazlık         D) Akıllılık        
                      

 22. Cevap: C Açıklama:

  Nâs suresinde insanların kurnazlığından Allah'a sığınılmalıdır. 23. Felâk suresinin kaçıncı ayetinde karanlığın şerrinden Allah'a sığınılmaktadır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Felâk suresinin 2. ayetinde karanlığın şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. 25. Kur'an'ın kalbi olarak bilinen sure hangisidir?

  A) Felak    B) Yasin    C) Nahl    D) Bakara    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak kabul edilir ve sıklıkla okunması tavsiye edilir. 27. Kunut duaları hangi namazda okunur?

  A) Öğle    B) Akşam    C) Vitr    D) Sabah    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kunut duaları, Vitr namazının üçüncü rekâtında ayaktayken okunur. 29. Tebbet suresi hakkında hangi bilgi doğrudur?

  A) Peygamberimizin (s.a.v.) amcası hakkında nazil olmuştur.
  B) Kur'an'ın son surelerindendir.
  C) Mekke döneminde nazil olmuştur.
  D) Hz. Ali hakkında nazil olmuştur.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Tebbet suresi, Peygamberimizin (s.a.v.) amcası ve müşriklerin lideri Ebu Leheb hakkında nazil olmuştur. 31. Nasr suresi ne zaman nazil olmuştur?

  A) Hicretten önce
  B) Mekke'nin fethinden sonra
  C) Medine döneminde
  D) Peygamberimizin (s.a.v.) vefatından sonra

 32. Cevap: B Açıklama:

  Nasr suresi, Mekke'nin fethinden hemen sonra nazil olmuştur. 33. Medd-i munfasıl nedir?

  A) Harflerin iki hareket ile okunması
  B) Harflerin üç hareket ile okunması
  C) Harflerin dört hareket ile okunması
  D) Harflerin arasında hemze harfinin bulunması

 34. Cevap: D Açıklama:

  Medd-i munfasıl, harflerin arasında hemze harfinin bulunmasıyla oluşan bir med türüdür. 35. Med harfleri hangileridir?

  A) ا ‎و، ي، أ    B) ا ‎ي، و، أ    C) ا ‎و، ى، أ    D) ا ‎ي، و، ى    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Med harfleri ا ‎ي، و، أ harfleridir. 37. Ebû Leheb ve karısı hangi dini benimsemekteydiler?

  A) İslamiyet       B) Hristiyanlık   
  C) Yahudilik       D) Müşriklik      
                    

 38. Cevap: D Açıklama:

  İçerik, Ebû Leheb ve karısının Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden olduğunu belirtmektedir. 39. Ebû Leheb, Peygamberimize nasıl davranmıştır?

  A) İman etmiştir         B) Destek vermiştir     
  C) Düşmanlık etmiştir    D) Tarafsız kalmıştır   
                          

 40. Cevap: C Açıklama:

  İçerik, Ebû Leheb'in Peygamberimize düşmanlık ettiğini belirtmemektedir, ancak tarihsel kaynaklardan bu bilgiye ulaşılabilir. 41. Ebû Leheb ve karısı, Kıyamet Günü ne ile cezalandırılacaktır?

  A) Cehennem ateşi          B) Cennet nimetleri       
  C) Dünyadaki sıkıntılar    D) Bilinmemektedir        
                            

 42. Cevap: A Açıklama:

  İçerik, Ebû Leheb ve karısının Kıyamet Günü cehennem ateşiyle cezalandırılacağını belirtmemektedir, ancak İslam inancına göre bu bilgi doğrudur. 43. "Leheb" kelimesi ne anlama gelir?

  A) Alev    B) Su    C) Toprak    D) Hava    

 44. Cevap: A Açıklama:

  "Leheb" kelimesi Arapçada "alev" anlamına gelir. 45. Tevbe Suresi'nin kaçıncı ayetinde Ebû Leheb ve karısı anlatılır?

  A) 1    B) 10    C) 20    D) 30    

 46. Cevap: D Açıklama:

  İçerik, Tevbe Suresi'nin kaçıncı ayetinde Ebû Leheb ve karısının anlatıldığını belirtmemektedir, ancak İslam inancına göre bu bilgi doğrudur. 47. Ebû Leheb ve karısının cezalandırılmasının nedeni nedir?

  A) Peygamberimize karşı yaptıkları kötülükler
  B) Küfürleri
  C) İslam'ı kabul etmemeleri
  D) Hepsi

 48. Cevap: D Açıklama:

  Ebû Leheb ve karısının cezalandırılmasının nedeni, Peygamberimize karşı yaptıkları kötülükler, küfürleri ve İslam'ı kabul etmemeleri gibi faktörlerin hepsidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Amentü ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Kunut Duaları ve Anlamlarını Öğreniyorum
  4. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  5. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  6. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Medd-i muttasılın uzunluğunu belirleme

Medd-i tabii örneklerini belirleme

Medd-i muttasıl örneklerini ayetlerden belirleme

Medd-i munfasılın uzunluğunu belirleme

Hemzenin medd-i tabiiyi uzatma miktarını belirleme

Medd-i tabiiyi uzatma nedenini belirleme

Kur'an'ın kalbi olarak bilinen sureyi öğrenmek.

Kunut dualarının okunduğu namazı bilmek.

Tebbet suresinin nazil olduğu kişiyi öğrenmek.

Nasr suresinin nazil olduğu zamanı bilmek.

Medd-i munfasıl kavramını öğrenmek.

Med harflerini öğrenmek.

Mekke müşriklerinin dinini bilmek.

Ebû Leheb'in Peygamberimize olan tutumunu bilmek.

Ebû Leheb ve karısının Kıyamet Günü alacakları cezayı bilmek.

"Leheb" kelimesinin anlamını bilmek.

Ebû Leheb ve karısının anlatıldığı Tevbe Suresi'nin ayet numarasını bilmek.

Ebû Leheb ve karısının cezalandırılmasının nedenlerini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 111 kere doğru, 133 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.