6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Bakara suresinin adını aldığı ayetleri belirtiniz.


 2. Cevap: 67-71. ayetler Açıklama:

  Bu ayetlerde Allah'ın Yahudilerden bir sığır boğazlamalarını emretmesi ve onların bu konudaki tutumları anlatılmaktadır. 3. Medd-i tabiiyi açıklayınız.


 4. Cevap: * Med harfinin bulunduğu, ancak med sebebinin bulunmadığı durumlarda yapılan uzatmadır. * Bir elif miktarı uzatılır. Açıklama:

  Medd-i tabii uzatmak vaciptir. 5. Medd-i muttasılı açıklayınız.


 6. Cevap: * Med harfinden sonra, aynı kelime içinde med sebebi olan hemzenin bulunduğu durumlarda yapılan uzatmadır. * Bir elif miktarından fazla uzatılır (İmam Âsım kıraatında dört elif miktarı). Açıklama:

  Medd-i muttasıl uzatmak vaciptir. 7. Medd-i munfasıl ne demektir?


 8. Cevap: Med harfinden sonra hemzenin gelmesi ve bu iki harfin ayrı kelimelerde bulunması. Açıklama:

  Med harfini uzatan hemze, farklı kelimelerde yer aldığında medd-i munfasıl oluşur. 9. Medd-i munfasıl miktarını belirtiniz.


 10. Cevap: Tabii med miktarı kadar veya bir elif miktarından fazla. Açıklama:

  Medd-i munfasıl, en az tabii med kadar, en fazla bir elif miktarı kadar uzatılabilir. 11. Kunut dualarında istediğimiz şeylerden hareketle günlük hayatımıza yönelik üç ilke belirtiniz.


 12. Cevap: * Allah'a ibadet ve itaat * Günahlardan ve hatalardan kaçınma * İyi ve hayırlı ameller yapma Açıklama:

  Kunut dualarında Allah'tan yardım, hidayet ve rahmet dilenir. Bu taleplerden çıkarılabilecek ilkeler, günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz yol göstericilerdir. 13. İman esaslarına inanmanın kişinin hayatını nasıl etkilediğini üç örnekle açıklayınız.


 14. Cevap: * Allah'a karşı sorumluluk bilinci geliştirir. * Ahlaki değerlere uyma ve günahlardan kaçınma isteği oluşturur. * Hayata anlam ve amaç katıp, zorluklara karşı güç verir. Açıklama:

  İman esaslarına inanmak, kişinin inanç, ahlak ve davranışlarını şekillendiren temel inançlardır. 15. Medd-i muttasıl nedir? Örnek veriniz.


 16. Cevap: Aynı kelimenin üst üste gelen iki med harfinin birleştirilerek okunmasıdır. Açıklama:

  Örneğin: باعث (bâ-i) 17. Medd-i munfasıl nedir? Örnek veriniz.


 18. Cevap: Aynı kelimenin üst üste gelen iki med harfinin ayrı ayrı okunmasıdır. Açıklama:

  Örneğin: داعٍ (dâ-i) 19. Med kavramının "çekme" dışında olan diğer anlamları nelerdir?


 20. Cevap: Uzatma, yayma Açıklama:

  Med, çekmenin yanı sıra uzatma ve yayma anlamlarına da sahiptir. 21. Âmentü duasının konusu nedir?


 22. Cevap: İman esasları Açıklama:

  Âmentü duası, İslam'ın temel inanç esaslarını özetleyen bir duadır. 23. Ebu Leheb ve karısının cehennemde alacakları ceza hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Ebu Leheb ve karısı cehennemde elleri boyunlarına bağlı olarak ateşten bir ip üzerinde yürüyeceklerdir. Açıklama:

  Ebu Leheb ve karısının cezaları, onların Hz. Peygamber'e ve İslamiyet'e karşı gösterdikleri düşmanlığın ve küfrün bir sonucudur. 25. Ebu Leheb ve karısını konu alan surenin adını veriniz.


 26. Cevap: Ebu Leheb ve karısını konu alan surenin adını veriniz.eheb ve karısını konu alan surenin adını veriniz. Açıklama:

  Ebu Leheb ve karısını konu alan surenin adını veriniz. Cevap: Leheb Suresi ve karısını konu alan surenin adını veriniz. Cevap: Leheb Suresi 27. Ebu Leheb'in karısının Kuran'da nasıl anlatıldığını açıklayınız.


 28. Cevap: Ebu Leheb'in karısı Kuran'ın 111. suresinde "hammaletü'l-hatab" olarak anılır ve boynuna ateşten bir ip takılacağı söylenir. Açıklama:

  Ebu Leheb'in karısının Kuran'daki tasviri, onun kocasına destek verdiği ve Hz. Peygamber'e karşı düşmanlık beslediği için bir cezadır. 29. Ebu Leheb kimdir? Açıklayınız.


 30. Cevap: Ebu Leheb, Hz. Peygamber'in amcası ve Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden biriydi. Açıklama:

  Ebu Leheb, Hz. Peygamber'e ve İslamiyet'e karşı şiddetle muhalefet etmiş ve bu nedenle Kuran'da eleştirilmiştir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (....) Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden olan amcası Hz. Muhammed'e düşmanlık ediyordu.
  2. (....) Hz. Muhammed'in karısı Hz. Hatice, O'na her zaman destek oldu.
  3. (....) Hz. Muhammed'in amcası, karısına Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmesi için baskı yaptı.
  4. (....) Hz. Hatice, kocasına olan sevgisi ve inancından dolayı amcasının baskılarına boyun eğmedi.
  5. (....) Hz. Muhammed'in amcasının karısı, Hz. Hatice'nin inancını takdir etti.
  6. (....) Hz. Muhammed'in amcası, Hz. Hatice'nin kararlılığından dolayı öfkelendi.
  7. (....) Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmenin doğru olduğunu biliyordu.
  8. (....) Hz. Muhammed'in amcası, Hz. Hatice'yi tehdit etti.
  9. (....) Hz. Muhammed, Hz. Hatice'ye olan sevgisinden asla vazgeçmedi.
  10. (....) Hz. Hatice'nin desteği, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini yerine getirmesinde önemli bir rol oynadı.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bu paragraf, Hz. Muhammed'in amcası ile Hz. Hatice arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul edip ona destek olmuştur. Amcası ise Hz. Muhammed'e düşmanlık beslemiş ve Hz. Hatice'ye baskı yapmıştır. Ancak Hz. Hatice, kocasına olan sevgisi ve inancından dolayı amcasının baskılarına boyun eğmemiştir. 33. Boşlukları Doldurun

  a) Bakara suresi, .......... ayetten meydana gelmektedir.
  b) Bakara suresi, Kur'an'ın en .......... suresidir.
  c) Kunut duaları .......... namazında, üçüncü rekâtta ayaktayken okunur.
  d) İki sığınılan anlamına gelen Felak ve Nâs sureleri, .......... olarak adlandırılır.
  e) Nâs suresi, Kur'an-ı Kerim'in en .......... suresidir.
  f) Tebbet suresi, Peygamberimizin (s.a.v.) .......... hakkında nazil olmuştur.

 34. Cevap: a) 286 b) uzun c) vitir d) Muavvizeteyn e) kısa f) amcası Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Amentü ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Kunut Duaları ve Anlamlarını Öğreniyorum
  4. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  5. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  6. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Bakara suresinin adının kaynağını öğrenmek

Medd-i tabii kavramını ve kullanımını anlamak

Medd-i muttasıl kavramını ve kullanımını anlamak

Medd-i munfasıl tecvid kuralının tanımını öğrenmek.

Medd-i munfasılın uzatılma miktarını öğrenmek.

Kunut dualarından günlük hayat için ilkeler çıkarmak.

İman esaslarının hayatı etkileme biçimlerini örneklerle açıklamak.

Medd-i muttasıl kavramını ve uygulama alanlarını öğrenmek.

Medd-i munfasıl kavramını ve uygulama alanlarını öğrenmek.

Med kavramının çok yönlülüğünü öğrenmek.

Âmentü duasının içeriğini anlamak.

* Ebu Leheb ve karısının ahirette karşılaşacakları ceza hakkında bilgi edinmek.

* Ebu Leheb ve karısını konu alan surenin bilgisine ulaşmak.

* Ebu Leheb'in karısı hakkında Kuran'daki bilgilere ulaşmak.

* Ebu Leheb'in Hz. Peygamber ile olan akrabalık ilişkisini belirlemek.

* Hz. Muhammed ve Hz. Hatice'nin hayatı hakkında bilgi edinmek * Müşriklerin İslam'a karşı tavrını anlamak * Hz. Hatice'nin Hz. Muhammed'e verdiği desteğin önemini kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.