6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'nin tenha bir yerinde bırakmıştır.
  2. (.....) Hz. Hacer ve İsmail, Mekke'de susuzluktan perişan olmuşlardır.
  3. (.....) Hz. Hacer'in ayaklarının altından zemzem suyu çıkmıştır.
  4. (.....) Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban etmeye karar vermiştir.
  5. (.....) Hz. İsmail, babasının isteğini yerine getirmeye kararlıdır.
  6. (.....) Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban ederken melek Cebrail tarafından engellenmiştir.
  7. (.....) Hz. İbrahim, yerine bir koç kurban etmiştir.
  8. (.....) Hz. İsmail'in eşi, Hz. İbrahim'e selam getirmiştir.
  9. (.....) Hz. İsmail'in eşi, Hz. İbrahim'den dua istemiştir.
  10. (.....) Hz. İbrahim, oğlu İsmail'in duasını kabul etmiştir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'nin tenha bir yerinde bırakmıştır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 90-91. ayetlerinde anlatılmaktadır. 2. Hz. Hacer ve İsmail, Mekke'de susuzluktan perişan olmuşlardır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 90-91. ayetlerinde anlatılmaktadır. 3. Hz. Hacer'in ayaklarının altından zemzem suyu çıkmıştır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 103. ayetinde anlatılmaktadır. 4. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban etmeye karar vermiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 102. ayetinde anlatılmaktadır. 5. Hz. İsmail, babasının isteğini yerine getirmeye kararlıdır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 102. ayetinde anlatılmaktadır. 6. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban ederken melek Cebrail tarafından engellenmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 107-108. ayetlerinde anlatılmaktadır. Bu olay, Hz. İsmail'in kurban edilmesi olayının bir mucizesidir. 7. Hz. İbrahim, yerine bir koç kurban etmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 107-108. ayetlerinde anlatılmaktadır. 8. Hz. İsmail'in eşi, Hz. İbrahim'e selam getirmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 110. ayetinde anlatılmaktadır. 9. Hz. İsmail'in eşi, Hz. İbrahim'den dua istemiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 110. ayetinde anlatılmaktadır. 10. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'in duasını kabul etmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 110. ayetinde anlatılmaktadır. 3. İbrahim (a.s.), putperestlerin taptığı putları paramparça etmesinin amacı neydi?

  A) Putperestleri cezalandırmaktı.
  B) Putperestleri Allah'a inanmaya davet etmekti.
  C) Putperestlerin putlara olan inançlarını sarsmaktı.
  D) Putperestlerin putlara olan bağlılığını artırmaktı.

 4. Cevap: B Açıklama:

  İbrahim (a.s.), putperestlerin taptığı putları paramparça ederek, putperestlerin putlara olan inançlarını sarsmak istemiştir. 5. İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'un putlarına karşı verdiği mücadelenin sonucunda hangi cezaya çarptırılmıştır?

  A) Ateşte yakılmıştır.    B) Öldürülmüştür.        
  C) Zindana atılmıştır.    D) sürgün edilmiştir.    
                           

 6. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'un putlarına karşı verdiği mücadelenin sonucunda ateşte yakılmıştır. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 69. ayetinde şöyle anlatılmıştır: > "İbrahim'e bir tuzak kurdular. Onu ateşe atmak istediler. Biz de onu ateşten kurtardık ve onu alçalttık." 7. Hz. İbrahim'in (a.s.) hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadele bize hangi mesajı vermektedir?

  A) Allah'a (c.c.) olan imandan vazgeçmemek gerekir.
  B) Haksızlık karşısında susmamak gerekir.
  C) İnsanların inançlarına saygı duymak gerekir.
  D) Tüm zorluklara göğüs germek gerekir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'a karşı verdiği mücadelede gösterdiği tavır, Allah'a (c.c.) olan imandan vazgeçmemek gerektiği mesajını vermektedir. Bu olay bize, her ne kadar zorluklar karşısında kalsak da Allah'a (c.c.) olan inancımızdan asla vazgeçmememizi öğütlemektedir. 9. Alak suresi kaç ayettir?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 19    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Alak suresi 19 ayettir. 11. Alak suresinde hangi konu vurgulanmıştır?

  A) Okuma ve öğrenme            B) İbadet ve itaat            
  C) Allah’ın (c.c.) yüceliği    D) İnsanın yaratılışı         
                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  Alak suresinde Allah’ın (c.c.) yüceliği, insanın yaratılışı ve insanın okuma ve öğrenmesi konuları vurgulanmıştır. 13. Alak suresinin ilk beş ayetinde Allah (c.c.) neleri emretmiştir?

  A) Oku!              B) Yaratanı bil!    
  C) Kalemle yaz!      D) Bilgini artır!   
                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Alak suresinin ilk beş ayeti, Allah’ın (c.c.) ilk emri olan “Oku!” ile başlar. Bu emrin ardından Allah’ın (c.c.) yaratıcılığını ve insanın yaratılışını anlatan ayetler gelir. Son olarak, Allah’ın (c.c.) insana kalemle yazmayı ve ilmi öğrettiği belirtilir. 15. Alak suresinin 19. ayetinde Allah (c.c.) insana neyi emretmektedir?

  A) Ebû Cehil’e boyun eğmemesini
  B) Allah’a secde etmesini
  C) Allah’tan uzaklaşmasını
  D) Hem Ebû Cehil’e hem de Allah’a boyun eğmesini

 16. Cevap: B Açıklama:

  Alak suresinin 19. ayet şöyledir: > “Hayır, sakın ona boyun eğme! (Allah’a) secde et ve (O’na) yaklaş!” Bu ayette, Allah (c.c.) insana Ebû Cehil’e boyun eğmemesini, sadece Allah’a secde etmesini ve O’na yaklaşmasını emretmektedir. 17. Alak Suresi'nin ilk ayetinde Allah (c.c.), Peygamberimize (s.a.v.) hangi emri vermiştir?

  A) Oku!            B) Yaz!           
  C) Kalemle yaz!    D) Oku ve yaz!    
                    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Alak Suresi'nin ilk ayeti "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" şeklindedir. Bu ayet, Allah (c.c.)'ın Peygamberimize (s.a.v.) ilk emridir ve okumayı emretmektedir. 19. Alak Suresi'nin sonunda yer alan "(Allah'a) secde et ve (O'na) yaklaş!" ayeti, hangi secde türüdür?

  A) Tilavet secdesi     B) Rüku secdesi       
  C) Secde secdesi       D) Tahiyyat secdesi   
                        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Alak Suresi'nin sonunda yer alan "(Allah'a) secde et ve (O'na) yaklaş!" ayeti, bir secde ayetidir. Bu nedenle, bu ayeti okuyan veya dinleyen kişi tilavet secdesi yapmalıdır. 21. Müzzemmil suresinde geceleyin namaz kılmanın emredilmesinin sebebi nedir?

  A) Gündüz vakti insanların daha çok meşgul olması
  B) Gece vaktinin daha sakin ve huzurlu olması
  C) Gece vaktinin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi
  D) Gece vaktinin uyuyabilmek için en uygun zaman olması

 22. Cevap: B Açıklama:

  Müzzemmil suresinin 6. ayetinde gece vaktinin daha sakin ve huzurlu olması sebebiyle ibadet için daha uygun olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple geceleyin namaz kılmak emredilmiştir. 23. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde “Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar.” denilmektedir. Bu ifadeden ne anlaşılmaktadır?

  A) Kur’an-ı Kerim bir öğüttür ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.
  B) Her insan kendi yolunu kendisi seçmelidir.
  C) Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve anlayan kişiler doğru yolu bulur.
  D) Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve anlayan kişiler cennete gider.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Müzzemmil suresinin 19. ayetinde Kur’an-ı Kerim’in bir öğüt olduğu ve doğru yolu gösteren bir rehber olduğu belirtilmektedir. Bu ifadeden anlaşılan, Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve anlayan kişilerin doğru yolu bulacağı ve dünya ve âhirette mutlu olacağıdır. 25. Müddessir suresinin ilk ayetlerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hangi ibadet emredilmiştir?

  A) Namaz kılması         B) Zekât vermesi        
  C) Kur'an okuması        D) Allah'ı zikretmesi   
                          

 26. Cevap: A Açıklama:

  Müddessir suresinin ilk ayetlerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e, "Ey bürünmüş olan! Kalk ve uyar! Rabbini yücelt! Elbiseni temizle! Pis şeylerden kaçın!" şeklinde bir hitap ile geceleri namaz kılması, Kur'an okuması ve Allah'ı zikretmesi emredilmiştir. 27. Müddessir suresinin sonunda Allah'tan ne istenmektedir?

  A) Bağışlanma    B) Sağlık    C) Sabır    D) Rahmet    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Müddessir suresinin son ayetinde, "Rabbinizin bağışlamasını isteyin. Çünkü O, çok bağışlayandır." şeklinde bir ifade ile Allah'tan bağışlanma istenmektedir. Bu ayette, Allah'ın bağışlayıcı bir ilah olduğu ve inananların Allah'tan bağışlanma dilemelerinin gerektiğine dikkat çekilmektedir. 29. Müddessir suresinde Allah Teâlâ, Hz. Peygamber'e hangi görevi vermiştir?

  A) Namaz kılmayı               B) Kur'an okumayı             
  C) İnkârcıları uyarmayı        D) İnsanlara iyilik yapmayı   
                                

 30. Cevap: C Açıklama:

  Müddessir suresinin ilk ayetlerinde Allah Teâlâ, Hz. Peygamber'e "Kalk, uyar!" emrini vermiştir. Bu emir, Hz. Peygamber'in insanlığı tevhid dinine davet etme görevini ifade etmektedir. 31. Allah'a yönelmek, ona seslenmek, isteklerimizi ve arzularımızı ona bildirmek için yaptığımız ibadetin adı nedir?

  A) Dua    B) Zikir    C) Secde    D) Namaz    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Dua, Allah'a yönelmek, ona seslenmek, isteklerimizi ve arzularımızı ona bildirmek için yaptığımız ibadettir. 33. Allah'ı anmak, onu unutmamak, onu yüceltmek amacıyla yapılan ibadetin adıdır.

  A) Dua    B) Zikir    C) Secde    D) Namaz    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Zikir, Allah'ı anmak, onu unutmamak, onu yüceltmek amacıyla yapılan ibadettir. 35. Kur'an-ı Kerim'de, "Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder" ayetinde geçen "tesbih" kelimesinin anlamı nedir?

  A) Allah'a övgüde bulunmak
  B) Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih etmek
  C) Allah'a ibadet etmek
  D) Allah'a şükretmek

 36. Cevap: B Açıklama:

  Tesbih, Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih etmek, O'nu yüceltmek anlamına gelir. Bu, hem sözlü hem de fiili olarak yapılabilir. Sözlü olarak tesbih etmek, "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi kelimeleri söylemektir. Fiili olarak tesbih etmek ise, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. 37. Kur'an-ı Kerim'de, "Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer." (Ra'd, 15) ayetinde geçen "secde" kelimesinin anlamı nedir?

  A) Allah'a boyun eğmek    B) Sadaka vermek         
  C) Allah'a şükretmek      D) İylik yapmak          
                           

 38. Cevap: A Açıklama:

  Secde, Allah'a boyun eğmek, O'na teslim olmak anlamına gelir. Bu, namazda, tilâvet secdesi gibi durumlarda yapılır. Ayrıca, bir nimete nail olmaktan veya bir felâket ve musibetten kurtulmaktan dolayı yapılan şükür secdesi de bir secde türüdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim 1.ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

"Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım" ünitesinin "İbrahim Peygamber ve İsmail Peygamber" konusu ile ilgili kazanımlar: * Hz. İbrahim ve İsmail Peygamber'in hayatlarından kıssalara yer verilebilir. * Hz. İbrahim ve İsmail Peygamber'in Allah'a olan teslimiyetleri örnek olarak verilebilir. * Hz. İbrahim ve İsmail Peygamber'in Allah'ın emrine karşı gösterdikleri sabır ve kararlılık vurgulanabilir. * Hz. İbrahim ve İsmail Peygamber'in Allah'ın rahmet ve merhametinin birer tecellileri olduğu üzerinde durulur.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından "Hz. İbrahim'in hayatı ve mücadelesini kavrar." kazanımına uygundur.

Öğrenciler, Hz. İbrahim'in hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadeleyi öğrenirler. Soru 2

Öğrenciler, Hz. İbrahim'in hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadeleden çıkarılacak mesajı öğrenirler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi “Alak Suresi” konusu

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi “Alak Suresi” konusu

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım”

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım”

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 1

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 4

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından “Müzzemmil suresinde yer alan ibadet emirlerini açıklar.” kazanımına uygundur.

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından “Müzzemmil suresinde yer alan ibadet emirlerini açıklar.” kazanımına uygundur.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. Ünite "Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım" ünitesinin "Müddessir Suresi" konusunu kavrar.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. Ünite "Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım" ünitesinin "Müddessir Suresi" konusunu kavrar.

Müddessir suresinin ilk ayetlerini anlamada başarılıdır.

Kazanım: 1.1.1. Kur'an-ı Kerim'de dua kavramının anlamını açıklar.

Kazanım: 1.1.2. Kur'an-ı Kerim'de zikir kavramının anlamını açıklar.

Tesbih kelimesinin anlamını bilir.

Secde kelimesinin anlamını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 94 kere doğru, 55 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.