6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Alak suresi, Kur'an-ı Kerim'in 96. suresidir.
  2. (.....) Alak suresi, Mekke'de indirilmiştir.
  3. (.....) Alak suresi, 19 ayetten oluşur.
  4. (.....) Alak suresi, ilk beş ayeti Kur'an'ın ilk inen ayetleridir.
  5. (.....) Alak suresinde, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) okuma emri verilir.
  6. (.....) Alak suresinde, insanın yaratılışı ve Allah'ın (c.c.) kudreti anlatılır.
  7. (.....) Alak suresinde, azgın insanların cezalandırılacağı belirtilir.
  8. (.....) Alak suresinde, ibadet ve itaat ile Allah'a (c.c.) yaklaşılması gerektiği vurgulanır.
  9. (.....) Alak suresi, Kur'an'ın önemli surelerinden biridir.
  10. (.....) Alak suresi, Kur'an'ın ilk inen suresidir.

 2. Cevap: D D Y D D D D D D Y Açıklama: 3. İbrahim (a.s.), putperestlerin taptığı putları paramparça ettikten sonra, putların neden kendilerini koruyamadığını onlara nasıl açıklamıştır?

  A) Putlar konuşamıyordur.
  B) Putlar cansızdır.
  C) Putlar ilah değildir.
  D) Putlar İbrahim'den korkmuşlardır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  İbrahim (a.s.), putların cansız ve konuşamayan varlıklar olduğunu, bu nedenle kendilerini koruyamadıklarını putperestlere açıklamıştır. 5. İbrahim (a.s.), putperestlerin taptığı putları paramparça etmesinin amacı neydi?

  A) Putperestleri cezalandırmaktı.
  B) Putperestleri Allah'a inanmaya davet etmekti.
  C) Putperestlerin putlara olan inançlarını sarsmaktı.
  D) Putperestlerin putlara olan bağlılığını artırmaktı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  İbrahim (a.s.), putperestlerin taptığı putları paramparça ederek, putperestlerin putlara olan inançlarını sarsmak istemiştir. 7. İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'un putlarına karşı verdiği mücadelenin sonucunda hangi cezaya çarptırılmıştır?

  A) Ateşte yakılmıştır.    B) Öldürülmüştür.        
  C) Zindana atılmıştır.    D) sürgün edilmiştir.    
                           

 8. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'un putlarına karşı verdiği mücadelenin sonucunda ateşte yakılmıştır. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 69. ayetinde şöyle anlatılmıştır: > "İbrahim'e bir tuzak kurdular. Onu ateşe atmak istediler. Biz de onu ateşten kurtardık ve onu alçalttık." 9. Hz. İbrahim'in (a.s.) hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadele bize hangi mesajı vermektedir?

  A) Allah'a (c.c.) olan imandan vazgeçmemek gerekir.
  B) Haksızlık karşısında susmamak gerekir.
  C) İnsanların inançlarına saygı duymak gerekir.
  D) Tüm zorluklara göğüs germek gerekir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.)'ın Nemrut'a karşı verdiği mücadelede gösterdiği tavır, Allah'a (c.c.) olan imandan vazgeçmemek gerektiği mesajını vermektedir. Bu olay bize, her ne kadar zorluklar karşısında kalsak da Allah'a (c.c.) olan inancımızdan asla vazgeçmememizi öğütlemektedir. 11. Alak suresi kaç ayettir?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 19    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Alak suresi 19 ayettir. 13. Alak suresinin 6. ayetinde Allah (c.c.) insana neleri hatırlatmaktadır?

  A) Azgınlık yapmamasını          B) Muhtaç olduğunu              
  C) Dönüşünün Allah’a olduğunu    D) Güçlü olduğunu               
                                  

 14. Cevap: C Açıklama:

  Alak suresinin 6. ayeti şöyledir: > “Gerçek şu ki, insan azgınlaşır. > Kendisini muhtaç olarak görmediği için. > Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.” Bu ayette insanoğlunun azgınlık yapmasının sebebinin, kendini muhtaç görmemesi olduğu belirtilmektedir. 15. Alak suresinin 11. ayetinde Allah (c.c.) insana neyi öğütlemektedir?

  A) Doğru yoldan ayrılmamasını
  B) Kötülüklerden sakınmasını
  C) Hakkı savunmasını
  D) Allah’ın (c.c.) gözetiminde olduğunu bilmesini

 16. Cevap: D Açıklama:

  Alak suresinin 11. ayet şöyledir: > “Ne dersin, ya bu (adam, Hakkı) yalanlıyor ve (ona) sırtını dönüyorsa, > O adam, Allah’ın (kendisini) gördüğünü hiç bilmiyor mu?” Bu ayette, Allah’ın (c.c.) insana öğütlediği şey, Allah’ın (c.c.) kendisini gördüğünü bilmesidir. 17. Alak Suresi'nin 5. ayetinde kınanan kişi, hangi davranışından dolayı kınanmaktadır?

  A) Namaz kılmaktan vazgeçtiği için
  B) Namaza engel olduğu için
  C) Allah'a (c.c.) inanmadığı için
  D) İnsanları Allah'a (c.c.) davet etmediği için

 18. Cevap: B Açıklama:

  Alak Suresi'nin 5. ayeti "Namaz kılarken bir kulu (Muhammed'i) engelleyeni gördün mü?" şeklindedir. Bu ayet, namaz kılan bir kulu engellemenin büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etmektedir. 19. Alak Suresi'nin 12. ayetinde "O (kul) doğru yol üzere olur yahut takvayı emrettiyse!" ifadesi ile ne anlatılmak istenmektedir?

  A) Namaz kılan kişinin mutlaka doğru yolda olduğu anlatılmaktadır.
  B) Namaz kılan kişinin doğru yolda olması muhtemeldir.
  C) Namaz kılan kişinin takva sahibi olması önemlidir.
  D) Namaz kılan kişinin takva sahibi olması şarttır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Alak Suresi'nin 12. ayeti "Baksana, ya o (kul) doğru yol üzere olur yahut takvayı emrettiyse!" şeklindedir. Bu ayet, namaz kılan kişinin doğru yolda olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. 21. Müzzemmil suresinde Kur’an’ın nasıl okunması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre Kur’an’ı nasıl okumalıyız?

  A) Hızlı ve düzgün bir şekilde
  B) Yavaş ve tane tane bir şekilde
  C) Anlayarak ve üzerinde düşünerek
  D) Hangi şekilde olursa olsun önemli olan okumaktır

 22. Cevap: B Açıklama:

  Müzzemmil suresinin 4. ayetinde Kur’an’ın yavaş ve tane tane okunması gerektiği belirtilmektedir. Bu şekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve mânalarını düşünmeye daha elverişlidir. 23. Müzzemmil suresinde geceleyin namaz kılmakla birlikte yapılması istenen bir diğer ibadet nedir?

  A) Kur’an okumak        B) Dua etmek           
  C) Allah’ı zikretmek    D) Sadaka vermek       
                         

 24. Cevap: A Açıklama:

  Müzzemmil suresinin 4. ayetinde Kur’an’ın yavaş ve tane tane okunması gerektiği belirtilmektedir. Bu şekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve mânalarını düşünmeye daha elverişlidir. 25. Müddessir suresinde gece namazına kalkmanın faziletine dair verilen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gece namazı, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir.
  B) Gece namazı, günahlardan arınmak için yapılan bir ibadettir.
  C) Gece namazı, Allah'ın huzuruna çıkmak için yapılan bir ibadettir.
  D) Gece namazı, Allah'ın sevgisini kazanmak için yapılan bir ibadettir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Müddessir suresinin 6. ayetinde, "Geceleri kalkıp namaz kıl! Çünkü gece namazı daha sakin ve daha etkilidir." şeklinde bir ifade ile gece namazının önemine ve faziletine dikkat çekilmiştir. Bu ayette, gece namazının Allah'ın huzuruna çıkmak için yapıldığı bildirilmektedir. 27. Müddessir suresinde, kıyamet günü inkârcıların karşılaşacakları azaplardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elleri ve ayakları bağlanarak cehenneme atılmaları
  B) Boğazlarından geçmeyen yiyecekler ile beslenmeleri
  C) Dağların şiddetli bir şekilde sarsılması
  D) Küçük çocukların ihtiyarlatılması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Müddessir suresinin 12. ayetinde, "Onları elleriyle ve ayaklarıyla birbirine bağlı olarak cehenneme atacaklar." şeklinde bir ifade ile inkârcıların ellerinin ve ayaklarının bağlanarak cehenneme atılacağı bildirilmiştir. Bu ayette, inkârcıların cehennem azabı ile karşılaşacaklarına dikkat çekilmektedir. 29. Müddessir suresinde inkârcılar için hangi cezadan söz edilmiştir?

  A) Cennet            B) Hastalık         
  C) Cehennem azabı    D) Fakirlik         
                      

 30. Cevap: C Açıklama:

  Müddessir suresinin 26-30. ayetlerinde inkârcılar için cehennem azabı haber verilmiştir. Bu ayetlerde inkârcıların cehennemde ebedi kalacakları belirtilmiştir. 31. Müddessir suresinde Allah Teâlâ, Kur'an'ı hangi amaçla indirdiğini bildirmiştir?

  A) İnsanları uyarmak için        B) İnsanları susturmak için     
  C) İnsanları unutturmak için     D) İnsanları mutlu etmek için   
                                  

 32. Cevap: A Açıklama:

  Müddessir suresinin 56. ayetinde Allah Teâlâ, Kur'an'ı insanları uyarmak için indirdiğini bildirmiştir. Bu ayette Kur'an'ın bir uyarıcı kitap olduğu vurgulanmıştır. 33. Allah'ı eksik sıfatlardan arındırmak, onu yüceltmek için tekrarlanan söz veya cümlelere ne ad verilir?

  A) Dua    B) Zikir    C) Secde    D) Namaz    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Tesbih, Allah'ı eksik sıfatlardan arındırmak, onu yüceltmek için tekrarlanan söz veya cümlelere denir. 35. Kur'an'a göre Allah'ı zikretmenin önemi nedir?

  A) Allah'a yakınlaşmamızı sağlar.
  B) Allah'ın yardımını kazanmamıza vesile olur.
  C) Günahlarımızın bağışlanmasına yardımcı olur.
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an'a göre Allah'ı zikretmek, Allah'a yakınlaşmamızı sağlar, Allah'ın yardımını kazanmamıza vesile olur ve günahlarımızın bağışlanmasına yardımcı olur. 37. Secde yalnızca Allah'a yapılır. Bunun nedeni nedir?

  A) Allah, tek ilâhtır.
  B) Allah, her şeyin yaratıcısıdır.
  C) Allah, her şeyin sahibidir.
  D) Hepsi

 38. Cevap: D Açıklama:

  İslâm'da, Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve her şeye gücü yetendir. Bu nedenle, yalnızca O'na ibadet etmek ve O'na secde etmek gerekir. 39. Secde, insanın Allah'a en yakın olduğu andır. Bunun nedeni nedir?

  A) Secdede insan, Allah'ın büyüklüğünü ve azametini daha iyi hisseder.
  B) Secdede insan, Allah'a olan teslimiyetini daha iyi ifade eder.
  C) Secdede insan, Allah'ın huzuruna erer.
  D) Hepsi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Secdede insan, alnını yere koyarak, Allah'ın büyüklüğünü ve azametini daha iyi hisseder. Ayrıca, secdede insan, Allah'a olan teslimiyetini daha iyi ifade eder. Bu nedenle, secde, insanın Allah'a en yakın olduğu andır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 Detayları

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim 1.ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in sureleri ve numaralarını bilir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından "Hz. İbrahim'in hayatı ve mücadelesini kavrar." kazanımına uygundur.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından "Hz. İbrahim'in hayatı ve mücadelesini kavrar." kazanımına uygundur.

Öğrenciler, Hz. İbrahim'in hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadeleyi öğrenirler. Soru 2

Öğrenciler, Hz. İbrahim'in hayatının önemli olaylarından biri olan Nemrut'a karşı verdiği mücadeleden çıkarılacak mesajı öğrenirler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi “Alak Suresi” konusu

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım”

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım”

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 2

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 3

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından “Müzzemmil suresinde yer alan ibadet emirlerini açıklar.” kazanımına uygundur.

6. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2. ünite kazanımlarından “Müzzemmil suresinde yer alan ibadet emirlerini açıklar.” kazanımına uygundur.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. Ünite "Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım" ünitesinin "Müddessir Suresi" konusunu kavrar.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. Ünite "Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım" ünitesinin "Müddessir Suresi" konusunu kavrar.

Müddessir suresinin 26-30. ayetlerini anlamada başarılıdır.

Müddessir suresinin 56. ayetini anlamada başarılıdır.

Kazanım: 1.1.3. Kur'an-ı Kerim'de tesbih kavramının anlamını açıklar.

Kazanım: 1.1.4. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikretmenin önemini kavrar.

Secdenin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini bilir.

Secdenin insanın Allah'a en yakın olduğu an olduğunu bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 35 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 121 kere doğru, 157 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran- Kerim 1.Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.