6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Alak suresi kaç ayettir?


 2. Cevap: 19 ayettir. Açıklama:

  Alak suresi, Kur'an-ı Kerim'in 96. suresidir ve 19 ayetten oluşur. 3. Alak suresi nerede indirilmiştir?


 4. Cevap: Mekke'de indirilmiştir. Açıklama:

  Alak suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerinden biridir ve Mekke'de indirilmiştir. 5. Alak Suresi'nin 6.-8. ayetlerinde, Allah'a (c.c.) nankörlük eden ve azgınlaşan insanların özellikleri nelerdir?


 6. Cevap: * Allah'ın (c.c.) nimetlerini unuturlar. * Kendilerini yeterli görürler. * Kibirli ve azgın olurlar. Açıklama:

  Bu ayetlerde, Allah'a (c.c.) nankörlük eden ve azgınlaşan insanların özellikleri anlatılmaktadır. Bu kimseler, Allah'ın (c.c.) onlara verdiği nimetleri unutarak, kendilerini yeterli görürler ve kibirlenirler. Bu durum, onları azgınlığa sürükler. 7. Alak Suresi'nin 9. ayetinde, namaz kılarken bir kulu engelleyen kişinin yaptığı davranış nasıl değerlendirilmektedir?


 8. Cevap: Bu davranış, saygısızlık ve azgınlık olarak değerlendirilmektedir. Açıklama:

  Bu ayet, namaz kılan bir kulu engelleyen kişinin yaptığı davranışı kınamaktadır. Namaz, Allah'a (c.c.) kulluk etmenin en önemli ibadetlerinden biridir. Bu nedenle, namaz kılan bir kulu engellemek, Allah'a (c.c.) saygısızlıktır. 9. Müzzemmil suresinin 8-10. ayetlerinde Peygamberimize ve onun şahsında ümmetine hangi öğütler verilmektedir?


 10. Cevap: Müzzemmil suresinin 8-10. ayetlerinde Peygamberimize ve onun şahsında ümmetine şu öğütler verilmektedir: * Allah’ı anmak ve O’na yönelmek. * Allah’a güvenmek ve O’na sığınmak. * İnkârcıların söylediklerine katlanmak ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaşmak. * İnkârcıların cezasını Allah’a bırakmak. Açıklama:

  Bu ayetlerde, Peygamberimize ve onun şahsında ümmetine Allah’a bağlı kalmaları ve O’nun emirlerine uymaları, inkârcıların söylediklerine aldırış etmemeleri ve cezalarını Allah’a bırakmaları öğütlenmektedir. 11. Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hangi ibadet emredilmiştir?


 12. Cevap: Gece namazı Açıklama:

  Surenin ilk ayetlerinde Hz. Peygamber'e (s.a.v.) geceleyin namaz kılması emredilmiştir. Bu namaz, teheccüt namazı olarak da bilinmektedir. 13. Müddessir suresinde insanın bu dünyada nasıl yaşayacağına dair hangi mesajlar verilmektedir?


 14. Cevap: Müddessir suresinde insanın bu dünyada nasıl yaşayacağına dair şu mesajlar verilmektedir: * İnsan, bu dünyada nasıl yaşarsa, ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. * Namaz kılmamak, zekât ve sadaka görevlerini ihmal edip yoksulu doyurmamak; günahlara dalıp hesap gününü unuturcasına yaşamak, tevbe edilmezse kişinin cenneti kaybetmesine yol açacaktır. Açıklama:

  Surenin 38-48. ayetlerinde insanın bu dünyadaki tercihlerinin ahiretteki karşılığı anlatılmaktadır. Bu ayetlerde, iman edenlerin cennete, inkâr edenlerin ise cehenneme gireceği bildirilmektedir. 15. Müddessir suresinde Allah Teâlâ'nın kudret ve azametine dair hangi deliller verilmektedir?


 16. Cevap: Müddessir suresinde Allah Teâlâ'nın kudret ve azametine dair şu deliller verilmektedir: * Gece ve gündüz * Ay ve güneş * Yıldızlar * Rüzgar * Toprak * Su * İnsan Açıklama:

  Surenin 32-37. ayetlerinde Allah Teâlâ gece ve gündüz, ay ve güneş, yıldızlar, rüzgar, toprak ve su gibi tabiat olaylarını yaratan ve yöneten kudret sahibi bir varlık olduğunu göstermektedir. 17. Allah'a içtenlikle ve uygun bir ses tonuyla sabah-akşam dua etmek nasıl bir öneme sahiptir?


 18. Cevap: Dua Allah'a yaklaşmanın ve ondan yardım istemenin en önemli yoludur. Açıklama:

  Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim aracıdır. Dua eden kişi, Allah'a yönelir, ona hal ve isteğini anlatır. Allah da dua eden kullarına yardım eder. Sabah-akşam dua etmek, Allah'a olan bağlılığı ve sevgiyi ifade eder. Ayrıca, kişinin her zaman Allah'ı hatırlamasına ve ondan yardım istemesine vesile olur. 19. Tesbih nedir?


 20. Cevap: Tesbih, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için söylenen, "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi sözlerdir. Açıklama:

  Tesbih, Arapça bir kelimedir ve "yüceltmek, paklamak, temizlemek" anlamlarına gelir. İslam dininde tesbih, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için söylenen bir ibadettir. Tesbih, Kur'an-ı Kerim'de de sıklıkla geçmektedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Müddessir suresi, Mekke döneminde inmiştir.
  2. (.....) Müddessir suresinin ilk ayetinde, Hz. Peygamber’e gece kalkıp Kur’an okuması emredilmiştir.
  3. (.....) Müddessir suresinde, inkârcıların karşılaşacakları azablardan bahsedilmiştir.
  4. (.....) Müddessir suresinde, Allah’ın birliği ve yüceliği vurgulanmıştır.
  5. (.....) Müddessir suresinde, Hz. Peygamber’in tebliğ görevinin zorluklarından bahsedilmiştir.
  6. (.....) Müddessir suresinde, gece namazının farz olduğu bildirilmiştir.
  7. (.....) Müddessir suresinde, Kur’an’ın indiriliş amacının insanlara yol göstermek olduğu belirtilmiştir.
  8. (.....) Müddessir suresinde, Kur’an’ın korunacağına dair bir vaat yer almaktadır.
  9. (.....) Müddessir suresinde, Kur’an’ın Allah’ın sözü olduğu vurgulanmaktadır.
  10. (.....) Müddessir suresinde, Kur’an’ın insana yol gösterici olduğu belirtilmektedir.

 22. Cevap: D D D D Y Y D D D D Açıklama:

  Müddessir suresi, Mekke döneminde inmiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) kelamı olup, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail (a.s.) tarafından vahyedilmiştir.
  2. ( ) Kur'an-ı Kerim, 6000 ayet ve 114 sureden oluşur.
  3. ( ) Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir.
  4. ( ) Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını içeren bir kitaptır.
  5. ( ) Kur'an-ı Kerim, sadece Müslümanlar için gönderilmiştir.
  6. ( ) Kur'an-ı Kerim, sadece ibadet etmek için okunmalıdır.
  7. ( ) Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapça okunması gerekir.
  8. ( ) Kur'an-ı Kerim'in hükümleri bağlayıcıdır.
  9. ( ) Kur'an-ı Kerim, sadece bir kitaptır.
  10. ( ) Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) bir mucizesidir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

6. sınıf öğrencilerinin, Alak suresinin ayet sayısını bilmeleri beklenir.

6. sınıf öğrencilerinin, Alak suresinin indirildiği yeri bilmeleri beklenir.

1.4.2.1. Alak Suresi'nin 6.-8. ayetlerindeki mesajları kavrar.

1.4.3.1. Alak Suresi'nin 9. ayetindeki mesajları kavrar.

6. sınıf öğrencilerinin Allah’a bağlı kalmaları, O’nun emirlerine uymaları, inkârcıların söylediklerine aldırış etmemeleri ve cezalarını Allah’a bırakmaları gerektiğini bilmesi beklenir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 2: Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde Hz. Peygamber'e (s.a.v.) gece namazının emredildiğini bilir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders Kazanım 2: Müddessir suresinde verilen mesajları kavrar ve yorumlar.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders Kazanım 3: Müddessir suresinde verilen Allah'ın kudret ve azametine dair delilleri kavrar.

6.3.1.4. Kur'an'da dua inancına yer verildiğini kavrar.

Tesbih, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için söylenen bir ibadettir.

1.1.1. Kur’an-ı Kerim’in iniş yerlerini tespit eder.

1. Kur'an-ı Kerim'in tanımını bilir. 2. Kur'an-ı Kerim'in bölümlerini bilir. 3. Kur'an-ı Kerim'in dilini bilir. 4. Kur'an-ı Kerim'in içeriğini bilir. 5. Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini bilir. 6. Kur'an-ı Kerim'in okuma amaçlarını bilir. 7. Kur'an-ı Kerim'in okunma şeklini bilir. 8. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin bağlayıcılığını bilir. 9. Kur'an-ı Kerim'in önemini bilir. 10. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü bilir.10. Sınıf Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.