6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İbrahim (a.s.), kavmine tevhid inancını anlatmak için neler yapmıştır?


 2. Cevap: İbrahim (a.s.), kavmine tevhid inancını anlatmak için şu işleri yapmıştır: * Onlarla konuşarak, onları tevhid inancına davet etmiştir. * Putların fayda ve zarar veremeyeceğini onlara ispatlamaya çalışmıştır. * Putlara tapmanın yanlış olduğunu onlara göstermiştir. * Putların ilah olmadığını onlara kanıtlamıştır. Açıklama:

  İbrahim (a.s.), kavmine tevhid inancını anlatmak için çok çaba göstermiştir. Onlarla konuşarak, onlara putların fayda ve zarar veremeyeceğini, putlara tapmanın yanlış olduğunu ve putların ilah olmadığını göstermiştir. 3. İbrahim (a.s.), Nemrud'la tartışmasında, Allah'ın hangi sıfatlarını öne çıkarmıştır?


 4. Cevap: İbrahim (a.s.), Nemrud'la tartışmasında, Allah'ın şu sıfatlarını öne çıkarmıştır: * Hayat veren ve öldüren * Güneşi doğudan getiren Açıklama:

  İbrahim (a.s.), Nemrud'la tartışmasında, Allah'ın hayat veren ve öldüren sıfatlarını öne çıkararak, Nemrud'un kendisinin hayat verdiği ve öldürdüğü iddiasının yanlışlığını göstermiştir. Ayrıca, Allah'ın güneşi doğudan getirdiğini belirterek, Nemrud'un kendi gücünün ve kudretinin sınırlı olduğunu göstermiştir. 5. Alak suresinin ilk kelimesi nedir?


 6. Cevap: İkra'dır. Açıklama:

  Alak suresinin ilk kelimesi "oku!" anlamına gelen "ikra'"dır. 7. Alak suresinin konusu nedir?


 8. Cevap: İnsanın yaratılışı, Allah'a kulluk ve ibadetler, azgınların cezalandırılması gibi konulardır. Açıklama:

  Alak suresi, insanın yaratılışını, Allah'a kulluk ve ibadetleri, azgınların cezalandırılmasını konu edinen bir suredir. 9. Alak Suresi'nin sonunda geçen "(Allah'a) secde et ve (O'na) yaklaş!" ayeti, Müslümanlar için ne ifade etmektedir?


 10. Cevap: Allah'a (c.c.) teslimiyeti ve yakınlığı ifade etmektedir. Açıklama:

  Bu ayet, Müslümanlara Allah'a (c.c.) teslimiyet ve yakınlık göstermelerini emretmektedir. Secde, Allah'a (c.c.) boyun eğmenin ve teslimiyetin en önemli göstergelerinden biridir. Bu nedenle, bu ayet, Müslümanlara Allah'a (c.c.) secde etmelerini ve ona yakınlaşmalarını emretmektedir. 11. Müzzemmil suresinin 5. ayetinde geçen “ağır söz”den maksat nedir?


 12. Cevap: Müzzemmil suresinin 5. ayetinde geçen “ağır söz”den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim, Allah kelamı olduğu için yücedir. Eşsiz bir kitaptır. Bir bilgi hazinesidir, insanlığın kılavuzu, yol göstericisidir. Yüce Allah hem bu sebeple hem de getirdiği sorumlulukların ağırlığından dolayı Kur’an’a ağır söz demiştir. 13. Müzzemmil suresinde, inkârcıların ahiretteki cezalarından hangileri anlatılmıştır?


 14. Cevap: Elleri kelepçeli, ayakları bağlı, boyunlarına halkalar geçirilmiş olarak cehenneme atılacakları, boğazdan geçmeyen yiyeceklerle yüz yüze kalacakları, acı verici bir azaba uğrayacakları Açıklama:

  Müzzemmil suresinde, inkârcıların ahiretteki cezalarından bazıları ellerini kelepçeli, ayakları bağlı, boyunlarına halkalar geçirilmiş olarak cehenneme atılacakları, boğazdan geçmeyen yiyeceklerle yüz yüze kalacakları, acı verici bir azaba uğrayacakları şeklinde anlatılmıştır. 15. Müzzemmil suresinin son ayetlerinde müminlere hangi ibadetlerin emredildiği anlatılmıştır?


 16. Cevap: Namaz, zekât, hayır ve iyilik Açıklama:

  Müzzemmil suresinin son ayetlerinde müminlere namaz, zekât, hayır ve iyilik gibi ibadetlerin emredildiği anlatılmıştır. 17. Müddessir suresinde Kur'an'ın hangi özelliği vurgulanmaktadır?


 18. Cevap: Müddessir suresinde Kur'an'ın öğüt ve uyarı niteliğine vurgu yapılmaktadır. Açıklama:

  Surenin son ayetlerinde Kur'an'ın "öğüt ve uyarı" olarak gönderildiği bildirilmektedir. Bu ayet, Kur'an'ın insanlara doğru yolu göstermek ve onları yanlışlardan sakındırmak için gönderildiğini göstermektedir. 19. Allah ile kul arasında bir aracının olmaması ve kulların doğrudan Allah'a yönelebilmesine ne denir?


 20. Cevap: Tevhid Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın birliğine inanmak demektir. Bu inanca göre Allah'ın eşi, benzeri, ortağı yoktur. Kullar doğrudan Allah'a yönelebilir ve ondan yardım isteyebilirler. 21. Secde nedir?


 22. Cevap: Secde, Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir. Açıklama:

  Secde, Arapça bir kelimedir ve "boyun eğmek, itaat etmek" anlamlarına gelir. İslam dininde secde, Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek için yapılan bir ibadettir. Secde, namazın en önemli rükünlerinden biridir. 23. Tesbih ve secde arasındaki ilişki nedir?


 24. Cevap: Tesbih ve secde, Allah'a ibadet etmek için yapılan iki farklı ibadettir. Tesbih, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için söylenen sözlerdir. Secde ise Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek için yapılan bir eylemdir. Açıklama:

  Tesbih ve secde, aynı amaca yönelik iki farklı ibadettir. Her ikisi de Allah'a olan sevgi ve bağlılığı ifade eder. Tesbih, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için yapılırken, secde ise Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek için yapılır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Tesbih, Allah’ı övmek ve yüceltmek demektir.
  2. ( ) Secde, Allah’a boyun eğmek ve itaat etmek demektir.
  3. ( ) Tesbih, Kur’an-ı Kerim’de çokça geçen bir kavramdır.
  4. ( ) Secde, Kur’an-ı Kerim’de sadece namaz içinde yapılması emredilen bir ibadettir.
  5. ( ) Bütün varlıklar, Allah’a tesbih eder.
  6. ( ) Secde, Allah’a yakın olmanın bir yoludur.
  7. ( ) Tesbih ve secde, Allah’a kulluk etmenin önemli ibadetlerindendir.
  8. ( ) Tesbih ve secde, sadece Müslümanların yaptığı ibadetlerdir.
  9. ( ) Tesbih ve secde, her zaman ve her yerde yapılabilir.
  10. ( ) Tesbih ve secde, Allah’ın emirlerine boyun eğmenin bir göstergesidir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Kuran-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan, peygamberlerin tevhid inancını yaymak için yaptıkları çalışmaları öğrenebilirim.

Kuran-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan, Allah'ın sıfatlarını öğrenebilirim.

6. sınıf öğrencilerinin, Alak suresinin ilk kelimesini bilmeleri beklenir.

6. sınıf öğrencilerinin, Alak suresinin konusunu bilmeleri beklenir.

1.4.4.1. Alak Suresi'nin son ayetinin mesajlarını kavrar.

6. sınıf öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu ve getirdiği sorumlulukların ağır olduğunu bilmesi beklenir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 3: Müzzemmil suresinde, inkârcıların ahiretteki cezalarından bazılarını bilir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite Kazanım 4: Müzzemmil suresinin son ayetlerinde müminlere emredilen ibadetlerden bazılarını bilir.

6. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders Kazanım 4: Müddessir suresinde verilen Kur'an'ın öğüt ve uyarı niteliğine dair mesajı kavrar.

6.3.1.1. Kur'an'da tevhid inancına yer verildiğini kavrar.

Secde, Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek için yapılan bir ibadettir.

Tesbih ve secde, Allah'a olan sevgi ve bağlılığı ifade eden iki farklı ibadettir.

1. Tesbih kavramının tanımını bilir. 2. Secde kavramının tanımını bilir. 3. Tesbih kavramının Kur’an-ı Kerim’de geçtiğini bilir. 4. Secde kavramının sadece namaz içinde yapılması gerekmediğini bilir. 5. Bütün varlıkların Allah’a tesbih ettiğini bilir. 6. Secde kavramının Allah’a yakınlaşmanın bir yolu olduğunu bilir. 7. Tesbih ve secde kavramlarının Allah’a kulluk etmenin önemli ibadetlerinden olduğunu bilir. 8. Tesbih ve secde kavramlarının sadece Müslümanların yaptığı ibadetler olmadığını bilir. 9. Tesbih ve secde kavramlarının her zaman ve her yerde yapılabilir olduğunu bilir. 10. Tesbih ve secde kavramlarının Allah’ın emirlerine boyun eğmenin bir göstergesi olduğunu bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.