6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kültür kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

  A) Bir topluluğun dilini, değerlerini ve geleneklerini
  B) Fiziksel çevreyi ve iklimi
  C) Hayvanların yaşam biçimlerini
  D) Geometrik şekillerin özelliklerini

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kültür, bir topluluğun yaşam biçimini, inançlarını ve sosyal davranışlarını içeren kapsamlı bir kavramdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterir?

  A) Tarihsel olayların etkileri
  B) Göçler ve iletişim
  C) Teknolojik gelişmeler
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kültür, yeni deneyimler ve faktörlerden sürekli olarak etkilenir ve değişir, bu da dinamik yapısını gösterir. 5. Kültürel mirasın korunması toplumda hangi rolü oynar?

  A) Geçmişten gelen değerlerin ve normların sürdürülmesi
  B) Yeni geleneklerin oluşturulması
  C) Toplumsal bağımsızlığı artırılması
  D) Kişisel gelişimin engellenmesi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması, bir toplumun kimliğini ve sürekliliğini korumak için geçmişten gelen değerleri, normları ve inançları sürdürmeyi içerir. 7. Teknolojik gelişmeler kültürel unsurlar arasındaki etkileşimi nasıl etkiler?

  A) Yavaşlatır ve sınırlar       B) Hızlandırır ve genişletir   
  C) Durdurur ve engeller         D) Hiçbir etkisi yoktur        
                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, internet ve sosyal medya gibi platformlar aracılığıyla kültürel unsurlar arasındaki etkileşimi hızlandırır ve genişletir. 9. Bir toplumun dil, gelenekler ve tarih gibi unsurlarını içeren ve o toplumun kimliğini oluşturan nedir?

  A) Miras    B) Medeniyet    C) Kültür    D) Sanat    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini oluşturan temel unsurları içerir. 11. Kültürel mirasın korunmasının temel amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçmişteki başarıları sergilemek
  B) Tarihi bilincin sürdürülmesi
  C) Ekonomik kazanç sağlamak
  D) Bilimsel araştırmalara kaynak sağlamak

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması, tarih bilincini oluşturur ve sürdürür. 13. Yüksek eğitim seviyesi hangi etkiye sahiptir?

  A) Toplumun genel kalitesini artırır
  B) Sosyal adaleti azaltır
  C) Yenilikleri engeller
  D) Kültürel zenginliği azaltır

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yüksek eğitim, bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine, kariyerlerini sürdürmelerine ve toplumlarına daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarına olanak tanıyarak toplumun genel kalitesini artırır. 15. Din, medeniyet üzerinde hangi rolü oynar?

  A) Ahlaki temelleri oluşturur
  B) Sosyal adaleti engeller
  C) Bireysel özgürlükleri kısıtlar
  D) Kültürel farklılıkları yok eder

 16. Cevap: A Açıklama:

  Din, bir toplumun değerlerini, etik normlarını ve ahlaki prensiplerini şekillendirerek medeniyetin ahlaki temellerini oluşturur. 17. Hangisi medeniyetin ekonomik yönünü etkileyen bir faktördür?

  A) Sosyal adalet          B) Ticaret               
  C) Kültürel çeşitlilik    D) İnsan hakları         
                           

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ticaret, farklı kültürler arasında mal ve hizmet alışverişini teşvik ederek ekonomik büyümeyi destekler. 19. Medeniyetin sosyal yapısını oluşturan temel unsurlardan biri hangisidir?

  A) Teknolojik gelişmeler    B) Sosyal adalet           
  C) Sanatsal ifadeler        D) Ekonomik sistem         
                             

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sosyal adalet, toplum içindeki bireyler arasında adil bir paylaşımın sağlanmasını ifade eder ve medeniyetin sosyal yapısının temelini oluşturur. 21. Yunus Emre'nin eserlerinde hangi dil tercihi halk edebiyatının gelişmesine katkı sağlamıştır?

  A) Divan edebiyatı diline yakın dil
  B) Halkın konuştuğu sade ve anlaşılır dil
  C) Latinceye benzer karmaşık bir dil
  D) Sadece tasavvufi terimlerden oluşan dil

 22. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, halkın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dil kullanarak halk edebiyatının gelişimine katkıda bulunmuştur. 23. Yunus Emre'nin Türkçenin gelişmesine yaptığı katkı nedir?

  A) Süslü ve alegorik bir dil kullanması
  B) Halkın günlük konuşma dilini şiirine yansıtması
  C) Sadece divan edebiyatı kurallarına uyması
  D) Türkçe'ye Arapça ve Farsça kelimeler eklemesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, halkın konuştuğu Türkçe'yi kullanarak Türkçenin zenginleşmesine ve gelişimine katkı sağlamıştır. 25. Yunus Emre'nin şiirlerinin Türk müziğine ilham kaynağı olma nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Ritmik yapısı          B) Duygusal zenginliği   
  C) Lirik söylemi          D) Felsefi temaları      
                           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirleri, insanın kalbine dokunan sözleriyle derin duygular içerir. Bu duygusal zenginlik, bestecilerin eserlere müzikal bir derinlik katmasına olanak sağlar. 27. Yunus Emre'nin Anadolu halk kültürüne katkılarından biri hangisidir?

  A) Yerel renklere olan ilgisi
  B) Karmaşık dil kullanımı
  C) Batı kültüründen etkilenmesi
  D) Sadece dini temaları işlemesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre, Anadolu'nun farklı coğrafyalarını dolaşarak yerel yaşam tarzını, değerleri ve ritüelleri eserlerinde yansıtmıştır. 29. Hangi şair, İslam'ı tasavvufi öğretilerle Türk halk şiiriyle birleştirmiştir?

  A) Hz. Mevlana         B) Yunus Emre         
  C) Hacı Bayram Veli    D) Fuzuli             
                        

 30. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, Türk halk şiiri geleneğini İslam'ın tasavvufi öğretileriyle harmanlayarak manevi değerleri halk dilinde anlatmıştır. 31. Hacı Bayram Veli'nin eserlerinde öne çıkan temalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savaş ve kahramanlık
  B) İlahi aşk ve manevi değerler
  C) Doğa sevgisi
  D) Aşk ve ayrılık

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, şiirlerinde Allah'a ve Peygamber'e olan sevgisini, cennet ve ahiret gibi manevi konuları işlemiştir. 33. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri hangi değere vurgu yapar?

  A) İnanç birliği      B) Ahlaki değerler   
  C) Siyasi birlik      D) Ekonomik refah    
                       

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, ahlaki değerlerin önemine vurgu yaparak toplumun ahlaki gelişimine katkıda bulunmuştur. 35. Akşemseddin'in Osmanlı toplumuna yaptığı en önemli katkılardan biri hangisidir?

  A) Eğitim ve bilimdeki rolü
  B) Askeri başarıları
  C) Sanatsal çalışmaları
  D) Dış ilişkilerdeki yetenekleri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurarak eğitim ve bilimde önemli bir rol oynamıştır. 37. Karacaoğlan hangi edebiyat türünün önemli bir temsilcisidir?

  A) Âşık Edebiyatı       B) Divan Edebiyatı     
  C) Roman Edebiyatı      D) Tiyatro Edebiyatı   
                         

 38. Cevap: A Açıklama:

  Karacaoğlan, Türk halk müziği ve âşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. 39. Âşık Dertli'nin eserlerinde genellikle hangi temalar işlenir?

  A) Aşk, doğa, özgürlük
  B) Savaş, barış, ihanet
  C) Toplumsal olaylar, adalet, yoksulluk
  D) Din, tasavvuf, felsefe

 40. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Dertli'nin şiirleri, yaşamın zorluklarına, sevgiye ve doğaya duyduğu derin sevgiyi anlatır. 41. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun şiirlerinde hangi evrensel temayı işlediği görülür?

  A) İnanç ve Din    B) İş        
  C) Savaş           D) Zenginlik      
                    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel'in şiirlerinde evrensel insanlık değerleri, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi temalar işlenir. 43. Âşık Veysel'in sanatı hangi sosyal sorumluluk amacına hizmet etmiştir?

  A) Engelli haklarını savunma
  B) Çevre kirliliğini azaltma
  C) Kadına karşı şiddeti önleme
  D) Yoksulluğu ortadan kaldırma

 44. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel'in yaşamı ve sanatı, engelli bireylerin toplumda yer almaları ve haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 6.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültür kavramının unsurlarını tanımlamak

Kültürün değişken doğasını anlamak

Toplumların kültürel miraslarını korumanın önemini fark etmek.

Teknolojik ilerlemenin kültürel değişim üzerindeki etkisini anlamak.

Kültürel mirasın toplumsal kimlik üzerindeki önemini kavramak.

Kültürel mirasın tarih bilinci açısından önemini vurgulamak.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler, 4. Sınıf, Kazanım 1.1

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler, 4. Sınıf, Kazanım 1.2

Medeniyetin ekonomik yönünü anlama.

Medeniyetin sosyal yapısını anlama.

Kültür ve medeniyetin unsurlarını ve aralarındaki farkları anlama.

Kültür ve medeniyetin dili ve ifade zenginliğini anlama.

Yunus Emre'nin eserlerinin Türk müziğine etkisini anlama.

Yunus Emre'nin eserlerinin Anadolu halk kültürüyle ilişkisini kavrama.

KMYV.2.2.1. Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

KMYV.2.2.2. Hacı Bayram Veli'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler - Ahlaki Değerlerin Yayılması

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler - Akşemseddin'in Medeniyetimize Katkıları

Âşık Veysel'in Türk folklorumuz ve halk kültürüne katkıları

Âşık Veysel'in kültürümüze katkılarını değerlendirme

Evrensel temaları ve kültürlerarası etkileşimi anlama

Sanatın toplumsal etkilerini değerlendirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Ünite Özetleri