6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kültürün tarihle olan ilişkisini açıklayınız.


 2. Cevap: Geçmiş olaylar ve deneyimler kültürü şekillendirir ve kültür tarihi yansıtır. Açıklama:

  Bir toplumun tarihi, değerlerini, inançlarını ve yaşam tarzını belirler ve tarihsel olaylar kültürel mirasın oluşumunu etkiler. 3. Dilin kültürdeki rolünü üç örnekle gösteriniz.


 4. Cevap: * Kelime seçimi: Kültürel değerleri yansıtır. * İfade tarzı: Toplumsal normları belirler. * Dilbilgisi: Kültürel düşünce yapısını şekillendirir. Açıklama:

  Dil, bir toplumun kültürel kodlarını taşır ve düşünce ve iletişim biçimlerini etkiler. 5. Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılmasının Önemi hakkında bilgi açıklama yapınız.


 6. Cevap: Açıklama: 7. Teknoloji ve Sanayi nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Teknoloji ve Sanayi, medeniyetin ekonomik ve teknik ilerlemesini tanımlayan iki temel unsurdur. Teknoloji, bilgi ve araçların kullanımını ifade ederken, Sanayi, bu teknolojilerin üretim süreçlerinde kullanılmasını içerir. Açıklama:

  Teknoloji, araçların, tekniklerin, yöntemlerin ve süreçlerin birleşimidir. Sanayi, bu teknolojileri kullanarak malların veya hizmetlerin üretildiği ve dağıtıldığı sektörü ifade eder. 9. Medeniyetin ekonomik yönlerini etkileyen üç unsuru belirtiniz.


 10. Cevap: Medeniyetin ekonomik yönlerini etkileyen unsurlar: * Ekonomik Sistem ve Organizasyon * Ticaret ve Pazarlar * Eğitim ve İnsan Kaynakları Açıklama:

  Ekonomik sistem, kaynakların dağıtılma ve kullanım şeklini belirlerken, ticaret ve pazarlar ekonomik büyümeyi destekler. Eğitim ve insan kaynakları ise üretkenliğin artmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunur. 11. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki üç farkı belirtiniz.


 12. Cevap: Kültür ve medeniyet arasındaki farklar: * Kültür daha dar bir kapsama sahiptir ve bir toplumun değerlerini ve yaşam tarzını ifade ederken, medeniyet daha geniş bir kapsamı içerir ve bir toplumun tüm ilerleyişini ifade eder. * Kültür daha statiktir ve zaman içinde yavaşça değişirken, medeniyet daha dinamiktir ve teknolojik ilerlemeler gibi faktörlerden daha hızlı etkilenir. * Kültür daha çok bireysel ve toplumsal değerlerle ilişkilidir, medeniyet ise daha çok bilgi, teknoloji ve kurumsal yapılarla ilişkilidir. Açıklama:

  Kültür ve medeniyet, genellikle birbirlerini tamamlayan iki kavramdır. Ancak, aralarında kapsam, dinamiklik ve içerik açısından farklılıklar vardır. 13. Hacı Bayram Veli'nin eserlerindeki ilahi aşk ve manevi temaları nelerdir?


 14. Cevap: Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, cennet ve ahiret, İslam ahlakı, insan ve toplum gibi manevi temalar. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde Allah'a olan sevgi, Hz. Muhammed'in önemi ve ahiret hayatının önemi vurgulanır. 15. Hacı Bayram Veli'nin İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasına katkıları neler olmuştur?


 16. Cevap: İslam'ı anlaşılır kılma, töre ve geleneklerle uyum sağlama, hoşgörü ve birlik mesajları verme gibi katkılar. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, İslam'ın Türk toplumuna uyum sağlamasına yardımcı oldu ve hoşgörü ve birliğin önemini vurguladı. 17. Âşık Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılardan üçünden bahsediniz.


 18. Cevap: Âşık Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılardan üçünden bahsediniz.Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılardan üçünden bahsediniz. Açıklama:

  Âşık Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılardan üçünden bahsediniz. Cevap: * Halk şiiri geleneğinin sürdürülmesi * Türk halk müziğinin temsil edilmesi * Türk halk kültürünün incelenmesiel'in Türk folkloruna yaptığı katkılardan üçünden bahsediniz. Cevap: * Halk şiiri geleneğinin sürdürülmesi * Türk halk müziğinin temsil edilmesi * Türk halk kültürünün incelenmesi 19. Âşık Veysel'in eserleri hangi açıdan Türk dilinin zenginleşmesine katkı sağlar?


 20. Cevap: Sade, anlaşılır ve içten bir dil kullanması Açıklama:

  Âşık Veysel, halkın duygularına hitap eden ve dilin evrenselleşmesini destekleyen bir dil kullanmıştır. 21. Eğitim ve Bilim'in Medeniyet Üzerindeki Etkilerini üç madde halinde belirtiniz.


 22. Cevap: Açıklama: 23. Kültürel Mirasın Farkında Olma ve Sahip Çıkmanın Toplumların Varlıklarını Koruma Rolü nedir? Açıklayınız.


 24. Cevap: Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Âşık Veysel'in eserleri Türkçe'nin zenginleşmesine katkıda bulunur mu?
  (.....) 2. Âşık Veysel'in şiirlerinde Anadolu kültürüne yer verilmez.
  (.....) 3. Âşık Veysel, Türk folklorunu tanıtmada önemli bir rol oynamıştır.
  (.....) 4. Âşık Veysel, halk şiiri geleneğini sürdürmedi.
  (.....) 5. Âşık Veysel'in eserleri manevi değerleri içerir.
  (.....) 6. Âşık Veysel, halk hikâyelerinin devamlılığını sağlamamıştır.
  (.....) 7. Âşık Veysel'in türkülerinde saz kullanılmaz.
  (.....) 8. Âşık Veysel'in şiirleri halkın günlük yaşamını yansıtmaz.
  (.....) 9. Âşık Veysel, evrensel temalar işlemiştir.
  (.....) 10. Âşık Veysel'in eserleri sadece Türk kültürüne hitap eder.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Yunus Emre
  b. Hacı Bayram Veli
  c. İslam’ın tasavvufi öğretileri
  d. Türk halk şiiri geleneği
  e. İlâhi aşk
  f. Manevi değerler
  g. Ahlaki erdemler
  h. Geniş görüşlülük
  ı. Birlik ve hoşgörü
  i. Adalet
  1. (.....) İslam’ın tasavvufi öğretileri
  2. (.....) Türk halk şiiri geleneği
  3. (.....) Yunus Emre
  4. (.....) Hacı Bayram Veli
  5. (.....) İlâhi aşk
  6. (.....) Manevi değerler
  7. (.....) Ahlaki erdemler
  8. (.....) Geniş görüşlülük
  9. (.....) Birlik ve hoşgörü
  10. (.....) Adalet

 28. Cevap: 1.a 2.b 3.d 4.c 5.e 6.f 7.g 8.h 9.ı 10.i Açıklama:

  Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli, İslam'ın tasavvufi öğretilerini Türk kültüründe yaygınlaştıran önemli şairlerdir. Türk halk şiiri geleneği, bu öğretilerin halka aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yunus Emre'nin şiirlerinde ilâhi aşk, manevi değerler, ahlaki erdemler ön plandadır. Hacı Bayram Veli'nin şiirleri ise birlik, hoşgörü ve adalet temalarını işler. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yunus Emre'nin derinlemesine anlaşıldığı düşünce __________ olarak benimsenmiştir.
  2. Yunus Emre'nin şiirleri _____________ müziğine ilham kaynağı olmuştur.
  3. Yunus Emre'nin eserleri halk müziği geleneğiyle __________ uyumludur.
  4. Yunus Emre, Anadolu'nun _____________ unsurlarını eserlerine yansıtmıştır.
  5. Yunus Emre'nin eserleri _____________ değerlere vurgu yapar.
  6. Yunus Emre, eserlerinde sıklıkla __________ dilini kullanmıştır.
  7. Yunus Emre, _____________ ve İslam ahlakını eserlerinde işlemiştir.
  8. Yunus Emre'nin eserleri, Türkçenin __________ katkıda bulunmuştur.
  9. Yunus Emre'nin mesajları __________ günümüzde de yaşamaktadır.
  10. Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri Türklerin __________ sürecinde önemli katkılar sağlamıştır.

 30. Cevap: 1. Yaşam biçimi 2. Türk 3. Uyumlu 4. Halk kültürüne 5. Ahlaki 6. Halkın 7. Tasavvuf 8. Gelişimine 9. Hala 10. Anadolu'ya yerleşmesi ve medeniyet kurmaları Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 6.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıtır

Kültürün tarihle olan dinamik ilişkisini kavrayabilmek.

Dilin kültürün aktarılmasındaki ve şekillenmesindeki önemini anlayabilmek.

Öğrenciler, teknolojinin ve sanayinin medeniyetin ekonomik ve teknik ilerlemesindeki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenci, bir medeniyetin ekonomik yönüne etki eden temel unsurları öğrenecektir.

Öğrenci, kültür ve medeniyet kavramları arasındaki temel farkları ayırt edecektir.

Hacı Bayram Veli'nin manevi temalarını öğrenerek tasavvufi düşüncenin önemini kavrayabiliriz.

Hacı Bayram Veli'nin İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasına yaptığı katkıları öğrenerek Türk kültürünün oluşumunu daha iyi anlayabiliriz.

Âşık Veysel'in Türk folkloruna katkıları hakkında bilgi sahibi olmak

Âşık Veysel'in Türk dilinin zenginleşmesine katkısını anlama.

* Âşık Veysel'in Türk kültürüne katkılarını anlamak * Halk şiiri geleneğinin önemini kavramak * Evrensel temaların sanat eserlerindeki önemini fark etmek * Engelli bireylerin toplumdaki rolünü değerlendirmek * Sanatın toplumdaki farklı kesimlere ulaşmadaki gücünü anlamak

Türk edebiyatında Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli'nin İslam'ın tasavvufi öğretilerini Türk halk şiiri geleneği ile birleştirerek Türk kültürüne yaptıkları katkıları açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.