6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Çatışma, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişilerin farklı istek ve ihtiyaçlarının karşılanmaması
  B) Kişilerin aynı görüşlere sahip olması
  C) Kişilerin tartışmaktan kaçınması
  D) Kişilerin birbirine şiddet uygulaması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Çatışma, karşıt veya çekici dilek ve isteklerin kişide yarattığı ruhsal durumdur. 3. Çatışma çözme stratejilerinden biri nedir?

  A) Güç kullanma              B) Sorundan kaçınma         
  C) Uzlaşma                   D) Bütün seçenekler doğru   
                              

 4. Cevap: D Açıklama:

  Güç kullanma, uzlaşma ve sorundan kaçınma, çatışma çözme stratejilerinden bazılarıdır. 5. Hangi çatışma çözme yönteminde taraflar, uzman kişilerin önerileri doğrultusunda anlaşmaya varırlar?

  A) Uzlaşma         B) Arabuluculuk   
  C) Tahkim          D) Müzakere       
                    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Tahkimde, hakemler tarafların uzlaşmasını kolaylaştırır ve çözüm önerileri sunarlar. 7. Arabuluculuk ve uzlaşma arasındaki temel fark nedir?

  A) Arabuluculukta uzmanlar yer almazken, uzlaşmada yer alırlar.
  B) Uzlaşmada taraflar kendi çözümlerini bulurken, arabuluculukta uzmanlar çözüm sunar.
  C) Arabuluculuk daha uzun sürerken, uzlaşma daha kısa sürer.
  D) Arabuluculuk taraflarca, uzlaşma ise mahkeme tarafından başlatılır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşmada, uzlaştırmacılar tarafların uzlaşmasını kolaylaştırmak için çözüm önerileri sunarlar. 9. Elektrik faturası yüksek geldiğinde ilk yapılması gereken nedir?

  A) Mahkemeye dava açmak
  B) Belediyeye başvurmak
  C) Uzlaşma yöntemlerini denemek
  D) İlgili kamu kurumunu aaramak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle uzlaşma yöntemleri denenmelidir. 11. Vergi borcuna itiraz etmek isteyen bir kişi nereye başvurmalıdır?

  A) Ceza Mahkemesi              B) Aile Mahkemesi             
  C) İdare ve Vergi Mahkemesi    D) Anayasa Mahkemesi          
                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  İdare ve Vergi Mahkemeleri, kamu kurumları ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. 13. Hangi yargı kurumu, kişilerin alacağını tahsil etmekle ve borç konusunda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama işlemiyle görevlidir?

  A) Hukuk Mahkemeleri             B) Ceza Mahkemeleri             
  C) İdare ve Vergi Mahkemeleri    D) İcra ve İflas Daireleri      
                                  

 14. Cevap: D Açıklama:

  İcra ve iflas daireleri, alacaklıların alacaklarını tahsil etme ve borç konusunda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama işlemiyle görevlidir. 15. Aşağıdakilerden hangisi yargı sisteminde yer alan bir görevli değildir?

  A) Hâkim    B) Savcı    C) Avukat    D) Polis    

 16. Cevap: D Açıklama:

  Polis, adli kolluk görevlileri olup yargı sisteminde yer alan bir görevli değildir. 17. Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi nedir?

  A) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek
  B) İdari davalara bakmak
  C) Ceza davalarına bakmak
  D) Hukuki uyuşmazlıkları çözmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa'ya aykırı olup olmadığını inceler ve aykırı bulduğu kanunları iptal eder. 19. Danıştay hangi tür davalara bakar?

  A) İdari davalar           B) Adli davalar           
  C) Anayasal davalar        D) Hukuki uyuşmazlıklar   
                            

 20. Cevap: A Açıklama:

  Danıştay, idari mercilerin işlemlerine karşı açılan davalara bakar. 21. Mahkeme kararında ifade edildiği üzere, SSÇ'nin üzerine atılı hangi suç sübuta ermiştir?

  A) Mala zarar verme
  B) Hırsızlık
  C) Konut dokunulmazlığını ihlal etme
  D) Hepsinde

 22. Cevap: B Açıklama:

  Mahkeme kararında SSÇ'nin hırsızlık suçu işlediği açıkça belirtilmiştir. 23. SSÇ'nin cezasında neden artırım yapılmıştır?

  A) Suçu gece işlemiş olması
  B) Birden fazla suç işlemiş olması
  C) Daha önce sabıkalı olması
  D) Suçta pişmanlık duymamış olması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mahkeme kararında SSÇ'nin cezasında artırımın nedeni olarak suçun gece işlenmesi gösterilmiştir. 25. Psikolojik şiddet hangi davranışları içerir?

  A) Korkutma, azarlama ve alay etme
  B) Cinsel amaçlı dokunma ve zorlama
  C) Maddi yardımdan yoksun bırakma
  D) Bedensel zarara neden olma

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cinsel şiddet, maddi şiddet ve bedensel şiddet sırasıyla cinsel amaçlı dokunma, finansal kontrol ve fiziksel yaralanma ile ilgilidir. 27. "İstanbul Sözleşmesi"ne göre kadına yönelik şiddet nasıl tanımlanır?

  A) Bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık biçimi
  B) Kadınları kontrol etme ve cezalandırma amacıyla yapılan eylemler
  C) Toplum içinde kadınları aşağılayan ve küçük düşüren tutumlar
  D) Kadınların eğitim ve istihdam fırsatlarından mahrum bırakılması

 28. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlar. 29. Çocuk istismarı nedir?

  A) Çocuğun ebeveynleri veya diğer kişiler tarafından bedensel, sosyal veya duygusal olarak olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara maruz bırakılması
  B) Çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmaması
  C) Çocuğun suça sürüklenmesi
  D) Çocuğun mağdur edilmesi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Çocuk istismarı, çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen tutum ve davranışları içerir. 31. Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalıştırılmasını yasaklayan yaş sınırlamasıdır?

  A) 14    B) 15    C) 16    D) 17    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kanunlarımıza göre 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 33. Hangi yaştan itibaren kişiler yasal olarak evlenebilirler?

  A) 15    B) 16    C) 17    D) 18    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu'na göre, evlenme yaşı 17'dir. 35. Aşağıdakilerden hangisi sorumlu bir vatandaşlık davranışı değildir?

  A) Hukuk kurallarına uymak
  B) Başkalarına saygı göstermek
  C) Toplum sorunlarına kayıtsız kalmak
  D) Vatani görevleri yerine getirmek

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorumlu bir vatandaş, toplumun sorunları karşısında aktif olmalı ve çözümlerine katkıda bulunmalıdır. 37. Kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

  A) İmza attığımız belgelerin içeriğini okumak
  B) Kişisel verilerimizi sosyal medyada paylaşmak
  C) Bilmediğimiz kişilere kişisel verilerimizi vermek
  D) Güvenli internet bağlantısı kullanmak

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sosyal medyada kişisel verilerimizi paylaşmak, kötü niyetli kişilerin bu verilere ulaşmasını kolaylaştırabilir. Kişisel verilerimizi güvenli tutmak için, bu bilgileri yalnızca güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız. 39. Kişisel verilerimizin kötüye kullanılması bir suçtur. Bu suça karşı korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) Kişisel verilerimizi korumak için önlem almak
  B) Kişisel verilerimizin kötüye kullanıldığını fark ettiğimizde yetkililere bildirmek
  C) Kişisel verilerimizi isteyen herkese vermek
  D) Kişisel verilerimizle ilgili tehditlere kulak asmamak

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kişisel verilerimizin kötüye kullanımını önlemek için önlem almak önemlidir, ancak kişisel verilerimiz kötüye kullanıldıktan sonra yetkililere bildirmek de bir suçtur ve haklarımızı korumak için önemlidir. 41. Hukuka aykırı davranmak neden sorumluluk gerektirebilir?

  A) Hukuka aykırı davranışlar devletin düzenini bozabilir
  B) Hukuka aykırı davranışlar başkalarına zarar verebilir
  C) Hukuka aykırı davranışlar toplumsal huzursuzluğa neden olabilir
  D) Hepsi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hukuka aykırı davranmak, devletin düzenini bozabilir, başkalarına zarar verebilir ve toplumsal huzursuzluğa neden olabilir. Bu nedenle sorumluluk gerektirir. 43. Hukuka aykırı davranışlardan nasıl kaçınabiliriz?

  A) Yalnızca kendi çıkarlarımızı düşünerek hareket etmek
  B) Gerekli dikkat ve özeni göstermek
  C) Başkalarının haklarını hiçe saymak
  D) Kanunları görmezden gelmek

 44. Cevap: B Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışlardan kaçınmanın yolu, gerekli dikkat ve özeni göstermektir. Diğer seçenekler, hukuka aykırı davranışlara yol açabilir. 45. Hangi kişi suça karışan bir kişinin suçundan dolayı sorumlu tutulamaz?

  A) Babası    B) Eşi    C) Ailesi    D) Komşusu    

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cezaların şahsiliği ilkesi gereği, bir kişinin işlediği suçtan dolayı başkaları sorumlu tutulamaz. Bu ilke, suçluluk ve cezanın kişinin kendisine özgü olduğunu vurgular. 47. Hangi hukuka aykırı davranışın bireysel sonuçlarından biri ceza almaktır?

  A) İcra yapmak                B) Suç işlemek               
  C) Tazminat ödemek            D) Hukuk kurallarına uymak   
                               

 48. Cevap: B Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışların bireysel sonuçlarından biri, kişinin işlediği suça göre ceza almasıdır. Bu ceza, hapis cezası veya para cezası olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 6.sınıf seçmeli hukuk ve adalet 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test 1, mebsinvlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Çatışmanın tanımı

Çatışma çözme stratejilerinin tanımı

Çatışma çözme yöntemlerini karşılaştırma

Arabuluculuk ve uzlaşma yöntemlerinin farklılıklarını anlama

Uyuşmazlıkların çözümünde uzlaşma yöntemlerinin önemini kavramak

Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için görevli mahkemeleri bilmek

İcra ve iflas dairelerinin görevlerini anlamak

Yargı sistemindeki görevlileri tanımak

Anayasa Mahkemesi'nin işlevlerini tanıma

İdari yargı sistemini anlama

Suçun sübutu için gerekli delillerin incelenmesi

Cezanın belirlenmesinde hafifletici ve ağırlaştırıcı nedenlerin rolü

6.1. Şiddet Türlerini ve Etkilerini Tanıma

6.3. Şiddetin Uluslararası Boyutu ve İstanbul Sözleşmesi

Çocuk istismarı tanımını bilmek.

Çocukların çalıştırılabileceği minimum yaşı bilmek.

Evlilik yaşındaki düzenlemeleri anlamak.

Sorumlu vatandaşlık kavramını ve davranışlarını anlamak.

Kişisel verileri korumak için alınması gereken önlemleri bilmek.

Kişisel verilerin kötüye kullanılmasına karşı yasal hakları bilmek.

Hukuka aykırı davranışların sonuçlarının farkında olma

Hukuka aykırı davranışlardan kaçınma yolları

Cezaların şahsiliği ilkesini anlama

Hukuka aykırı davranışların bireysel sonuçlarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Hukuk ve Adalet Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Hukuk ve Adalet Dersi Ünite Özetleri