6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Çatışma çözümünde neden Yüzleşme Stratejisi tercih edilmelidir?


 2. Cevap: * Tarafların ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı olur. * Kalıcı çözümler sağlar. * İlişkileri güçlendirir. Açıklama:

  Yüzleşme Stratejisi'nin çatışma çözümündeki faydalarını açıklar. 3. Uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan tahkim nedir?


 4. Cevap: Sözleşmede yer alan anlaşmazlıkların hakem veya hakem heyeti tarafından çözülmesi sürecine tahkim denir. Açıklama:

  Tahkim, uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve daha az masrafla çözümlenmesine yardımcı olan bir yöntemdir. 5. Hukuki uyuşmazlıklarda çözüm arayışında ilk başvurulacak kurumlar nelerdir?


 6. Cevap: İlgili idari kamu kurum ve kuruluşları Açıklama:

  Hukuki uyuşmazlıklarda öncelikle ilgili kamu kurumlarına başvurulmalıdır. Belediyeler, eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri gibi kurumlar bu kategoride yer alır. 7. Yargı kurumlarının görevlerini ve yetkilerini belirten metnin kaynağı nedir?


 8. Cevap: Anayasa Açıklama:

  Anayasa, mahkemelerin görev, yetki ve bağımsızlıklarını düzenleyen temel kaynaktır. 9. Adli kolluk görevlileri kimlerdir?


 10. Cevap: - Polis - Jandarma Açıklama:

  Adli kolluk görevlileri, suçlarla mücadele etmek, delil toplamak ve zanlıları yakalamak gibi yargılama sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. 11. Adli Yargı İstinaf Mahkemelerinin işlevini açıklayınız.


 12. Cevap: Adli Yargı İstinaf Mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemelerinden verilen kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyerek karara bağlar. Açıklama:

  Adli Yargı İstinaf Mahkemeleri, ikinci derece mahkemelerdir ve adalet sisteminde önemli bir rol oynarlar. 13. Bir hâkimin adaleti sağlamak için hukuk kurallarına ve vicdanına göre karar vermesi neden önemlidir?


 14. Cevap: Hukuk kuralları, adaletin belirli bir düzen içinde uygulanmasını sağlar. Vicdan ise kişinin doğru/yanlış ayrımını yapmasına yardımcı olur. Her ikisine göre karar verilmesi, adil ve hakkaniyetli bir yargılama sağlar. Açıklama:

  Hâkimler, duygularını ve kişisel görüşlerini bir kenara bırakarak hukuk çerçevesinde ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidir. 15. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının önemini üç farklı yönüyle açıklayınız.


 16. Cevap: * Bireysel hakların korunması: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, bireylerin haklarının siyasi güç veya özel çıkarlar tarafından etkilenmeden korunmasını sağlar. * Adaletin sağlanması: Bağımsız ve tarafsız yargı, davaların adil ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. * Güvenin artması: Bireyler, bağımsız ve tarafsız bir yargıya güvendiklerinde adalet sistemine olan güvenleri artar ve hukuk kurallarına daha fazla saygı gösterirler. Açıklama:

  Yargı bağımsızlığı, hâkimlerin görevlerini dış müdahalelerden uzak bir şekilde yerine getirebilmelerini ifade eder. Tarafsızlığı ise hâkimlerin davalara ön yargısız ve tarafsız yaklaşmaları anlamına gelir. 17. Suça sürüklenen çocukları tanımlayınız.


 18. Cevap: Kanunlarda suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştirdiği düşünülen çocuklardır. Açıklama:

  Suça sürüklenen çocukların nedenleri arasında yoksulluk, aile sorunları ve olumsuz çevresel faktörler yer alabilir. 19. Hukuka aykırı davranışların ortaya çıkmasındaki nedenler nelerdir?


 20. Cevap: Sorumsuzluk, dikkatsizlik, kötü niyet ve hukuk kurallarının bilinmemesi. Açıklama:

  Sorumlu davranmadığımızda veya hukuk kurallarını bilmediğimizde, hukuka aykırı davranışlar gerçekleşebilir. 21. Tazminatın türlerini yazınız.


 22. Cevap: * Maddi tazminat * Manevi tazminat Açıklama:

  Maddi tazminat, kişinin uğradığı maddi zararı karşılar. Manevi tazminat ise kişinin uğradığı manevi zararı karşılar. 23. Hukuka aykırı davranışların bireysel sonuçları hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: * Ceza alma * Toplum tarafından dışlanma * Seçme ve seçilme hakkının kaybı * Kamu görevlisi olma hakkının kaybı * Adli sicil kaydı oluşumu Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışların bireyler için sosyal, kişisel ve hukuki sonuçları olabilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü veridir.
  (D/Y) 2. Elektronik imza, ıslak imza ile eş değerde değildir.
  (D/Y) 3. İnternette dikkatsiz davranılırsa kişisel veriler kötü niyetli kişiler tarafından hukuka aykırı işlerde kullanılabilir.
  (D/Y) 4. Başkalarına ait kişisel verileri paylaşmak sakıncalı değildir.
  (D/Y) 5. Sorumlu davranarak hukuki sorunları önleyebiliriz.
  (D/Y) 6. İnternet ortamında kişisel verilerimizi paylaşmanın sonuçları olmayabilir.
  (D/Y) 7. Hukuka aykırı davranışların temelinde sorumlu davranmamak yatar.
  (D/Y) 8. Hukuka uygun fiiller hukuk düzeni tarafından yasaklanan davranışlardır.
  (D/Y) 9. Kira sözleşmesine aykırı hareket etmek bir hukuka aykırılıktır.
  (D/Y) 10. Hukuka aykırı davranan kişilere hukuki yaptırım uygulanmaz.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri yapın

  a. Kişinin kim olduğunu belirlemeye yarayan veri
  b. Kişilerin fotoğrafı, kullandıkları şifreler gibi veriler
  c. Kanunlara göre gerçek bir kişiye ait her türlü veri
  d. Kişisel verilerin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek durumlar
  e. Kanunlara aykırılıkların temel nedeni
  f. Ataksiyle araç kullanma
  g. Emniyet kemerini takmama
  h. Hukuka uygun fiiller
  ı. Kişisel verilerin korunmasında ilk adım
  i. Yol kazalarının sebepleri
  1. Elektronik imza
  2. Sorumsuz davranmamak
  3. Kişisel veriler
  4. Hız sınırlarını aşma
  5. Hukuk kurallarına uymamak
  6. Hukuk düzeninin emrettiği davranışlar
  7. Adres, e-posta adresi, sağlık bilgileri
  8. Hukuka aykırı davranışlar
  9. Hatalı davranışlar
  10. Başkalarına ait kişisel bilgileri paylaşma

 28. Cevap: 1.a 2.f 3.c 4.h 5.i 6.b 7.g 8.e 9.d 10.j Açıklama:

  Soruda, kişisel verilerle ilgili bilgilerin hukuki boyutunu ele alan kavramların eşleştirilmesi istenmektedir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Prusya Kralı'nın değirmenciyle yaşadığı olaydan hareketle adaletin sağlanmasında yargıya neden güvenilmelidir?
  2. Uygun kelimelerle doldurun: "Adalet, toplum düzenini sağlayan _________ bütünüdür."
  3. Yargı __________, yargıya olan güvenin sağlanması açısından neden önemlidir?
  4. Yargının _________ ve _________ kararları, uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlar.
  5. Hâkimler yalnızca _________ ve _________ karşı sorumluluk taşır.
  6. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı _________ ve _________ gibi birbirinden ayrılamaz kavramlardır.
  7. Hâkimin, uygulayacağı ________ ve vicdani ________ ışığında karar vermesi gerekir.
  8. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, bireylerin ________ ve _________ üzerinde olumlu bir etki yaratır.
  9. Yargılama sistemi, toplumda ________ ve ________ ortamının sağlanmasını amaçlar.
  10. Yargıcın davanın _________ hakkında ön yargıya sahip olmaması önemlidir.

 30. Cevap: 1. Mahkemelerin adaletine güvenilir, çünkü yargı bağımsız ve tarafsızdır. 2. a. hukuk, b. kurallar 3. Hukuk kurallarına ve vicdanına göre karar verme 4. a. bağımsız, b. tarafsız 5. a. hukuka, b. vicdanına 6. a. madalyonun iki yüzü, b. bir madalyonun iki yüzü 7. a. hukuk kuralları, b. kanaatine 8. a. adalet, b. yargı 9. a. adaleti, b. huzur 10. taraflarından Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 6.sınıf hukuk ve adalet dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler Yüzleşme Stratejisi'nin çatışmaları olumlu bir şekilde çözmedeki önemini takdir ederler.

Öğrenciler, uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan tahkim yöntemini tanımlayabilirler.

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde doğru kurumlara başvurma bilgisini edinmek.

Hukuk sistemindeki yargı kurumlarının rolünü anlamak.

Öğrenciler, adli kolluk görevlilerinin sorumluluklarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Adli Yargı İstinaf Mahkemelerinin işlevlerini anlayarak yargı sistemindeki rollerini öğrenecekler.

Hâkimlerin adaleti sağlamaktaki rolünü ve vicdanın önemini kavrar.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemini anlar ve toplum için yarattığı faydaları kavrar.

Suça sürüklenen çocukların tanımını anlama ve bu çocukları korumak için alınan tedbirlerin önemini öğrenme. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir? Açıklayınız. Kişisel verilerin kullanımında sorumluluk sahibi olmak için neler yapabiliriz? Kişisel verilerin korunmasında kanunların rolü nedir? Cevap: Kanunlar, kişisel verilerin korunması için düzenlemeler getirir ve temel gizlilik ve güvenlik ilkesini belirler. Açıklama: Kişisel verilerimizi korumanın temel sorumluluğu bireyde olsa da kanunlar, veri işleme, güvenlik ve yaptırımlar konusunda çerçeve sağlar. Kazanım: Kişisel verilerin korunmasında kanunların önemini anlar.

Hukuka aykırı davranışların nedenlerini kavrar.

Hukuka aykırılık sonucu oluşan zararların telafi edilme yöntemlerini belirtir.

Hukuka aykırılıkların birey üzerindeki olumsuz etkilerini kavrar.

* Kişisel verilerin önemini anlama. * Elektronik imzanın hukuki değerini öğrenme. * İnternette kişisel verileri koruma konusundaki farkındalığı artırma. * Başkalarının kişisel verilerine saygı göstermenin önemini kavrama. * Sorumlu davranmanın hukuki sorunları önlemedeki rolünü anlama. * İnternet ortamında kişisel verileri paylaşmanın risklerini kavrama. * Hukuka aykırı davranışların temelinde sorumluluk eksikliğinin yattığını anlama. * Hukuka uygun ve hukuka aykırı fiiller arasındaki ayrımı yapma. * Hukuka aykırılığın çeşitli türlerini tanıma. * Hukuka aykırı davranışların hukuki yaptırımlara yol açtığını öğrenme

Öğrenciler, kişisel veriler ve hukuka aykırılıkların temel nedenleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Hukuk ve Adalet Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Hukuk ve Adalet Dersi Ünite Özetleri