6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Telin uzunluğu arttıkça direnci de artar. İletken telin uzunluğu ve parlaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 2. Cevap: İletken telin uzunluğu arttıkça direnci artar ve bu da ampul parlaklığının azalmasına neden olur. Açıklama:

  Telden geçen elektrik akımı, dirençle karşılaşır ve bu da ısı üretir. Telin uzunluğu arttıkça, direnç artar ve daha fazla ısı üretilir. Bu ısı, telin parlaklığını azaltır. 3. İletken telin cinsi, ampul parlaklığını nasıl etkiler?


 4. Cevap: Telin cinsi, direncini etkiler. Direnci düşük olan bir telden daha fazla akım geçer, bu da daha yüksek bir parlaklığa neden olur. Açıklama:

  Farklı metallerin farklı dirençleri vardır. Örneğin, bakırın direnci altından daha düşüktür, yani bakır telden daha fazla akım geçer ve bu da daha parlak bir ampule yol açar. 5. Görme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran üç teknoloji örneği veriniz.


 6. Cevap: * Akıllı baston * Ekran okuyucular * Görme engelliler için cep telefonu uygulamaları Açıklama:

  Teknolojinin görme engellilerin hayatına olan katkılarını öğrenme 7. Hipometropi ve miyopinin tanımını yapınız.


 8. Cevap: * Miyopi: Yakındaki nesneler net, uzaktaki nesneler bulanık görünür. * Hipermetropi: Uzaktaki nesneler net, yakındaki nesneler bulanık görünür. Açıklama:

  Göz kusurlarının çeşitlerini ve etkilerini anlama 9. Solunum sisteminin sağlığını korumak için önerilen üç önlem nedir?


 10. Cevap: - Sigaradan uzak durmak - Egzersiz yapmak - Soğuktan korunmak Açıklama:

  Sigara, alkol ve soğuk havaya maruz kalmak solunum sistemine zarar verebilir. 11. Romatizma nedir?


 12. Cevap: Kemik, kas ve eklemlerde ağrı veya acı. Açıklama:

  Romatizma, oldukça genel bir terimdir ve çeşitli ağrı ve acıları kapsar. 13. Ses kaynağının değişmesiyle oluşan seslerin farklılıklarını açıklayınız.


 14. Cevap: Ses kaynağının şekli, büyüklüğü ve malzemesi gibi özellikleri, sesin perdesi, şiddeti ve tınısını etkiler. Açıklama:

  Farklı şekil ve büyüklükteki cisimler titreştirildiğinde farklı perdelerde ses çıkarır. Örneğin, kalın bir tel ince bir tele göre daha düşük perdede ses üretir. Benzer şekilde, farklı malzemelerden yapılmış cisimler titreştirildiğinde farklı tınılarda sesler çıkarır. Örneğin, ahşap bir cisim metal bir cisme göre daha yumuşak bir tınıya sahiptir. 15. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı duyulmasının nedenlerini açıklayınız.


 16. Cevap: Sesin yayılma hızı ve şiddeti, ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır. Açıklama:

  Ses, daha yoğun ortamlarda daha hızlı ve daha az şiddetli yayılır. Örneğin, ses suda havadan daha hızlı yayılırken, suda sesin şiddeti havadakinden daha düşüktür. Benzer şekilde, ses daha sıcak ortamlarda daha hızlı yayılır. 17. Sesin yayılma süratini etkileyen iki faktör hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: * Maddenin fiziksel hâli * Ortamın sıcaklığı Açıklama:

  Maddenin tanecikleri arasındaki mesafe ve ortamın sıcaklığı, sesin süratini etkiler. 19. Ses bir enerji türüdür. Bu ifadeyi açıklayınız.


 20. Cevap: Ses, titreşimler yoluyla aktarılan bir enerji türüdür. Bu titreşimler, maddenin taneciklerinin hareket etmesine neden olur. Açıklama:

  Sesin enerji olması, cisimleri titreştirebilmesinden ve harekete geçirebilmesinden anlaşılır. 21. Sesin yalıtımı için kullanılan yöntemlerden üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: - Akustik paneller - Perdeler - Ses emici süngerler Açıklama:

  Ses yalıtımı, sesin geçmesini önlemek veya azaltmak için yapılan uygulamalardır. Bu yöntemler, sesi soğurarak veya yansıtarak ses şiddetini azaltmada etkilidir. 23. Sesin maddeyle etkileşiminin üç çeşidini yazınız.


 24. Cevap: - Yansıma - Soğurma - iletim Açıklama:

  Ses dalgaları maddenin türüne ve özelliklerine bağlı olarak yansır, soğurulur veya iletilebilir. Bu etkileşimler, sesin şiddetini ve kalitesini değiştirebilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde her yöne yayılır.
  (.....) 2. Sesin iletilmesi için maddesel ortam gereklidir.
  (.....) 3. Sesin yayılmasını sağlayan maddesel ortamların tanecikleri vardır.
  (.....) 4. Katı ortamlarda sesin yayılması, sıvı ortamlara göre daha hızlıdır.
  (.....) 5. Gaz ortamlarda sesin yayılması, katı ortamlara göre daha yavaştır.
  (.....) 6. Ses, boşlukta yayılamaz.
  (.....) 7. Balinalar, su altında iletişim kurmak için ses kullanır.
  (.....) 8. Pisagor, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığını ilk keşfeden kişidir.
  (.....) 9. Aynı ses, farklı ortamlarda farklı duyulur.
  (.....) 10. Sesin yayıldığı ortamın sıcaklığı, sesin hızını etkiler.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ses kaynağından çıkan seslerin titreşimleri farklıdır.
  2. (.....) Farklı müzik aletleri farklı sesler oluşturur.
  3. (.....) Farklı maddelerden farklı seslerin çıkması günlük hayatta kullanılır.
  4. (.....) Aynı maddeden yapılmış farklı şekillerdeki cisimler farklı sesler çıkarır.
  5. (.....) Ses, yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı duyulur.
  6. (.....) Sebep-sonuç cümleleri, bir olayı bir sebebe bağlar.
  7. (.....) Saatleri kavanozlara yerleştirme deneyi, sesin farklı ortamlarda yayılmasını inceler.
  8. (.....) Kum, su ve hava farklı maddesel ortamlardır.
  9. (.....) Ses kaynağından çıkan sesin özelliği, duyulan sese etki eder.
  10. (.....) Sebze Orkestrası, sebzelerden yapılmış müzik aletleri kullanır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ
  1. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
  2. İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • DÜNYA’MIZ, AY, YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
  1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
  2. Dünyamızın Katman Modeli
  3. Dünyamızın Uydusu Ay

Ayrıca 6.sınıf fen bilimleri sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, iletken telin uzunluğunun ampul parlaklığını nasıl etkilediğini anlayacaktır.

Öğrenci, iletken telin cinsinin ampul parlaklığını nasıl etkilediğini anlayacaktır.

Teknolojinin engelli bireylerin hayatlarını iyileştirme potansiyelini anlama becerisi

Göz kusurlarını teşhis etme ve düzeltme yöntemlerini tanıma becerisi

Öğrenciler, solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gereken üç önlemi bilirler.

Öğrenciler, romatizmanın kemik, kas ve eklemlerde ağrı veya acıya neden olduğunu bilirler.

Öğrenciler, ses kaynağının özelliklerinin sesin perdesi, şiddeti ve tınısını etkilediğini anlar.

Öğrenciler, sesin yayıldığı ortamın özelliklerinin sesin yayılma hızı ve şiddetini etkilediğini anlar.

Öğrenci, sesin yayılma süratini etkileyen faktörleri açıklayabilir.

Öğrenci, sesin bir enerji türü olduğunu anlayabilir.

Ses yalıtımı için kullanılan yöntemleri tanır.

Sesin maddeyle etkileşiminin çeşitlerini anlar.

1. Sesin yayılması için maddenin tanecikleri gerekir. 2. Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna bağlıdır. 3. Gaz ortamların yoğunluğu düşük olduğundan sesin yayılma hızı düşüktür. 4. Boşlukta ses iletecek tanecik olmadığı için ses yayılamaz. 5. Sıvı ortamların yoğunluğu katı ortamlara göre daha düşük olduğundan sesin yayılma hızı daha yavaştır. 6. Ses, titreşim ile oluşan bir enerjidir ve sıcaklık titreşimi etkilemez

1. Sesin kaynağının sesin farklı duyulmasını etkilediğini anlar. 2. Müzik aletlerinin yapısının ses oluşumunu etkilediğini bilir. 3. Sesin günlük hayatta farklı alanlarda kullanıldığını fark eder. 4. Farklı şekillerdeki cisimlerin farklı sesler çıkardığını kavrar. 5. Sesin ortamdan ortama değişerek duyulduğunu öğrenir. 6. Sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi geliştirir. 7. Deneysel çalışmaların önemini vurgular. 8. Farklı maddesel ortamların ses yayılımına etkisini anlar. 9. Ses özelliklerinin duyulan sesi belirlediğini bilir. 10. Günlük hayattaki ilginç uygulamaları keşfeder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri