6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangisi İslam dininde toplumun birlik ve beraberliğine katkıda bulunmayan davranışlardandır?

  A) Merhametli olmak    B) Hediyeleşmek       
  C) Dedikodu yapmak     D) Yardımseverlik     
                        

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam dininde dedikodu ve yalan gibi kötü davranışlar, toplumsal huzuru bozan ve birlik ve beraberliği engelleyen davranışlardır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt sevgisinin bir nedenidir?

  A) Hz. Muhammed'e olan muhabbet
  B) Onların zengin ve güçlü olmaları
  C) Onların siyasi konumları
  D) Onların askeri başarıları

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ehl-i Beyt sevgisinin temel sebebi, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) olan muhabbettir. 5. Ramazan Bayramı neden "Fıtır Bayramı" olarak da bilinir?

  A) Ramazan ayının sonunda kutlandığı için
  B) Öncelikle fıtır sadakası verildiği için
  C) Fitre borcunun ödendiği için
  D) Bayram namazının fıtır sadakasından sonra kılındığı için

 6. Cevap: B Açıklama:

  Ramazan Bayramı, oruç tutulan Ramazan ayının sonunda kutlanır ve öncelikle fıtır sadakası verildiği için "Fıtır Bayramı" olarak da bilinir. 7. Kurban ibadetinde en önemli amaç nedir?

  A) Allah'a yakınlaşmak
  B) Et ihtiyacını karşılamak
  C) Yoksullara yardım etmek
  D) Toplumda birlik ve beraberlik sağlamak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kurban ibadetinin en önemli amacı, Allah'a yakınlaşmaktır. Et ihtiyacını karşılama, yoksullara yardım etme ve toplumda birlik ve beraberlik sağlama ise kurban ibadetinin sonuçlarıdır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kaç erkek çocuğu küçük yaşlarda vefat etmiştir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) iki erkek çocuğu küçük yaşlarda vefat etmiştir. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gece hangi adla anılır?

  A) Regaip Kandili    B) Miraç Kandili    
  C) Berat Kandili     D) Mevlit Kandili   
                      

 12. Cevap: D Açıklama:

  Metne göre, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gece Mevlit Kandili olarak kutlanır. 13. İslam'ın herkese açıkça tebliğ edilmesiyle birlikte Müslümanlara yönelik baskılara öncülük eden kişi kimdir?

  A) Velid bin Muğire     B) Ebu Cehil           
  C) Ebu Leheb            D) Varaka bin Nevfel   
                         

 14. Cevap: B Açıklama:

  Müslümanlara yönelik baskılara Ebu Cehil öncülük etmiştir. 15. Hz. Peygamber'in İslam davetini gizli bir şekilde gerçekleştirdiği yer neresidir?

  A) Kabe             B) Dârülerkam      
  C) Hira Mağarası    D) Safa Tepesi     
                     

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, İslam'ı gizli bir şekilde Dârülerkam'da tebliğ etmiştir. 17. Hz. Peygamber'in "Hüzün Yılı"nda yaşadığı iki önemli kayıp nelerdir?

  A) Eşi Hz. Zeynep ve oğlu Hz. İbrahim
  B) Eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib
  C) Babası Hz. Abdullah ve annesi Hz. Amine
  D) Evlatlığı Hz. Zeyd ve amcası Hz. Hamza
  Doğru

 18. Cevap: B Açıklama:

  "Hüzün Yılı"nda Hz. Peygamber, eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir. 19. Medinelilerin Müslüman olması, İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol oynamıştır?

  A) Hz. Muhammed'e askeri destek sağlamışlardır
  B) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesini kolaylaştırmıştır
  C) İslam'ın diğer kabileler arasında daha hızlı yayılmasını sağlamıştır
  D) İslam devletinin kurulmasına zemin hazırlamıştır

 20. Cevap: B Açıklama:

  Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed'e güvenli bir sığınak sağlamışlar ve onun davetini rahatça yaymasına imkan tanımışlardır. 21. Hicretten sonra Müslümanlar arasında kardeşlik tesis eden antlaşmaya ne ad verilir?

  A) Akabe Biatı             B) Muâhât                 
  C) Bey'atürrızvan          D) Hudeybiye Antlaşması   
                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  Muâhât, Hz. Peygamber'in muhacirlerle ensarı kardeş ilan ettiği antlaşmadır. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicret ettiği yıl hangi takvime göre kabul edilir?

  A) Rumi takvim         B) Hicri takvim       
  C) Gregoryen takvim    D) Miladi takvim      
                        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicreti, İslam takviminin başlangıç yılı olarak kabul edilmiştir. 25. Suffe'de yapılan eğitim faaliyetlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuran öğrenmek                B) Okumayı yazmayı öğrenmek     
  C) Savaş taktikleri uygulamak    D) Zanaat öğrenmek              
                                  

 26. Cevap: A Açıklama:

  Suffe, özellikle Kuran öğrenimine yönelik bir eğitim merkeziydi. 27. Bedir Savaşı'nda Müslümanların zafer kazanmasına sebep olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Numerik üstünlük
  B) Yüce Allah'ın yardımı
  C) Mekkelilerin savaş tecrübesi
  D) Yahudilerin desteği

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin sayısı Müslümanlardan çok olmasına rağmen, Müslümanlar Yüce Allah'ın yardımıyla savaşı kazanmışlardır. 29. Hudeybiye Antlaşması'nda Müslümanlara göre aleyhte olan madde hangisidir?

  A) On yıl süreyle ticaret kervanlarına karışılmaması
  B) Müslümanların Kâbe'yi ziyaret edebilmesi
  C) Mekkelilerden biri Medine'ye sığınırsa geri verilmesi
  D) Müslümanların o yıl geri dönüp ertesi yıl Mekke'yi ziyaret edebilmesi

 30. Cevap: C Açıklama:

  Mekkelilerden biri Medine'ye sığınırsa geri verilmesi maddesi, Müslümanların lehine değil aleyhineydi. 31. Hayber'in Fethi sırasında büyük kahramanlıklar gösteren sahabe kimdir?

  A) Hz. Ebubekir    B) Hz. Ömer       
  C) Hz. Ali         D) Hz. Hamza      
                    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ali, Hayber'in Fethi sırasında çok sayıda kaleyi ele geçirerek büyük kahramanlıklar göstermiştir. 33. Hz. Peygamber'in Veda Haccı'nda yaptığı son haccın önemi nedir?

  A) Müslümanların birliğini sağlamıştır.
  B) Hz. Peygamber'in son konuşmasını yaptığı hac olmuştur.
  C) İslam'ın son ibadeti olarak kabul edilmektedir.
  D) Peygamberliğin sona erdiğini göstermiştir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Veda Haccı, Hz. Peygamber'in son hac ibadetidir ve onun veda hutbesini yaptığı önemli bir olaydır. 35. Veda Hutbesi'ne göre, Hz. Peygamber'in ümmetine verdiği uyarılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri
  B) Cahiliye Dönemi'ne dönmemeleri
  C) Kur'an'a uymamaları
  D) Peygamberin vasiyetlerini göz ardı etmeleri

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Veda Hutbesi'nde Müslümanları Cahiliye Dönemi'nin yanlış âdetlerine dönmemeleri konusunda uyarmıştır. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cenazesi nereden defnedilmiştir?

  A) Mescid-i Nebevi'nin yanındaki odası
  B) Uhud Dağı'nın etekleri
  C) Kabe'nin iç kısmı
  D) Bakî Mezarlığı

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in cenazesi, Mescid-i Nebevi'nin yanındaki odaya defnedilmiştir. 39. Nasr suresinde vurgulanan Allah'ın nimeti hangisidir?

  A) İslam'ın yayılması        B) Maddi zenginlik          
  C) Düşmanlara karşı zafer    D) Şehitlik mertebesi       
                              

 40. Cevap: A Açıklama:

  Nasr suresinde, Allah'ın nimeti olarak İslam'ın yayılması vurgulanmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam dininin toplumsal düzen ve ahlak ile ilgili emir ve yasaklarını açıklar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine olan sevgi ve saygının önemini kavrar

Ramazan Bayramının özelliklerini ve önemini anlar.

Kurban ibadetinin önemini ve amacını kavrar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile hayatı hakkında bilgi sahibi olur.

Müslümanların kutladığı önemli gün ve geceleri bilir.

Müslümanlara yönelik baskıları ve Habeşistan'a hicreti anlama.

Hz. Peygamber'in yakın çevresine İslam'ı tebliğ etme sürecini anlama.

Hz. Muhammed'in hayatındaki önemli olayları hatırlama ve bunların anlamını kavrama.

Hz. Muhammed'in hayatında Medine'nin önemini anlama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sosyal barışı sağlama çabalarını anlamak.

Hicri takvimin önemini kavramak.

Suffe'nin eğitim ve öğretimdeki önemini anlamak

Bedir Savaşı'nın tarihsel önemini ve sonuçlarını kavramak

Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarını ve önemini anlamak.

Sahabelerin İslam'ın yayılmasındaki rollerini anlamak.

5.4.3. Hz. Peygamber'in Veda Haccı'nı ve önemini açıklar.

5.4.4. Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'ndeki uyarılarını açıklar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi edinir.

Kur'an-ı Kerim'in temel mesajlarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 23 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri