6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkılarını açıklayınız.


 2. Cevap: Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi, Müslümanları birleştirir, ahlaki ve dini değerlerini geliştirmelerine yardımcı olur ve İslam toplumunda saygı ve sevgiyi teşvik eder. Açıklama:

  Peygamber'in ailesi ve soyuna duyulan sevgi, tüm Müslümanlar arasında ortak bir bağ oluşturur ve toplumsal uyumu destekler. 3. Kurban ibadeti nasıl bir ibadettir?


 4. Cevap: Allah'a yaklaşmak için belirli niteliklere sahip bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesidir. Açıklama:

  Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin bir göstergesidir ve takva boyutuna dikkat çeker. 5. İslam'ın ilk davet dönemlerinden olan gizli davet döneminde kimler Müslüman olmuştur?


 6. Cevap: Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Zübeyir bin Avvâm, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebî Vakkâs, Talha bin Ubeydullah Açıklama:

  İslam'ın gizli davet döneminde ilk Müslüman olanlar Hz. Peygamber'in yakın akrabaları ve dostlarıdır. 7. Cahiliye Dönemi'nde yaygın olan olumsuz davranışlara üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Cinayet, eşkıyalık, hırsızlık Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde şirk, kötülük ve cehaletin yaygın olduğu için cinayet, eşkıyalık ve hırsızlık gibi olumsuz davranışlar sıklıkla görülüyordu. 9. Muâhât nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Kardeşlik Antlaşması Açıklama:

  Hz. Peygamber'in, Medine'ye göç eden Mekkeli muhacirler ile Medineli ensar arasında yaptığı ve onları kardeş ilan ettiği antlaşmadır. 11. Hicret'in nedenleri hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Müslümanlara yaptığı baskılar ve zulüm. Açıklama:

  Müslümanlar, dinlerini özgürce yaşamak ve zulümden kurtulmak için yurtlarını terk ederek Medine'ye göç etmişlerdir. 13. Bedir Savaşı'nın Müslümanlar açısından önemini vurgulayınız.


 14. Cevap: Mekkeli müşriklere karşı kazanılan ilk büyük zafer olması, Müslümanların saygınlığını artırması ve İslam devletinin temellerinin atılmasında oynadığı rol. Açıklama:

  Bedir Savaşı, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanların Medine'deki otoritesini pekiştiren ve İslam'ın bölgedeki yayılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 15. Gazilerin tanımını yapınız.


 16. Cevap: Gaziler, İslam yolunda savaşa katılan ve sağ dönen Müslümanlardır. Açıklama:

  Gaziler, İslam'ın yayılmasına katkı sağlamış ve bu uğurda mücadele etmiş kişilerdir. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nin evrensel mesajlarından üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Tüm insanların eşitliği * Kadın haklarının korunması * Haksız davranışların yasaklanması Açıklama:

  Veda Hutbesi, tüm insanlığa barış, adalet ve merhamet gibi değerleri öğütlemektedir. 19. Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Cahiliye Dönemi'ne karşı yaptığı uyarıları açıklayınız.


 20. Cevap: Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Cahiliye Dönemi'ne karşı yaptığı uyarıları açıklayınız.Hutbesi'nde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Cahiliye Dönemi'ne karşı yaptığı uyarıları açıklayınız. Açıklama:

  Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v.), Cahiliye Dönemi'nin kan davası, ırkçılık ve sömürü gibi yanlış âdetlerine geri dönülmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu batıl inançlara ve kötü âdetlere bir daha dönmemek gerektiğini bildirmiştir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) Medine'ye hicretin nedenleri arasında Mekkeli müşriklerin baskısı yer almaz.
  (D/Y) Medine Sözleşmesi, farklı dinlerden insanlara ibadet özgürlüğü veriyordu.
  (D/Y) Mescid-i Nebi'nin yapımı, Hz. Muhammed'in devlet başkanı olmasında etkili oldu.
  (D/Y) Ezan, başlangıçta bir boru sesi ile okunurdu.
  (D/Y) Suffe, muhacirlerin barınması için inşa edilmişti.
  (D/Y) Bedir Savaşı'nda Müslümanlar sayıca Mekkelilerden üstündü.
  (D/Y) Kaynuka kabilesi Yahudileri Medine Sözleşmesi'ni bozdu.
  (D/Y) Hz. Muhammed, savaşta düşmanlarını asla bağışlamazdı.
  (D/Y) Mescid-i Nebi'de sadece namaz kılınır ve ibadet edilirdi.
  (D/Y) İslam devleti, hicretten önce kurulmuştur.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Aşağıdaki Eşleştirmeleri Yapın

  1. (.....) Yahudilerle yapılan antlaşma
  2. (.....) Peygamber Mescidi'nin yapımında kullanılan bölüm
  3. (.....) Ashab-ı Suffe'nin öğretim amacıyla toplandığı yer
  4. (.....) Mescid-i Nebi'nin diğer bir adı
  5. (.....) Bedir Savaşı'nda Müslümanların lideri
  6. (.....) Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin lideri
  7. (.....) Medine Sözleşmesi'ni bozan Yahudi kabilesi
  8. (.....) Hz. Bilal tarafından okunan ibadete davet
  9. (.....) Mescitlerde ibadet dışındaki faaliyetlerden biri
  10. (.....) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) devlet başkanı sıfatını kazandığı antlaşma maddesi
  Önermeler
  a. Suffe
  b. Medine Vesikası
  c. Ezan
  d. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  e. Medine-i Münevvere
  f. Ebu Cehil
  g. Kaynuka
  h. Hz. Peygamber'in hakemliğinin kabul edilmesi
  i. Eğitim
  j. Mescid-i Nebi

 24. Cevap: 1. b 2. a 3. a 4. e 5. d 6. f 7. g 8. c 9. i 10. h Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine dönemiyle ilgili önemli olayları ve kavramları anlamaya yardımcı olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf DKAB dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumsal birlik ve beraberlik üzerindeki olumlu etkilerini anlamak.

Kurban ibadetinin anlamını ve önemini anlar.

Öğrenciler, İslam'ın ilk Müslümanlarını tanıyabilecektir.

Öğrenciler, Cahiliye Dönemi'nde yaygın olan olumsuz davranışları anlayabilecektir.

Muâhât'ın Müslümanlar arasında barış ve güven ortamı oluşturmadaki önemini öğrenmek.

Hicret'in Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatındaki ve İslam tarihindeki önemini anlamak.

Bedir Savaşı'nın Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar için önemini kavrar.

İslam'a hizmet edenlerin isimlerini ve yaptıklarını bilmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mesajının evrenselliğini kavrar.

Cahiliye Dönemi'nin yanlış âdetlerinin İslam'a aykırı olduğunu anlar.

* Medine'ye hicretin nedenlerini öğrenmek * Medine Sözleşmesi'nin şartlarını bilmek * Hz. Muhammed'in devlet başkanı olmasındaki etkenleri anlamak * Ezanın nasıl ortaya çıktığını öğrenmek * Muhacirlerin barınma sorununu çözmek için yapılanları bilmek * Bedir Savaşı'nın önemini kavramak * Kaynuka kabilesi Yahudilerinin Medine Sözleşmesi'ni bozduklarını öğrenmek * Hz. Muhammed'in bağışlayıcı bir lider olduğunu anlamak * Mescid-i Nebi'nin sadece ibadet için değil, sosyal bir işlevi olduğunu öğrenmek * İslam devletinin hicretten sonra kurulduğunu bilmek

* Öğrenciler, Medine döneminde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı önemli olayları ve kavramları kavrayabileceklerdir. * Öğrenciler, tarihsel olayları eşleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, Medine Sözleşmesi'nin önemi ve Mescid-i Nebi'nin toplumsal hayattaki rolü hakkında bilgi edinebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri