6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Namaz kılmak, Allah'ın (c.c.) bize verdiği hangi nimetlere karşı şükretmemizi sağlar?


 2. Cevap: Tüm nimetlere karşı şükretmemizi sağlar. Açıklama:

  Namaz kılarken Allah'a (c.c.) şükreder, nimetlerini hatırlar ve ona olan bağlılığımızı ifade ederiz. 3. Namaz kılmak, insanın hangi duygularını güçlendirir?


 4. Cevap: Huzur, güven, mutluluk, sevgi, saygı, bağlılık gibi duyguları güçlendirir. Açıklama:

  Namaz, insanın Allah'a (c.c.) olan yakınlığını hissetmesini sağlar. Bu yakınlık, insanın huzur, güven, mutluluk, sevgi, saygı, bağlılık gibi duygularını güçlendirir. 5. Namazın farzlarından biri olan kıyam nedir?


 6. Cevap: Namazın farzlarından biri olan kıyam, Kur’an-ı Kerim’den sure veya ayetler okumak için namazın başlama tekbiriyle rükûsu arasında ayakta durmak demektir. Açıklama:

  Kıyamda, beden dik ve hareketsiz bir şekilde durulur. Eller göbek hizasında birleştirilir. 7. Namazın farzlarından biri olan kıraat nedir?


 8. Cevap: Namazın farzlarından biri olan kıraat, namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den yeterli miktarda sure veya ayetler okumaktır. Açıklama:

  Kıraat sırasında, okunacak sure veya ayetlerin Arapça metni okunur. Kur’an-ı Kerim’i okumayı bilmeyen kimse, ezbere bildiği bir sure veya ayet okuyabilir. 9. Abdestin farzları nelerdir?


 10. Cevap: Abdestin farzları şunlardır: * Yüzü yıkamak * Dirseklerle beraber elleri yıkamak * Başının dörtte birini meshetmek * Topuklara kadar ayakları yıkamak Açıklama:

  Abdestin farzları, abdestin geçerli olabilmesi için yapılması gerekenlerdir. Bu farzların yerine getirilmemesi halinde abdest bozulur. 11. Boy abdestinin farzları nelerdir?


 12. Cevap: Boy abdestinin farzları şunlardır: * Vücudun her tarafını yıkamak Açıklama:

  Boy abdestinin farzları, boy abdestinin geçerli olabilmesi için yapılması gerekenlerdir. Bu farzların yerine getirilmemesi halinde boy abdesti bozulur. 13. Öğle namazı kaç rekâttır?


 14. Cevap: Öğle namazı dört ilk sünnet, dört farz, iki son sünnet olmak üzere on rekâttır. Açıklama:

  Öğle namazının ilk dört rekâtı sünnettir, sonraki dört rekâtı farz, son iki rekâtı ise sünnettir. 15. İkindi namazı kaç rekâttır?


 16. Cevap: İkindi namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekâttır. Açıklama:

  İkindi namazının ilk dört rekâtı sünnettir, sonraki dört rekâtı ise farzdır. 17. Bayram namazı kaç rekâttır?


 18. Cevap: Bayram namazı iki rekâttır. Açıklama:

  Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan bir namazdır. Bayram namazının farzı iki rekâttır. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet getirilmez. 19. Cenaze namazı kaç rekâttır?


 20. Cevap: Cenaze namazı dört rekâttır. Açıklama:

  Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua niteliğinde olan bir namazdır. Cenaze namazının farzı dört rekâttır. Cenaze namazında tekbir alınır, Fatiha suresi ve Kur'an'dan bir bölüm okunur. 21. Fil Suresi'nin ana mesajı nedir?


 22. Cevap: Allah'ın (c.c.) gücünü ve kudretini gösterir. Açıklama:

  Fil Suresi, Allah'ın (c.c.) gücünü ve kudretini gösteren bir suredir. Sure, Allah'ın (c.c.) dilediğine güç ve kudret verebileceğini, hiçbir gücün Allah'ın (c.c.) gücüne karşı gelemeyeceğini gösterir. 23. Fil Suresi, Mekkeli müşriklere hangi mesajı vermektedir?


 24. Cevap: Allah'ın (c.c.) birliğine ve vahdaniyetine inanmaları gerektiğini, Allah'tan (c.c.) başka hiçbir ilahın olmadığını kabul etmeleri gerektiğini gösterir. Açıklama:

  Fil Suresi, Mekkeli müşriklere Allah'ın (c.c.) birliğine ve vahdaniyetine inanmaları gerektiğini, Allah'tan (c.c.) başka hiçbir ilahın olmadığını kabul etmeleri gerektiğini gösterir. Sure, Allah'ın (c.c.) gücü karşısında hiçbir gücün dayanamayacağına dair bir uyarı niteliğindedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (D/Y) Fil olayı, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumundan önce gerçekleşmiştir.
  2. (D/Y) Fil olayı, Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için yaptığı bir girişimdir.
  3. (D/Y) Fil olayı, Allah'ın Kâbe'yi korumasına bir örnektir.
  4. (D/Y) Fil olayı, Müslümanların umudunu ve inancını güçlendirmiştir.
  5. (D/Y) Fil suresi, Fil olayının anlatıldığı bir suredir.
  6. (D/Y) Fil suresinde, Ebrehe'nin ordusuna Allah tarafından bir azap gönderildiği anlatılmaktadır.
  7. (D/Y) Fil suresinde, Allah'ın Kâbe'yi korumasına ve haksızlık karşısında zalimlerin hezimete uğramasına bir örnek verilmektedir.
  8. (D/Y) Fil suresi, Müslümanlara ümit ve cesaret vermektedir.
  9. (D/Y) Fil suresi, 3-4. ayetlerde geçen "taşlar" ifadesi, çamurdan pişirilmiş taşlardır.
  10. (D/Y) Fil suresi, 5. ayette geçen "asfin me'kûl" ifadesi, yenilmiş ekin anlamına gelir.

 26. Cevap: D D D D D D D D D D Açıklama:

  Fil olayı, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumundan 52 veya 53 yıl önce gerçekleşmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • NAMAZ İBADETİ
  1. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur.
  2. Kunut duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler.
  3. Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar
  4. Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
  5. Namazı bozan durumları bilir
  6. Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.
  7. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
  8. Namazın kılınış şartlarını açıklar.
  9. Namazın kılınışını gösterir.
  10. Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar.
  11. Vakit, cuma, teravih, bayram ve cenaze namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
 • SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
  1. Bedir, Uhut ve Hendek Savaşları hakkında neden-sonuç ilişkilerine dayalı olarak bilgi sahibi olur
  2. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
  3. Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir.
  4. Hz. Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar.
  5. Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
  6. Hz. Muhammed’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri bilir.
  7. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler
  8. Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.
  9. Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  10. Veda Hutbesi’nde yer alan mesajların evrensel değerini kavrar.

Ayrıca 6.sınfı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, namazın nimetlere karşı şükretmeyi sağladığını kavrar.

Öğrenci, namazın insanın duygularını güçlendirdiğini kavrar.

Öğrenci, namazın farzlarından biri olan kıyamı açıklar.

Öğrenci, namazın farzlarından biri olan kıraati açıklar.

Öğrenci, abdestin farzlarını bilecektir.

Öğrenci, boy abdestinin farzlarını bilecektir.

Öğle namazının rekâtlarını bilir.

İkindi namazının rekâtlarını bilir.

Öğrenci, bayram namazının kaç rekât olduğunu bilir.

Öğrenci, cenaze namazının kaç rekât olduğunu bilir.

Kur'an-ı Kerim'deki mesajları kavrar.

Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını yorumlar.

İslam tarihinin önemli olaylarından biri olan Fil olayını tarihsel bağlamıyla ilişkilendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri