6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Din, toplumsal düzeni sağlamada nasıl bir rol oynar?


 2. Cevap: Din, toplum düzeninde belirli kurallar ve ilkeler sağlar; bireysel ve toplumsal sorumlulukları tanımlar; adalet, merhamet ve hoşgörü gibi değerleri teşvik eder. Açıklama:

  Din, insanlara nasıl davranmaları gerektiğini ve toplum içindeki yerlerini belirleyen bir yol gösterici işlevi görür. 3. Toplum yaşamında birlik ve beraberliği destekleyen davranışlar nelerdir?


 4. Cevap: * Saygı ve anlayış * Yardımseverlik ve dayanışma * Güvenilirlik ve dürüstlük Açıklama:

  Bu davranışlar, bireyler arasındaki bağı güçlendirir, çatışmaları azaltır ve toplumsal uyumu destekler. 5. Cuma günü Müslümanlar için neden önemlidir?


 6. Cevap: Müslümanların cemaatle topluca namaz kılmak için bir araya geldikleri gündür. Açıklama:

  Cuma günü, Allah'ı anmak ve yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan nasip aramak için önemli bir fırsattır. 7. Vatanı korumanın yollarından üçünü yazınız.


 8. Cevap: * Topraklarını savunmak * Dinine ve diline sahip çıkmak * Canına ve malına dikkat etmek Açıklama:

  Vatanın korunması, sadece topraklarını savunmakla sınırlı kalmayıp, tüm değerlerine sahip çıkmayı gerektirir. 9. İslam'ın temel esasını açıklayınız.


 10. Cevap: Tevhid (Allah'ın birliği) Açıklama:

  İslam'da Allah'tan başka ilah olmadığına ve yalnızca O'na ibadet edilmesi gerektiğine inanılır. 11. Mekkelilerin Müslümanlara uyguladığı boykot nedir?


 12. Cevap: Boykot, Müslümanlara karşı uygulanan ekonomik ve sosyal izolasyon politikası Açıklama:

  Mekkeliler, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve takipçilerine karşı kız alıp verme, ticaret yapma ve konuşma yasağı getirmişlerdi. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medine'ye hicret etmesinin ardından Medineli Müslümanlara verdiği üç öğüdü yazınız.


 14. Cevap: * Allah'a (c.c.) iman edin ve O'na ibadet edin. * Birbirinize zulmetmeyin. * Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Açıklama:

  Bu öğütler, Müslümanların barış ve güven içinde yaşamaları için gerekli temel ilkelerdir. 15. Medine Sözleşmesi'nin imzalanmasındaki nedeni açıklayınız.


 16. Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptığı baskılar ve Medine'de farklı din ve kabileler arasında barış ortamı oluşturma isteği. Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Medineli Yahudi ve kabileler arasında imzalanmış, farklı inanç mensuplarının bir arada barış içinde yaşamasını sağlayan bir antlaşmadır. 17. Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerini belirtiniz.


 18. Cevap: * Taraflar on yıl süreyle savaşmayacak. * Müslümanlar o yıl geri dönecek, ertesi yıl üç günlüğüne Kâbe'yi ziyaret edebilecek. * Her iki taraf, istedikleri kabilelerle antlaşma yapabilecek. * Mekkelilerden Medine'ye sığınanlar geri gönderilecek, ancak Medinelilerden Mekke'ye sığınanlar geri gönderilmeyecek. Açıklama:

  Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan bir barış antlaşmasıdır. 19. Uhud Savaşı'nda yaşanan hataları yazınız.


 20. Cevap: * Tepedeki okçuların yerlerini terk etmeleri. * Komutanın emrine itaat etmemek. Açıklama:

  Uhud Savaşı'nda yaşanan hatalar, Müslümanların ağır kayıplara uğramasına neden olmuştur. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nin tarihteki önemini yazınız.


 22. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nin tarihteki önemini yazınız.uhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nin tarihteki önemini yazınız. Açıklama:

  Veda Hutbesi, kıyamete kadar bütün insanlığa öğüt veren ve evrensel değerleri sayan bir insan hakları beyannamesi niteliğindedir. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği boyunca tebliğ ettiği ilahi mesajların bir özetidir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Mekke'de Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk inanan kişi Hz. Ali'dir.
  2. (.....) Hz. Bilal, köle olduğu için işkence görmemiştir.
  3. (.....) Habeşistan'a yapılan hicretler, Mekkeli müşriklerin baskılarından kaçmak içindir.
  4. (.....) Hz. Hamza ve Hz. Ömer, Müslüman olduktan sonra Müslümanlara karşı şiddet uygulamaya devam etmiştir.
  5. (.....) Boykot, Müslümanları Mekke'den çıkarmayı amaçlıyordu.
  6. (.....) "Hüzün Yılı", Hz. Hatice ve Ebu Talib'in ölümüyle anılır.
  7. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), Taif'te sıcak karşılanmıştır.
  8. (.....) Medineliler, Yahudilerin peygamberlik müjdelerine inanmazlardı.
  9. (.....) Hac mevsimleri, İslam'ın yayılması için önemli bir fırsattı.
  10. (.....) İslam, tebliğ dinidir.

 24. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Akabe Biatı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret etmeden önce gerçekleşti.
  (.....) 2. Muhacirler, Medine'den Mekke'ye göç eden kimselere denir.
  (.....) 3. İsra ve Miraç mucizeleri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götürülmesidir.
  (.....) 4. Hz. Peygamber, Mekke'den Medine'ye hicret ederken Evs ve Hazrec kabileleri arasında kardeşlik antlaşması yaptı.
  (.....) 5. Sahabe, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından sonra İslam'ı yayan kimselerdir.
  (.....) 6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra ilk mescidi Sevr Mağarası'nda inşa etti.
  (.....) 7. II. Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanlar, Hz. Peygamber'i Medine'ye geldiğinde koruma sözü verdiler.
  (.....) 8. Miraç'ta Hz. Muhammed'e (s.a.v.) beş vakit namaz farz kılındı.
  (.....) 9. Hz. Peygamber'e suikast düzenlemek için Mekkeliler tarafından seçilen grup 11 kişiden oluşuyordu.
  (.....) 10. Hicret, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'den Mekke'ye göç etmesidir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret etmeden önce Akabe Biatı gerçekleşti. * 2. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir denir. * 3. İsra ve Miraç mucizeleri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya ve oradan da göklere (Miraç) yükseltilmesidir. * 4. Hz. Peygamber, Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında kardeşlik antlaşması yaptı. * 5. Sahabe, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından önce İslam'ı yaşayan ve yayan kimselerdir. * 6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra ilk mescidi Kuba köyünde inşa etti. * 7. II. Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanlar, Hz. Peygamber'i Medine'ye geldiğinde koruyacaklarına dair söz verdiler. * 8. Miraç'ta Hz. Muhammed'e (s.a.v.) beş vakit namaz ve Bakara suresinin son iki ayeti farz kılındı. * 9. Hz. Peygamber'e suikast düzenlemek için Mekkeliler tarafından seçilen grup 10 kişiden oluşuyordu. * 10. Hicret, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Bayrak
  b. İstiklal Marşı
  c. Din
  d. Şehit
  e. Vatan
  f. Âdet
  g. Kurban Bayramı
  h. Gazi
  ı. Bayram
  i. Milli bağımsızlık
  1. Allah yolunda öldürülenler
  2. Toplumsal kutlamalara sebep olan gün
  3. Yüce Allah'a yaklaşmak için belli niteliklerde hayvan kesme
  4. Ordumuzda düşmanla savaşırken evine sağ dönen
  5. Üzerinde yaşanan toprak parçası
  6. Bir milleti oluşturan manevi değerlerden biri
  7. Millî birlik ve beraberliğimizin sembolü
  8. Ülkemizin bağımsızlığının bir diğer sembolü
  9. Ulusal bayramlar gibi
  10. Allah'ın huzurunda diri olanlar

 28. Cevap: a. 7 b. 8 c. 6 d. 1 e. 5 f. 6 g. 3 h. 2 ı. 9 i. 10 Açıklama:

  Millî ve manevi değerlerimizin bazılarıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Dinin toplumsal düzen sağlama konusundaki önemini kavramak.

Birlik ve beraberliği destekleyen davranışları tanımak.

Cuma gününün önemini ve ibadet yönünü bilir.

Vatanı korumanın farklı yollarını kavrar.

Öğrenciler, İslam'ın temel inancını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve Müslümanların karşılaştığı zorlukları kavrayacaklardır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medineli Müslümanlara verdiği öğütlerin önemini ve Müslümanlar arasındaki ilişkiler için geçerliliğini kavramak.

Medine Sözleşmesi'nin amacını ve önemini anlar.

İslam tarihi olaylarını bilmek.

Liderlere itaat etmenin önemini kavramak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nin insanlık tarihi için önemini kavrar.

1. Hz. Peygamber'in ilk müminlerinin kimler olduğunu öğrenmek. 2. Hz. Bilal'e yapılan işkencelerin nedenini anlamak. 3. Habeşistan hicretlerinin amacını kavramak. 4. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslümanlığa geçişlerinin etkilerini öğrenmek. 5. Boykotun amacını ve sonuçlarını anlamak. 6. "Hüzün Yılı"nın önemini ve nedenlerini öğrenmek. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Taif'te karşılaştığı zorlukları öğrenmek. 8. Medinelilerin Hz. Peygamber'in davetine nasıl tepki verdiğini öğrenmek. 9. Hac mevsimlerinin İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlamak. 10. İslam dininin bir davet dini olduğunu öğrenmek

* İslam tarihinde Akabe Biatları, İsra ve Miraç mucizeleri ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicreti gibi önemli olayların öğrenilmesi. * İslam tarihinde önemli kavramlar (muhacir, ensar, sahabe) hakkında bilgi edinilmesi. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'deki davetinin toplumsal barışın sağlanması konusundaki öneminin anlaşılması.

Millî ve manevi değerlerimizi öğrenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri