6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangi temel değer, insanların bir olan Allah'a (c.c.) inanmalarını ve aralarındaki farklılıklardan dolayı ayrılığa düşmemelerini gerektirir?

  A) Peygamber sevgisi       B) Birlik ve beraberlik   
  C) Tevhid inancı           D) Vatanseverlik          
                            

 2. Cevap: C Açıklama:

  Tevhid inancı, Müslümanlar arasındaki birliği ve beraberliği sağlamanın temelini oluşturur. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yaptığı hangi anlaşma, Müslümanların kardeşlik bilincini pekiştirmiştir?

  A) Hudeybiye Anlaşması    B) Ahzab Anlaşması       
  C) Kardeşlik Anlaşması    D) Bey'atü'r-Rıdvan      
                           

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kardeşlik Anlaşması, ensar ve muhacirleri kardeş ilan ederek Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. 5. Vatanı üzerinde yaşayan millet değer katmak için hangi manevi değerlere ihtiyaç duyar?

  A) Din, dil, gelenek, görenekler
  B) Bayrak, bağımsızlık, şehitlik
  C) Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı
  D) İstiklal Marşı, Cuma namazı

 6. Cevap: A Açıklama:

  Vatanı üzerinde yaşayan millet, din, dil, gelenek ve görenekler gibi manevi değerlere ihtiyaç duyar. 7. Hangisi şehitlik makamının en büyük özelliğidir?

  A) Peygamberlik makamından sonra gelir.
  B) Gözler açık olarak gider.
  C) Cennetliktir.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Şehitlik makamının en büyük özellikleri, peygamberlik makamından sonra gelmesi, gözlerin açık olarak gitmesi ve cennetlik olmasıdır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı toplumda yaygın olan batıl inançlardan hangisi değildir?

  A) Şirk    B) Falcılık    C) Tevhid    D) Büyücülük    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın bir olduğunu kabul etmektir ve batıl bir inanç değildir. 11. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) neden "Muhammed'ül-emin" denilmiştir?

  A) Çünkü insanlar ona güveniyordu.
  B) Çünkü ticaret mallarını emanet alıp koruyordu.
  C) Çünkü haksızlıklara karşı çıkıyordu.
  D) Hepsinden ötürü

 12. Cevap: D Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) tüm bu özellikleriyle biliniyordu. 13. İlk vahyin indiği yer neresidir?

  A) Hira Mağarası    B) Kabe            
  C) Dârülerkam       D) Safa Tepesi     
                     

 14. Cevap: A Açıklama:

  İlk vahiy, Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda gelmiştir. 15. Hz. Peygamber'in ilk Müslüman olan eşi kimdir?

  A) Hz. Aişe           B) Hz. Hatice        
  C) Hz. Zeyneb         D) Hz. Ümmü Seleme   
                       

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in ilk eşi ve ilk iman eden kişi Hz. Hatice'dir. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcası Hz. Hamza nasıl Müslüman olmuştur?

  A) Kur'an ayetlerini dinledikten sonra
  B) Hz. Ömer'in ona baskı yapması üzerine
  C) Mekkelilerin baskı ve zulmünden bıktığı için
  D) Bir rüyasında Hz. Muhammed'i gördükten sonra

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hamza, Hz. Peygamber'in davetine açık bir şekilde karşı çıkmışsa da, okuduğu Kur'an ayetlerinden etkilenerek Müslüman olmuştur. 19. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotun amacı neydi?

  A) Müslümanların servetlerine el koymak
  B) Müslümanları Mekke'den uzaklaştırmak
  C) Müslümanların inançlarını değiştirmek
  D) Hâşimoğulları ve Muttaliboğullarını zayıflatmak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Boykotun amacı, Hz. Muhammed'i himaye eden kabileleri zayıflatmak ve ona olan desteği azaltmaktı. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Müşriklerin zulmünden kurtulmak
  B) Medinelilerin davetine icabet etmek
  C) Mekke'nin kalabalık olmasından rahatsız olmak
  D) İslam'ı yaymak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Müşriklerin zulmü, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret etmesinin ana nedenidir. 23. Hz. Peygamber'in Medine'de yaptırdığı ilk yapı hangisidir?

  A) Ebu Eyyûb el-Ensari'nin evi
  B) Kuba Mescidi
  C) Mescid-i Nebevi
  D) Sevr Mağarası

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Medine'ye geldikten sonra Kuba'da ilk mescidi inşa etmiştir. 25. Medine Sözleşmesi'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yahudilerle Müslümanlar arasında bir ittifak kurmak
  B) Medine'de barış ve huzuru sağlamak
  C) Müşriklere karşı savaş başlatmak
  D) Medine'yi İslam devleti ilan etmek

 26. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Medine'de farklı din ve kabilelerden insanların barış içinde yaşaması amacıyla yapılmıştır. 27. Mescid-i Nebi'de gerçekleştirilen faaliyetlerden hangisi doğru değildir?

  A) Namaz kılmak
  B) Elçilerle görüşmek
  C) Silah üretmek
  D) Yabancı konukları ağırlamak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Mescid-i Nebi'de silah üretilmemiştir. 29. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in İslam'ı insanlara ulaştırmak ve ülkesini korumak için yaptığı savaşa ne denir?

  A) Bedir Savaşı    B) Gazve          
  C) Cihat           D) Uhud Savaşı    
                    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Gazve, İslam'ı insanlara ulaştırmak ve ülkeyi korumak amacıyla Allah yolunda yapılan savaşlara denir. 31. Hendek Savaşı'nda düşman ordusunun Müslümanların arkalarına saldırmasına neden olan olay nedir?

  A) Hz. Hamza'nın şehit edilmesi
  B) Nöbet yerini terk eden okçular
  C) Münafıkların ihanet etmesi
  D) Yahudilerin sözleşmeyi bozması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Nöbet yerini terk eden okçular, düşman süvarilerinin arkadan saldırma fırsatı bulmasına neden oldu. 33. Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde öne çıkan temel hususlardan biri hangisidir?

  A) İnsanların eşitliği ve haklarının korunması
  B) Hz. Peygamber'in görevini ifa ettiği vurgusu
  C) Cahiliye Dönemi'ne dönüş uyarısı
  D) Müslümanların ticarette başarılı olmasının önemi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Veda Hutbesi, tüm insanların eşitliği, hak ve sorumlulukların önemi gibi temel değerleri vurgulamaktadır. 35. Hz. Peygamber'e göre, ümmetine bıraktığı emanetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kur'an    B) Ehl-i Beyt    C) Kabe    D) Hacc    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, veda hutbesinde ümmetine Kur'an'a sımsıkı sarılmaları gerektiğini vasiyet etmiştir. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) veda hutbesinden çıkarılan ilkelerden biri hangisidir?

  A) Faizcilik yasaktır.
  B) Kölelik devam ettirilebilir.
  C) Erkek üstündür.
  D) Nefse zulmedilmemelidir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in veda hutbesinde faizciliğin yasaklandığı açıkça ifade edilmiştir. 39. Nasr suresinin indirilmesinin nedeni nedir?

  A) Mekke'nin fethi               B) Hicret olayı                 
  C) Uhud Savaşı'ndaki zafer       D) Bedir Savaşı'ndaki yenilgi   
                                  

 40. Cevap: A Açıklama:

  Nasr suresi, Mekke'nin fethi üzerine inmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam inancının birlik ve beraberliğe katkısını anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) toplumsal birlikteliğe katkılarına örnekler verir.

Vatanın ve milletin önemini vurgular.

Şehitliğin önemini ve özelliklerini kavrar.

İslam inancının temel kavramlarını anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kişiliğini tanır.

Cahiliye Dönemi'nin özelliklerini ve Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini anlama.

Hz. Peygamber'in yakın çevresine İslam'ı tebliğ etme sürecini anlama.

Hz. Muhammed'in hayatını ve mücadelesini anlama.

Hz. Muhammed'in karşı karşıya kaldığı zorlukları ve bunlara nasıl karşılık verdiğini anlama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinin nedenlerini anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'deki faaliyetlerini tanımak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'deki toplumsal düzenlemelerini anlamak

Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevini kavramak

İslamiyet'in yayılmasında savaşın rolünü anlamak.

Komutan emrine uymanın ve nöbet yerini korumanın savaşlarda önemini kavramak.

5.4.1. Hz. Peygamber'in veda hutbesi ve öne çıkan konularını açıklar.

5.4.2. Hz. Peygamber'in ümmetine emanetlerini açıklar.

İslam'ın temel ilkelerini anlar.

İslam tarihindeki önemli olayları bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri