6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Hicri Yılbaşı nedir ve hangi takvim kullanılarak hesaplanır?

  A) Hicri Yılbaşı, İslam dininde kullanılan takvime göre, Mekke'den Medine'ye hicretin başlangıcını temsil eden bir bayramdır.
  B) Hicri Yılbaşı, Türkiye'de resmi olarak kutlanan bir bayramdır.
  C) Hicri Yılbaşı, Miladi takvime göre kutlanır.
  D) Hicri Yılbaşı, yalnızca Ortadoğu'da kutlanan bir bayramdır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" şıkkıdır. Hicri Yılbaşı, İslam takvimine göre, Mekke'den Medine'ye Hz. Muhammed'in hicret ettiği tarihi temsil eden bir bayramdır. Bu bayram, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir ve genellikle ailelerle bir araya gelerek kutlanır. 3. Toplumumuzu birleştiren temel değerler nelerdir?

  A) Saygı, sevgi, hoşgörü, dürüstlük
  B) Yalan, kıskançlık, öfke, bencillik
  C) Kibir, kötü niyet, ihmal, ümitsizlik
  D) Kin, nefret, ayrımcılık, egoizm

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Toplumumuzu birleştiren temel değerler saygı, sevgi, hoşgörü ve dürüstlüktür. Saygı ve sevgi insanlar arasında bağ kurarak birlikteliği sağlar, hoşgörü ise farklı düşüncelerin ve yaşam tarzlarının kabul edilmesini sağlar. Dürüstlük ise toplumda güven duygusunun oluşmasını sağlayarak birlik ve beraberliği güçlendirir. 5. Dürüstlük neden önemlidir?

  A) Başkalarına yalan söylemek, onların güvenini kaybetmemize neden olabilir.
  B) Yalan söylemek, insanlara zarar vermek için iyi bir yoldur.
  C) Yalan söylemek, insanlara başarıya ulaşmak için gerekli bir araçtır.
  D) Başkalarına yalan söylemek, onların bize daha çok güvenmelerini sağlar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Dürüstlük önemlidir çünkü yalan söylemek başkalarının bize güvenini kaybetmemize neden olabilir. Dürüstlük, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar ve toplumda güven ve saygıyı artırır. 7. Ramazan Ayı nedir ve neden önemlidir?

  A) Ramazan Ayı, Hz. Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen bir aydır.
  B) Ramazan Ayı, İslam'ın beş şartından biridir ve tüm Müslümanlar tarafından tutulması gereken bir ibadettir.
  C) Ramazan Ayı, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği aydır.
  D) Ramazan Ayı, İslam dünyasında yılın en büyük bayramıdır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Ramazan Ayı, İslam dininde önemli bir aydır ve tüm Müslümanlar tarafından tutulması gereken bir ibadettir. Bu ayda oruç tutmak, sadaka vermek, dua etmek ve ibadet etmek önemlidir. Ramazan Ayı, İslam'ın beş şartından biridir ve aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi önemli değerleri de hatırlatır. 9. Regaip Kandili nedir ve ne zaman kutlanır?

  A) Regaip Kandili, İslam'ın beş şartından biridir ve tüm Müslümanlar tarafından kutlanır.
  B) Regaip Kandili, Ramazan Ayı'nın başlangıcını kutlamak için düzenlenen bir kandildir.
  C) Regaip Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen bir kandildir.
  D) Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembe gecesi kutlanır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembe gecesi kutlanır. Regaip Kandili, İslam dininde önemli bir kandildir ve Recep ayının ilk Perşembe gecesi kutlanır. Bu kandilde Müslümanlar, Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmak için ibadet ederler ve dualarını arttırırlar. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcını da simgelemektedir. 11. Hangisi insan haklarına saygı göstermenin gerekliliğinden biridir?

  A) Şiddete başvurmak
  B) Kendi çıkarlarını düşünmek
  C) Herkesin hukuk önünde eşit olduğunu kabul etmek
  D) Sadece kendine güvenmek

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Herkesin hukuk önünde eşit olduğunu kabul etmek"tir. İnsan haklarına saygı göstermek, herkesin eşit olduğunu kabul etmekten geçer. Bu, insanların ırkı, cinsiyeti, dinleri, inançları, yaşam tarzları vb. gibi farklılıkları gözetmeksizin hukuk önünde eşit muamele görmelerini sağlar. 13. Toplumda dayanışma, paylaşma, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerlerin yaygınlaşmasına hangisi engel olur?

  A) Eleştiri yapmak      B) İşbirliği yapmak    
  C) Şiddete başvurmak    D) Diyalog kurmak      

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Şiddete başvurmak olarak verilmiştir. Değerlerin yaygınlaşması, toplumun uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması için önemlidir. Bunun için eleştiri yapmak, işbirliği yapmak ve diyalog kurmak gibi yapıcı yöntemler tercih edilmelidir. Ancak şiddete başvurmak, bu değerlerin yaygınlaşmasını engeller ve toplumda ayrışmaya, kutuplaşmaya ve huzursuzluğa yol açabilir. 15. Nasr suresinde, hangi kavramlar Allah tarafından vurgulanmaktadır?

  A) Sevgi ve merhamet       B) Affetme ve bağışlama   
  C) Zafer ve yardım         D) Adalet ve eşitlik      

 16. Cevap: B Açıklama:

  Nasr suresinde, B) Affetme ve bağışlama kavramları Allah tarafından vurgulanmaktadır. Surenin son ayetinde, "Rabbinin bağışlaması ve yardımı gelip de sen insanlar arasında saf tuttuğunda, Rabbine hamd et ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir." denmektedir. Bu ayette Allah, insanların tövbe edip bağışlanacaklarını, O'nun affediciliğini ve merhametini vurgulamaktadır. 17. Nasr suresinde, hangi ifade yer almaz?

  A) "Rabbine hamd et ve O'na tevbe et."
  B) "Sana yardım edeceğim ve seni zaferle donatacağım."
  C) "Şükretmek isteyenlere yardım edin."
  D) "Kendini Allah'a adamalısın."

 18. Cevap: D Açıklama:

  Nasr Suresi, Hz. Muhammed'in Mekke'deki mücadelesinin ardından zafer kazanmasını kutlamak amacıyla inmiş bir suredir. Bu surede, Allah'ın yardımıyla zafer kazanmanın sevinci ve şükranı ifade edilmektedir. Seçenekler arasında bulunan ifadelerden, "Kendini Allah'a adamalısın" ifadesi bu surede yer almaz. 19. Nasr Suresi'nde geçen "Fesabbi'h bihamdi rabbike vestağfirh" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Senin Rabbinin övgüsünü söyle ve O'ndan bağışlanma dile.
  B) Allah'ın adını an ve O'na şükret.
  C) Allah'ın yolunda mücadele et ve bağışlanma dile.
  D) Peygamberin yolunda ilerle ve dua et.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Senin Rabbinin övgüsünü söyle ve O'ndan bağışlanma dile. Bu soruda, Nasr Suresi'nde geçen "Fesabbi'h bihamdi rabbike vestağfirh" ifadesinin Türkçe karşılığı sorulmaktadır. Bu ifade "Senin Rabbinin övgüsünü söyle ve O'ndan bağışlanma dile" anlamına gelir. Bu sorunun çözümü için Nasr Suresi'ne bakarak bu ifadenin Türkçe anlamını bilmek gereklidir. 21. Hicret, Hz. Muhammed'in neden Mekke'den Medine'ye göç ettiği dönemi ifade eder. Bu göçe ne ad verilir?

  A) Tevbe    B) Mirac    C) Hicaz    D) Hicret

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hicret"tir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği döneme "Hicret" denir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 23. Hicret, İslam tarihinin hangi olayı ile başlar?

  A) Mekke'nin fethi                    B) Hz. Muhammed'in doğumu            
  C) Medine Savaşı                      D) Hz. Muhammed'in Mekke'ye daveti   

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Hz. Muhammed'in Mekke'ye daveti"dir. Hicret, İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir ve İslam takviminin başlangıcı olarak kullanılır. Hz. Muhammed'in Mekke'de İslam'ı tebliğ etmesi ve inananlara zulüm gösterilmesi sonucu Medine'ye göç etmesi Hicret'in başlangıcı olarak kabul edilir. 25. Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır. Hicret olayı ne zaman gerçekleşmiştir?

  A) 611 yılında    B) 622 yılında    C) 632 yılında    D) 642 yılında

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkı olan "622 yılında" şeklindedir. Hicret, İslam tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır ve İslami takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Hicret, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği olayı ifade eder. 27. Hicret'in İslam tarihindeki önemi nedir?

  A) İslam'ın yayılmasına vesile oldu
  B) İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır
  C) Peygamberimizin (s.a.v.) ölümünden sonra İslam'ın yayılmasına vesile oldu
  D) Hiçbir önemi yoktur

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Hicret, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği olaydır ve İslam tarihi için bir dönüm noktasıdır. Bu olay, İslam toplumunun oluşumunu sağlamış, İslam'ın yayılmasına ivme kazandırmıştır. Hicret sonrasında İslam toplumu siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmiştir. 29. Mekke Dönemi, İslam öncesi dönemdeki Arap toplumunda hangi özellikleri taşıyan bir dönemdir?

  A) Sosyal adaletin sağlandığı bir dönemdir.
  B) Putperestliğin yaygın olduğu bir dönemdir.
  C) Kadınların toplumda eşit haklara sahip olduğu bir dönemdir.
  D) İslamiyet'in yaygın olduğu bir dönemdir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir yani Mekke Dönemi, İslam öncesi dönemdeki Arap toplumunda putperestliğin yaygın olduğu bir dönemdir. Mekke Dönemi, İslam öncesi dönemde Arap yarımadasında meydana gelen bir dönemdir ve bu dönemde putperestlik, kabilecilik, şirk, zina, fuhuş gibi kötü davranışlar yaygındı. Mekke Dönemi, İslam öncesi dönemdeki Arap toplumunun din, sosyal, kültürel, siyasi vb. yapısını ve geleneklerini etkilemiştir. 31. Mekke Dönemi'nde İslam'ın yayılmasını engellemek amacıyla Müslümanlara yapılan baskı ve zulümler nelerdir?

  A) Fiziksel işkenceler, malların yağmalanması, sürgün ve öldürmeler.
  B) İşten atılma, okuldan uzaklaştırma, para cezası gibi cezalar.
  C) Sadece sözlü hakaretler ve tehditler.
  D) Hiçbir baskı ve zulüm yapılmamıştır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Mekke Dönemi'nde Müslümanlar, İslam'ın yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli baskı ve zulümlere maruz kaldılar. Bu baskılar arasında fiziksel işkenceler, malların yağmalanması, sürgün ve öldürmeler bulunuyordu. Müslümanlar bu zulümlere rağmen inançlarından vazgeçmeyerek İslam'ın yayılmasını sürdürdüler. 33. Mekke Dönemi'nde Müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere rağmen İslam'ın yayılmasına katkıda bulunan kişiler kimlerdir?

  A) Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman
  B) Hz. Hamza, Hz. Bilal, Hz. Hatice
  C) Hz. Ebu Talip, Hz. Abdullah, Hz. Zeyd
  D) Hz. Muhammed'in ailesi ve yakın dostları

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani Hz. Hamza, Hz. Bilal ve Hz. Hatice Mekke Dönemi'nde Müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere rağmen İslam'ın yayılmasına katkıda bulunan kişilerdir. Hz. Hamza, Peygamberimizin amcası ve İslam'ın en güçlü savunucularından biriydi. Hz. Bilal, zenci bir köle olmasına rağmen İslam'ı kabul etti ve Müslümanlar arasında ezan okuyan ilk kişi oldu. Hz. Hatice, Peygamberimizin ilk eşi ve İslam'ın ilk destekçilerinden biriydi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Detayları

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam takvimi ve dini bayramlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Toplumsal değerleri anlama, takdir etme ve uygulama becerilerini geliştirirler.

Dürüstlük kavramı öğrencilere değerler eğitimi verirken önemli bir konudur ve doğru davranışların nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.

Ramazan Ayı'nın önemini ve İslam dinindeki yeri hakkında bilgi edinmek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde İslam dinindeki önemli kandillerden biri olan Regaip Kandili hakkında bilgi sahibi olmaları ve dinî günleri tanımaları amaçlanmaktadır.

İnsan haklarına saygı göstermenin önemini anlaması ve farklılıkları kabul eden bir tutum geliştirmesi amaçlanır.

Değerlerin önemini kavramaları ve yapıcı davranışlar sergilemeleri hedeflenir.

Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramları anlama ve yorumlama becerilerimi geliştiririm.

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin içeriğini anlayabilme becerilerini ölçmektedir.

İslamiyet dini ile ilgili bilgi ve anlama becerisini ölçmektedir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve terimleri anlamalarını sağlar.

İslam tarihinin önemli olayları hakkında bilgi sahibi olabilir ve kavramsal anlamda kazanım elde edebilirler.

İslam tarihine ilişkin bilgiyi test etmektedir.

İslam tarihi konusunda bilgiyi ölçmektedir.

İslam öncesi dönemdeki Arap toplumunun yapısını ve İslam'ın yayılmasında Mekke Dönemi'nin rolünü anlamak.

Mekke Dönemi'nde Müslümanlara yapılan baskı ve zulümlerin neler olduğunu anlayabiliriz.

Mekke Dönemi'nde Müslümanların yaşadığı zulüm ve baskılar karşısında direnen ve İslam'ın yayılmasına katkıda bulunan kişileri anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 67 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri