6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları CEVAPLARI

 1. Tebbet Suresi'nin anlamı nedir?

  A) Dua etmek için bir suredir
  B) İman etmeyenlerin cezasını anlatır
  C) Peygamber'in ölümünden sonra inmiştir
  D) Yalnızca ramazan ayında okunur

 2. Cevap: B Açıklama:

  Tebbet Suresi, Kureyş kabilesinin lideri Ebu Leheb'in inkarını ve cezasını anlatan bir suredir. Surenin adı, Ebu Leheb'in bir lanetlenmesini ifade etmektedir. Surenin inmesi, Peygamber Efendimiz (sav)'in Mekke'de hicret etmeden önceki dönemdeki mücadelesinde yaşanan olaylar sırasında gerçekleşmiştir. 3. Tebbet Suresi'nde hangi konu ele alınmaktadır?

  A) Cennet ve cehennem              B) Peygamber'in hayatı            
  C) İman ve ibadet                  D) Kötü davranışlar ve cezaları   

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Kötü davranışlar ve cezaları. Tebbet Suresi, Kureyş kabilesinin liderlerinden biri olan Ebu Leheb'in kötü davranışlarına karşı uyarıda bulunan bir suredir. Surede, Ebu Leheb'in ve eşi Cehennem'de çekecekleri cezalar anlatılır. Bu nedenle, cevap "kötü davranışlar ve cezaları" olarak verilir. 5. Tebbet Suresi'nin önemi nedir?

  A) Kur'an'da tek bir sure olarak yer almaktadır
  B) Peygamber'in hayatındaki önemli bir olayı anlatır
  C) İmanın ve doğru davranışların önemini vurgular
  D) Kötü davranışların cezalarını anlatarak toplumu düzeltmeyi amaçlar

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: Tebbet Suresi'nin önemi, Kuran'daki en kısa surelerden biri olması ve içerdiği mesajla önemlidir. Sure, kibirli ve zalim insanların cezalarını anlatarak toplumu doğru yola yönlendirmeyi amaçlar. Ayrıca Tebbet Suresi, namazda okunan son surelerden biri olduğu için ibadet hayatında da önemlidir. 7. Hz. Yahya (a.s)'ın hayatından ne öğrenebiliriz?

  A) Adaletin ve dürüstlüğün önemini
  B) Kendi hırslarımızı takip etmemiz gerektiğini
  C) Sadece kendimize odaklanarak başarı elde edebileceğimizi
  D) Diğer insanları küçümsememiz gerektiğini

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Adaletin ve dürüstlüğün önemini. Soru, Hz. Yahya (a.s)'ın hayatından ne öğrenebileceğimizi sormaktadır. Hz. Yahya (a.s), Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamberdir. Onun hayatı, adaletin ve dürüstlüğün önemini vurgulamaktadır. Hz. Yahya (a.s), insanlara doğruyu söylemekte ve adaletli davranmaktaydı. Dolayısıyla, onun hayatından öğrenebileceğimiz şey, adalet ve dürüstlük gibi değerlerin ne kadar önemli olduğudur. 9. Tebbet Suresi'nde neden "tebbet" kelimesi kullanılmıştır?

  A) İçinde bulunduğumuz ayın ismini belirtmek için kullanılmıştır.
  B) "Yok olsun" anlamında kullanılmıştır.
  C) Kıyamet günü ile ilgili bir uyarı yapmak için kullanılmıştır.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.)'e yönelik bir hakaret ifadesidir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) "Yok olsun" anlamında kullanılmıştır. Tebbet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir ve Hz. Muhammed'in amcası Ebu Leheb'e yöneliktir. Tebbet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "yok olsun" veya "helak olsun" anlamına gelir. Surenin başında yer alan "Ebu Leheb'in elleri kurusun" ifadesi de, Hz. Muhammed'e ve İslam'a karşı çıkan Ebu Leheb'in yok olması ve hüsrana uğraması dileğiyle söylenmiştir. 11. Tebbet Suresi'ni okumanın bizlere ne gibi bir mesajı vardır?

  A) Allah'ın güçlü ve kudretli olduğunu hatırlatır.
  B) İnsanların birbirlerine karşı saygılı ve sevgi dolu olmalarını öğütler.
  C) Dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatır.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayatı hakkında bilgi verir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani Tebbet Suresi Allah'ın güçlü ve kudretli olduğunu hatırlatır. Bu surede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcası Ebu Leheb hakkında ayetler yer alır ve onun Allah'ı inkar etmesi sebebiyle lanetlendiği belirtilir. Bu sure, insanların Allah'ın gücünü ve hükümranlığını hatırlamaları gerektiğini vurgular ve insanların aciz olduğunu hatırlatır. 13. Zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Arkadaşların etkisi    B) Aile sorunları        
  C) Düzenli uyku düzeni    D) Merak ve ilgi duyma   

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Düzenli uyku düzeni. Diğer seçenekler zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında sayılabilirken düzenli uyku düzeni bir zararlı alışkanlık sebebi değildir. Zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında arkadaşların etkisi, aile sorunları, merak ve ilgi duyma gibi etmenler yer alabilir. 15. Zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunmak için hangi adımlar atılabilir?

  A) Düzenli spor yapmak, sağlıklı beslenmek, uykusuz kalmak
  B) Kendine güvenmek, arkadaşlardan izole olmak, kitap okumak
  C) Olumlu bir tutum sergilemek, derslerde başarılı olmak, öğretmenlere saygı göstermek
  D) Düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek, olumlu arkadaşlar edinmek

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek, olumlu arkadaşlar edinmek. Zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekmektedir. Bu doğrultuda düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek ve olumlu arkadaşlar edinmek önemli adımlardır. Ayrıca, stres yönetimi ve psikolojik destek gibi faktörler de kişinin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olabilir. 17. Hz. Yahya'nın (a.s) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İsrailoğullarını doğru yola yönlendirmek.
  B) İsa'nın (a.s) doğumunu müjdelemek.
  C) Hz. İbrahim'in (a.s) dinini yaymak.
  D) Peygamberlik görevini kabul etmeyenleri ikna etmek.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Hz. Yahya'nın (a.s) görevinin İsrailoğullarını doğru yola yönlendirmek olduğu belirtilmiştir. Hz. Yahya, Yahudilik dinindeki sapkın uygulamalara karşı mücadele ederek İsrailoğullarını doğru yola yönlendirmeye çalışmıştır. 19. Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri neler olabilir?

  A) Arkadaşlarının baskısı
  B) Stresli bir ortamda bulunmak
  C) Merak ve keşfetme duygusu
  D) Tüm seçenekler doğru

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterse de, genellikle arkadaşların baskısı, stresli bir ortamda bulunmak, merak ve keşfetme duygusu gibi faktörler etkili olabilmektedir. 21. Hangisi zararlı alışkanlıkların başlama sebebi değildir?

  A) Ebeveynlerin izni               B) Merak ve keşfetme duygusu      
  C) Stresli bir ortamda bulunmak    D) Arkadaşlarının baskısı         

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Ebeveynlerin izni, zararlı alışkanlıkların başlama sebebi değildir. Zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri arasında merak ve keşfetme duygusu, stresli bir ortamda bulunmak ve arkadaşların baskısı gibi faktörler bulunmaktadır. Ancak, ebeveynlerin izni, birçok zararlı alışkanlığın başlama sebepleri arasında değildir. 23. Zararlı alışkanlıklardan korunmanın yolları nelerdir?

  A) Olumlu bir yaşam tarzı benimseme
  B) Kendine güvenen bir kişilik geliştirme
  C) Öğrenme sürecine açık olmak
  D) Tüm seçenekler doğru

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: A, B, C. Zararlı alışkanlıklardan korunmak için birçok yol vardır. Bunlar arasında olumlu bir yaşam tarzı benimseme, kendine güvenen bir kişilik geliştirme ve öğrenme sürecine açık olmak gibi yöntemler bulunur. Olumlu bir yaşam tarzı benimsemek, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi alışkanlıkların geliştirilmesini içerir. Kendine güvenen bir kişilik geliştirmek, bireyin kendine saygısını artırır ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olabilir. Öğrenme sürecine açık olmak ise, zararlı alışkanlıkların etkilerini ve bu alışkanlıklardan korunma yöntemlerini öğrenmeyi içerir. 25. Sigara içmenin zararları nelerdir?

  A) Akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, solunum yolu enfeksiyonları, bağımlılık
  B) Kas gücü artışı, zihinsel uyanıklık, iştah azalması, rahatlama
  C) Cilt güzelleşmesi, bağırsak sağlığı, konsantrasyon artışı, kemik gelişimi
  D) Bağırsak kanseri, zihinsel bozukluklar, kulak enfeksiyonları, kilo alma

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Sigara içmenin zararları arasında akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, solunum yolu enfeksiyonları ve bağımlılık yer almaktadır. Sigaranın insan sağlığına olan zararları hakkında bilgi sahibi olmak, zararlı alışkanlıklardan korunma konusunda farkındalığı artırabilir. 27. Sağlıklı beslenmenin önemi nedir?

  A) Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması, hastalıklara karşı direnç, zihinsel uyanıklık
  B) Zayıflama, kas gücü artışı, sosyal becerilerin gelişmesi, cilt güzelliği
  C) Daha uzun yaşam, zihinsel bozuklukların önlenmesi, kilo alma, kemiklerin güçlenmesi
  D) Saç dökülmesinin önlenmesi, cilt bozukluklarının tedavisi, kulak çınlamasının azalması, iştahın artması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması, hastalıklara karşı direnç, zihinsel uyanıklık. Sağlıklı beslenmenin önemi vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Düzgün beslenmek, vücudun gerekli besin öğelerini almasını sağlayarak hastalıklara karşı direnci arttırır. Ayrıca, sağlıklı beslenmek, zihinsel uyanıklığı arttırır ve vücudun enerji seviyesini korur. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam tarzının bir parçasıdır ve uzun vadede sağlıklı bir yaşam için önemlidir. 29. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların insan sağlığına etkileri nelerdir?

  A) Kalp krizi, kanser ve solunum problemleri
  B) Kas ağrıları, halsizlik ve göz problemleri
  C) Baş ağrısı, hazımsızlık ve ishal
  D) Boyun ağrısı, uyku bozuklukları ve depresyon

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar insan sağlığına pek çok olumsuz etki yapabilir. Bu etkiler arasında kalp krizi, kanser ve solunum problemleri önemli bir yer tutar. 31. Hangi durumlarda zararlı alışkanlıkların etkisi daha da artar?

  A) Yaşlı insanlarda
  B) Sağlıksız beslenen kişilerde
  C) Stresli iş ortamında çalışan kişilerde
  D) Düzenli olarak spor yapan kişilerde

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" olan bu soruda, zararlı alışkanlıkların etkisinin stresli iş ortamında çalışan kişilerde daha da arttığı belirtilmektedir. Bunun nedeni, stresli çalışma ortamlarının, kişilerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkilemesi ve bunun sonucunda zararlı alışkanlıklara yönelmelerinin daha olası hale gelmesidir. Ayrıca, stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, stresle başa çıkmak için daha sağlıklı yollar bulmak, zararlı alışkanlıkların etkisini azaltabilir. 33. Zararlı alışkanlıkların birçok zararlı sonucu olmasına rağmen, neden insanlar hala bu alışkanlıklara devam ediyorlar?

  A) Çevrelerinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan insanların olması
  B) Bu alışkanlıkların insanlara keyif vermesi
  C) Sağlıklı bir yaşamın pahalı olması
  D) İnsanların bu alışkanlıkların zararlı olduğunu bilmemesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. İnsanlar, zararlı alışkanlıkların zararlı sonuçlarına rağmen devam ederler çünkü bu alışkanlıkların onlara keyif vermesi gibi kısa vadeli avantajları vardır ve bu avantajlar, uzun vadeli risklerden daha ağır basabilir. Ayrıca, çevrelerinde bu alışkanlıkları kullanan insanlar varsa, bu da bu alışkanlıklara devam etmelerini teşvik edebilir. 35. Zararlı alışkanlıklara başlama yaşı ne kadar erken olursa, zararları o kadar artar. Bu durumun nedeni nedir?

  A) Yaşın ilerlemesiyle bağımlılık daha da artar
  B) Beyin gelişimi tamamlanmadan alışkanlık edinmek, kalıcı hasarlara neden olabilir
  C) Genç yaşta zararlı alışkanlık edinmek, hayat boyu devam edebilir
  D) Tüm seçenekler

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Beyin gelişimi tamamlanmadan alışkanlık edinmek, kalıcı hasarlara neden olabilir. Çünkü genç yaşta beyin, hala gelişim sürecindedir ve bu süreçte zararlı alışkanlıkların edinilmesi, beyinde kalıcı değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle, zararlı alışkanlıklara başlama yaşı ne kadar erken olursa, zararları da o kadar artar. 37. Zararlı alışkanlıkların yaygın olmasının toplumsal nedenleri nelerdir?

  A) Medya ve reklamların olumsuz etkisi
  B) Yoksulluk ve işsizlik gibi sosyo-ekonomik sorunlar
  C) Ebeveynlerin denetim eksikliği
  D) Tüm seçenekler

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Zararlı alışkanlıkların yaygın olmasının toplumsal nedenleri farklı faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar arasında medya ve reklamların olumsuz etkisi, yoksulluk ve işsizlik gibi sosyo-ekonomik sorunlar, ebeveynlerin denetim eksikliği gibi faktörler yer alabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları Detayları

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf din kültürü 2.dönem sonu değerlendirme soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin anlamlarını ve mesajlarını anlama becerisi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında yer alan sureleri anlama ve yorumlama becerisi.

Tebbet Suresi'nin mesajını ve önemini anlamak.

Hz. Yahya (a.s)'ın hayatından öğrenebileceğimiz şey, adaletin ve dürüstlüğün önemini anlamaktır.

Tebbet Suresi'nin içeriğini anlamak, İslam dininde önemli bir figür olan Ebu Leheb'in Hz. Muhammed'e karşı düşmanlığını ve İslam'a olan direnişini öğrenmek.

İslamiyet'in temel inançlarına ve Allah'ın kudretine dair bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Soruda verilen seçenekler arasından doğru olanı seçme becerisini geliştirir.

Sağlıklı yaşam tarzının önemi konusunda farkındalık kazanmak ve zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunma stratejileri geliştirebilmek.

İslamiyet'in önde gelen peygamberlerinin hayatları hakkındaki bilgilerini ve onların görevlerini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

zararlı alışkanlıkların nedenlerini anlama ve bunları önleyebilme becerisini geliştirmektir.

Öğrencilerin, zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri arasında doğru ve yanlış faktörleri ayırt etme becerisini geliştirmeleri gerekmektedir.

Zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemlerini tanımlayabilme.

Sağlıklı bir yaşam tarzının önemini vurgulayan bir kazanımdır.

Sağlıklı beslenmenin önemini anlamak ve sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak uygulamak.

Sağlıklı yaşam bilincinin önemine vurgu yapar.

Zararlı alışkanlıkların etkilerinin farkında olmak ve stresli durumlarda daha sağlıklı seçimler yapmanın önemini anlamak vurgulanabilir.

Zararlı alışkanlıkların neden insanlar tarafından tercih edildiğini açıklayabilir.

Zararlı alışkanlıkların erken yaşta önlenmesi gerektiğidir.

Toplumsal etmenlerin bireylerin davranışları üzerindeki etkileri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 59 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem Sonu Değerlendirme Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri