6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sürdürülebilirlik kavramını açıklayınız.


 2. Cevap: Doğal kaynakların bilinçli ve verimli kullanımı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulmasıdır. Açıklama:

  Sürdürülebilirlik, kaynakların tükenmeden, çevreye zarar vermeden ve gelecek için korunarak kullanılması anlamına gelir. 3. Deniz kirliliğinin olumsuz sonuçlarını belirtiniz.


 4. Cevap: Deniz canlılarının yaşam alanlarının bozulması, besin zincirinin etkilenmesi, insan sağlığının tehlikeye girmesi gibi. Açıklama:

  Deniz kirliliği, deniz ekosistemlerini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 5. Geri dönüşüm nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Açıklama: 7. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerin kullanımının çevreye nasıl bir katkısı vardır? Çevre terimini açıklayınız.


 8. Cevap: Çevre, içinde yaşadığımız ve etkileşimde bulunduğumuz tüm unsurları kapsayan yaşadığımız dünya. Açıklama:

  Bu soru, çevrenin ne olduğunu anlamaya yardımcı olur. 9. Su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliğinin ortak özelliği nedir?


 10. Cevap: Hepsi yerel çevre sorunlarıdır ve küresel sorunlara dönüşebilir. Açıklama:

  Bu soru, yerel ve küresel çevre sorunları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 11. Küresel ısınmanın biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız. Gürültü kirliliği nedir?


 12. Cevap: Hoşa gitmeyen sesler olup, çalışma verimini düşürür, işitme sağlığını olumsuz etkiler ve fiziksel ve psikolojik denge bozukluklarına neden olur. Açıklama:

  Gürültü, belirli bir şiddetin üzerindeki istenmeyen seslerdir. 13. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapılmalıdır?


 14. Cevap: - Toprakların korunması - Kimyasal gübrelerin bilinçli kullanılması - Atıkların doğru bertarafı Açıklama:

  Toprak kirliliği, sağlık sorunları ve çevresel bozulmalara yol açabilir. 15. Gürültü kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: İşitme kaybı, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon Açıklama:

  Gürültü kirliliği, stres hormonu salgılanmasına neden olarak kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini artırır. Ayrıca uzun süreli gürültü maruziyeti, işitme kaybına yol açabilir. 17. İklim değişikliğinin canlılar üzerindeki etkilerini belirtiniz.


 18. Cevap: Yaşam alanlarının değişmesi, tür kayıpları, tarımsal üretimde değişiklikler Açıklama:

  İklim değişikliği, canlıların yaşam alanlarını değiştirir ve tür kayıplarına yol açar. Ayrıca sıcaklık değişimleri ve yağış düzenindeki değişiklikler, tarımsal üretimde değişikliklere neden olabilir. 19. Küresel ısınma nedir?


 20. Cevap: Dünya'nın ortalama sıcaklığının artmasıdır. Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere karışan sera gazları, Dünya'nın ısısını hapsederek küresel ısınmaya neden olur. 21. Küreme açlık ve yoksulluğa neden olan çevresel faktörleri açıklayın.


 22. Cevap: * Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri * Su kaynaklarının azalması * Tarım arazilerinin kaybı Açıklama:

  Çevresel faktörler, gıda güvenliğini tehlikeye atmakta ve yoksulluğa yol açmaktadır. Küresel ısınma, su kıtlığına ve tarım veriminin azalmasına neden olmaktadır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Geri dönüşümde atıklar yeniden kullanılabilecek malzemeler haline dönüştürülür.
  (.....) 2. Plastikler doğada hızla bozulur ve çevreye zarar vermez.
  (.....) 3. Cam, geri dönüşümü en kolay olan malzemedir.
  (.....) 4. Geri kazanım, değerlendirilebilir atıkları yeniden kullanmak için dönüştürmeyi içerir.
  (.....) 5. Atık oluşumunu önlemek için atıkların tekrar kullanılması önemlidir.
  (.....) 6. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünleri kullanmak çevre dostudur.
  (.....) 7. Kompozit malzemeler geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelerdir.
  (.....) 8. Kağıt, geri dönüşümü için büyük miktarda enerji gerektirir.
  (.....) 9. Metal kutular geri dönüştürülemez.
  (.....) 10. Geri dönüşüm, doğal kaynakları korur ve enerji tasarrufu sağlar.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hızla gelişen ve değişen dünyamızda sanayileşme ve kentleşme sürecinin hızlanması sonucu çevre sorunları giderek artmıştır.
  2. (.....) Nüfusun hızlı artması; orman yangınlarına neden olmamıştır.
  3. (.....) Fabrikaların şehir sınırları içerisinde yer alması, su kaynaklarına zararlı ve zehirli maddelerin karışması gibi sorunlara neden olmuştur.
  4. (.....) Sera gazları, Dünya'mızı tehdit eden temel çevre sorunlarımızdan biridir.
  5. (.....) Ozon tabakasındaki incelme, ultraviyole ışınlarının Dünya'ya daha çok ulaşmasına neden olur.
  6. (.....) Küresel ısınmanın nedeni ormansızlaşmadır.
  7. (.....) Asit yağmurları, canlı ve cansız tüm çevreye zarar verir.
  8. (.....) Türkiye'nin %26'sı ormanlarla kaplıdır.
  9. (.....) Ormanlar, hava kirliliğinin önlenmesine yardımcı olmaz.
  10. (.....) İklim değişikliği, toprak yapısını değiştirerek gıda verimliliğini azaltmaz.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Su kaynaklarının azalması
  b. İklim değişikliği
  c. Biyolojik çeşitliliğin azalması
  d. Ormansızlaşma
  1. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kurak alanların artması
  2. İçme sularının kirlenmesi ve salgın hastalıkların yayılması
  3. Tür kayıplarının hızlanması
  4. Gıda ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşanması

 28. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  4. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  5. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesinin (delinmesinin) canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Sürdürülebilirlik kavramının önemini ve faydalarını anlamak.

Deniz kirliliğinin zararlarını bilerek çevreyi koruma bilincini geliştirmek.

Çevrenin kapsamını kavramak.

Yerel ve küresel çevre sorunlarının farkını anlamak.

Gürültü kirliliğinin tanımı hakkında bilgi edinmek.

Toprak kirliliğini önleme yöntemleri hakkında bilgi edinmek.

Gürültü kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilmek.

İklim değişikliğinin doğal yaşam ve doğal denge üzerindeki etkilerini kavrayabilmek.

Küresel ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

Çevresel sürdürülebilirliğin küresel açlık ve yoksullukla ilişkisini anlama.

* Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını anlamak. * Geri dönüşümü mümkün olan malzemeleri tanımak. * Atık oluşumunu önlemenin önemini kavramak. * Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının çevresel faydalarını fark etmek. * Geri dönüşümün doğal kaynakları ve enerjiyi koruduğunu anlamak

* Çevre sorunlarının nedenlerini belirleme * Çevre sorunlarının türlerini tanıma * Çevre sorunlarının sonuçlarını anlama * Çevre sorunlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında farkındalık yaratma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri