6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Madde döngüleri sayesinde, hangisi oluşur?

  A) Doğada atık madde oluşur.
  B) Doğada atık madde oluşmaz.
  C) Doğada atık maddelerin miktarı artar.
  D) Doğada atık maddelerin miktarı çoğalır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Madde döngüleri sayesinde, oluşan atık maddeler bir döngü içerisine girerek yeniden doğaya kazandırılır. Bu sayede doğada atık madde oluşmaz. 3. Atmosferdeki karbondioksit gazının miktarının artması sonucu hangisi oluşur?

  A) Küresel ısınmaya neden olur.
  B) Hava kirliliğine neden olur.
  C) Asit yağmurlarına neden olur.
  D) Tüm bu sorunlara neden olur.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Atmosferdeki karbondioksit gazının miktarının artması, sera etkisinin artmasına ve bunun sonucunda küresel ısınmaya neden olur. Ayrıca, atmosferdeki karbondioksit gazının miktarının artması, hava kirliliğine ve asit yağmurlarına da neden olur. 5. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngülerden biri de su döngüsüdür. Su döngüsünde suyun hangi halleri yer almaktadır?

  A) Katı, sıvı ve gaz    B) Katı ve sıvı        
  C) Sıvı ve gaz          D) Katı ve gaz         
                         

 6. Cevap: A Açıklama:

  Su döngüsü, suyun farklı halleri arasında sürekli gerçekleşen bir döngüdür. Bu döngüde su, güneş ışınlarının etkisiyle buharlaşarak atmosfere yükselir. Atmosferde soğuyarak bulutlarda yoğunlaşır ve yağış olarak yeryüzüne düşer. Yağışlar, yer altı ve yer üstü sularını oluşturur. Bu sular tekrar buharlaşarak atmosfere yükselir ve döngü tekrar başlar. 7. İnsan faaliyetlerinin madde döngüleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu etkilerden biri de küresel ısınmadır. Küresel ısınmaya neden olan sera gazları hangileridir?

  A) Karbondioksit, metan ve azot oksit
  B) Karbondioksit, metan ve su buharı
  C) Karbondioksit, azot oksit ve ozon
  D) Metan, su buharı ve ozon

 8. Cevap: B Açıklama:

  Küresel ısınmaya neden olan sera gazları, güneş ışınlarının yeryüzünden yansıyan kısmını tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlardır. Bu gazlardan en önemlileri karbondioksit, metan ve su buharı dır. 9. Kağıt üretiminin çevreye olan etkilerini azaltmak için hangi önlemler alınabilir?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak
  B) Geri dönüşümü yaygınlaştırmak
  C) Ağaç kesimini azaltmak
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kağıt üretiminin çevreye olan etkilerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve ağaç kesimini azaltmak gibi önlemler alınabilir. 11. Nüfus artışı, çevre kirliliğini nasıl etkiler?

  A) Artırır.    B) Azaltmaz.    C) Dengeler.    D) Yok eder.    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus artışı, doğal kaynakların tüketimini ve atık üretimini artırır. Bu durum da çevre kirliliğini artırır. 13. Gürültü kirliliğine neden olan etkenlerden biri nedir?

  A) Trafik    B) Sanayi    C) Havayolu    D) Hepsi    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Trafik, sanayi, havayolu gibi insan faaliyetleri, gürültü kirliliğine neden olur. 15. Küresel ısınmaya neden olan etkenlerden biri nedir?

  A) Sera gazlarının artması    B) Ormanların yok olması     
  C) Sanayileşme                D) Hepsi                     
                               

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sera gazlarının artması, ormanların yok olması ve sanayileşme, küresel ısınmaya neden olan etkenlerdendir. 17. Aşağıdakilerden hangisi, ekolojik ayak izini artıran etmenlerden biri değildir?

  A) Sera gazları
  B) Atıkların geri dönüştürülmesi
  C) Fosil yakıtların kullanımı
  D) Hayvansal gıda tüketimi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Atıkların geri dönüştürülmesi, ekolojik ayak izini azaltan etmenlerden biridir. 19. Aşağıdakilerden hangisi, ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik bir davranıştır?

  A) Kısa mesafelerde yürüyüş veya bisiklete binmek
  B) Daha az et tüketmek
  C) Elektrik ve su kullanımını azaltmak
  D) Hepsi

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kısa mesafelerde yürüyüş veya bisiklete binmek, daha az et tüketmek, elektrik ve su kullanımını azaltmak ve tüm tüketim ürünlerini geri dönüştürmek, ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik davranışlardır. 21. Endüstriyel atıkların çevreye verdiği zararlardan biri nedir?

  A) Hava kirliliği      B) Su kirliliği       
  C) Toprak kirliliği    D) Ses kirliliği      
                        

 22. Cevap: D Açıklama:

  Endüstriyel atıklar, havaya, suya ve toprağa zarar verebilir. Havaya verilen zarar hava kirliliğine, suya verilen zarar su kirliliğine, toprağa verilen zarar toprak kirliliğine neden olur. 23. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

  A) Yakma           B) Depolama       
  C) Arıtma          D) Geri dönüşüm   
                    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Tehlikeli atıklar, geri dönüştürülemez. 25. Yenilenebilir enerji kaynakları, aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal
  B) Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer
  C) Fosil yakıtlar
  D) Tüm seçenekler

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen ve sürekli olarak üretilebilen enerji kaynaklarıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için yapılabilecek bir davranıştır?

  A) Su tasarrufu yapmak        B) Geri dönüşüme katılmak    
  C) Enerji tasarrufu yapmak    D) Tüm seçenekler            
                               

 28. Cevap: D Açıklama:

  Su tasarrufu yapmak, geri dönüşüme katılmak ve enerji tasarrufu yapmak, çevrenin korunması için yapılabilecek davranışlardır. 29. Organik tarım hangi amaçla yapılır?

  A) Daha fazla ürün elde etmek için
  B) Daha az maliyetle üretim yapmak için
  C) İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için
  D) Doğal kaynakların daha çok kullanılmasını sağlamak için

 30. Cevap: C Açıklama:

  Organik tarım, insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla yapılır. Bu tarım yönteminde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaz. 31. Sürdürülebilirlik ne demektir?

  A) Doğal kaynakların sürekli olarak yenilenmesi
  B) Doğal kaynakların çokça kullanılması
  C) Doğal kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması
  D) Doğal kaynakların gelecek nesiller düşünülmeden kullanılması
  Doğru

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesiller için de korunması demektir. Bu nedenle doğal kaynakları dikkatli kullanmak ve sürekli olarak yenilenmesini sağlamak gerekir. 33. Doğal kaynaklar nelerdir?

  A) Hava, su, toprak, bitki, hayvan
  B) Elektrik, su, doğalgaz, petrol
  C) Maden, taş, toprak, orman
  D) Gıda, barınma, ulaşım, iletişim

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğal kaynaklar, insanoğlunun ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan kaynaklardır. Bu kaynaklar, sınırlı miktarda ve yenilenemez veya yenilenebilir özellikte olabilir. 35. Doğal kaynakların sınırlı olması ne anlama gelir?

  A) Doğal kaynaklar, sonsuza kadar kullanılabilir.
  B) Doğal kaynaklar, zamanla azalabilir.
  C) Doğal kaynaklar, sürekli güncellenir.
  D) Doğal kaynaklar, yenilenebilir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Doğal kaynakların sınırlı olması, bu kaynakların zamanla azalabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, doğal kaynakların bilinçli ve verimli kullanılması önemlidir. 37. Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması için nasıl bir katkı sağlar?

  A) Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların tüketimini azaltır.
  B) Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların yenilenmesini sağlar.
  C) Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlar.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. 39. Çevre dostu ürünler kullanmak, doğal kaynakların korunması için nasıl bir katkı sağlar?

  A) Çevre dostu ürünler kullanmak, doğal kaynakların tüketimini azaltır.
  B) Çevre dostu ürünler kullanmak, doğal kaynakların yenilenmesini sağlar.
  C) Çevre dostu ürünler kullanmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlar.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Çevre dostu ürünler kullanmak, doğal kaynakların tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. 41. Vücudumuzda bulunan hangi yapılar, en az yer kaplayıp en az enerjiyi harcayarak en fazla işi yapmak için tasarlanmıştır?

  A) Hücre zarı         B) Omurlar           
  C) Sinir hücreleri    D) Bağırsaklar       
                       

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bağırsaklarda, yiyeceğin bağırsağa temas edeceği alan ne kadar fazla olursa yiyecekler de o kadar iyi emilir. Bu nedenle bağırsak iç yüzünü büyütmek için burada birçok kıvrım yani milyonlarca villus vardır. Villuslar olmasaydı, bağırsakların uzunluğunun 35 – 40 metre olması gerekecekti. 43. Vücudumuzda bulunan hücre zarının ince olmasının sebebi nedir?

  A) Daha fazla enerji depolamak için
  B) Daha az yer kaplamak için
  C) Daha hızlı hareket etmek için
  D) Daha fazla besin emmek için

 44. Cevap: B Açıklama:

  Hücre zarının ince olması, daha az yer kaplayarak daha fazla enerji depolanmasını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi II. ve III. ünite test soruları 2; müfredata uygun test türünde sorulardan cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Madde döngülerinin önemini açıklar.

Karbondioksit gazının atmosferdeki miktarının artmasının sonuçlarını açıklar.

* Su döngüsünü açıklar.

* Küresel ısınmanın nedenlerine örnekler verir.

* Kağıt üretiminin çevreye olan etkilerini azaltmak için önlemler önerir.

6.3.2. Nüfus artışının çevre kirliliğini nasıl etkilediğini açıklar.

6.3.5. Gürültü kirliliğinin nedenlerini açıklar.

6.3.6. Küresel ısınmanın nedenlerini açıklar.

6.3.1.1. Ekolojik ayak izini oluşturan etmenleri açıklar.

6.3.1.3. Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel ve toplumsal olarak yapılabilecek çalışmaları açıklar.

6.3.2.1. Endüstriyel atıkların çevreye verdiği zararları açıklar.

6.3.2.2. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi yöntemlerini karşılaştırır.

6.3.3.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklar.

6.3.4.1. Çevrenin korunması için yapılabilecek davranışları açıklar.

6.6.3.2. Organik tarımın amacını açıklar.

6.6.4.1. Sürdürülebilirliğin önemini kavrar.

* 6.3.1. Doğal kaynakların sınırlılığını ve önemini bilir.

* 6.3.1. Doğal kaynakların sınırlılığını ve önemini bilir.

* 6.3.2. Doğal kaynakları korumak için gerekli önlemleri alır.

* 6.3.2. Doğal kaynakları korumak için gerekli önlemleri alır.

6.1.3.1. Yaşam döngüsü boyunca canlılarda görülen enerji tasarrufu örneklerini açıklar.

6.1.3.1. Yaşam döngüsü boyunca canlılarda görülen enerji tasarrufu örneklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 20 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.