6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşırı gübre kullanımının toprak üzerindeki etkisi hangisidir?

  A) Toprağı verimli hale getirir.
  B) Toprağı kirletir.
  C) Toprağı daha geçirgen kılar.
  D) Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Haber metnine göre, Nevşehir'de aşırı gübre kullanımı toprakta azot birikmesine neden olmuş ve toprak kirlenmiş ve verimi düşmüştür. 3. Fosil yakıtlara göre yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajı nedir?

  A) Sera etkisi yaratmazlar.    B) Daha ucuzdurlar.           
  C) Sınırsız kaynaklardır.      D) Çevreye zarar vermezler.   
                                

 4. Cevap: A Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgâr ve su gibi kaynaklardan elde edilir ve fosil yakıtlara göre daha az sera gazı emisyonuna neden olurlar. 5. Doğada en uzun süre bozulan plastik türü hangisidir?

  A) 500 yıl    B) 700 yıl    C) 300 yıl    D) 100 yıl    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, bazı plastikler doğada 700 yıl bozulmadan kalabilir. 7. Geri dönüşümün amacı nedir?

  A) Doğal kaynakları korumak     B) Enerji tasarrufu sağlamak   
  C) Çöp miktarını azaltmak       D) Hepsi                       
                                 

 8. Cevap: D Açıklama:

  Metne göre, geri dönüşümün tüm seçeneklerdeki amaçları vardır. 9. Atık oluşumunu önlemek için yapılabilecek bir yol hangisidir?

  A) Geri dönüştürülmüş ürünler kullanmak
  B) Atık miktarını azaltmak
  C) Atıkları uygun şekilde bertaraf etmek
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Metne göre, atık oluşumunu önlemek için tüm seçeneklerdeki önlemler alınabilir. 11. Küresel çevre sorunlarının temel nedeni nedir?

  A) İnsan-çevre etkileşimindeki olumlu değişimler
  B) Artan nüfus ve teknoloji kullanımı
  C) Doğal afetlerin sıklığı
  D) Mantarların yok olması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Küresel çevre sorunları, insan faaliyetleri sonucu çevre üzerindeki olumsuz etkilerden kaynaklanır. 13. Ormansızlaşmanın küresel bir sorun olmasına neden olan faktör nedir?

  A) Hava kirliliğini artırması
  B) Su kaynaklarının azalması
  C) Biyoçeşitliliğin azalmasına yol açması
  D) Toprak verimliliğinin düşmesi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ormansızlaşma, tüm dünyayı etkileyen bir küresel sorundur çünkü biyoçeşitliliği azaltır. 15. Küresel ısınmayı önlemek için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Karbon emisyonlarının azaltılması
  B) Nüfus planlamasının yapılması
  C) Yeni ormanların dikilmemesi
  D) Teknolojik gelişmelerin durdurulması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Küresel ısınmayı önlemek için en önemli önlem, karbondioksit gibi sera gazı emisyonlarının azaltılmasıdır. 17. Küresel ısınmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asit yağmurları               B) Ozon tabakasının incelmesi   
  C) Sera gazları                  D) Ormansızlaşma                
                                  

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sera gazları, özellikle fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkar ve Dünya'nın sıcaklığını arttırır. 19. Asit yağmurlarının oluşumunda etkili olan gazlar hangileridir?

  A) Karbondioksit ve metan
  B) Kükürt dioksit ve azot oksitler
  C) Ozon ve kloroflorokarbonlar
  D) Hidrojen ve oksijen

 20. Cevap: B Açıklama:

  Asit yağmurları, kükürt dioksit ve azot oksitlerin doğal olaylar yoluyla yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur. 21. Hava kirliliğine neden olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Orman yangınları       B) Volkanik patlamalar   
  C) Ormansızlaşma          D) Egzoz gazları         
                           

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ormansızlaşma, hava kirliliğine neden olmaz, aksine hava kalitesini iyileştirir. 23. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Astım             B) Kanser           
  C) Diyabet           D) Kalp hastalığı   
                      

 24. Cevap: A Açıklama:

  Astım, hava kirliliğinin neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. 25. Hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki olası etkisinden biri hangisidir?

  A) Besin emiliminin artması
  B) Büyüme inhibisyonu
  C) Fotosentez oranının düşmesi
  D) Su alımının artması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Hava kirliliği, bitkilerin fotosentez yapmasını engelleyen yaprakları üzerinde toz birikimine neden olabilir. 27. Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılara verdiği zararlardan biri hangisidir?

  A) Boyanın solması
  B) Yapıların yıkılması
  C) Mermerlerin kararması
  D) Bronz heykellerin oksitlenmesi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Hava kirliliği, bronz heykelleri aşındıran oksidasyona neden olabilir. 29. Gürültü kirliliğinin insan sağlığına etkilerinden biri hangisidir?

  A) Gelişmeyi hızlandırır
  B) Uyku kalitesini bozar
  C) İşitme sağlığını iyileştirir
  D) Bağışıklık sistemini güçlendirir

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metinde gürültünün uyku kalitesini düşürdüğü belirtilmiştir. 31. Toprak kirliliğine neden olan etkenlerden biri hangisidir?

  A) Ormanların azalması    B) Tarım ilaçları        
  C) Su kirliliği           D) Güneş ışınları        
                           

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metinde toprak kirliliğinin nedenlerinden biri olarak tarım ilaçları belirtilmiştir. 33. Canlıların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu en önemli kaynaklardan biri hangisidir?

  A) Su    B) Hava    C) Toprak    D) Elektrik    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Su, tüm canlıların yaşamsal faaliyetleri için gereklidir. 35. İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlardan biri hangisidir?

  A) Deniz seviyesinde yükselme
  B) Tür kayıplarının hızlanması
  C) Tarımsal üretimin artması
  D) Biyolojik çeşitliliğin azalması

 36. Cevap: A Açıklama:

  İklim değişikliği sonucu küresel sıcaklıklar yükselmekte ve bunun birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. 37. Işık kirliliğinin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinden biri hangisidir?

  A) Kelebeklerin ölümlerine yol açabilir
  B) Gökdelen ışıklarına çarparak kuşlar ölebilir
  C) Su kaynaklarını kirletebilir
  D) Hepsi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Işık kirliliği, kuşların gece boyunca avlanmalarını zorlaştırabilir ve binanın camlarına çarparak ölmelerine neden olabilir. 39. Çevre sorunlarının birbirlerini etkilediği durumlara ne ad verilir?

  A) Etki tepki döngüsü      B) Doğal denge            
  C) Ekosistem etkileşimi    D) Biyolojik çeşitlilik   
                            

 40. Cevap: A Açıklama:

  Çevre sorunları, birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır ve birinde meydana gelen değişiklik diğerlerini de etkileyebilir. 41. Küresel ısınmaya katkıda bulunmayan faktör hangisidir?

  A) Fosil yakıtların yakılması
  B) Ağaçların kesilmesi
  C) Rüzgar enerjisinin kullanılması
  D) Güneş panellerinin kullanılması

 42. Cevap: C Açıklama:

  Küresel ısınma, fosil yakıtların yakılması ve ağaçların kesilmesi gibi faktörlerden kaynaklanır. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı ise küresel ısınmaya katkıda bulunmaz. 43. Ozon tabakasının incelmesinin nedeni nedir?

  A) Karbon monoksitin birikmesi
  B) Kloroflorokarbonların (KFK'lar) salınması
  C) Oksijenin azalması
  D) Su buharının artması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ozon tabakasının incelmesi, KFK'lar gibi kimyasal maddelerin salınmasından kaynaklanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  4. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  5. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesinin (delinmesinin) canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Toprak koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Enerji kaynakları ve çevresel etkileri

Doğal kaynakların korunması

Geri dönüşümün faydaları

Atık oluşumunun önlenmesi

Çevre sorunlarının nedenlerini anlamak

Ormansızlaşmanın küresel sonuçlarını anlamak

Küresel ısınmanın nedenlerini ve önlemlerini anlamak

Küresel ısınmanın nedenlerini anlama

Asit yağmurlarının nedenlerini anlama

Hava kirliliğine neden olan faktörleri tanımlar.

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini açıklar.

Hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki etkilerini açıklar.

Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılara verdiği zararı açıklar.

Gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerini bilir.

Toprak kirliliğinin nedenlerini açıklar.

Çevre kirliliğinin canlı yaşamına etkilerini anlama

İklim değişikliğinin doğal denge üzerindeki etkilerini anlama

Işık kirliliğinin doğal denge üzerindeki etkilerini anlama

Çevre sorunlarının birbirleriyle olan ilişkisini anlama

Küresel ısınmanın nedenlerini anlama

Ozon tabakasının incelmesinin nedenlerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 31 kere doğru, 34 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri