6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Burdur Gölü'nün kurumasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuraklık            B) Hava kirliliği     
  C) Aşırı gübreleme     D) Orman yangınları   
                        

 2. Cevap: A Açıklama:

  Haber metnine göre, Burdur Gölü'nün suyu, köylülerin tarlalarını sulamak için kuyular açarak kullanmaları nedeniyle çekilmiştir. 3. Hangi ülke çöp ithal etmeye başlamıştır?

  A) Türkiye    B) İsveç    C) Norveç    D) Almanya    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Habere göre, geri dönüşüm ve sürdürülebilir uygulamalarda öne çıkan İsveç, organik atıklarını kullanmak için Norveç'ten çöp ithal etmeye başlamıştır. 5. Hangi enerji kaynağı konut ısıtmada yaygın olarak kullanılmaktadır?

  A) Güneş enerjisi      B) Rüzgâr enerjisi    
  C) Jeotermal enerji    D) Fosil yakıtlar     
                        

 6. Cevap: A Açıklama:

  Haber metnine göre, konut ve su ısıtmada güneş panelleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 7. Çevre kirliliğinin küresel bir problem haline gelmesinin nedeni nedir?

  A) Kirleticilerin havada ve suda taşınması
  B) Nüfus artışı
  C) Sanayileşme
  D) Küresel ısınma

 8. Cevap: A Açıklama:

  Haber metnine göre, eskiden bölgesel olan çevre kirliliği, kirleticilerin hava ve su yoluyla taşınması nedeniyle artık küresel bir problem haline gelmiştir. 9. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir bir atık türü değildir?

  A) Karton             B) Plastik şişeler   
  C) Metal kutular      D) İnşaat molozu     
                       

 10. Cevap: D Açıklama:

  Metne göre, inşaat molozu geri dönüştürülebilir bir atık türü değildir. 11. Cam geri dönüşümünden sağlanan enerji, ne kadar sürelik elektrik ihtiyacını karşılamaya yetebilir?

  A) Bir saat          B) Bir buçuk saat   
  C) İki saat          D) Üç saat          
                      

 12. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, bir şişe cam geri dönüşümünden sağlanan enerji, bir televizyonu bir buçuk saat çalıştırmak için yeterlidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi yerel bir çevre sorunudur?

  A) Hava kirliliği               B) Biyoçeşitliliğin azalması   
  C) Toprak erozyonu              D) Ozon tabakasında incelme    
                                 

 14. Cevap: C Açıklama:

  Toprak erozyonu, belirli bir bölgeyi etkileyen yerel bir çevre sorunudur. 15. Küreselleşme çevre sorunlarına nasıl bir etki yapmıştır?

  A) Küresel sorunlara yol açmıştır
  B) Yerel sorunları azaltmıştır
  C) Çevre sorunlarını çözmüştür
  D) Çevre sorunlarına çözüm getirmemiştir

 16. Cevap: A Açıklama:

  Küreselleşme, çevre sorunlarını sınırların ötesine taşıyarak küresel bir boyut kazandırmıştır. 17. Çevre sorunlarının çözümünde hangi faktör kilit rol oynar?

  A) Bireysel çabalar           B) Uluslararası iş birliği   
  C) Teknolojik çözümler        D) Hepsi                     
                               

 18. Cevap: D Açıklama:

  Çevre sorunlarını çözmek için bireysel çabalar, uluslararası iş birliği ve teknolojik çözümler gibi tüm faktörler birlikte kilit rol oynar. 19. Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddeler hangileridir?

  A) Metan gazı       B) Saç spreyleri   
  C) Kömür            D) Su buharı       
                     

 20. Cevap: B Açıklama:

  Saç spreyleri, deodorantlar, parfümler ve araçların egzoz dumanları ozon tabakasına zarar veren maddelerdir. 21. Ormanların küresel ısınmayı önlemedeki rolü nedir?

  A) Karbondioksiti emerler.
  B) Metan gazı üretirler.
  C) Ozon tabakasını inceltirler.
  D) Sera gazlarını salarlar.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Ormanlar, fotosentez yoluyla karbondioksiti emer ve oksijen salgılarlar, böylece küresel ısınmayı önlemeye yardımcı olurlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarının bir sonucu değildir?

  A) İklim değişiklikleri
  B) Su kaynaklarının tükenmesi
  C) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  D) Petrol fiyatlarının artması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Petrol fiyatlarının artması, küresel çevre sorunlarının bir sonucu değil, ekonomik faktörlerin sonucudur. 25. Hava kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerden biri hangisidir?

  A) Sanayi bacalarına filtre takmak
  B) Fosil yakıtların kullanımını artırmak
  C) Ormanları yok etmek
  D) Özel araç kullanımını teşvik etmek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi bacalarına filtre takmak, hava kirliliğini azaltan önemli bir önlemdir. 27. Hava kirliliğinin çevresel sistem üzerindeki olumsuz etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asit yağmurları               B) Küresel ısınma               
  C) Ozon tabakasının incelmesi    D) Hepsi                        
                                  

 28. Cevap: D Açıklama:

  Asit yağmurları, küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkileridir. 29. Gürültü kirliliğinin nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Nüfus hareketleri     B) Tarım faaliyetleri   
  C) Doğal afetler         D) Eğitim seviyesi      
                          

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metinde gürültü kirliliğinin kaynaklarından biri olarak nüfus hareketleri belirtilmiştir. 31. 58 dB'i aşan ses şiddetine ne denir?

  A) Gürültü         B) Fısıltı        
  C) Konuşma sesi    D) Müzik sesi     
                    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Metinde 58 dB üzeri seslerin gürültülü olarak kabul edildiği belirtilmiştir. 33. Gürültü kirliliğini önlemek için alınabilecek bir önlem hangisidir?

  A) Daha fazla araç kullanmak
  B) Ormanları azaltmak
  C) Ses yalıtım önlemleri almak
  D) Fabrikaların sayısını artırmak

 34. Cevap: C Açıklama:

  Metinde gürültü kirliliğini önlemek için ses yalıtım önlemlerinin alınması gerektiği belirtilmiştir. 35. Normal bir insan kulağının işitebileceği en düşük ses şiddeti kaç desibeldir?

  A) 0    B) 58    C) 100    D) 120    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Metinde insan kulağının en düşük 0 dB ses düzeyini işitebileceği belirtilmiştir. 37. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur?

  A) Ormansızlaşma        B) İklim değişikliği   
  C) Su kirliliği         D) Hepsi               
                         

 38. Cevap: D Açıklama:

  Biyolojik çeşitliliğin azalmasına hem insan kaynaklı hem de doğal etkenler neden olabilir. 39. Ormanların sağladığı kamusal faydalardan biri hangisidir?

  A) İklim düzenleme     B) Su üretimi         
  C) Erozyon kontrolü    D) Hepsi              
                        

 40. Cevap: D Açıklama:

  Ormanlar, iklim düzenlemesinden erozyon kontrolüne kadar çeşitli kamusal faydalar sağlar. 41. Hava kirliliğine neden olan gazlar hangileridir?

  A) Karbondioksit ve metan    B) Azot ve oksijen          
  C) Hidrojen ve helyum        D) Hidrojen ve oksijen      
                              

 42. Cevap: A Açıklama:

  Hava kirliliği, fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan karbondioksit ve metan gibi gazlar nedeniyle oluşur. 43. Su kirliliğini önlemek için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi
  B) Su kaynaklarını plastikle örtmek
  C) Suya kimyasallar eklemek
  D) Su kaynaklarını doldurmak

 44. Cevap: A Açıklama:

  Kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, su kirliliğini önlemek için önemli bir önlemdir, çünkü atık suların çevreye salınmasını azaltır. 45. Biyolojik çeşitliliğin kaybını önlemek için hangi eylem yapılmalıdır?

  A) Doğal yaşam alanlarının korunması
  B) Egzotik türlerin tanıtılması
  C) Ormanların tahrip edilmesi
  D) Fosil yakıtların kullanılması

 46. Cevap: A Açıklama:

  Doğal yaşam alanlarının korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması için gereklidir. 47. Küresel açlık ve yoksullukla mücadele etmek için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Küresel iş birliğini artırmak
  B) Nüfusun kontrol edilmesi
  C) Tarımsal verimliliğin azaltılması
  D) Savaşları desteklemek

 48. Cevap: A Açıklama:

  Küresel açlık ve yoksullukla mücadele etmek için küresel iş birliğini artırmak önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  4. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  5. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesinin (delinmesinin) canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Çevresel sorunları ve çözümlerini anlama

Sürdürülebilirlik ve atık yönetimi

Sürdürülebilir enerji kaynakları

Çevresel sorunların küresel etkileri

Geri dönüşümün kapsamı

Geri dönüşümün ekonomik faydaları

Yerel ve küresel çevre sorunlarını ayırt etmek

Küreselleşmenin çevre sorunları üzerindeki etkisini anlamak

Çevre sorunlarını çözmedeki çok yönlü yaklaşımı anlamak

Çevre sorunlarının nedenlerini anlama

Ormanların çevre üzerindeki olumlu etkilerini anlama

Çevre sorunlarının sonuçlarını belirleme

Hava kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemleri listeler.

Hava kirliliğinin çevresel sistem üzerindeki etkilerini açıklar.

Çevre sorunlarının nedenlerini ve sonuçlarını açıklar.

Ses şiddeti ve gürültü arasındaki ilişkiyi anlar.

Gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri bilir.

Ses şiddeti ölçüsünü ve insan kulağının işitme aralığını bilir.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini anlama

Ormanların korunmasının önemini anlama

Hava kirliliğinin nedenlerini anlama

Su kirliliğinin önlenmesini anlama

Biyolojik çeşitliliğin önemini ve korunmasını anlama

Küresel açlık ve yoksulluğun nedenlerini ve çözümlerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri