6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sürdürülebilir projeler geliştiren şirketlerden örnekler veriniz.


 2. Cevap: Kargo şirketi, giyim firması, banka gibi. Açıklama:

  Farklı sektörlerdeki şirketler, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projeler geliştirmektedir. 3. İsveç'in çöp ithal etmesinin nedenini açıklayınız.


 4. Cevap: Organik atıklarının biyokütle enerjisi için kullanımı nedeniyle çöpsüz kalmasıdır. Açıklama:

  İsveç, sürdürülebilir uygulamalarıyla tanınan bir ülke olup, çöp ithalatı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki zorluklarını göstermektedir. 5. İnsan-çevre arasındaki olumsuz değişimlerin çevre sorunlarının temelini oluşturduğunu belirtiniz.


 6. Cevap: Doğru. Açıklama:

  Bu soru, çevre sorunlarının nedenlerini vurgulamaktadır. 7. Küresel ısınmanın temel nedenlerinden birini açıklayınız.


 8. Cevap: Sera gazları emisyonları. Açıklama:

  Bu soru, küresel ısınmanın önemli bir nedenini belirlemeye yardımcı olur. 9. "Normal" kabul edilen ses düzeyini belirtiniz.


 10. Cevap: 58 dB Açıklama:

  Uluslararası Standart Örgütü tarafından belirlenmiştir. 11. Gürültünün günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini sıralayınız.


 12. Cevap: - İşitme sorunları - Stres ve yorgunluk - Verimlilik azalması - Uyku kalitesinin düşmesi Açıklama:

  Gürültü, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratır. 13. Ormansızlaşmanın neden olduğu üç çevresel sorunu listeleyiniz.


 14. Cevap: İklim değişikliği, erozyon, su kıtlığı Açıklama:

  Ormansızlaşma, karbon tutma kapasitesini azaltarak iklim değişikliğine katkıda bulunur. Ayrıca ağaç kökleri olmadan toprak tutulmaz ve erozyona yol açar. Ağaçlar aynı zamanda yağış topladığı için ormansızlaşma, su kıtlığına neden olabilir. 15. Su kaynaklarının tüketilmesinin olumsuz sonuçlarını açıklayınız.


 16. Cevap: Su kesintileri, salgın hastalıklar, su biyoçeşitliliğinin azalması Açıklama:

  Su kaynaklarının tüketilmesi, su kesintilerine yol açabilir ve ayrıca salgın hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Ayrıca su kirliliği, su biyoçeşitliliğinin azalmasına neden olur. 17. Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddeler nelerdir?


 18. Cevap: Kloroflorokarbon (CFC) gazları Açıklama:

  Ozon tabakası, Dünya'yı Güneş'in zararlı ultraviyole ışınlarından korur. CFC gazları, bu tabakayı incelterek canlı sağlığını tehdit eder. 19. Toprak erozyonunun sonuçlarını yazın.


 20. Cevap: * Toprak verimliliğinin azalması * Su kıtlığı * Sel ve heyelan risklerinin artması Açıklama:

  Toprak erozyonu, toprağın rüzgar veya su ile aşınmasıdır. Bu durum, tarım üretim kapasitesini azaltır ve çevresel sorunlara neden olur. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği küresel çevre sorunlarıdır.
  2. (.....) Bitki, hayvan ve canlı türleri arasındaki farklılaşmalar biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılır.
  3. (.....) Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazlar hava kirliliğinin ana kaynağıdır.
  4. (.....) Asit yağmurları, atmosferde bulunan sülfür ve azot oksitlerin yağmur suyuna karışmasıyla oluşur.
  5. (.....) Ozon tabakası, Dünya'yı zararlı güneş ışınlarından koruyan atmosfer katmanıdır.
  6. (.....) Ormansızlaşma, ormanların insan faaliyetleri nedeniyle yok edilmesi anlamına gelir.
  7. (.....) Küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklığının yükselmesidir.
  8. (.....) İklim değişikliği, küresel ısınmanın neden olduğu yağış modelleri, sıcaklıklar ve hava olaylarındaki uzun vadeli değişikliklerdir.
  9. (.....) Çevre kirliliğine engel olmak için bireyler sorumluluk almalıdır.
  10. (.....) Küresel açlık ve yoksulluk, çevresel bozulma ve yanlış kaynak kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Ormansızlaşma
  2. Küresel Isınma
  3. İklim Değişikliği
  4. Hava Kirliliği
  5. Su Kirliliği
  6. Toprak Kirliliği
  7. Gürültü Kirliliği
  8. Işık Kirliliği
  9. Asit Yağmurları
  10. Ozon Tabakasının İncelmesi
  Önermeler:
  a) Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazlar
  b) Dünya'nın ısı dengesinin bozulması
  c) Ormanların yok edilmesi
  d) Atmosferdeki CO2 miktarının artması
  e) Toprağın yapısının bozulması
  f) Hava sıcaklığındaki ani değişimler
  g) Yağış miktarında azalma
  h) Su kaynaklarının kirlenmesi
  ı) Bitki ve hayvan türlerinin yok olması
  i) Güneş'in zararlı ışınlarına karşı koruma sağlayan tabakanın incelmesi

 24. Cevap: 1. c 2. b 3. f 4. a 5. h 6. e 7. g 8. ı 9. i 10. i Açıklama:

  Bu eşleştirme, temel küresel çevre sorunlarını ve bunların nedenlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Geri dönüşüm, değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel, kimyasal işlemlerle ikincil ham maddeye dönüştürülerek yeniden kullanılmasına ........... denir.
  2. Geri kazanım, geri dönüşüm kavramını da içine alır ve katı atıkların enerji elde edilmesi için yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümüdür.
  3. Geri dönüşüm, enerji elde etme amacı ............ 'dir.
  4. Geri dönüşüm, doğal kaynaklar ve enerjiyi ............ olur.
  5. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünleri kullanmak, geri dönüşümün yaygınlaşmasına destek vermek için ............ dir.
  6. Plastiklerin doğada bozulmadan kalma süresi ............ denir.
  7. Plastikler, sulardaki canlılara zarar verir ve ölümlerine neden ............ tanımlanır.
  8. Atık oluşumunu önlemek, atık oluştuktan sonra toplama, taşıma ve ayrıştırma için yapılan harcamaları ............ yapılır.
  9. Geri dönüşüm, atık oluşumunu önler ve kirliliğin artmasını ............ öyledir.
  10. Değerlendirilebilir atıkların türlerine göre ayrılması ve ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ............ denir.

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  4. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  5. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesinin (delinmesinin) canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak, çevre dostu uygulamaların önemini vurgulamak.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın zorluklarını ve uluslararası işbirliğinin önemini anlamak.

Çevre sorunlarının insan faaliyetlerinden kaynaklandığını anlamak.

Küresel ısınmanın nedenlerini öğrenmek.

Gürültü kirliliğinin ölçümü hakkında bilgi edinmek.

Gürültü kirliliğinin etkileri hakkında bilgi edinmek.

Ormansızlaşmanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini fark edebilmek.

Su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir kullanma konusunun önemini vurgulamak.

Ozon tabakasının önemini ve onu korumanın yollarını vurgulama.

Toprak erozyonunun olumsuz etkilerini fark etme.

1. Temel küresel çevre sorunlarını öğrenmek 2. Biyolojik çeşitliliğin tanımını anlamak 3. Hava kirliliğinin ana kaynağını bilmek 4. Asit yağmurlarının oluşum sürecini öğrenmek 5. Ozon tabakasının önemini anlamak 6. Ormansızlaşmanın tanımını öğrenmek 7. Küresel ısınmanın ne olduğunu bilmek 8. İklim değişikliğinin tanımını öğrenmek 9. Çevre kirliliğine engel olmak için bireysel sorumluluğun önemini anlamak 10. Küresel açlık ve yoksulluğun çevresel bozulmadan kaynaklanabileceğini bilmek

* Temel küresel çevre sorunlarını tanımlayabilir. * Bu sorunların nedenlerini anlayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri