6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Plansız kentleşmenin çevreye etkileri nelerdir?


 2. Cevap: Plansız kentleşme, çevre kirliliğinin artmasına, tarım alanlarının azalmasına ve doğal yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olmaktadır. Açıklama:

  Plansız kentleşme ile birlikte ormanlar, tarım alanları ve doğal yaşam alanları yerleşim alanlarına dönüştürülmektedir. Bu durum, çevre kirliliğinin artmasına, tarım alanlarının azalmasına ve doğal yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olmaktadır. 3. Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: Hava kirliliğinin başlıca nedenleri, fosil yakıtların yakılması, sanayileşme ve ulaşım faaliyetleridir. Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması, sanayileşme ve ulaşım faaliyetleri sonucunda havaya zararlı gazlar ve partiküller karışmaktadır. Bu da hava kirliliğine neden olmaktadır. 5. Ekolojik ayak izi nedir?


 6. Cevap: Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş olan bir yöntemdir. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplar. 7. Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler nelerdir?


 8. Cevap: Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları, atıklar şeklinde sıralanabilir. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları kaynakları ve ürettikleri atıkları ifade eder. 9. Doğal kaynaklar sınırlıdır. Bu durum, insanların tüketim alışkanlıklarını nasıl etkilemelidir?


 10. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların tüketim alışkanlıklarını daha bilinçli ve sürdürülebilir hale getirmelerini gerektirir. Bunun için, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması gibi önlemler alınmalıdır. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, insan yaşamının devamı için gerekli olan temel kaynaklardır. Ancak, bu kaynaklar sınırlıdır ve sürekli olarak yenilenemez. Bu nedenle, doğal kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi, sürdürülebilir kalkınma için çok önemlidir. 11. Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların yaşam tarzlarını nasıl etkilemelidir?


 12. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların yaşam tarzlarını daha basit ve çevre dostu hale getirmelerini gerektirir. Bunun için, toplu taşıma araçlarını kullanma, enerji tasarrufu yapma, geri dönüşüm yapma gibi alışkanlıklar edinilmelidir. Açıklama:

  Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların yaşam tarzlarını da etkilemektedir. Bu etkiyi azaltmak için, insanların tüketim alışkanlıklarını daha basit ve çevre dostu hale getirmeleri gerekmektedir. 13. Bir kurbağa, kuraklık nedeniyle besin bulamadığı zaman ne yapar?


 14. Cevap: Kurbağa, yağ deposunu kullanarak 5 yıl boyunca toprak altında yaşayabilir. Açıklama:

  Kurbağa, yağ deposundan aldığı enerji ile metabolizmasını yavaşlatarak hayatta kalabilir. 15. Tardigradelar, neredeyse hiçbir şey tüketmeden 10 yıl yaşayabilirler. Bu canlıların hayatta kalmasını sağlayan en önemli faktör nedir?


 16. Cevap: Metabolizmalarını yavaşlatmaları Açıklama:

  Tardigradelar, metabolizmalarını yavaşlatarak çok zor ve çetin şartlarda hayatta kalabilirler. 17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Su döngüsünün bozulması sonucunda su kıtlığı yaşanır.
  2. ( ) Karbon döngüsünün bozulması sonucunda küresel ısınma ve iklim değişikliği görülür.
  3. ( ) Oksijen döngüsünün bozulması sonucunda canlıların solunumu zorlaşır.
  4. ( ) Azot döngüsünün bozulması sonucunda bitkiler azot alamadığı için fotosentez yapamaz.
  5. ( ) Fosfor döngüsünün bozulması sonucunda canlıların büyümesi ve gelişmesi olumsuz etkilenir.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D Açıklama:

  1. Su döngüsünün bozulması sonucunda suyun buharlaşması, yağış şeklinde düşmesi ve yeraltı sularına karışması gibi süreçler kesintiye uğrar. Bu da su kıtlığına neden olur. 2. Karbon döngüsünün bozulması sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarı artar. Bu da küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlara yol açar. 3. Oksijen döngüsünün bozulması sonucunda atmosferdeki oksijen miktarı azalır. Bu da canlıların solunumunu zorlaştırır ve hatta ölümlerine neden olabilir. 4. Azot döngüsünün bozulması sonucunda bitkiler azot alamadığı için fotosentez yapamaz. Bu da bitkilerin büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkiler. 5. Fosfor döngüsünün bozulması sonucunda canlıların büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan fosfor minerali azalır. Bu da canlıların sağlıklı bir şekilde yaşamasını engeller. 19. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Ekolojik ayak izi, bir insanın veya bir topluluk tarafından kullanılan yenilenebilir kaynakların sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplar.
  2. ( ) Ekolojik ayak izi, dünya nüfusunun biyolojik kapasitesini aşıyor.
  3. ( ) Ekolojik ayak izi, karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazlarının atmosferdeki miktarını artırır.
  4. ( ) Ekolojik ayak izi, su kirliliğine neden olur.
  5. ( ) Ekolojik ayak izi, hava kirliliğine neden olur.
  6. ( ) Ekolojik ayak izi, toprak kirliliğine neden olur.
  7. ( ) Ekolojik ayak izi, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.
  8. ( ) Ekolojik ayak izi, iklim değişikliğine neden olur.
  9. ( ) Ekolojik ayak izi, doğal kaynakların tükenmesine neden olur.
  10. ( ) Ekolojik ayak izi, çevre sorunlarının artmasına neden olur.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Ekolojik ayak izi, bir insanın veya bir topluluk tarafından kullanılan yenilenebilir kaynakların sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplar. Bu nedenle, ekolojik ayak izi, bir kişinin veya bir topluluğun doğaya yükünü hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. * Dünya nüfusu hızla artmakta ve bu artış, ekolojik ayak izinin de artmasına neden olmaktadır. Dünyanın biyolojik kapasitesi ise sınırlıdır. Bu nedenle, ekolojik ayak izi, dünya nüfusunun biyolojik kapasitesini aşıyor. * Ekolojik ayak izi, karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazlarının atmosferdeki miktarını artırarak iklim değişikliğine neden olur. Ayrıca, ekolojik ayak izi, su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliğine de neden olmaktadır. * Ekolojik ayak izi, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Bunun nedeni, ekolojik ayak izinin artması ile birlikte, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve çevre sorunlarının artmasıdır. Cevap: * Bu sorular, öğrencilerin ekolojik ayak izi kavramını, ekolojik ayak izinin nedenlerini ve sonuçlarını anlamalarını sağlayacaktır. * Bu sorular, öğrencilerin çevre sorunlarının farkında olmalarını ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapmalarını sağlayacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak klasik türde sorulardan hazırlanmıştır

Plansız kentleşme ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi açıklar.

Hava kirliliğinin nedenlerini açıklar.

Ekolojik ayak izi, insanların doğaya verdiği zararı ölçmek için kullanılan bir kavramdır. (Kazanım 6.2.1.1)

Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler, insanların doğaya verdiği zararın boyutlarını belirlemede önemli rol oynar. (Kazanım 6.2.1.2)

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığı ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını anlamasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığının yaşam tarzı üzerindeki etkilerini anlamasını sağlar.

Hayvanlar, besin bulamadığı durumlarda metabolizmalarını yavaşlatarak hayatta kalabilirler.

Metabolizmanın yavaşlatılması, canlıların hayatta kalmasını sağlayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.