6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülerden birisi de su döngüsüdür. Su döngüsünün bozulması canlı yaşamına nasıl bir etki yapar?


 2. Cevap: Su döngüsünün bozulması, su kaynaklarının azalmasına, kuraklıklara, sel felaketlerine, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine, iklim değişikliğine ve canlı yaşamının yok olmasına neden olabilir. Açıklama:

  Su döngüsü, yeryüzündeki suyun sürekli olarak buharlaşması, bulutlarda yoğunlaşması ve yağmur, kar, dolu gibi yağışlar şeklinde yeryüzüne düşmesi ile gerçekleşir. Bu döngü, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan suyun sürekli olarak yenilenmesini sağlar. Su döngüsünün bozulması, yeryüzündeki suyun buharlaşmasının ve yağışların azalmasına neden olur. Bu durum, su kaynaklarının azalmasına, kuraklıklara ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Su kaynaklarının azalması, insanların içme suyu temini, tarımsal sulama ve sanayi faaliyetleri için gerekli olan suyun azalmasına neden olur. Bu durum, kuraklıklara, gıda krizlerine ve ekonomik sorunlara yol açabilir. Su döngüsünün bozulması, sel felaketlerinin de artmasına neden olabilir. Aşırı yağışlar, sel baskınlarına neden olabilir. Sel baskınları, can ve mal kayıplarına, altyapının zarar görmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Su döngüsünün bozulması, iklim değişikliğine de neden olabilir. Su döngüsünün bozulması, atmosferdeki sera gazlarının miktarının artmasına neden olur. Bu durum, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. İklim değişikliği, hava sıcaklıklarının artmasına, buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Su döngüsünün bozulması, canlı yaşamının yok olmasına da neden olabilir. Su, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel bir maddedir. Su döngüsünün bozulması, su kaynaklarının azalmasına ve suyun kalitesinin bozulmasına neden olur. Bu durum, canlıların yaşamını olumsuz etkiler ve canlı yaşamının yok olmasına neden olabilir. 3. İnsan faaliyetlerinin madde döngüleri üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?


 4. Cevap: İnsan faaliyetleri, doğal dengeyi bozarak madde döngüleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Bu etkiler şunlardır: * Ormansızlaşma: Ormanların tahrip edilmesi, karbon döngüsünün bozulmasına ve sera gazlarının miktarının artmasına neden olur. Bu durum, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. * Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı: Fosil yakıtların kullanımı, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olur. Bu durum, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. * Atıkların çevreye bırakılması: Atıkların çevreye bırakılması, su, hava ve toprak kirliliğine neden olur. Bu durum, canlı yaşamına zarar verir. * Geri dönüşümün az yapılması: Geri dönüşümün az yapılması, doğal kaynakların tüketimini artırır ve atıkların çevreye bırakılmasına neden olur. Açıklama:

  * Ormanlar, karbon döngüsünün önemli bir parçasıdır. Ormanlar, atmosferdeki karbondioksiti fotosentez yoluyla kullanarak oksijen üretir. Ormanların tahrip edilmesi, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olur. Bu durum, sera gazlarının miktarının artmasına ve küresel ısınmaya neden olur. * Fosil yakıtlar, petrol, kömür ve doğal gaz gibi yer kabuğunun derinliklerinde oluşan yakıtlardır. Fosil yakıtların kullanımı, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olur. Bu durum, sera gazlarının miktarının artmasına ve küresel ısınmaya neden olur. * Atıklar, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları ve artık ihtiyaç duymadıkları maddelerdir. Atıklar, evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve tehlikeli atıklar olmak üzere üçe ayrılır. Atıklar, çevreye bırakılması durumunda su, hava ve toprak kirliliğine neden olur. 5. Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir?


 6. Cevap: Çevre kirliliği, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliği solunum hastalıklarına, su kirliliği ishal, kolera gibi hastalıklara neden olmaktadır. Açıklama:

  Hava kirliliği ile birlikte solunum yollarında tahriş, astım, bronşit gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Su kirliliği ile birlikte ishal, kolera, tifo gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 7. Doğayı korumak için neler yapabiliriz?


 8. Cevap: Doğayı korumak için yapabileceğimiz birçok şey vardır. Örneğin, enerji tasarrufu yapabilir, geri dönüşümü destekleyebilir ve çevremizi temiz tutabiliriz. Açıklama:

  Enerji tasarrufu yaparak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabiliriz. Geri dönüşümü destekleyerek atık miktarını azaltabiliriz. Çevremizi temiz tutarak kirliliğin önlenmesine katkıda bulunabiliriz. 9. Ekolojik ayak izini azaltmak için neler yapılabilir?


 10. Cevap: Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel ve toplumsal olarak birçok şey yapılabilir. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel olarak yapılabileceklerden bazıları şunlardır: * Daha az et tüketmek, * Daha az enerji tüketmek, * Daha az atık üretmek, * Daha fazla geri dönüşüm yapmak, * Daha az su tüketmek, * Daha fazla toplu taşıma kullanmak, * Daha fazla yürüyüş ve bisiklete binmek. Toplumsal olarak yapılabileceklerden bazıları şunlardır: * Daha sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini geliştirmek, * Enerji verimliliğini artırmak, * Çevre kirliliğini önlemek için önlemler almak. 11. Ekolojik ayak izinin önemi nedir?


 12. Cevap: Ekolojik ayak izinin önemi, insanların doğaya verdiği zararı ölçmek ve bu zararı azaltmak için önlemler almaktır. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini ölçerek, insanların doğaya ne kadar yük oluşturduğunu görebiliriz. Bu bilgi, doğaya verilen zararı azaltmak için gerekli önlemleri almak için kullanılabilir. 13. Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların çevreye karşı duyarlılığını nasıl etkiler?


 14. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların çevreye karşı duyarlılığını artırmaktadır. Bunun için, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Açıklama:

  Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların çevreye karşı duyarlılığını artırmaktadır. Bu duyarlılık, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. 15. Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların ekonomik gelişimini nasıl etkiler?


 16. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların ekonomik gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bunun için, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, doğal kaynakların sınırlılığı, ekonomik gelişimi olumsuz etkilemektedir. Bu etkiyi azaltmak için, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. 17. Omurlar, bitişik değil parça halindedir. Bunun nedeni nedir?


 18. Cevap: Enerji tasarrufu Açıklama:

  Omurlar, bitişik olsalardı her yürüdüğümüzde beyni zedeleyebilirlerdi. Bu nedenle omurlar parça halindedir. 19. Bağırsaklarda villuslar bulunur. Villusların görevi nedir?


 20. Cevap: Yemeğin bağırsağa temas eden alanını artırmak Açıklama:

  Villuslar, bağırsağın iç yüzeyini büyüterek yemeğin bağırsağa temas eden alanını artırır. Bu sayede yiyecekler daha iyi emilir. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara göre çevreye daha az zararlıdır.
  2. ( ) Sakin şehirler, modern hayatın hızına ve stresine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  3. ( ) Yavaş yemek hareketi, fast food kültürünün yaygınlaşmasına tepki olarak doğmuştur.
  4. ( ) Organik tarım, üretimde kimyasal madde kullanımını azaltarak çevreyi korur.
  5. ( ) Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesiller için de korunmasını amaçlar.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara göre çevreye daha az zararlıdır. Fosil yakıtların yakılması, hava kirliliği, iklim değişikliği ve asit yağmurları gibi çevre sorunlarına neden olur. Yenilenebilir enerji kaynakları ise bu sorunlara neden olmaz. 2. Sakin şehirler, modern hayatın hızına ve stresine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sakin şehirler, doğa ve kültür değerlerini koruyan, sakin ve huzurlu bir yaşam sunan şehirlerdir. 3. Yavaş yemek hareketi, fast food kültürünün yaygınlaşmasına tepki olarak doğmuştur. Yavaş yemek hareketi, yerel ve geleneksel lezzetlerin korunmasını ve yavaş yemek yemenin keyfini çıkarmayı amaçlar. 4. Organik tarım, üretimde kimyasal madde kullanımını azaltarak çevreyi korur. Organik tarım, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan, doğal yöntemlerle üretim yapan tarım biçimidir. Bu sayede, çevre kirliliği azalır ve doğal yaşam korunur. 5. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesiller için de korunmasını amaçlar. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tükenmeden ve çevrenin zarar görmeden kullanılmasını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi 1.dönem 2.yazılı; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Su döngüsünün bozulması canlı yaşamına çeşitli olumsuz etkilerde bulunur.

Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkilerini açıklar.

Doğayı korumak için bireysel ve toplumsal olarak neler yapabileceğimizi açıklar.

Ekolojik ayak izini azaltmak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için önemlidir. (Kazanım 6.2.4.1)

Ekolojik ayak izi, çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için önemli bir araçtır. (Kazanım 6.2.5.1) Bu soruların cevapları ve açıklamaları, yukarıda verdiğim içeriğe uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular, klasik türdedir ve seçenek içermez. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri arasında tutarlılık sağlanmıştır.

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığının çevreye karşı duyarlılığı üzerindeki etkilerini anlamasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığının ekonomik gelişim üzerindeki etkilerini anlamasını sağlar.

Omurlar, enerji tasarrufu için parça halinde olabilirler.

Villuslar, yiyeceklerin daha iyi emilmesini sağlayabilir.

* Çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. * Yenilenebilir enerji kaynakları, sakin şehirler, yavaş yemek ve organik tarım gibi çevre dostu uygulamaların önemini kavrar. * Sürdürülebilirlik kavramı hakkında bilgi sahibi olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.