6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Dünya nüfusunun artmasının çevreye etkileri nelerdir?


 2. Cevap: Dünya nüfusunun artması, doğal kaynakların daha fazla tüketilmesine, çevre kirliliğinin artmasına ve iklim değişikliğinin hızlanması gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Açıklama:

  Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu durum, doğal kaynakların daha fazla tüketilmesine neden olmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla orman kesilmektedir. Bu da iklim değişikliğinin hızlanması gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. 3. Tarım alanlarının azalmasının nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: Tarım alanlarının azalmasının başlıca nedenleri, plansız kentleşme, sanayileşme ve ormansızlaşmadır. Açıklama:

  Plansız kentleşme ile birlikte tarım alanları yerleşim alanlarına dönüştürülmektedir. Sanayileşme ile birlikte tarım alanlarının bir kısmı sanayi alanlarına dönüştürülmektedir. Ormansızlaşma ile birlikte tarım alanlarının bir kısmı ormanlara dönüştürülmektedir. Bu durum, tarım alanlarının azalmasına neden olmaktadır. 5. Sera gazları nelerdir?


 6. Cevap: Sera gazları, atmosferde bulunan ve Güneş'ten gelen ışınları yakalayarak Dünya'nın ısınmasına neden olan gazlardır. Açıklama:

  Sera gazları, karbondioksit, metan, azot oksit, ozon gibi gazlardır. Bu gazlar, atmosferde birikerek küresel ısınmaya neden olur. 7. Atıklar nelerdir?


 8. Cevap: Atıklar, üreticisi tarafından artık kullanılmaz, işe yaramaz veya tehlike oluşturduğuna inanılan ve yok edilmesi gereken tüm maddelerdir. Açıklama:

  Atıklar, evsel atıklar, tıbbi atıklar, inşaat atıkları, pil ve akümülatörler, organik atıklar, iri atıklar, pazar atıkları, sanayi atıkları, lastik ve yağ atıkları, tehlikeli atıklar (kimyasal, nükleer vb.) şeklinde sınıflandırılabilir. 9. Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların üretim ve tüketim alışkanlıklarını nasıl etkilemelidir?


 10. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların üretim ve tüketim alışkanlıklarını daha sürdürülebilir hale getirmelerini gerektirir. Bunun için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, atık üretiminin azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması gibi önlemler alınmalıdır. Açıklama:

  Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların üretim ve tüketim alışkanlıklarını da etkilemektedir. Bu etkiyi azaltmak için, insanların üretim ve tüketim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmeleri gerekmektedir. 11. Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların gelecek nesiller için sorumluluklarını nasıl etkiler?


 12. Cevap: Doğal kaynakların sınırlılığı, insanların gelecek nesiller için sorumluluklarını daha fazla hissetmelerini gerektirir. Bunun için, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, gelecek nesiller için de gerekli olan temel kaynaklardır. Bu nedenle, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, insanların en önemli sorumluluklarından biridir. 13. Vücudumuzda bulunan hücre zarının ince olmasının nedeni nedir?


 14. Cevap: Enerji tasarrufu Açıklama:

  Hücre zarının ince olması, hücrenin daha az enerji harcamasına neden olur. 15. Sinir hücreleri, boğum boğumdur. Bunun nedeni nedir?


 16. Cevap: Enerji tasarrufu ve iletimin hızlandırılması Açıklama:

  Boğum boğum olan sinir hücreleri, iletimi hızlandırır ve enerji tasarrufu sağlar. 17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Geri dönüşüm, atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı ya da tekrar kullanılmasıdır
  ( ) Arıtma, atıklar fiziksel, biyolojik ya da kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.
  ( ) Tehlikeli atıklar, evsel atıklarla birlikte yok edilemezler.
  ( ) Tehlikeli atıklar, fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak depolanır.
  ( ) İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için beslenme, barınma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlarını da doğadan temin etmektedir.
  ( ) Artan nüfusla birlikte tüketim talebi de artmıştır. Dünyanın kaynakları hızlı bir biçimde tükenirken yerine de büyük bir çöp yığını kalmaktadır.
  ( ) Modern dünyada tüketim alışkanlıkları da değişmiştir. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamanın dışında pek çok alanda doğal kaynakları sınırsız bir şekilde kullanmaktadır.
  ( ) Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalgalarının enerjisi, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
  ( ) Doğal kaynak tüketimini azaltmak için bireysel, toplumsal ve yasal önlemler alınabilir.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir. Atıkların kaynağında azaltılması, atıkların oluşmadan önlenmesidir. Bu, ambalajların azaltılması, geri dönüşümün teşvikYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 6.sınıf çevre eğitimi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Nüfus artışı ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi açıklar.

Tarım alanlarının azalmasının nedenlerini açıklar.

Sera gazları, küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında yer alır. (Kazanım 6.2.2.1)

Atıklar, çevre kirliliğine neden olan önemli faktörlerden biridir. (Kazanım 6.2.3.1)

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığının üretim ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerini anlamasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin doğal kaynakların sınırlılığının gelecek nesiller için sorumlulukları üzerindeki etkilerini anlamasını sağlar.

Hücre zarının inceliği, enerji tasarrufuna neden olabilir.

Sinir hücreleri, enerji tasarrufu ve iletimin hızlandırılması için boğum boğum olabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınfı Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.