2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28)

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından değildir?

  A) Başkalarına ait kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri ele geçirmek
  B) Virüs, trojan vb. gibi kötü amaçlı yazılım hazırlayıp yaymak
  C) Sınıftaki camları kırıp, sıralara ve masalara bir şeyler yazmak
  D) Kumar oynanması için internet sitesi hazırlama

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bilişim suçları, internet veya diğer dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen suçlardır. Seçenekler arasında yer alan diğer üç seçenek (A, B ve D) bilişim suçlarına örnek olarak verilebilecek davranışlardır. Ancak, C seçeneği sınıf camlarının kırılması ve sıralara masalara zarar verme eylemini içerir, fakat bilişim suçu kapsamına girmez. Bu seçenek, fiziksel zarar ve vandalizmle ilgilidir. 3. Ali bir alışveriş mağazasından bir anti virüs programı satın alıp, bilgisayarına kurmuş ve kullanmaktadır.
  Buna göre Ali’nin anti virüs programı kullanım haklarına göre nasıl bir yazılımdır?

  A) Lisanslı yazılım             B) Ücretsiz yazılım
  C) Demo Yazılım               D) Paylaşılan yazılım.

 4. Cevap: A

 5. I. Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde
  ulaşmayı sağlar.
  II. Zaman tasarrufu sağlar
  III. İletişim ve hızlı haberleşmeyi sağlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilişim teknolojilerinin faydaları arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 6. Cevap: D

 7. Nesnelerin birbirine bağlanarak kendi aralarında iletişime geçmesi ve böylece bir teknolojik ekosistem oluşturmasına ne ad verilir?

  A) İnternet                            B) İşletim sistemi
  C) Nesnelerin interneti         D) Hologram

 8. Cevap: C

 9. I. Ücretli olup olmadığına
  II. Kullanımının kolay olup olmadığına
  III. Güvenilir olup olmadığına
  İşletim sistemi seçerken verilenlerden hangisi veya hangilerine dikkat etmemiz gerekir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 10. Cevap: D

 11. Aşağıdakilerden hangisi dosya adında bulunmaz?

  A) Nokta işareti             B) Dosya adı
  C) Ünlem işareti            D) Dosya uzantısı

 12. Cevap: C

 13. Bilgisalarda birden fazla dosyanın bir arada tutulmasını sağlayan ve dosyalarımızın daha organize olmasını sağlayan yapıya ne denir?

  A) Dosya    B) Klasör    C) Sabitdisk    D) Haricidisk

 14. Cevap: B

 15. Dosyalarımızın internet üzerinden depolanmasına, saklanmasına ne ad verilir?

  A) Bulut depolama                B) Fiziksel depolama
  C) Yapay zeka depolama     D) Kısıtlı depolama

 16. Cevap: A

 17. I. Dosyaların her yerden ve her zaman ulaşılabilir olması
  II. Buluta yüklenen dosyaların bilgisayarda yer kaplamaması
  III. Birçok hizmetin ücretsiz olması,
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bulut depolama teknolojilerinin faydaları arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 18. Cevap: D

 19. I. Google Drive
  II. Yandex Disk
  III. One Drive
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bulut depolama teknolojilerindendir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 20. Cevap: D

 21. ................... kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz ürünler için sahip olduğumuz haklardır.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Telif hakkı                B) Kullanma hakkı
  C) İzin hakkı                 D) İndirme hakkı

 22. Cevap: A

 23. Bir eseri kullanırken;
  I. Eserin kime ait olduğuna bakmalısın
  II. Eseri sahibinin izin verdiği şekilde kullanmalısın.
  III. Eseri kullandığında sahibine atıf yapmalısın
  verilenlerden hangisi veya hangilerini yapmalıyız?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: D

 25. Aşağıdakilerden hangisi Adil Kullanıma uygun değildir?

  A) Eserin belirli bir bölümünü kullanmak,
  B) Eseri eğitim amaçlı kullanmak,
  C) Eseri ticari amaçla kullanmak
  D) Eser sahibine atıfta bulunmak

 26. Cevap: C

 27. I. Eserlerde telif hakkı bulunmaz
  II. Kopyalamak, düzenlemek veya indirmek ücretsizdir.
  III. CC sembolü ile gösterilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yaratıcı birliktelik (creative commons) için doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 28. Cevap: D

 29. Teknoloji kullanarak dijital ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi olarak zarar vermeye ne denir?

  A) Bişim teknolojileri    B) Bilişim Etiği
  C) Bilişim Suçları         D) Bilişim Etkileşimi

 30. Cevap: C

 31. Aşağıda verilenlenlerden hangisi bilişim suçu değildir?

  A) Kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanılması.
  B) Yasa dışı yayınlar yapmak
  C) Bilişim yoluyla iletişim kurmak
  D) Bilişim yolu ile dolandırıcılık.

 32. Cevap: C

 33. I. Kredi kartı dolandırıcılığı
  II. Başkasının adına sahte hesap açmak
  III. Başkaları ile ilgili nefret söyleminde bulunmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilişim suçudur?

  A) I ve II    B) II ve III     C) I ve III    D) I, II ve III

 34. Cevap: D

 35. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?

  A) Web sitelerini gezinmek
  B) Kredi kartı şifrelerini ele eçirmek
  C) Özel bilgilerimizin internette izinsiz kullanılması
  D) Başkasının bilgisayarına izinsiz girmek

 36. Cevap: A

 37. Özellikleri kısıtlanmış tanıtım amaçlı yazılımlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Paylaşılan yazılım        B) Ücretsiz yazılım
  C) Demo yazılım               D) Lisanslı yazılım

 38. Cevap: C

 39. Aşağıdakilerden hangisinde işletim sistemi bulunmaz?

  A) Bilgisayar                    B) Sınıflardaki lambalar
  C) Çamaşır makinesi        D) Cep telefonu

 40. Cevap: B

 41. Apple firması tarafından üretilen bilgisayarda kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Android    B) MacOS    C) Windows    D) Linux

 42. Cevap: B

 43. Bilgisayarda bulunan bir dosyanın boyutunu azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Dosya yeniden adlandırılmalıdır
  B) Dosya sıkıştırılmalıdır
  C) Dosyanın kısayolu oluşturulmalıdır
  D) Dosya kopyalanmalıdır

 44. Cevap: B

 45. İnternetteki bilgi kirliliği sonucunda;
  I. Zaman kaybına sebep olabilir
  II. Gereksiz emek kaybı oluşturabilir.
  III. Doğru karar vermeyi engelleyebilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. - İnternetteki bilgi kirliliği sonucunda zaman kaybı yaşanabilir. Çünkü doğru bilgiyi bulmak için daha fazla zaman harcanması gerekebilir. - Gereksiz emek kaybı da bilgi kirliliğinin bir sonucu olabilir. Yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı olarak yapılan çalışmalar veya araştırmalar boşa harcanan emeklere neden olabilir. - Bilgi kirliliği doğru karar vermeyi engelleyebilir. Yanlış veya eksik bilgilere dayalı olarak alınan kararlar, olumsuz sonuçlara yol açabilir. 47. I. Görsel araçlar
  II. İşitsel araçlar
  III. Yazılı basılı araçlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iletişim araçları arasındadır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 48. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, D seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Görsel araçlar (I), işitsel araçlar (II) ve yazılı basılı araçlar (III) hepsi iletişim araçlarına örnek olarak verilebilir. Görsel araçlar, görüntüleri, grafikleri veya videoları kullanarak iletişimi desteklerken, işitsel araçlar, ses, konuşma veya müzik gibi sesleri kullanarak iletişimi sağlar. Yazılı basılı araçlar ise yazı, kitap, dergi gibi materyalleri kullanarak iletişimi gerçekleştirir. Dolayısıyla, I, II ve III seçeneklerinin hepsi iletişim araçları arasında yer alır. 49. Aşağıdakilerden hangisi (Eğitim Bilişim Ağı ) EBA’nın amaçlarından birisi değildir?

  A) Tek tip öğrenmeyi sağlamak
  B) Kullanıcılar arasında bir iletişim ağı kurarak etkileşim sağlamak
  C) Eğitimde ortaya çıkan ihtiyaçlara içerikler ile cevap vermek
  D) Kullanıcılara zengin ve faydalı içerikler sunmak

 50. Cevap: A Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından A) Tek tip öğrenmeyi sağlamak Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın amaçlarından birisi değildir. EBA, Türkiye'deki eğitim sisteminin dijitalleşmesini desteklemek için oluşturulmuş bir platformdur. EBA'nın amacı, öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli eğitim materyalleri, kaynaklar ve içerikler sunmaktır. EBA'nın amaçları arasında kullanıcılar arasında iletişimi sağlamak, eğitimde ortaya çıkan ihtiyaçlara içerikler ile cevap vermek ve kullanıcılara zengin ve faydalı içerikler sunmak bulunmaktadır. Ancak "Tek tip öğrenmeyi sağlamak" EBA'nın amaçları arasında yer almaz. EBA, farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlara uygun olarak çeşitlilik sağlayan bir platform olarak tasarlanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK VE GÜVENLİK
  1. Etik Değerler
  2. Etik Değerler
  3. Gizlilik ve Güvenlik

Ayrıca

Bu soru, öğrencilere bilişim suçlarının ne olduğu ve örnekleri hakkında bilgi vererek, dijital dünyada yapılan suç türlerini anlamalarını sağlar.

İnternetteki bilgi kirliliğinin zaman kaybına, gereksiz emek kaybına ve doğru karar vermeyi engellemeye sebep olabileceğini anlama.

İletişim araçlarının çeşitliliğini anlamak, iletişim sürecini etkili bir şekilde yönetmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir.

Verilen seçenekler arasında bir amaç veya özelliği tanıma yeteneği ve verilen seçenekler arasında ayrım yapabilme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) Testi İstatistikleri

Bu sınav 58 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 701 kere doğru, 416 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-28) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri